Σταύρος Πλουμιστός: Το ψυχικό τραύμα γίνεται μέρος του DNA μας και μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές

Σταύρος Πλουμιστός: Το ψυχικό τραύμα γίνεται μέρος του DNA μας και μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές

👉Τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών έχει ρίξει φως στη βαθιά επίδραση του τραύματος σε άτομα και κοινωνίες. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις του, το τραύμα έχει αποδειχθεί ότι παραμένει, αποτυπώνοντας τον εαυτό του στον ίδιο τον ιστό της ύπαρξής μας, και ακόμη και επεκτείνοντας την εμβέλειά του σε γενιές. Αυτό το φαινόμενο, που συχνά αναφέρεται ως «επιδημία τραύματος», υπογραμμίζει τη διαρκή φύση των ανεπίλυτων συναισθηματικών πληγών και τη δυνατότητά τους να διαμορφώσουν τη ζωή όχι μόνο εκείνων που τα βιώνουν άμεσα αλλά και των απογόνων τους.

Το ψυχολογικό τραύμα, που προέρχεται από εμπειρίες ακραίου στρες, βίας ή απώλειας, αφήνει βαθιά αποτυπώματα στα άτομα, διαμορφώνοντας συχνά τα ψυχικά και συναισθηματικά τοπία τους για τα επόμενα χρόνια. Ενώ οι άμεσες επιπτώσεις του τραύματος είναι καλά τεκμηριωμένες, η αναδυόμενη έρευνα υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπός του εκτείνεται πέρα ​​από το άτομο, διαπερνώντας την ίδια την ουσία της βιολογίας μας και επηρεάζοντας τις μελλοντικές γενιές.


Κατανόηση του Ψυχολογικού Τραύματος

Το ψυχολογικό τραύμα περιλαμβάνει ένα φάσμα εμπειριών, που κυμαίνονται από την παιδική κακοποίηση και παραμέληση μέχρι την καταπολέμηση της έκθεσης και των φυσικών καταστροφών. Ανεξάρτητα από τη μορφή του, το ψυχικό τραύμα διαταράσσει την αίσθηση ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ταυτότητας ενός ατόμου, οδηγώντας συχνά σε έναν καταρράκτη συναισθηματικών, γνωστικών και φυσιολογικών αντιδράσεων. Τα συμπτώματα του τραύματος μπορεί να εκδηλωθούν ως διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), άγχος, κατάθλιψη και μια σειρά από άλλες διαταραχές ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας βαθιά την ποιότητα ζωής και τη λειτουργία του ατόμου.

Παραδοσιακά, το τραύμα θεωρούνταν καθαρά ψυχολογικό φαινόμενο, με τα αποτελέσματά του να αποδίδονται σε μαθησιακές συμπεριφορές, δυσπροσαρμοστικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης και δυσλειτουργικά μοτίβα σκέψης. Ωστόσο, αυξανόμενα στοιχεία από τον τομέα της επιγενετικής υποδηλώνουν ότι το τραύμα μπορεί να ασκήσει μια πιο βαθιά επιρροή, αλλάζοντας την ίδια τη δομή του DNA μας και προδιαθέτοντας πιθανώς τις μελλοντικές γενιές σε παρόμοιες ψυχολογικές προκλήσεις.

Η επιγενετική κληρονομιά του τραύματος

Η επιγενετική, η μελέτη των αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση που δεν περιλαμβάνουν αλλαγές στην ίδια την αλληλουχία του DNA, παρέχει ένα μοριακό πλαίσιο για την κατανόηση της μετάδοσης ψυχολογικού τραύματος μεταξύ των γενεών. Ενώ ο γενετικός μας κώδικας παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερός σε όλη τη ζωή, οι επιγενετικές τροποποιήσεις χρησιμεύουν ως δυναμικοί ρυθμιστές, επηρεάζοντας ποια γονίδια ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ως απόκριση σε καθημερινά ερεθίσματα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε τραύμα μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένες επιγενετικές αλλαγές, ιδιαίτερα σε γονίδια που σχετίζονται με την απόκριση στο στρες, τη ρύθμιση των συναισθημάτων και τη νευροανάπτυξη. Για παράδειγμα, η έρευνα για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος και τους απογόνους τους έχει εντοπίσει διαφορετικά μοτίβα μεθυλίωσης του DNA, ένα κοινό επιγενετικό σημάδι, σε γονίδια που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στο στρες και τον κίνδυνο PTSD. Ομοίως, μελέτες σε πληθυσμούς που επλήγησαν από λιμό, πόλεμο και άλλα τραυματικά γεγονότα έχουν αποκαλύψει αλλοιώσεις στις επιγενετικές υπογραφές που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας και τη μετάδοση μεταξύ γενεών.

Μηχανισμοί Μετάδοσης

Η μετάδοση του κληρονομικού τραύματος συμβαίνει μέσω μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης βιολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός περιλαμβάνει τη διέλευση επιγενετικών σημάτων από τον γονέα στους απογόνους μέσω γαμετών (σπερματοζωάρια και ωάρια), οι οποίοι φέρουν όχι μόνο γενετικό υλικό αλλά και επιγενετικές οδηγίες που επηρεάζουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Αυτά τα σημάδια μπορούν να επιμείνουν σε πολλές γενιές, προδιαθέτοντας δυνητικά τους απογόνους σε παρόμοιες ψυχολογικές ευπάθειες και αντιδράσεις στο στρες.

Επιπλέον, τα αναδυόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι επιγενετικές αλλαγές που προκαλούνται από τραύμα μπορούν να συμβούν όχι μόνο στα γεννητικά κύτταρα αλλά και σε σωματικά κύτταρα σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των νευρώνων στον εγκέφαλο. Αυτό υποδηλώνει ότι το τραύμα μπορεί να αφήσει ένα διαρκές αποτύπωμα σε ολόκληρο τον οργανισμό, επηρεάζοντας όχι μόνο τα αναπαραγωγικά κύτταρα αλλά και τη φυσιολογική και ψυχολογική λειτουργία των ατόμων σε γενεές.

Επιπτώσεις για την ψυχική υγεία και την ευημερία μεταξύ των γενεών

Η αναγνώριση του κληρονομικού ψυχολογικού τραύματος έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόησή μας για την ψυχική υγεία και την ευημερία μεταξύ των γενεών. Αναγνωρίζοντας τη μοριακή κληρονομιά του τραύματος, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να υιοθετήσουν μια πιο ολιστική προσέγγιση για την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις εμπειρίες του ατόμου αλλά και τις εμπειρίες των προγόνων τους.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στο σπάσιμο του κύκλου του κληρονομικού τραύματος πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο θεραπείας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την αντιμετώπιση των άμεσων συμπτωμάτων του τραύματος, αλλά και την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας, την προώθηση υποστηρικτικών περιβαλλόντων και την αντιμετώπιση συστημικών ανισοτήτων που διαιωνίζουν τους κύκλους τραύματος μεταξύ των γενεών.

Προκλήσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις

Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση του κληρονομικού ψυχολογικού τραύματος, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη μετάφραση των ερευνητικών ευρημάτων στην κλινική πρακτική και τη δημόσια πολιτική. Το στίγμα, οι διακρίσεις και τα εμπόδια πρόσβασης συχνά εμποδίζουν τα άτομα και τις κοινότητες να αναζητήσουν βοήθεια και να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα. Επιπλέον, η πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων περιπλέκει τις προσπάθειες για την αποσύνδεση των ακριβών μηχανισμών που διέπουν τη μετάδοση μεταξύ των γενεών.

Η πρόοδος, η διεπιστημονική συνεργασία και η δέσμευση της κοινότητας είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση της κατανόησης του κληρονομικού τραύματος και την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Διαχρονικές μελέτες που παρακολουθούν πληθυσμούς που εκτίθενται σε τραύμα για πολλές γενιές παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τις σωρευτικές επιπτώσεις του τραύματος και τις οδούς μέσω των οποίων μεταδίδεται. Επιπλέον, πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της ανθεκτικότητας, στην ενίσχυση των δικτύων κοινωνικής υποστήριξης και στην αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει ο κύκλος του κληρονομικού τραύματος και να προωθήσει την ευημερία μεταξύ των γενεών.

Επαναπρογραμματισμός του εγκεφάλου μας για να σπάσουμε τον κύκλο μεταφοράς του κληρονομικού ψυχικού τραύματος


Η αναγνώριση ότι το ψυχολογικό τραύμα μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA μας, επηρεάζοντας δυνητικά τις μελλοντικές γενιές, είναι μια απογοητευτική συνειδητοποίηση. Ωστόσο, μέσα στην πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις που ενυπάρχουν σε αυτό το φαινόμενο, υπάρχει και ελπίδα. Διαθέτουμε την αξιοσημείωτη ικανότητα να επαναπρογραμματίζουμε τον εγκέφαλό μας, να απελευθερωθούμε από τις αλυσίδες του κληρονομικού τραύματος και να δημιουργήσουμε μια διαφορετική αφήγηση για εμάς και όσους έρχονται μετά από εμάς.

Η έννοια της νευροπλαστικότητας, η ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται και να επανασυνδέεται ως απόκριση στην εμπειρία, προσφέρει μια λάμψη αισιοδοξίας ενόψει του τραύματος μεταξύ των γενεών. Ενώ η κληρονομιά του τραύματος μπορεί να αφήσει το σημάδι της στη βιολογία μας, δεν μας καταδικάζει σε μια προκαθορισμένη μοίρα. Μέσω της σκόπιμης προσπάθειας και των θεραπευτικών παρεμβάσεων, μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τα νευρικά μονοπάτια μας, να καλλιεργήσουμε ανθεκτικότητα και να προωθήσουμε τη θεραπεία.

Ένας τρόπος για τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου μας περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία και άλλες μορφές θεραπείας ψυχικής υγείας όπως η μέθοδος που ανάπτυξα έπειτα απο έρευνες και εθελοντικές δοκιμες. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός voice healing σε συνδυασμός με ολιστική συμβουλευτική καθοδήγηση, εξερευνώντας τις ρίζες του τραύματός μας, επεξεργαζόμενοι οδυνηρά συναισθήματα και αναπτύσσοντας τα επιχειρήματα αντιμετώπισης, μπορούμε να αρχίσουμε να διαλύουμε τα νευρωνικά δίκτυα που διαιωνίζουν τον κύκλο του. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός voice healing προσφέρει ισχυρά εργαλεία για την επανασύνδεση του εγκεφάλου, την προώθηση της αυτογνωσίας και την ενθάρρυνση προσαρμοστικών αντιδράσεων στο στρες.


Επιπλέον, η κοινωνική υποστήριξη και η σύνδεση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία θεραπείας από κληρονομικό ψυχικό τραύμα. Χτίζοντας καλές σχέσεις και καλλιεργώντας την αίσθηση του ανήκειν, μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που προάγουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ρύθμιση. Μέσα από κοινές εμπειρίες και αμοιβαία κατανόηση, μπορούμε να βρούμε δύναμη στην κοινότητα και να σπάσουμε την απομόνωση που συχνά συνοδεύει το τραύμα.

Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στη διακοπή της μετάδοσης του ψυχικού τραύματος. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του τραύματος μεταξύ των γενεών και τα βιολογικά του υπόβαθρα, μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε άτομα αλλά και ολόκληρες κοινωνίες να αναζητήσουν βοήθεια, να αποκτήσουν πρόσβαση σε λύσεις και να υποστηρίξουν την αλλαγή. Καταργώντας τα εμπόδια στη φροντίδα και προωθώντας πρακτικές που ενημερώνονται για το ψυχικό τραύμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ανθεκτικότητας και συμπόνιας.

Ενώ η κληρονομικότητα του ψυχολογικού τραύματος αντιπροσωπεύει μια τρομερή πρόκληση, δεν είναι ανυπέρβλητη. Μέσω της δύναμης της νευροπλαστικότητας, της κοινωνικής σύνδεσης, της εκπαίδευσης και της υπεράσπισης, μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλό μας και να απελευθερωθούμε από τον κύκλο του ψυχικού τραύματος μεταξύ που κληρονομήσαμε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Health Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,585,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1072,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1240,ΒΙΝΤΕΟ,808,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1535,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6349,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Το ψυχικό τραύμα γίνεται μέρος του DNA μας και μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές
Σταύρος Πλουμιστός: Το ψυχικό τραύμα γίνεται μέρος του DNA μας και μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές
Σταύρος Πλουμιστός: Το ψυχικό τραύμα γίνεται μέρος του DNA μας και μπορεί να κληρονομηθεί στις επόμενες γενιές
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjST-mou0o7MdWNp1oJjksQs4y3b-r_VlI4yCzDKqxnDPmbTt6LSzphmGtjb9NJNtDGbBiJrPaFFQgyYjQ8n2LhK4-aFP1uGTMF8hsNSQTSDUxMShDpQxJEhYn5XVoic2HQxswlhMaZURQ4GRouYq_SbPxkRdgsmbp5BSLjYbrUb36t26sBMY_YcNLXoc8f/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20DNA%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%82.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjST-mou0o7MdWNp1oJjksQs4y3b-r_VlI4yCzDKqxnDPmbTt6LSzphmGtjb9NJNtDGbBiJrPaFFQgyYjQ8n2LhK4-aFP1uGTMF8hsNSQTSDUxMShDpQxJEhYn5XVoic2HQxswlhMaZURQ4GRouYq_SbPxkRdgsmbp5BSLjYbrUb36t26sBMY_YcNLXoc8f/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20DNA%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%82.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/03/dna.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/03/dna.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content