================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Στ. Πλουμιστός: Αν είσαι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ άνθρωπος και δεν το ξέρεις;

⍆H Συναισθηματική νοημοσύνη (EI) η αλλιώς Συναισθηματικό πηλίκο είναι η ικανότητα...
των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφόράς.

Μολονότι ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1964 σε ένα έγγραφο του Μάικλ Μπέλντοχ, απέκτησε δημοφιλία το 1995 με το βιβλίο Συναισθηματική Νοημοσύνη του συγγραφέα, ψυχολόγου και επιστημονικού δημοσιογράφου Ντάνιελ Γκόουλμαν. Από τότε στη θεωρία του Γκόουλμαν έχει ασκηθεί κριτική μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

Υπάρχουν αρκετά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Το αυθεντικό μοντέλο του Γκόουλμαν μπορεί πλέον να θεωρείται ένα μικτό μοντέλο που συνδυάζει τι μεταγενέστερα έχει ονομαστεί ξεχωριστά συναισθηματική ικανότητα και τι συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Ο ορισμός του Γκόουλμαν για τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η παράταξη των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών που οδηγούν την αρχηγική εμφάνιση

Το μοντέλο των συναισθηματικών χαρακτηριστικών αναπτύχθηκε από τον Κονσταντίν Βασίλι Πετρίδης το 2001. Αυτό το μοντέλο "περικλείει τις διαθέσεις της συμπεριφοράς και των αυτο-αντιληπτών ικανοτήτων και μετριέται μέσω του αυτο-απολογισμού".

Το μοντέλο της συναισθηματικής ικανότητας, που αναπτύχθηκε από τους Πήτερ Σαλόβει και Τζον Μάγιερ το 2004, εστιάζει στην ικανότητα του ατόμου να κατεργαστεί τη συναισθηματική πληροφορία και να τη χρησιμοποιήσει για να ζήσει στο κοινωνικό περιβάλλον.

Μελέτες έχουν δείξει ότι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, καλύτερη απόδοση στην εργασία τους και αρχηγικές ικανότητες, ωστόσο δεν υπάρχουν αιτιολογικές σχέσεις που να το αποδεικνύουν και τέτοιου τύπου ευρήματα είναι περισσότερο πιθανό να αποδίδονται στη γενική νοημοσύνη και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας παρά στη συναισθηματική νοημοσύνη ως κατασκευή. Για παράδειγμα, ο Γκόουλμαν υπέδειξε ότι οι ικανότητες που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη αποτελούσαν το 67% των ικανοτήτων που κρίνονται αναγκαίες για ανώτερη απόδοση στους ηγέτες, και είχε διπλάσια σημασία από ότι η τεχνική ειδίκευση ή το IQ

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγετική και στη διαχειριστική ικανότητα είναι μη σημαντική όταν η ικανότητα και η προσωπικότητα ελέγχονται, και ότι η γενική νοημοσύνη συμπίπτει πολύ με την ηγετική ικανότητα. 

Οι δείκτες της συναισθηματικής νοημοσύνης και οι μέθοδοι ανάπτυξης της έγιναν ευρέως επιθυμητοί την προηγούμενη δεκαετία. Επιπρόσθετα, έρευνες ξεκίνησαν να παρέχουν στοιχεία για τη βοήθεια χαρακτηρισμού των ουδέτερων μηχανισμών της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το «κάτι» μέσα στον καθένα από εμάς που είναι κάπως απροσδιόριστο. Επηρεάζει το πώς διαχειριζόμαστε τη συμπεριφορά, εμπλεκόμαστε στις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και παίρνουμε προσωπικές αποφάσεις, για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. Αν και η σημασία της ΣΝ είναι τεράστια, ο ακριβής της προσδιορισμός είναι λίγο δύσκολος.

Σύμφωνα με την έρευνα του Dr. Daniel Goleman, Ψυχολόγου, Καθηγητή και Συγγραφέα του πολυσυζητημένου bestseller: «Συναισθηματική Νοημοσύνη» E.Q. - Γιατί μετράει πιο πολύ από το IQ; (Emotional Intelligence -Why it matters more than IQ?)-, οι ψυχολόγοι, ερευνητές και εκπαιδευτικοί σήμερα πια έχουν πειστεί ότι το IQ συνεισφέρει μόνο κατά 20% στη μελλοντική επιτυχία και ισορροπία του ατόμου, ενώ το 80% βασίζεται στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ).

Ο Goleman αναφέρει ότι: Με τον όρο Συναισθηματική Νοημοσύνη, E.Q. χαρακτηρίζουμε την ικανότητα του ανθρώπου:
 • να ενεργοποιεί τον εαυτό του
 • να επιμένει
 • να επιβιώνει παρ' όλες τις αντιξοότητες δυσκολίες
 • να ελέγχει τις παρορμήσεις του
 • να καθυστερεί την ικανοποίηση των αναγκών του.
Επίσης, σημαίνει το άτομο να έχει τις ικανότητες:
 • να ρυθμίζει τη Διάθεσή του
 • να ελέγχει τις Ψυχολογικές Διακυμάνσεις του, ώστε να μην επηρεάζουν την κρίση του
 • να έχει την ικανότητα να Συμπάσχει
 • να έχει Ενσυναίσθηση
 • να Συναισθάνεται με τους Συνανθρώπους του
 • να έχει Θετική Αισιόδοξη Σκέψη και να ελπίζει θετικά σε κάτι καλύτερο (Daniel Goleman, 1995).
Με βάση τις παγκόσμιες μελέτες και κυρίως την διαισθητική μου ικανότητα, κατέληξα ότι αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.1. Έχετε ένα δυνατό/πλούσιο συναισθηματικό λεξιλόγιο

Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε συναισθήματα, αλλά είναι λίγοι αυτοί που μπορούμε με ακρίβεια να τα αναγνωρίσουμε, ακόμα και να τα εντοπίσουμε. Κι αυτό αποδεικνύεται προβληματικό, επειδή τα απροσδιόριστα συναισθήματα συχνά παρερμηνεύονται και οδηγούν σε παράλογες επιλογές και αντιπαραγωγικές πράξεις. Από την άλλη, οι άνθρωποι με υψηλό EQ κατανοούν τα συναισθήματά τους και χρησιμοποιούν ένα ευρύ λεξιλόγιο. Όσο πιο ακριβής η επιλογή της λέξης, τόσο μεγαλύτερη η γνώση γύρω από το τι νιώθετε και γιατί το νιώθετε.

2. Έχετε περιέργεια για τους ανθρώπους

Δεν έχει σημασία το αν είναι εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς. Οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι έχουν περιέργεια για όλους όσους τους περιτριγυρίζουν. Είναι προϊόν της ενσυναίσθησης, μιας από τις σημαντικότερες πύλες για ένα υψηλό EQ.

3. Αποδέχεστε την αλλαγή

Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι είναι ευέλικτοι και συνεχώς προσαρμοστικοί. Γνωρίζουν ότι ο φόβος της αλλαγής παραλύει και αποτελεί μια μεγάλη απειλή για την ευτυχία και επιτυχία τους. «Μυρίζονται» την αλλαγή που καραδοκεί στη γωνία και κάνουν ένα σχέδιο δράσης για τη στιγμή που εκείνη θα πλησιάσει.

4. Γνωρίζετε τις δυνάμεις και αδυναμίες σας

Τα άτομα με υψηλό EQ δεν κατανοούν απλά τα συναισθήματα· αναγνωρίζουν σε τι είναι καλοί και σε τι απαίσιοι. Επίσης, ξέρουν τις συνθήκες που χρειάζονται για να επιτύχουν. Το ατού τους είναι ότι έτσι καταφέρνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις προς όφελός τους.

5. Κρίνετε εύστοχα

Ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης ανάγεται και στην κοινωνική επίγνωση· την ικανότητα να διαβάζετε τους άλλους και να καταλαβαίνετε τι άνθρωποι είναι. Με τον καιρό, αυτό παίρνει τη μορφή μιας εύστοχης εκτίμησης των ανθρώπων.

6. Προσβάλλεστε δύσκολα

Αν ξέρετε καλά το ποιος/α είστε, είναι δύσκολο για κάποιον άλλο να πει κάτι ή να σας κάνει να νιώσετε άβολα. Αν έχετε υψηλό EQ, έχετε και ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης, είστε δεκτικοί και τίποτα δεν σας αγγίζει εύκολα. Μπορείτε μάλιστα να ανταπαντάτε με χιούμορ σε κακοπροαίρετα σχόλια.

7. Ξέρετε πώς να λέτε όχι

Συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να γνωρίζετε πώς να εφαρμόζετε τον αυτοέλεγχο. Αποφεύγετε τις παρορμητικές κινήσεις. Το να λέμε όχι εκεί που χρειάζεται αποτελεί πραγματικά μια σημαντικότατη πρόκληση όσον αφορά στην αυτοπειθαρχία μας. Το «όχι» είναι μια ισχυρή λέξη, που όμως δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να λέμε πού και πού.

8. Ξεπερνάτε τα λάθη

Όσοι έχετε υψηλό EQ, καταφέρνετε να αποστασιοποιείστε από τα λάθη σας, αλλά χωρίς να τα ξεχνάτε. Κρατώντας τα σε μια ασφαλή απόσταση, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μετά προσαρμόζοντάς τα σε μια μελλοντική ευτυχία. Το κλειδί της ισορροπίας βρίσκεται στην ικανότητά σας να μεταμορφώνετε τις αποτυχίες σε εργαλεία βελτίωσης. Αυτό δημιουργεί την τάση να ξανασηκώνεστε, κάθε φορά που πέφτετε.

9. Δίνετε, χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα

Όταν κάποιος σας δίνει κάτι αυθόρμητα, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, σας αφήνει θετική εντύπωση. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με κάποιον για ένα βιβλίο και στην επόμενη συνάντησή σας, ένα μήνα μετά, εμφανίζεστε με το βιβλίο ανά χείρας. Οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι χτίζουν δυνατές σχέσεις, επειδή συνεχώς υπολογίζουν τους άλλους.

10. Δεν κρατάτε κακία

Τα αρνητικά συναισθήματα που αναδύονται, όταν κρατάτε κακία σε κάποιον είναι στην πραγματικότητα μια απόκριση στο στρες. Και μόνο η σκέψη αυτή, θέτει το σώμα σας σε κατάσταση μάχης- φυγής, έναν μηχανισμό επιβίωσης που σας αναγκάζει να παλέψετε ή να διαφύγετε από έναν κίνδυνο. Όταν η απειλή επίκειται, αυτή η αντίδραση είναι απαραίτητη για την επιβίωση, αλλά όταν η απειλή αποτελεί παρελθόν, οι συνέπειες είναι μάλλον αρνητικές. Αυτού του είδους το στρες συνεισφέρει στην υψηλή αρτηριακή πίεση και σε προβλήματα καρδιάς. Και κυρίως τα άτομα με υψηλό EQ γνωρίζουν ότι το να κρατούν κακία, δεν φέρει κανένα θετικό γι’ αυτούς αποτέλεσμα.

11. Κρατάτε ασφαλείς αποστάσεις από τοξικούς ανθρώπους

Όταν τα άτομα με υψηλό EQ χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ένα τοξικό άτομο, προσεγγίζουν την κατάσταση λογικά. Αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και δεν επιτρέπουν στον θυμό ή στη σύγχυση να τους κυριεύσουν. Ακόμα και όταν τα πράγματα βγουν εκτός ελέγχου, έχουν έναν τρόπο να κρατούν σε ασφαλή απόσταση τους τοξικούς ανθρώπους.

12. Δεν ψάχνετε την τελειότητα

Επειδή γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εκ φύσεως ικανοί να λανθάνουμε. Όταν η τελειότητα είναι ο στόχος σας, αφήνεστε συνεχώς με ένα αίσθημα ματαίωσης, ίσως και παραίτησης. Ψάχνετε συνεχώς για τα λάθη σας, αντί να κινείστε μπροστά, ενθουσιασμένοι με όσα έχετε επιτύχει και ο,τι θα καταφέρετε στο μέλλον.

13. Εκτιμάτε αυτό που έχετε

Και δεν πρόκειται απλά για τον σωστότερο τρόπο σκέψης. Βελτιώνει επίσης τη διάθεσή σας, επειδή μειώνει το στρες και τις ορμόνες που το παράγουν.

14. Αποσυνδέεστε

Όταν παίρνετε χρόνο αποσυνδεόμενοι από τους προβληματισμούς σας, αποδεικνύετε το υψηλό σας επίπεδο EQ, που σας βοηθά να κρατήσετε το στρες υπό τον έλεγχό σας και να ζείτε τη στιγμή. Ακόμα και η ενεργοποίηση του κινητού σας τηλεφώνου σας προσφέρει μια μορφή γαλήνης. Η τεχνολογία δυσκολεύει την επίτευξη μιας αποστασιοποίησης από το στρες της εργασίας και όχι μόνο. Αλλά για τα άτομα με υψηλό EQ αυτό είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο.

15. Περιορίζετε την πρόσληψη καφεΐνης


Η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων καφεΐνης πυροδοτεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης και η αδρεναλίνη με τη σειρά της πυροδοτεί την απόκριση μάχης- φυγής. Αυτός ο μηχανισμός παρακάμπτει την λογική σκέψη για χάρη της επιβίωσης. Και αυτό αποδεικνύεται χρήσιμο όταν μια αρκούδα σας κυνηγά, αλλά όχι και τόσο σημαντικό, όταν πρέπει να απαντήσετε σε ένα σημαντικό mail. Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη γνωρίζουν ότι η καφεΐνη είναι μπελάς και την κρατούν σε περιορισμένα επίπεδα.

16. Κοιμάστε επαρκώς

Δεν υπερβάλλουμε όταν επαναλαμβάνουμε τη σημασία του ύπνου στην αύξηση της συναισθηματικής σας νοημοσύνης και στη διαχείριση των επιπέδων στρες. Όταν κοιμάστε, ο εγκέφαλός σας κυριολεκτικά επαναφορτίζεται, και ετοιμάζεται να ξυπνήσει με καθαρή σκέψη και έτοιμος να μπει σε εγρήγορση. Τα άτομα με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης το γνωρίζουν αυτό και ο ύπνος είναι γι’ αυτούς προτεραιότητα.

17. Βάζετε όρια στις αρνητικές σκέψεις


Όσο πιο πολύ αναμασάτε αρνητικές σκέψεις, τόσο πιο μεγάλη εξουσία αποκτούν πάνω σας. Και οι περισσότερες αρνητικές σκέψεις, είναι απλά σκέψεις και όχι γεγονότα. Τα άτομα με υψηλό EQ ξέρουν να ξεχωρίζουν τις σκέψεις από τα γεγονότα, ώστε να μπορούν να ξεφεύγουν από τον κύκλο αρνητικότητας και να κινούνται προς μια θετικότερη ματιά των πραγμάτων.

18. Δεν αφήνετε κανέναν να καταπιέσει τη χαρά σας

Όταν η απόλαυση και η ικανοποίησή σας βασίζονται στις απόψεις των άλλων, δεν είστε πια κύριοι της ευτυχίας σας. Όταν οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι νιώθουν καλά για κάτι που κατάφεραν, δεν αφήνουν τις απόψεις κανενός να αμαυρώσουν τη σημασία και την ποιότητα των συναισθημάτων τους. Αν και είναι αδύνατο να μείνετε απαθείς σε αυτό που λένε οι άλλοι για εσάς, εσείς από μόνοι σας δεν χρειάζεται να μπαίνετε σε καταστάσεις σύγκρισης. Η δική σας αίσθηση αξίας είναι αυτή που πρέπει να κερδίζει.

19. Είναι πάντα πρόθυμοι, αλλά δεν λένε πάντα «ναι» 

Αν μπορείς να μάθεις κάτι σημαντικό από έναν θετικό άνθρωπο, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις προκλήσεις και τις προτάσεις. «Τι ακούς συνήθως από αυτούς;», γράφει η Zucchetti. «Βέβαια, να το δούμε», «άσε μου λίγο καιρό να το σκεφτώ», «δεν ξέρω, θα μπορούσα να το κοιτάξω». Αυτές, σημειώνει, δεν είναι ατάκες αναβλητικότητας. Είναι απαντήσεις ενός ώριμου ανθρώπου που ξέρει να ζυγίζει σωστά τον χρόνο και τις υποχρεώσεις του. Δεν φορτώνει πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη του, δεν αρνείται, αλλά δεν λέει και άμεσα «ναι». Θέλει να είναι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει κι ότι στο τέλος δεν θα υπάρξει ανεπαρκής ή αργοπορημένος σε οτιδήποτε του ζητηθεί.

20. «Χτίζουν» γερούς δεσμούς 

Ακόμη κι αν δεν γίνουν φίλοι με κάποιον, συντηρούν έναν κώδικα επικοινωνίας, ανοιχτό και κατανοητό, που εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν ταιριάζουμε με όλους. Αλλά μπορούμε να επικοινωνούμε με όλους, όταν αποπνέουν αξιοπιστία. Είναι άνθρωποι που αντέχουν παντού, όχι λόγω ελιγμών, διπλωματικών σχέσεων και υποχωρήσεων, αλλά επειδή καταφέρνουν να εμπνέουν και κάποτε να γίνονται πρότυπα

Διαβάστε το άρθρο Όσοι ξεχνούν εύκολα είναι ΣΗΜΑΔΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ... ΕΔΩ

Στις ομιλίες και στα σεμινάρια ενδυνάμωσης και αφύπνισης που πραγματοποιώ, αναφέρομαι στον σπουδαίο ρόλο στην κατανόησή του E.Q. Αναφέρομαι στην έρευνα της «Πολλαπλής Νοημοσύνης» του καθηγητή του HARVARD, Dr. Howard Gardner, ο οποίος με το βιβλίο του «Frames of Mind» απέδειξε ότι υπάρχουν επτά (7) Διαφορετικές Νοημοσύνες, όλες εξίσου σημαντικές.

Αυτές είναι:

1. Λεκτική Νοημοσύνη (Linguistic Ιntelligence) Ικανότητα Αποτελεσματικού χειρισμού της Γλώσσας.

2. Λογικομαθηματική (Logical/ Mathematical Intelligence) Ικανότητα Αναλυτικής Σκέψης.

3. Χωροταξική (Spatial Intelligence) Ικανότητα καλής Αντίληψης, Αίσθησης και Αισθητικής του χώρου.

4. Κιναισθητική (Body- Kinesthetic Intelligence) Ικανότητα εκτέλεσης, εκτίμησης και συντονισμού των σωματικών κινήσεων.

5. Μουσική (Musical Intelligence) Ικανότητα κατανόησης, εκτίμησης και παραγωγής μουσικής.

6. Δια-προσωπική (Inter-personal Intelligence) Ικανότητα να κατανοεί τους άλλους ανθρώπους, να συνεργάζεται καλά μαζί τους, να συμπάσχει, να τους κινητοποιεί.

7. Ενδο-προσωπική, (Intra-personal Intelligence) Ικανότητα να κατανοεί και να αναλύει τα εσωτερικά συναισθήματα και σκέψεις. Η αυτογνωσία και η αυτοπεποίθηση είναι κλειδιά για την αυτή την ευφυΐα.

Γιατί ονομάζω τα άτομα με υψηλή "Συναισθηματική Νοημοσύνη" ως "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ"

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό, έχει μοναδικές ικανότητες ανάπτυξης, γνώσης, αντίληψης και εξέλιξης. Επομένως δεν μπορούμε να απαιτούμε από όλους να γίνουν το ίδιο, να έχουν την ίδια νοημοσύνη και να καλλιεργούν τις ίδιες ικανότητες.

Για παράδειγμα, μπορεί ένα άτομο να έχει υψηλή διαπροσωπική και λεκτική νοημοσύνη αλλά χαμηλή σωματική/κινητική και μαθηματική. Αυτό το στοιχείο δεν κάνει το άτομο «καλό» ή «κακό», «εξυπνότερο» ή πιο «επιτυχημένο», απλά διαφορετικό και μοναδικό.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του E.Q.

α. Προσωπική Προδιάθεση (περίπου 40%)

β. Οικογενειακή Επιρροή (περίπου 40%)

γ. Κοινωνικές / Οικονομικές συνθήκες (Σχολική μόρφωση , Εκπαιδευτική επιρροή, Κοινωνικές Συνθήκες κτλ) (περίπου 20%)

Τα "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΑ" λόγω υψηλής "Συναισθηματικής Νοημοσύνης"

Γνωρίζουν ποιοι είναι

Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να καταλάβουν τι τους κάνει να αισθάνονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μπορούν να αναγνωρίσουν σωστά την προέλευση και την πηγή των συναισθημάτων τους και αυτό τους κάνει ικανότερους στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης ή των δύσκολων στιγμών.

Αυτό δεν είναι εύκολο, επειδή η συναισθηματική μας ζωή μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Το να γνωρίζουμε τι πυροδοτεί πολύ δυνατά συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και η χαρά μπορεί να είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο.

Είναι αποφασιστικοί

Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να φοβούνται μερικές φορές, ωστόσο δεν λαμβάνουν παρορμητικές αποφάσεις. Αντί αυτού είναι ικανοί να ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής.

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σας θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε και να αποδέχεστε την ευθύνη σας για το μέλλον σας, έτσι θα είναι ευκολότερο να κάνετε σχέδια προκειμένου να πάρετε αυτά που θέλετε από τη ζωή.

Διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους

Για τον Daniel Goleman και άλλους μελετητές του συγκεκριμένου θέματος, η αυτεπίγνωση είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η ικανότητα αυτή σας βοηθάει επίσης να αναγνωρίζετε τις διαθέσεις και τα συναισθήματά σας.

Επιπλέον το να έχετε αυτεπίγνωση σημαίνει ότι γνωρίζετε ότι οι διαθέσεις σας μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους. Το να μάθετε να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας αποτελεί ένα στοιχείο-κλειδί της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων σας είναι συνώνυμη με τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης με τους άλλους και με τον εαυτό σας. Όταν έχετε επίγνωση του πώς αισθάνεστε, εσείς είστε αυτοί που κυβερνάτε τα συναισθήματά σας και όχι εκείνα εσάς.

Έχουν ενσυναίσθηση
«Τα συναισθήματα μπορούν να είναι μεταδοτικά. Όλοι το γνωρίζουν αυτό από προσωπική εμπειρία. Όταν πιείτε έναν ευχάριστο καφέ με κάποιον παλιό φίλο, αισθάνεστε καλύτερα. Όταν κάποιος πωλητής σας φερθεί με αγένεια σε κάποιο κατάστημα, αισθάνεστε άσχημα.»

Η ενσυναίσθηση ή η ικανότητά μας να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση κάποιου άλλου, αποτελεί ακόμα ένα θεμέλιο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το να γνωρίζετε πώς αισθάνονται οι άλλοι διευκολύνει τη σχέση σας μαζί τους και σας βοηθάει να διαχειριστείτε όποιες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν ανάμεσά σας.

Ίσως μπορείτε να μουδιάσετε τις αισθήσεις σας, όμως δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τα συναισθήματά σας ή από τα συναισθήματα κάποιου άλλου. Μάλιστα οι άνθρωποι που συνηθίζουν να διαχειρίζονται καλά τα συναισθήματά τους είναι ικανότεροι να ελέγχουν αυτή τη διάσταση.

Ανοίγουν την καρδιά τους

Η ανοιχτή καρδιά και η εμπιστοσύνη σε μια σχέση αποτελούν ουσιαστικό σημάδι ότι έχετε να κάνετε με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγοντας τον εαυτό σας και αφήνοντας στην άκρη τις επιφυλάξεις σας προάγετε τη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης.

Ταυτόχρονα η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη σάς επιτρέπει όχι μόνο να βιώνετε και να διαχειρίζεστε κατάλληλα τα συναισθήματά σας αλλά και να τα εκφράζετε ξεκάθαρα.

Αισθάνονται μεγάλη κινητοποίηση να πετύχουν τους στόχους τους

Αν και ορισμένες αλλαγές στη ζωή τους τούς προκαλούν ανησυχία, γνωρίζουν ότι η διαχείριση του φόβου αποτελεί κλειδί της επιτυχίας.

Είναι πρόθυμοι να κάνουν ένα άλμα πίστης για να φέρουν τις συγκεκριμένες αλλαγές, επειδή ξέρουν ότι έτσι θα βελτιωθεί η ζωή τους, ερχόμενοι ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων.

Επιπλέον, επειδή είναι τόσο ικανοί στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, μπορούν να ανεχτούν τα υψηλά επίπεδα ματαίωσης και καθυστέρησης της ευχαρίστησης, καθώς περιμένουν την ικανοποίηση από μακροπρόθεσμους στόχους.

Αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους

Η αποδοχή του εαυτού σας και η αυτοπεποίθηση μπορεί να σας κάνουν να έχετε μεγαλύτερη επίγνωση της δέσμευσής σας απέναντι σε πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις χαρές και τις αποτυχίες σας, παίρνοντας στους ώμους σας το βάρος της επίλυσης των προβλημάτων σας.

Είναι περίεργοι να γνωρίσουν ανθρώπους που δε ξέρουν

Αυτό δείχνει ότι το άτομο έχει έναν ορισμένο βαθμό ενσυναίσθησης, ένα από τα κύρια συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα άτομα με Υψηλή Ενσυναίσθηση (HEPS) - εκείνοι που είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, και να ενεργούν με τρόπο που να είναι ευαίσθητη στις ανάγκες αυτές - έχουν ένα σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό: Είναι πολύ περίεργος για τους ξένους και πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τους άλλους.

Είναι γεννημένοι ηγέτες

Οι εξαιρετικοί ηγέτες συχνά έχουν ένα πράγμα από κοινού. Εκτός από τις παραδοσιακές απαιτήσεις για την επιτυχία, διαθέτουν μοναδικό ταλέντο, ισχυρή ηθική εργασίας και φιλοδοξία, στοιχεία που σηματοδοτούν υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης.

Γνωρίζουν τις ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες τους

Ένα ενεργειακό άτομο με υψηλό EQ, μαθαίνει να εντοπίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και να αναλύει πώς αυτές λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η συνειδητοποίηση γεννά την ισχυρή αυτοπεποίθηση, που είναι ένας βασικός παράγοντας της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ξέρουν και επιλέγουν πότε θα προσέξουν κάτι

Η ικανότητα να αποφεύγουν τους περισπασμούς και να επικεντρώνονται στο έργο τους είναι το κλειδί για τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Όταν συγχύζονται ξέρουν ακριβώς το λόγο

Όλοι βιώνουν μια σειρά από συναισθηματικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και συχνά δεν χρειάζεται καν καταλάβουμε τι προκαλεί ένα κύμα οργής ή θλίψης. Αλλά μια σημαντική πτυχή της αυτογνωσίας και του υψηλού EQ είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε από που πηγάζουν τα συναισθήματα σας προέρχεται από και να ξέρουμε ακριβώς γιατί αισθανόμαστε έτσι.

Τα πάνε καλά με τον περισσότερο κόσμο

Το να έχεις ειλικρινείς, εκπληρωμένες και αποτελεσματικές σχέσεις είναι σημάδι υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα να είναι καλοί και ηθικοί

Μια πτυχή της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η «ηθική ταυτότητα», η οποία έχει να κάνει με το βαθμό στον οποίο θέλουμε να δούμε τους εαυτούς μας ως ηθικά άτομα. Εάν είστε κάποιος που νοιάζεται για την δημιουργία αυτής της πλευράς του εαυτού σας ανεξάρτητα από το πώς έχετε ενεργήσει κατά στο παρελθόν σε ηθικές καταστάσεις, έχετε ένα υψηλό EQ.

Νοιάζονται και βοηθούν τους άλλους

Αν καθυστερείτε τις δραστηριότητες σας προκειμένου να δώσετε προσοχή σε άλλους ή να τους βοηθήσετε και ξεστρατίζετε για να πείτε γεια σε κάποιον ή να βοηθήσετε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο μετρό, έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

Είναι καλοί στο να διαβάζουν εκφράσεις του προσώπου

Η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τα συναισθήματα του άλλου απλώς κοιτάζοντας το πρόσωπο του είναι δείγμα υψηλού EQ.

Είναι καλοί στο να κρίνουν χαρακτήρες

Το υψηλό ένστικτο σας για κάποιο άτομο σπάνια πέφτει έξω τότε αυτό είναι δείγμα υψηλού EQ.

Εμπιστεύονται το ένστικτο τους

Ένας συναισθηματικά έξυπνος άνθρωπος είναι κάποιος που αισθάνεται άνετα να ακολουθεί το ένστικτο του. Εάν είστε σε θέση να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας και τα συναισθήματά σας, τότε διαθέτετε υψηλό EQ.

Μπορούν και αυτενεργούν συχνά

Είστε πάντα φιλόδοξοι και εργατικοί, ακόμα και όταν δεν ανταμείβεστε για αυτό; Αν έχετε προσωπικό κίνητρο και μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή και την ενέργειά σας για την επιδίωξη των στόχων σας τότε έχετε ένα υψηλό EQ.

Ξέρουν πότε να πούνε «όχι»

Η αυτοσυγκράτηση, ένα από τα βασικά συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης και σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας και να αποφύγετε ανθυγιεινές συνήθειες. Οι ενεργειακοί είναι ευφυείς άνθρωποι γενικά μπορούν να διαχειριστούν σωστά το άγχος και να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους.

Κάνουν "ενεργειακό SEX"

Όταν το σεξ γίνεται άψυχα, αδιάφορα, μόνο με σκοπό την σεξουαλική εκτόνωση η σεξουαλική ενέργεια κυκλοφορεί εκεί κοντά στο πρώτο τσάκρα. Aν αγαπιούνται πολύ και αμοιβαία και κάνουν έρωτα επειδή το νιώθουν και το θέλουν την ίδια στιγμή τότε πάει στο 4 τσάκρα (στην καρδιά) και βιώνουν μεγάλες σεξουαλικές εντάσεις, πολύ πιο διαφορετικές από την έντονη διέγερση των γενετικών οργάνων.

Σε ακόμα πιο προχωρημένο επίπεδο, τα ενεργειακά άτομα, όταν φτάνει την ηδονή τους μέχρι τον εγκέφαλο, τότε βιώνουν μια σεξουαλική έκσταση καμία σχέση με τις προηγούμενες, γενικά η σεξουαλική ενέργεια όσο πιο ψηλά φτάνει τόσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά ο άνθρωπος.

Άπλα να ξέρετε... 

Όταν πρωτοεμφανίστηκε η συναισθηματική νοημοσύνη στον περισσότερο κόσμο, λειτούργησε ως ο χαμένος σύνδεσμος σε ένα παράδοξο εύρημα: οι άνθρωποι με μέσο IQ σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνους με υψηλότερο IQ στο 70% των περιπτώσεων. Αυτό το παράδοξο τάραξε τα νερά της κυρίαρχης μέχρι τότε υπόθεσης ότι το IQ αποτελούσε τη μόνη πηγή επιτυχίας. Σήμερα πια έχουν πειστεί ότι το IQ συνεισφέρει μόνο κατά 20% στη μελλοντική επιτυχία και ισορροπία του ατόμου, ενώ το 80% βασίζεται στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ).

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ 

Voice Healing Therapy -
Ενημερωθείτε για το πως μπορεί να δημιουργηθούν προσωπικά ηχοθεραπευτικά αρχεία που μπορούν να λύσουν το πρόβλημά σας - Δείτε τις πληροφορίες ΕΔΩ

Ο Σταύρος Πλουμιστός είναι ο ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000 και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης & Προσωπικής Εξέλιξης (Life Coach) και παράλληλα είναι Spiritual Energy Healing-man (Εκπαιδευτής αφύπνισης του πνεύματος και καθοδηγητής της προσωπικής ενέργειας).

Έχει δημιουργήσει έπειτα έρευνα και κλινικές δοκιμές, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing Therapy" για την Αυτοβελτίωση, την Αφύπνιση και την προπονητική του Νου - της σκέψης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως προσωπικός προπονητής υγείας για τη νοητική απεικόνιση θετικών εικόνων επί θεμάτων υγείας (personal health coach for those living with diseases).

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αυτοβελτίωσης, καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας, επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια κλήση για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ
Για το κανάλι μου στο youtube ΕΔΩ
Ενημερωθείτε για την ηχοθεραπευτική μέθοδο μου ΕΔΩ
Για πληροφορίες : www.globalattract.gr

Άμεση επικοινωνία στο 6945 723 523
Στ. Πλουμιστός: Αν είσαι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ άνθρωπος και δεν το ξέρεις; Reviewed by PLOUMISTOS on 2:13 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2020 - 2021
Powered By PLOUMISTOS , Designed by Global Attract
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.