Σταύρος Πλουμιστός: Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας

Σταύρος Πλουμιστός: Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας

👉Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας


Το παρελθόν συχνά ρίχνει μια μεγάλη σκιά στο παρόν μας, με προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που είναι ριζωμένες μέσα από εμπειρίες και συνθήκες. Η απόδραση από τα νύχια αυτών των νοητικών και συμπεριφορικών προτύπων απαιτεί συνειδητή και σκόπιμη προσπάθεια. 

Η μέχρι τώρα πορεία μου στην Ολιστική συμβουλευτική Καθοδήγηση μου έδειξε την πολύπλευρη φύση των προγραμμάτων, των συνηθειών και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Κατανοώντας τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που παίζουν και εφαρμόζοντας τεχνικές επίλυσής τους, οι ενδιαφερόμενοι τελικά μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την προσωπική τους μεταμόρφωση και την απελευθέρωση από τα δεσμά της ιστορίας τους.Η φύση των νοητικών προγραμμάτων, των συνηθειών και των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών

Α. Ορισμός και Σχηματισμός

 1. Νοητικά προγράμματα: Τα νοητικά προγράμματα είναι υποσυνείδητα σενάρια που υπαγορεύουν πώς αντιλαμβανόμαστε και ανταποκρινόμαστε στον κόσμο. Σχηματισμένα μέσα από επαναλαμβανόμενες σκέψεις και εμπειρίες, αυτά τα προγράμματα διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις αυτόματες απαντήσεις μας.
 2. Συνήθειες: Οι συνήθειες είναι αυτόματες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που είναι χαραγμένες στις νευρικές οδούς του εγκεφάλου. Συχνά σχηματίζονται μέσω συνεπών ενεργειών και ενισχύονται από ανταμοιβές, δημιουργώντας έναν κύκλο που γίνεται δύσκολο να σπάσει.
 3. Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές: Αυτές οι συμπεριφορές υπονομεύουν την προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία. Συχνά πηγάζουν από βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις σχετικά με την αξία κάποιου, τις ικανότητες ή τον φόβο της αποτυχίας, διαιωνίζοντας έναν κύκλο αυτο-δολιοφθοράς.
Β. Ο αντίκτυπος του παρελθόντος
 • Επιρροή των εμπειριών της παιδικής ηλικίας: Οι πρώιμες εμπειρίες, ειδικά κατά την παιδική ηλικία, αφήνουν ένα διαρκές αποτύπωμα στον νοητικό προγραμματισμό. Η δυναμική της οικογένειας, οι κοινωνικοί κανόνες και τα σημαντικά γεγονότα συμβάλλουν στη διαμόρφωση υποσυνείδητων προτύπων.
 • Ενίσχυση μέσω της επανάληψης: Τα νοητικά προγράμματα, οι συνήθειες και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ενισχύονται μέσω της επανάληψης. Όσο περισσότερο εκτελούνται αυτά τα μοτίβα, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κράτημά τους, δημιουργώντας έναν βρόχο που μπορεί να είναι δύσκολο να σπάσει.
Κατανόηση των Ψυχολογικών Μηχανισμών

Α. Η Δύναμη της Νευροπλαστικότητας
 • Καθορισμός νευροπλαστικότητας: Η νευροπλαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται δημιουργώντας νέες νευρικές συνδέσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτή η ιδέα υπογραμμίζει τη δυνατότητα αλλαγής και προσαρμογής στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
 • Αξιοποίηση της νευροπλαστικότητας για αλλαγή: Η κατανόηση και η αξιοποίηση της νευροπλαστικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την εξάλειψη των ριζωμένων προγραμμάτων και συνηθειών. Με την σκόπιμη επανασύνδεση των νευρικών οδών, τα άτομα μπορούν να αναδιαμορφώσουν μοτίβα σκέψης και συμπεριφορές.
Ο Ρόλος των Γνωστικών Διαδικασιών
 • Αυτόματες σκέψεις και γνωστικές διαστρεβλώσεις: Οι αυτόματες σκέψεις είναι γρήγορες, ανεξέλεγκτες γνώσεις που συχνά διαιωνίζουν αρνητικές πεποιθήσεις. Ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση αυτών των σκέψεων, μαζί με την αντιμετώπιση των γνωστικών στρεβλώσεων, είναι θεμελιώδη βήματα για την εξάλειψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.
 • Γνωστικές-Συμπεριφορικές στρατηγικές: Οι γνωστικές-συμπεριφορικές στρατηγικές, όπως η γνωστική αναδιάρθρωση και η παρακολούθηση της σκέψης (συμβουλευτική καθοδήγηση), ενδυναμώνουν τα άτομα να αντικαταστήσουν τα αρνητικά πρότυπα σκέψης με πιο εποικοδομητικές εναλλακτικές λύσεις. Αυτές οι τεχνικές διευκολύνουν μια αλλαγή νοοτροπίας.
Τι προτείνω για την εξάλειψη των νοητικών προγραμμάτων

Α. Αυτοστοχασμός και επίγνωση
 • Περιγραφή και ενδοσκόπηση: Επιμένω ότι το τακτικό αλλά απλό ημερολόγιο ή ατζέντα προγραμματισμού της ημέρας, επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένα νοητικά προγράμματα. Οι ενδοσκοπικές πρακτικές καλλιεργούν την αυτογνωσία, ένα κρίσιμο πρώτο βήμα στη διαδικασία αποβολής.
 • Ενσυνειδητότητα και Διαλογισμός: Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας επιτρέπουν στα άτομα να παρατηρούν τις σκέψεις τους χωρίς κρίση. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός Voice Healing έπειτα από κλινικές εθελοντικές καταγραφές με ενδιαφερόμενους που τον υιοθέτησαν για πάνω από ένα εξάμηνο, ειδικότερα, ενισχύει την επίγνωση και παρέχει ένα νοητικό χώρο για την αναγνώριση και την αποσυναρμολόγηση των ριζωμένων αρνητικών πεποιθήσεων και συνηθειών.
Β. Τεχνικές Γνωσιακής Αναδιάρθρωσης
 • Προσδιορισμός περιοριστικών πεποιθήσεων: Η αναγνώριση και η ονομασία περιοριστικών πεποιθήσεων είναι μια βασική πτυχή της γνωστικής αναδιάρθρωσης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αναγνώριση των σκέψεων που σαμποτάρουν τον εαυτό τους και την αμφισβήτηση της εγκυρότητάς τους.
 • Θετικές πεποιθήσεις: Η εισαγωγή θετικών επιβεβαιώσεων εξουδετερώνει την αρνητική αυτοομιλία και επαναπρογραμματίζει το υποσυνείδητο με ενδυναμωτικές πεποιθήσεις. Η συνεχής επανάληψη των επιβεβαιώσεων ενισχύει νέα νοητικά προγράμματα (νευροπλαστικότητα).
Γ. Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Ολιστική Συμβουλευτική Καθοδήγηση: Η συμβουλευτική μέθοδος που προτείνω,  είναι μια δομημένη θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στον εντοπισμό και την πρόκληση αρνητικών προτύπων σκέψης και συμπεριφορών. Μέσω της συνεργασίας με έναν θεραπευτή, τα άτομα μπορούν συστηματικά να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν δυσπροσαρμοστικά προγράμματα.
 • Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP): Το NLP διερευνά τη σύνδεση μεταξύ της γλώσσας, της συμπεριφοράς και των νευρολογικών διεργασιών. Οι τεχνικές NLP στοχεύουν στην επανασύνδεση του εγκεφάλου αλλάζοντας τα γλωσσικά μοτίβα και επαναπρογραμματίζοντας περιοριστικές πεποιθήσεις.
Δ. Κατάργηση των συνηθειών
 1.  Κατανόηση της συνήθειας: Οι συνήθειες λειτουργούν μέσα σε ένα κόμβο υπόδειξης, επανάληψης και ανταμοιβής. Ο εντοπισμός των συστατικών αυτού του κόμβου είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική διακοπή των συνηθειών. 
 2. Αντικατάσταση των συνηθειών με θετικές εναλλακτικές: Αντί να προσπαθείτε να εξαλείψετε μια συνήθεια εντελώς, η αντικατάστασή της με μια θετική συμπεριφορά που ικανοποιεί την ίδια ανάγκη μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση από τις καταστροφικές συνήθειες.
Ε. Τεχνικές Τροποποίησης Συμπεριφοράς
 1. Έλεγχος ερεθισμάτων: Η τροποποίηση του περιβάλλοντος για τη μείωση των ενδείξεων που προκαλούν ανεπιθύμητες συνήθειες μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να ξαναπέσει ο ενδιαφερόμενος στην επανάληψη.
 2. Αυτο-παρακολούθηση: Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς και ο εντοπισμός προτύπων παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την αλλαγή συνήθειας. Η αυτοπαρακολούθηση κοινώς καταγραφή, ενισχύει την αυτογνωσία και την υπευθυνότητα στη διαδικασία.
 3. Συστηματική Απευαισθητοποίηση: Για συνήθειες που έχουν τις ρίζες τους στην αποφυγή ή στον φόβο, η συστηματική απευαισθητοποίηση περιλαμβάνει σταδιακή έκθεση στο ερέθισμα που φοβάται. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση βοηθά τα άτομα να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν την ταλαιπωρία που σχετίζεται με το κόψιμο μιας συνήθειας.
 4. Προοδευτική ρύθμιση στόχων: Το να κόψετε μια συνήθεια μπορεί να είναι καταστροφικό εάν προσεγγιστεί πολύ απότομα. Ο καθορισμός προοδευτικών στόχων επιτρέπει σταδιακές αλλαγές, αυξάνοντας την πιθανότητα βιώσιμης τροποποίησης της συνήθειας.
 5. Αναγνώριση καταστάσεων ενεργοποίησης: Οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές έχουν συχνά συγκεκριμένες καταστάσεις ενεργοποίησης. Ο εντοπισμός αυτών των παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των βασικών αιτιών των συμπεριφορών.
 6. Εξερεύνηση των υποκείμενων συναισθημάτων: Η αποκαθήλωση των συναισθημάτων που σχετίζονται με τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ρίχνει φως στην προέλευσή τους. Η συναισθηματική εξερεύνηση διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση των υποκείμενων ζητημάτων.
 7. Μείωση του άγχους με τον καθοδηγούμενο διαλογισμό Voice Healing: Η μέθοδος που δημιούργησα ενισχύει τη συναισθηματική ρύθμιση προάγοντας την ενσυνειδητότητα και τη μη αντιδραστικότητα στα συναισθήματα. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας δημιουργούν ένα χώρο μεταξύ ερεθίσματος και απόκρισης, επιτρέποντας σκόπιμες, μετρημένες αντιδράσεις.
 8. Εξάσκηση της αυτοσυμπόνιας: Η ανάπτυξη της αυτοσυμπόνιας περιλαμβάνει τη μεταχείριση του εαυτού με καλοσύνη και κατανόηση. Η αυτοσυμπόνια επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίζουν τις ατέλειες χωρίς σκληρή αυτοκριτική, ενισχύοντας μια υποστηρικτική νοοτροπία για αλλαγή.

Ο ρόλος της προσωπικής ανάπτυξης και της συνεχούς αφύπνισης


Η δύναμη μιας νοοτροπίας ανάπτυξης βλέπει τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη. Η υιοθέτηση αυτής της νοοτροπίας ενθαρρύνει την ανθεκτικότητα και μια προοπτική για την υπέρβαση των εμποδίων από το παρελθόν. Κι επειδή οι αναποδιές είναι βασικό στοιχείο στη διαδικασία της αλλαγής, η θεώρηση των οπισθοδρομήσεων ως εμπειρίες μάθησης και όχι ως αποτυχίες αναδιοργανώνει τον ενδιαφερόμενο, ενισχύοντας του μια νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης, μέσω της καθοδήγησης του.

Η διεύρυνση της γνώσης μέσω της συνεχιζόμενης αφύπνισης και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων διευρύνει την προοπτική και τις δυνατότητές του. Η αφύπνιση χρησιμεύει ως καταλύτης για την προσωπική ανάπτυξη και παρέχει εργαλεία για την διαχείριση στις προκλήσεις.

Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη, την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων εξοπλίζει τα άτομα με τα εργαλεία για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να αντικαταστήσουν τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές με εποικοδομητικές εναλλακτικές λύσεις.

Το ταξίδι για την εξάλειψη προγραμμάτων, συνηθειών και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών από το παρελθόν είναι μια λεπτή και δυναμική διαδικασία που απαιτεί έναν συνδυασμό αυτογνωσίας, διαχείριση παρεμβάσεων  μέσω της καθοδήγησης και δέσμευσης για προσωπική ανάπτυξη. Κατανοώντας τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που διέπουν αυτά τα πρότυπα, τα άτομα μπορούν να προσαρμόσουν τις προσεγγίσεις τους για να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς της ιστορίας τους. Καθώς τα άτομα ξεκινούν αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι, αποκτούν τη δύναμη να ξαναγράψουν τις αφηγήσεις τους, να καλλιεργήσουν ανθεκτικότητα και να αγκαλιάσουν ένα μέλλον που δεν επιβαρύνεται από τους περιορισμούς των ριζωμένων προγραμμάτων και συνηθειών.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1093,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,267,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1260,ΒΙΝΤΕΟ,840,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1564,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,917,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας
Σταύρος Πλουμιστός: Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας
Σταύρος Πλουμιστός: Πώς να εξαλείψετε προγράμματα, συνήθειες και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές από το παρελθόν σας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XlpaQKFIm2Nw1k9R2Kuw9p3hBkBo27uBKuOV6eKRy2VaubnwE_KjP_MUfcnunaa2jmFOiX8Jm9TIuBB9lfAJ11rTJETpqUFxCa4U0ywDR6HjasZfvHZHHb7IVdkgcs_W1N6bmI2Q1NaeQoxGw2Lsx8dC4Wa8cEzEQwBOw2AGfBY21BE7yaARJUg_hy5Z/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CF%84%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1,%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD%20%CF%83%CE%B1%CF%82.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4XlpaQKFIm2Nw1k9R2Kuw9p3hBkBo27uBKuOV6eKRy2VaubnwE_KjP_MUfcnunaa2jmFOiX8Jm9TIuBB9lfAJ11rTJETpqUFxCa4U0ywDR6HjasZfvHZHHb7IVdkgcs_W1N6bmI2Q1NaeQoxGw2Lsx8dC4Wa8cEzEQwBOw2AGfBY21BE7yaARJUg_hy5Z/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%88%CE%B5%CF%84%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1,%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD%20%CF%83%CE%B1%CF%82.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_74.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_74.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content