Προηγμένη συμβουλευτική: Απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς

Προηγμένη συμβουλευτική: Απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς

👉Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη βοήθεια ατόμων, ζευγαριών ή ομάδων να αντιμετωπίσουν προσωπικά ζητήματα ή θέματα σχέσεων. Η προηγμένη συμβουλευτική είναι μια προσέγγιση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους συμβουλευτικής ενσωματώνοντας πνευματικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές αρχές για να βοηθήσει τους πελάτες να επιτύχουν αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Αυτή η έκθεση στοχεύει να παρέχει μια επισκόπηση της προηγμένης συμβουλευτικής και πώς βοηθά στην αφύπνιση του μυαλού.

Η έννοια της αφύπνισης του νου

Η αφύπνιση του νου αναφέρεται σε μια διαδικασία αυτο-ανακάλυψης και αυτοπραγμάτωσης όπου τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους. Περιλαμβάνει την απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Η αφύπνιση του μυαλού είναι μια θεμελιώδης πτυχή της προηγμένης συμβουλευτικής, καθώς βοηθά τους πελάτες να αποκτήσουν εικόνα για τη ζωή τους και να κάνουν θετικές αλλαγές.

Οι αρχές της προηγμένης συμβουλευτικής


Η προχωρημένη συμβουλευτική βασίζεται σε διάφορες αρχές που καθοδηγούν τη συμβουλευτική διαδικασία. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Ολοκληρωτική προσέγγιση - Η προηγμένη συμβουλευτική ενσωματώνει διαφορετικές θεραπευτικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, της ψυχοδυναμικής θεραπείας και της ανθρωπιστικής θεραπείας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους θεραπευτές να προσαρμόσουν τη συμβουλευτική διαδικασία στις μοναδικές ανάγκες του πελάτη.
  • Ολιστική προοπτική - Η προηγμένη συμβουλευτική έχει μια ολιστική προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση του νου, του σώματος και του πνεύματος. Αυτή η προοπτική αναγνωρίζει τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των πτυχών της ύπαρξης του πελάτη για την προώθηση της συνολικής ευημερίας.
  • Ενσυνειδητότητα - Η προηγμένη συμβουλευτική ενσωματώνει πρακτικές ενσυνειδητότητας που βοηθούν τους πελάτες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των σωματικών τους αισθήσεων. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας προωθούν την επίγνωση της παρούσας στιγμής και την αποδοχή χωρίς κριτική.
  • Αυτογνωσία - Η προηγμένη συμβουλευτική υπογραμμίζει τη σημασία της αυτογνωσίας ως βασικό συστατικό της προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Οι πελάτες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους για να αποκτήσουν εικόνα για τον εαυτό τους και τη ζωή τους.
Πώς η προηγμένη συμβουλευτική αφυπνίζει το μυαλό 

Η προηγμένη συμβουλευτική αφυπνίζει το μυαλό παρέχοντας στους πελάτες εργαλεία και στρατηγικές για να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους. Η συμβουλευτική διαδικασία ενθαρρύνει τους πελάτες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις τους. Εξετάζοντας τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις τους, οι πελάτες μπορούν να εντοπίσουν πρότυπα συμπεριφοράς που μπορεί να περιορίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της προηγμένης συμβουλευτικής επιτρέπει στους θεραπευτές να χρησιμοποιούν διαφορετικές θεραπευτικές μεθόδους για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές ανάγκες των πελατών. Αυτή η προσέγγιση προάγει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στη συμβουλευτική διαδικασία, επιτρέποντας στους θεραπευτές να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις τους στη συγκεκριμένη κατάσταση του πελάτη.

Η προηγμένη συμβουλευτική υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των πρακτικών ενσυνειδητότητας, οι οποίες βοηθούν τους πελάτες να αναπτύξουν επίγνωση της παρούσας στιγμής και μη επικριτική αποδοχή. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να απελευθερωθούν από αρνητικά πρότυπα σκέψης και να αναπτύξουν πιο θετικές, ενδυναμωτικές πεποιθήσεις.

Η προηγμένη συμβουλευτική είναι μια προσέγγιση που υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους συμβουλευτικής ενσωματώνοντας πνευματικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές αρχές για να βοηθήσει τους πελάτες να επιτύχουν αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση.

Αφυπνίζοντας το μυαλό, οι πελάτες μπορούν να απελευθερωθούν από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς και να αναπτύξουν μια πιο θετική, ενδυναμωτική προοπτική για τη ζωή. Οι αρχές της προηγμένης συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, της ολιστικής προοπτικής, της επίγνωσης και της αυτογνωσίας, παρέχουν στους πελάτες εργαλεία και στρατηγικές για να εξερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους και να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

Πληροφορίες για την προηγμένη συμβουλευτική, μαζί μου.


Η διαδικασία της Διαδικτυακής Συμβουλευτικής διέπεται από τις αρχές της ISMHO (International Society for Mental Health On Line).
  1. Μέσω Skype που είναι ένα δωρεάν και απλό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε δωρεάν κλήσεις παντού στον κόσμο.
  2. Μέσω Μessenger αρκεί να έχετε προφίλ στο facebook ή να έχετε κατεβάσει στο κινητό σας την δωρεάν εφαρμογή ώστε να μπορούμε να συνδεθούμε άμεσα. 
  3. To ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή του Viber
Βιογραφικό

Ο Σταύρος Πλουμιστός είναι διαισθητικός και ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Πνευματικής Αφύπνισης του Νου - Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας (Spiritual Energy Healingman) δηλαδή Σύμβουλος ζωής.

Έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία Αυτοβελτίωσης & Αυτοθεραπείας με τίτλο "Voice Healing", ενώ λειτουργεί και ως Σύμβουλος ευεξίας με την μέθοδο της νοερής απεικόνισης θεραπευτικών εικόνων επί θεμάτων υγείας (personal health coach for those living with diseases).

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης & Ίασης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πρόσκληση

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας, επικοινωνήστε μαζί μου για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θέλετε!

Άμεση επικοινωνία στο 6945 723 523
----------------------------------------------------------------
Αν επιθυμείτε να δείτε βίντεο μου πατήστε ΕΔΩ
Αν θέλετε να ενημερωθείτε για την μέθοδο μου Voice Healing πατήστε ΕΔΩ
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,123,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1094,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,269,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1261,ΒΙΝΤΕΟ,843,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,332,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1568,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,98,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3474,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,918,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Προηγμένη συμβουλευτική: Απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς
Προηγμένη συμβουλευτική: Απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς
Προηγμένη συμβουλευτική: Απελευθέρωση από περιοριστικές πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTrKKAuSKI-uUAvPjDXEBOUA_4W8tBfvJiQyxnIPIc2ZZSgBGb53LQmu_p1vTGxVkt-v8VgbjPcbvsOvNi4nF1hUiRhG_wX83UbM8vSW1tdhCSuOturjY6243cY19CqBzrYAiI03wHWWhPtZIgPQKocNSS48qyQBSbrdq2775xVJJAepKiabc-ppW99_sC/w400-h303/1.%20LIVE%20VOICE%20HEALING%20PLOUMISTOS%20%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3%202024%202%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTrKKAuSKI-uUAvPjDXEBOUA_4W8tBfvJiQyxnIPIc2ZZSgBGb53LQmu_p1vTGxVkt-v8VgbjPcbvsOvNi4nF1hUiRhG_wX83UbM8vSW1tdhCSuOturjY6243cY19CqBzrYAiI03wHWWhPtZIgPQKocNSS48qyQBSbrdq2775xVJJAepKiabc-ppW99_sC/s72-w400-c-h303/1.%20LIVE%20VOICE%20HEALING%20PLOUMISTOS%20%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A3%202024%202%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%20%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/03/blog-post_95.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/03/blog-post_95.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content