Σταύρος Πλουμιστός: Πως να απαλλαγείς από τις ασυνείδητες επιρροές & προβολές του νου

Σταύρος Πλουμιστός: Πως να απαλλαγείς από τις ασυνείδητες επιρροές & προβολές του νου

👉Στο περίπλοκο τοπίο του ανθρώπινου μυαλού, υπάρχει ένα συναρπαστικό φαινόμενο που περνά σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο στην καθημερινή μας ζωή: η δύναμη των προβολών του νου και η λεπτή αλλά βαθιά επίδρασή τους στις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις μας. Οι ασυνείδητες επιρροές από τις προβολές του νου παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεών μας για τον κόσμο, επηρεάζοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. 

Παρακάτω σας αναλύω την ενδιαφέρουσα σφαίρα των προβολών του νου, παρουσιάζοντας την προέλευσή τους, τις εκδηλώσεις και τις επιπτώσεις που έχουν για την κατανόησή μας στην ανθρώπινη ψυχή.


Κατανόηση των προβολών του νου

Οι προβολές του νου μπορούν να γίνουν κατανοητές ως νοητικές εικόνες, ιδέες ή προσδοκίες που ασυνείδητα προβάλλουμε στις εμπειρίες μας και στους ανθρώπους γύρω μας. Αυτές οι προβολές διαμορφώνονται από μια μυριάδα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων εμπειριών, των πολιτισμικών επιρροών, των κοινωνικών κανόνων και των προσωπικών πεποιθήσεων. Συχνά, αυτές οι προβολές είναι βαθιά ριζωμένες στο υποσυνείδητό μας, χρωματίζοντας τις αντιλήψεις μας με τρόπους που μπορεί να μην αναγνωρίζουμε συνειδητά.

Οι ρίζες των προβολών του νου 

Οι ρίζες των προβολών του νου μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορες πηγές. Τα τραύματα του παρελθόντος, οι πολιτισμικές συνθήκες και οι κοινωνικές προσδοκίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση αυτών των νοητικών εικόνων. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει βιώσει προδοσία στο παρελθόν μπορεί ασυνείδητα να προβάλλει δυσπιστία σε νέες σχέσεις, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις του. Ομοίως, τα πολιτισμικά στερεότυπα και οι κοινωνικοί κανόνες μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, οδηγώντας στην προβολή προκατειλημμένων αντιλήψεων που επηρεάζουν τις κρίσεις μας.

Εκδηλώσεις στην Καθημερινή Ζωή

Οι προβολές του νου εκδηλώνονται με μυριάδες τρόπους στην καθημερινή μας ζωή. Στις προσωπικές σχέσεις, μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες μας από τους άλλους, επηρεάζοντας τη δυναμική των φιλιών, των οικογενειακών δεσμών και των ρομαντικών συνεργασιών. Στο χώρο εργασίας, οι προβολές του μυαλού μπορεί να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις μας για τους συναδέλφους και τους ανωτέρους, επηρεάζοντας τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. Επιπλέον, αυτές οι προβολές μπορούν να επεκταθούν στην αυτοαντίληψη, επηρεάζοντας την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και τη συνολική αίσθηση της ταυτότητάς μας.

Επιρροή στη λήψη αποφάσεων

Η επιρροή των προβολών του μυαλού στη λήψη αποφάσεων είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του φαινομένου. Οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μας, που διαμορφώνονται από αυτές τις νοητικές προβολές, μπορούν να κατευθύνουν τις επιλογές μας χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτό μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σταδιοδρομίας, των οικονομικών επιλογών, ακόμη και στην επιλογή προσωπικών στόχων. Με την επίγνωση αυτών των ασυνείδητων επιρροών, τα άτομα μπορούν να προσπαθήσουν να λάβουν πιο ενημερωμένες και αμερόληπτες αποφάσεις.

Απαλλαγή από τις ασυνείδητες επιρροές

Η απελευθέρωση από τις ασυνείδητες επιρροές των προβολών του νου απαιτεί μια συνειδητή προσπάθεια ενδοσκόπησης και αναγνώρισης αυτών των προβολών όταν προκύπτουν. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας, όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός και ο αυτοστοχασμός (δείτε εδώ), μπορούν να είναι πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση επίγνωσης των σκέψεων και των πεποιθήσεων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας. Η ενασχόληση με ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με άλλους μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξάλειψη των παρεξηγήσεων που έχουν τις ρίζες τους σε ασυνείδητες προβολές, ενισχύοντας υγιέστερες σχέσεις και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Ακολουθούν οι προτάσεις μου, που παρουσιάζω στα σεμινάρια μου Αφυπνισης, που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στις ασυνείδητες επιρροές σας:

Καλλιεργήστε την ενσυνειδητότητα
 • Καθοδηγούμενος Διαλογισμός (δείτε εδώ): Ο επαναλαμβανόμενος καθοδηγούμενος διαλογισμός θα βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Ακούγοντας την συνεδρία το μυαλό χωρίς κόπο, θα αποκτήσει εικόνα για τις αυτόματες αντιδράσεις και τα μοτίβα σκέψης.
 • Ενσυνείδητη αναπνοή: Η εστίαση στην αναπνοή κατά την διάρκεια της ηχητικής συνεδρίας καθοδηγούμενου διαλογισμού (δείτε εδώθα αγκιστρώσει την προσοχή στην παρούσα στιγμή, μειώνοντας τη λαβή των ασυνείδητων σκέψεων και προάγοντας μια αίσθηση ηρεμίας.
Αυτοστοχασμός
 • Ημερολόγιο: Η τήρηση ημερολογίου παρέχει έναν δομημένο τρόπο προβληματισμού σχετικά με τις καθημερινές εμπειρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Αυτή η πρακτική μπορεί να αποκαλύψει επαναλαμβανόμενα μοτίβα και να προσφέρει σαφήνεια σχετικά με την προέλευση των ασυνείδητων επιρροών.
 • Υποθέσεις αμφισβήτησης: Αμφισβητήστε ενεργά τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας γιατί έχετε συγκεκριμένες απόψεις και αν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τους στόχους σας.
Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Ολιστική Συμβουλευτική (δείτε εδώ): Η αναζήτηση της καθοδήγησης θα προσφέρει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να εξερευνήσετε και να κατανοήσετε τις ασυνείδητες επιρροές. Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να βοηθήσουν τα άτομα να αποκαλύψουν και να αντιμετωπίσουν βαθιά ριζωμένα μοτίβα.
Γνωστική αναδιάρθρωση
 • Προκαλέστε τις αυτόματες σκέψεις: Όταν αντιμετωπίζετε μια έντονη αντίδραση ή απόφαση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξετάσετε τις υποκείμενες σκέψεις. Βασίζονται σε στοιχεία ή είναι αυτόματες υποθέσεις; Προκαλέστε τις παράλογες σκέψεις και διαμορφώστε τις ξανά με πιο ισορροπημένες προοπτικές.
Πολιτιστική ευαισθητοποίηση
 • Εξετάστε τις πολιτιστικές επιρροές: Σκεφτείτε πώς οι πολιτισμικοί και κοινωνικοί κανόνες μπορεί να διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις σας. Εξετάζοντας κριτικά αυτές τις επιρροές, μπορείτε να αναπτύξετε μια πιο λεπτή και εξατομικευμένη προοπτική.
Ανοιχτή Εξωστρέφια
 • Διάλογος με άλλους: Συμμετάσχετε σε ανοιχτές και ειλικρινείς συνομιλίες με φίλους, οικογένεια ή συναδέλφους. Διαφορετικές προοπτικές μπορούν να ρίξουν φως σε ασυνείδητες προκαταλήψεις και να διευρύνουν την κατανόησή σας για διάφορα θέματα.
Συνεχής Μάθηση - Αφύπνιση
 • Μείνετε περίεργοι (δείτε εδώ): Καλλιεργήστε μια νοοτροπία συνεχούς μάθησης για τον εαυτό σας μέσω της αφύπνισης. Η έκθεση σε νέες ιδέες, εμπειρίες και πληροφορίες μπορεί να αμφισβητήσει τις υπάρχουσες πεποιθήσεις και να διευρύνει την προοπτική σας.

Συναισθηματική ρύθμιση
 • Αναπτύξτε Συναισθηματική Νοημοσύνη (δείτε εδώ): Κατανοήστε και ρυθμίστε τα συναισθήματά σας. Η συναισθηματική νοημοσύνη επιτρέπει πιο συνειδητές αντιδράσεις σε καταστάσεις, μειώνοντας την πιθανότητα να καθοδηγηθείς αποκλειστικά από ασυνείδητες συναισθηματικές αντιδράσεις.
Ορίστε τις προθέσεις
 • Καθημερινές επιβεβαιώσεις (δείτε εδώ): Ξεκινήστε τη μέρα σας θέτοντας θετικές προθέσεις ή επιβεβαιώσεις. Οι επιβεβαιώσεις μπορούν να χρησιμεύσουν ως υπενθυμίσεις των αξιών και των φιλοδοξιών σας, καθοδηγώντας τις σκέψεις και τις πράξεις σας όλη την ημέρα
Τονίζω πάντα στα σεμινάρια μου Αφύπνισης ότι οι ασυνείδητες επιρροές από τις προβολές του νου είναι πανταχού παρούσες στη ζωή μας, διαμορφώνοντας τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας. 

Η αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των νοητικών προβολών είναι το πρώτο βήμα προς την κατανόηση και τον μετριασμό του αντίκτυπού τους. Ενθαρρύνοντας την αυτογνωσία και καλλιεργώντας την επίγνωση, τα άτομα μπορούν να προσπαθήσουν να απελευθερωθούν από τους ασυνείδητους περιορισμούς των προβολών του μυαλού, οδηγώντας σε πιο αυθεντικές συνδέσεις, αμερόληπτη λήψη αποφάσεων και βαθύτερη κατανόηση των περιπλοκών του ανθρώπινου νου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,123,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1094,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,269,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1261,ΒΙΝΤΕΟ,843,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,332,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1568,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,98,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3474,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,918,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Πως να απαλλαγείς από τις ασυνείδητες επιρροές & προβολές του νου
Σταύρος Πλουμιστός: Πως να απαλλαγείς από τις ασυνείδητες επιρροές & προβολές του νου
Σταύρος Πλουμιστός: Πως να απαλλαγείς από τις ασυνείδητες επιρροές & προβολές του νου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvQa6_YgkoGHj4YsRfbdhTr_aiz80MIIWmpi4dDAcJZg4VD_i13w_cM2vp4uN1iUgnnr0lIo8ygfuwxgSHc_L1AwcM84iRK1R5m-0Dd876WqqeCNR6i70KwFz2PglqZ-lJcfYPFDJbp-E5idSnu8BBdKbxIRMhaOZ2PBA1IXaUUOVr-AryLffQhdOgrSzv/w400-h359/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A0%CF%89%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82%20&%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CE%BF%CF%85.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvQa6_YgkoGHj4YsRfbdhTr_aiz80MIIWmpi4dDAcJZg4VD_i13w_cM2vp4uN1iUgnnr0lIo8ygfuwxgSHc_L1AwcM84iRK1R5m-0Dd876WqqeCNR6i70KwFz2PglqZ-lJcfYPFDJbp-E5idSnu8BBdKbxIRMhaOZ2PBA1IXaUUOVr-AryLffQhdOgrSzv/s72-w400-c-h359/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A0%CF%89%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82%20&%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CE%BF%CF%85.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/11/blog-post_77.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/11/blog-post_77.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content