Σταύρος Πλουμιστός: Πώς λειτουργούν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί του εγκεφάλου σου και πώς να τους εντοπίζεις

Σταύρος Πλουμιστός: Πώς λειτουργούν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί του εγκεφάλου σου και πώς να τους εντοπίζεις

👉Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα θαύμα πολυπλοκότητας, που λειτουργεί τόσο σε συνειδητό όσο και σε υποσυνείδητο επίπεδο. Ενώ το συνειδητό μυαλό μας χειρίζεται τη λογική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων, το υποσυνείδητο μυαλό διαμορφώνει σιωπηλά τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μας. Η κατανόηση της λειτουργίας του υποσυνείδητου προγραμματισμού είναι ζωτικής σημασίας για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού μας και την υπέρβαση των εμποδίων που συχνά εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη.

Παρακάτω σας δίνω τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε πώς επηρεάζουν τις σκέψεις οι πράξεις μας τον εγκέφαλο μας και πως θα κάνετε ον εντοπισμό και την υπέρβαση των εμποδίων που είναι ενσωματωμένα μέσα του.


I. Ο Υποσυνείδητος Νους: Ένας σιωπηλός αρχιτέκτονας

Α. Ορισμός και Λειτουργίες


Το υποσυνείδητο μυαλό, που συχνά αναφέρεται ως «σιωπηλός νους», περιλαμβάνει τη δεξαμενή των σκέψεων, των πεποιθήσεων, των αναμνήσεων και των συναισθημάτων που λειτουργούν κάτω από την επιφάνεια της επίγνωσής μας. Παίζει κρίσιμο ρόλο στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, στην αποθήκευση αναμνήσεων και στη διαμόρφωση των αντιλήψεών μας για τον κόσμο.

Β. Προγραμματισμός 

Το υποσυνείδητο μυαλό είναι προγραμματιζόμενο, απορροφώντας πληροφορίες από τις εμπειρίες μας, το περιβάλλον μας, ακόμη και τις κοινωνικές επιρροές. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, ειδικά, το υποσυνείδητο μυαλό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, απορροφώντας πεποιθήσεις και πρότυπα από την οικογένεια, την εκπαίδευση και τα πολιτιστικά περιβάλλοντα. Αυτός ο προγραμματισμός θέτει τα θεμέλια για τις ενήλικες σκέψεις και συμπεριφορές μας.

Γ. Ρόλος στη Λήψη Αποφάσεων

Παρά τη σιωπηλή φύση του, το υποσυνείδητο επηρεάζει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων. Η έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος των αποφάσεών μας καθοδηγείται από υποσυνείδητες διαδικασίες, με το συνειδητό μυαλό να εκλογικεύει συχνά τις επιλογές που γίνονται σε βαθύτερο επίπεδο.

II. Ξετυλίγοντας το υποσυνείδητο: Πώς οι σκέψεις ριζώνουν

Α. Διαμόρφωση πεποιθήσεων


Το υποσυνείδητο είναι καθοριστικό για το σχηματισμό πεποιθήσεων, οι οποίες λειτουργούν ως φίλτρα μέσω των οποίων ερμηνεύουμε την πραγματικότητα. Αυτές οι πεποιθήσεις μπορεί να ενδυναμώνουν ή να περιορίζουν, διαμορφώνοντας την αντίληψή μας για τον εαυτό μας, τους άλλους και τον κόσμο.

Β. Η δύναμη των συνηθειών


Οι συνήθειες, είναι τόσο εποικοδομητικές όσο και καταστροφικές και βρίσκουν τις ρίζες τους στο υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές για τη διατήρηση της ψυχικής ενέργειας, καθιστώντας τις συνήθειες ισχυρή δύναμη στην καθημερινότητά μας. Ο εντοπισμός και η αλλαγή αυτών των συνηθειών είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Γ. Συναισθηματικός Προγραμματισμός

Τα συναισθήματα είναι περίπλοκα συνδεδεμένα με το υποσυνείδητο. Προηγούμενες συναισθηματικές εμπειρίες συμβάλλουν στον συναισθηματικό προγραμματισμό, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε διάφορες καταστάσεις. Η αναγνώριση και η κατανόηση αυτών των συναισθηματικών προτύπων είναι απαραίτητη για την προσωπική ανάπτυξη.

III. Προσδιορισμός υποσυνείδητων προτύπων: Αποκάλυψη εμποδίων

Α. Αυτοβελτίωση και επίγνωση


Η αφύπνιση του νου για την αυτοβελτίωση και κατά συνέπεια η ανάπτυξη της αυτογνωσίας είναι το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό υποσυνείδητων προτύπων. Η αφύπνιση του νου επιτρέπει στα άτομα να παρατηρούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, αποκαλύπτοντας τις υποκείμενες πεποιθήσεις και τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την αυτοβελτίωση.

Β. Παρατήρηση Πυροδοτήσεων και Αντιδράσεων


Η εξέταση συναισθηματικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τον υποσυνείδητο προγραμματισμό. Ο εντοπισμός καταστάσεων που προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις βοηθά στην αποκάλυψη βαθιών πεποιθήσεων και μοτίβων σκέψης.

Γ. Μοτίβα στη Λήψη Αποφάσεων

Η ανάλυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων αποκαλύπτει υποσυνείδητες επιρροές. Η αναγνώριση επαναλαμβανόμενων προτύπων στις επιλογές και η κατανόηση των κινήτρων πίσω από αυτά ρίχνει φως στους υποσυνείδητους παράγοντες που παίζουν.

Δ. Προσοχή στην ομιλία μας και στις λέξεις 

Η γλώσσα είναι μια ισχυρή αντανάκλαση του υποσυνείδητου προγραμματισμού. Η προσοχή στην ομιλία μας και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή επικοινωνία αποκαλύπτει τις υποκείμενες πεποιθήσεις και στάσεις. Η αρνητική αυτοομιλία, ιδιαίτερα, συχνά υποδεικνύει υποσυνείδητα εμπόδια.

IV. Ξεπερνώντας τα υποσυνείδητα εμπόδια: Ξαναγράφοντας το σενάριο

Α. Γνωστική Αναδιάρθρωση


Η γνωστική αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την πρόκληση και την αλλαγή των αρνητικών προτύπων σκέψης. Αντικαθιστώντας συνειδητά τις περιοριστικές πεποιθήσεις με αυτές που ενδυναμώνουν, τα άτομα μπορούν να αναδιαμορφώσουν τον υποσυνείδητο προγραμματισμό τους. Τεχνικές όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός Voice Healing, η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία και η Ολιστική Συμβουλευτική Καθοδήγηση που εφαρμόζω, είναι αποτελεσματικές σε αυτή τη διαδικασία.

Β. Ενσυνειδητότητα και Διαλογισμός


Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας φέρνουν την προσοχή στην παρούσα στιγμή, βοηθώντας τα άτομα να παρατηρούν τις σκέψεις τους χωρίς κρίση. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός Voice Healing καλλιεργεί μια αυξημένη επίγνωση που επιτρέπει την ταύτιση και την απομάκρυνση από τα περιοριστικά υποσυνείδητα μοτίβα.

Γ. Επαναπρογραμματισμός μέσω Οπτικοποίησης

Η οπτικοποίηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον επαναπρογραμματισμό του υποσυνείδητου νου. Η δημιουργία ζωντανών νοητικών εικόνων των επιθυμητών αποτελεσμάτων και εμπειριών βοηθά στη μετατόπιση των ριζωμένων μοτίβων σκέψης, ενισχύοντας μια θετική νοοτροπία. Ο καθοδηγούμενος διαλογισμός Voice Healing είναι η η μέθοδος που εδραιώνει απόλυτα νέες εικόνες και δεδομένα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να έχουμε θεαματικές θετικές αλλαγές.

Δ. Επιβεβαιώσεις και Θετική Ενίσχυση

Οι επιβεβαιώσεις είναι θετικές δηλώσεις - πεποιθήσεις που όταν επαναλαμβάνονται με συνέπεια, μπορούν να επανασυνδέσουν το υποσυνείδητο. Σε συνδυασμό με θετική ενίσχυση, οι επιβεβαιώσεις δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για αλλαγή, ενισχύοντας νέες, ενδυναμωτικές πεποιθήσεις.

V. Ο Ρόλος των Εξωτερικών Επιρροών
Διαμόρφωση Υποσυνείδητου Προγραμματισμού

Α. Κοινωνικό περιβάλλον και επιρροή 

Οι εξωτερικές επιρροές, όπως το κοινωνικό περιβάλλον και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του υποσυνείδητου προγραμματισμού. Η επίγνωση αυτών των επιρροών επιτρέπει στα άτομα να διακρίνουν και να επιλέγουν συνειδητά τις αξίες και τις πεποιθήσεις που υιοθετούν.

Β. ΜΜΕ και πολιτιστικός αντίκτυπος

Τα μέσα ενημέρωσης και τα πολιτιστικά μηνύματα συμβάλλουν σημαντικά στον υποσυνείδητο προγραμματισμό. Η ανάλυση και η κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου που καταναλώνεται βοηθά τα άτομα να φιλτράρουν τις εξωτερικές επιρροές και να τις ευθυγραμμίσουν με τις αξίες και τους στόχους τους.

VI. Πρακτικές Καθημερινής Εφαρμογής

Α. Ασκήσεις Περιγραφής και Αναστοχασμού


Τακτικές ασκήσεις ημερολογίου και προβληματισμού επειδή βοηθούν την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, χρησιμεύουν ως πρακτικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποσυνείδητων προτύπων. Η καταγραφή των σκέψεων, των συναισθημάτων και των παρατηρήσεων παρέχει ένα απτό αρχείο ανάλυσης και αυτο-ανακάλυψης.

Β. Συνεπείς Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας

Η ενσωμάτωση πρακτικών ενσυνειδητότητας στην καθημερινότητα προάγει τη συνεχή αυτογνωσία. Είτε μέσω διαλογισμού, συνειδητής αναπνοής ή απλών ασκήσεων επίγνωσης, αυτές οι πρακτικές ενισχύουν την ικανότητα εντοπισμού και πλοήγησης στα υποσυνείδητα εμπόδια.

Γ. Ορισμός στόχων (στοχοθέτηση) και οπτικοποίηση

Ο καθορισμός ξεκάθαρων στόχων και η οπτικοποίηση της επίτευξής τους δεσμεύει το υποσυνείδητο σε μια θετική κατεύθυνση. Ο συνδυασμός καθορισμού στόχων και οπτικοποίησης δημιουργεί έναν οδικό χάρτη για την προσωπική ανάπτυξη, καθοδηγώντας τα άτομα προς την υπέρβαση των εμποδίων.

Δ. Συνεργάτες και συστήματα υποστήριξης

Η κοινή χρήση του ταξιδιού της αυτοανακάλυψης και της προσωπικής ανάπτυξης με άλλους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και υποστήριξη. Οι συνεργάτες και τα συστήματα υποστήριξης μιας ομάδας που θα συμμετάσχετε, συμβάλλουν σε μια συλλογική προσπάθεια για τον εντοπισμό και την υπέρβαση υποσυνείδητων εμποδίων.

Η κατανόηση των περιπλοκών του υποσυνείδητου μυαλού είναι ένα μετασχηματιστικό ταξίδι που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ξεπεράσουν τα εμπόδια που τα εμποδίζουν στη ζωή.

Ξετυλίγοντας τον σιωπηλό υποσυνείδητο προγραμματισμό κάτω από τη συνειδητή επίγνωση, αποκτά κανείς την ικανότητα να αναδιαμορφώνει μοτίβα σκέψης, πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Ο εντοπισμός των υποσυνείδητων εμποδίων δεν είναι απλώς μια διανοητική άσκηση. Είναι μια βαθιά εξερεύνηση του εαυτού μέσω της αφύπνισης (Συμβουλευτική Καθοδήγηση) που ανοίγει την πόρτα στην προσωπική ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και μια πιο ικανοποιητική ζωή. Οπλισμένοι με αυτή τη γνώση, τα άτομα μπορούν να ξεκινήσουν ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης, εξοπλισμένα να ξαναγράψουν το σενάριο του υποσυνείδητου μυαλού τους και να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς που κάποτε εμπόδιζαν τις δυνατότητές τους.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1093,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,267,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1260,ΒΙΝΤΕΟ,840,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1564,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,917,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Πώς λειτουργούν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί του εγκεφάλου σου και πώς να τους εντοπίζεις
Σταύρος Πλουμιστός: Πώς λειτουργούν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί του εγκεφάλου σου και πώς να τους εντοπίζεις
Σταύρος Πλουμιστός: Πώς λειτουργούν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί του εγκεφάλου σου και πώς να τους εντοπίζεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2I_iBq7fTF_QojVhDADvGNLGNHdK__kR-7yVSX4UgAs46imJ7du6Dj7-uSX0Hk5dqjtSyboYg-90XxCB-Pv4RTMoO7_5RDKFrK7U-zxRgQoo33-SMtHbXkegcJAfI9E8LX-YZe_0ud6J6IB4HgeZhMRZxTyl5V_YmsZRJ2ePC3iSNhcsN_0eb5Z2hfwZW/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%8E%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CF%82.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2I_iBq7fTF_QojVhDADvGNLGNHdK__kR-7yVSX4UgAs46imJ7du6Dj7-uSX0Hk5dqjtSyboYg-90XxCB-Pv4RTMoO7_5RDKFrK7U-zxRgQoo33-SMtHbXkegcJAfI9E8LX-YZe_0ud6J6IB4HgeZhMRZxTyl5V_YmsZRJ2ePC3iSNhcsN_0eb5Z2hfwZW/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%20%CE%BF%CE%B9%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%8E%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CF%82.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_20.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/03/blog-post_20.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content