Σταύρος Πλουμιστός: Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου

Σταύρος Πλουμιστός: Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου

👉Οι άνθρωποι διαθέτουμε μια έμφυτη ικανότητα που υπερβαίνει την απλή φυσική κίνηση και αυτή είναι η αίσθηση της κατεύθυνσης. Αυτή η ικανότητα - δύναμη χρησιμεύει ως εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου, καθοδηγώντας μας μέσα από την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντός μας και παρακινώντας μας να χαράξουμε νέες διαδρομές όταν χρειάζεται.

Η εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου είναι μια μεγάλη απόδειξη για τις περιπλοκές της ανθρώπινης γνώσης και την προσαρμοστική δύναμη του νου, να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, κατευθυνόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με τον περίπλοκο ιστό νευρώνων και συνάψεων, φιλοξενεί μερικά από τα πιο βαθιά μυστήρια της ύπαρξης μας. Ανάμεσα σε αυτά τα αινίγματα βρίσκεται η αξιοσημείωτη ικανότητα να συγκρατούνται πληροφορίες και προθέσεις σε λανθάνουσα μορφή, μόνο και μόνο για να ενεργούμε με αυτές αργότερα.


Η Νευροβιολογία της Μνήμης και των Προθέσεων

Στον πυρήνα της ικανότητάς μας να κρατάμε πληροφορίες και προθέσεις βρίσκεται η πολύπλοκη αλληλεπίδραση των νευρωνικών δικτύων και των συναπτικών συνδέσεων μέσα στον εγκέφαλο. Οι νευροεπιστήμονες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην αποκάλυψη των μηχανισμών που διέπουν το σχηματισμό και τη διατήρηση της μνήμης, ρίχνοντας φως στις νευρικές διεργασίες που κωδικοποιούν, ενοποιούν και ανακτούν πληροφορίες.

Η μνήμη δεν είναι μια στατική οντότητα αλλά μια δυναμική διαδικασία που ξεδιπλώνεται με την πάροδο του χρόνου. Περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των αισθήσεων μας σε νευρικές αναπαραστάσεις, την ενοποίηση αυτών των αναπαραστάσεων στη μακροπρόθεσμη μνήμη και την ανάκτηση αποθηκευμένων πληροφοριών όταν χρειάζεται. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε ένα κατανεμημένο δίκτυο περιοχών του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του ιππόκαμπου, του προμετωπιαίου φλοιού και της αμυγδαλής, οι οποίες συνεργάζονται για να κωδικοποιήσουν, να αποθηκεύσουν και να ανακτήσουν μνήμες σε διάφορους τρόπους.

Ομοίως, ο σχηματισμός και η εκτέλεση των προθέσεων μας περιλαμβάνει περίπλοκα νευρωνικά κυκλώματα που διαμεσολαβούν τη συμπεριφορά μας που κατευθύνεται προς το στόχο. Οι προθέσεις προκύπτουν από την ενσωμάτωση παρακινητικών, συναισθηματικών και γνωστικών διαδικασιών μέσα στον εγκέφαλο, με αποκορύφωμα την έναρξη και την εκτέλεση σκόπιμων ενεργειών. Ο προμετωπιαίος φλοιός, που συχνά αναφέρεται ως το εκτελεστικό κέντρο του εγκεφάλου, παίζει κεντρικό ρόλο στην ενορχήστρωση του σχηματισμού πρόθεσης και του σχεδιασμού δράσης, ενσωματώνοντας πληροφορίες από διάφορες περιοχές του εγκεφάλου για να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά προς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι νευρικοί μηχανισμοί στους οποίους βασίζεται η κωδικοποίηση της μνήμης είναι τόσο διαφορετικοί και περίπλοκοι όσο και οι ίδιες οι μνήμες. Η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι ο σχηματισμός μνήμης περιλαμβάνει έναν καταρράκτη μοριακών και κυτταρικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στη συναπτική ισχύ, την έκφραση γονιδίων και τη νευρική συνδεσιμότητα. Αυτές οι διεργασίες συμβαίνουν σε πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου, με τον ιππόκαμπο να παίζει κεντρικό ρόλο στην αρχική κωδικοποίηση των επεισοδιακών αναμνήσεων και τον νεοφλοιό να χρησιμεύει ως αποθήκη για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.

Επιπλέον, η κωδικοποίηση μνήμης δεν είναι μια παθητική διαδικασία αλλά μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ αντίληψης, προσοχής και συναισθήματος. Η συναισθηματική ένταση μιας εμπειρίας μας, για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύσει την κωδικοποίηση και την επακόλουθη ανάκτησή της, προσφέροντας στις αναμνήσεις μεγαλύτερη ζωντάνια και σημασία. Το ίδιο συμβαίνει με τους παράγοντες όπως η καινοτομία και η προσωπική συνάφεια που επηρεάζουν τη δύναμη και την αντοχή των κωδικοποιημένων αναμνήσεων, διαμορφώνοντας τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Το αίνιγμα των λάθος προθέσεων

Μια από τις πιο περίπλοκες πτυχές του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος είναι η ικανότητά του να κρατά τις προθέσεις σε λανθάνουσα μορφή, φαινομενικά αδρανείς έως ότου το κατάλληλο πλαίσιο ή σύνθημα τις να ενεργοποιήσει. Αυτό το φαινόμενο, που συχνά περιγράφεται ως «λανθάνουσες προθέσεις», εγείρει ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τη φύση της συνείδησης και της ελεύθερης βούλησης.

Οι προθέσεις αντιπροσωπεύουν τους στόχους, τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες μας, καθοδηγώντας τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων για την επιδίωξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Είτε σχεδιάζετε μια αλλαγή σταδιοδρομίας, ή ξεκινώντας ένα νέο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης ή απλώς θυμόμαστε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ στο δρόμο για το σπίτι, οι προθέσεις διαμορφώνουν την τροχιά της ζωής μας με εκπληκτικό και σημαντικό τρόπο. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη γνωστική νευροεπιστήμη προσφέρουν γνώσεις για τα νευρικά υποστρώματα των λανθάνοντων προθέσεων. Μελέτες λειτουργικής νευροαπεικόνισης έχουν εντοπίσει περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός και ο πρόσθιος περιφερικός φλοιός, που παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα κατά την κωδικοποίηση και τη διατήρηση των προθέσεων στη μνήμη εργασίας. Επιπλέον, η έρευνα για τις νευρικές ταλαντώσεις έχει αποκαλύψει μοτίβα νευρωνικής δραστηριότητας που συσχετίζονται με την αναπαράσταση και τη διατήρηση των προθέσεων με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ η κωδικοποίηση της μνήμης και ο σχηματισμός πρόθεσης αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές γνωστικές διαδικασίες, είναι περίπλοκα συνυφασμένες στη διαμόρφωση των αντιλήψεων, των πράξεών μας καΙ τελικά, της ίδιας της αίσθησης του εαυτού μας. Οι αναμνήσεις χρησιμεύουν ως η πρώτη ύλη από την οποία διαμορφώνονται οι προθέσεις, παρέχοντας τη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας για το μέλλον.

Είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι οι προθέσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούμε και ανακτούμε τις αναμνήσεις, διαμορφώνοντας τις αντιλήψεις μας για προηγούμενες εμπειρίες μας, επηρεάζοντας τις αφηγήσεις που κατασκευάζουμε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Οι στόχοι που θέτουμε για τους εαυτούς μας, οι ενέργειες που κάνουμε για να τους επιτύχουμε και τα αποτελέσματα που βιώνουμε, όλα υφαίνονται στον ιστό της ταυτότητάς μας, διαμορφώνοντας ποιοι είμαστε και ποιοι φιλοδοξούμε να είμαστε.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ μνήμης και πρόθεσης εκτείνεται πέρα ​​από την ατομική γνώση για να συμπεριλάβει κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Οι κοινές αναμνήσεις και οι συλλογικές προθέσεις συνδέονται μεταξύ τους, παρέχοντας μια αίσθηση συνέχειας, του ανήκειν και του κοινού σκοπού. Από τις παραδόσεις που καθορίζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά έως τις συλλογικές φιλοδοξίες που οδηγούν τα κοινωνικά κινήματα και τις πολιτικές αλλαγές, η μνήμη και η πρόθεση διαμορφώνουν την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας με βαθιές και διαρκείς τρόπους.

Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου

Η θετική σκέψη έχει επίσης απτά αποτελέσματα στη λειτουργία του εγκεφάλου, επηρεάζοντας τη νευρική δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά που κατευθύνεται προς τους στόχους. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε πρακτικές θετικής σκέψης παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην εκτελεστική λειτουργία και την αυτορρύθμιση. Αυτή η αυξημένη νευρική δραστηριότητα προωθεί τον εγκέφαλο να επικεντρωθεί σε πληροφορίες που σχετίζονται με τον στόχο και να φιλτράρει τους περισπασμούς, ενισχύοντας την ικανότητά μας να παραμείνουμε στην πορεία και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της θετικής σκέψης, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε λανθάνουσες προθέσεις και να επιδιώξουμε τους στόχους μας με αυτοπεποίθηση. Καθώς καλλιεργούμε μια θετική νοοτροπία καθοδηγώντας την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου και αγκαλιάζουμε τις δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας, ξεκλειδώνουμε νέα μονοπάτια προς την επιτυχία και την ολοκλήρωση στη ζωή.

Η αξιοποίηση των λάθος προθέσεων του εγκεφάλου μέσω της θετικής σκέψης, μπορούν να αλλάξουν:
  • Θέστε ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους: Καθορίστε ξεκάθαρα τις προθέσεις σας και αναλύστε τις σε δραστικά βήματα. 
  • Εξασκηθείτε στη συνειδητοποίηση και την οπτικοποίηση: Αφιερώστε χρόνο κάθε μέρα για να ηρεμήσετε το μυαλό σας και να οραματιστείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει τους στόχους σας. 
  • Περιβάλλετε τον εαυτό σας με θετικότητα: Περιβάλλετε τον εαυτό σας με υποστηρικτικούς φίλους, οικογένεια και μέντορες που σας ανεβάζουν και σας εμπνέουν. 
  • Καλλιεργήστε μια νοοτροπία ανάπτυξης: Αγκαλιάστε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση. 
  • Εξασκήστε την ευγνωμοσύνη: Καλλιεργήστε μια στάση ευγνωμοσύνης εστιάζοντας στα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες στη ζωή σας. 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ο μαέστρος, ενορχηστρώνοντας μια σειρά νευρωνικής δραστηριότητας που βασίζεται στην ικανότητά μας να περιηγούμαστε στις περίπλοκες στιγμές που δημιουργούμε. Καθώς ο νους συνεχίζει την κωδικοποίηση της μνήμης και του σχηματισμού των προθέσεων, είναι απαραίτητο να αναλογιστούμε τις βαθιές συνέπειες αυτής της διαδικασίας για την κατανόηση των εμπειριών μας.

Στον πυρήνα της αυτή η νευρωνική δραστηριότητα ξεπερνά τα απλά ένστικτα επιβίωσης, περιλαμβάνοντας όλο το φάσμα της γνώσης, του συναισθήματος και της δημιουργικότητας μας. Είναι η πηγή των πιο βαθιών γνώσεων και ανακαλύψεων μας, η πηγή των βαθύτερων επιθυμιών και φιλοδοξιών μας καθώς ο εγκέφαλος μας πλέκει τα νήματα της εμπειρίας στον ιστό της συνείδησης.

Δεν περιορίζεται όμως μόνο στα όρια των ατομικών μυαλών αλλά επεκτείνεται και στις τεράστιες διασυνδέσεις της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι ο δεσμός που μας ενώνει στις κοινές αναμνήσεις και τις συλλογικές προθέσεις, η γέφυρα που διασχίζει το χάσμα πολιτισμού, γλώσσας και γεωγραφίας. Από τους στενούς δεσμούς της οικογένειας και της φιλίας μέχρι την παγκόσμια χαρτογραφία της ανθρωπότητας, η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου μας και μας ενώνει στο κοινό ταξίδι προσωπικής ανακάλυψης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Health Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)

"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,585,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1072,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1240,ΒΙΝΤΕΟ,808,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1535,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6349,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου
Σταύρος Πλουμιστός: Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου
Σταύρος Πλουμιστός: Η δύναμη των θετικών προθέσεων κατευθύνει την εσωτερική πυξίδα του εγκεφάλου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdsmDbXVaqY106Qc5JrgJWRXlaWccLHbXcutudeD8L7YMKgnop_JJkFBqyXebbVRSAm4io644qnjs1ENExL_0GeQAoIngi1ujMMOsKCwQJvirnwR58S6_ZhTg18wnWik7JmNJZhge8KYWtTI0hx_hd1wsVkiP4JxUdRlwZRRxDghvcwi_reS8MMs42PPV/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%97%20%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikdsmDbXVaqY106Qc5JrgJWRXlaWccLHbXcutudeD8L7YMKgnop_JJkFBqyXebbVRSAm4io644qnjs1ENExL_0GeQAoIngi1ujMMOsKCwQJvirnwR58S6_ZhTg18wnWik7JmNJZhge8KYWtTI0hx_hd1wsVkiP4JxUdRlwZRRxDghvcwi_reS8MMs42PPV/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%97%20%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_27.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_27.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content