Σταύρος Πλουμιστός: Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο - Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας

Σταύρος Πλουμιστός: Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο - Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας

👉Η μελέτη και η έρευνα μου τόσα χρόνια ως αφυπνιστής του νου, μου χάρισαν την ευλογία να νιώσω την αλληλεπίδραση της συνείδησης και του μεταφυσικού πεδίου και πως επηρεάζουν την ενέργεια που διοχετεύουμε για να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα μας.

Σε αυτό το απέραντο βασίλειο της ανθρώπινης ύπαρξης, η συνείδηση, στους αμύητους,​​ φαντάζει ως ένα μεγάλο αίνιγμα. Είναι όμως η ουσία της επίγνωσής μας, ο μεγεθυντικός φακός μέσα από τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και ταυτόχρονα ο καταλύτης των πράξεων μας. Η μεταφυσική, από την άλλη πλευρά, εμβαθύνει στη θεμελιώδη φύση της πραγματικότητας, διερευνώντας έννοιες πέρα ​​από την κατανόηση της εμπειρικής παρατήρησης. Μαζί, αυτοί οι δύο τομείς συμπλέκονται σε έναν περίπλοκο χορό, διαμορφώνοντας την κατανόησή μας για το σύμπαν και επηρεάζοντας κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.


Στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας βρίσκεται η συνείδηση. 

Από τη στιγμή που ξυπνάμε στον κόσμο γύρω μας, στα βάθη των ονείρων μας, η συνείδηση ​​μας συνοδεύει, διαμορφώνοντας την πραγματικότητά μας και ορίζοντας την ύπαρξή μας. Τι είναι όμως η συνείδηση; Από μεταφυσική άποψη, υπερβαίνει την απλή πυροδότηση νευρώνων στον εγκέφαλο. Είναι η σπίθα της αίσθησης που ζωντανεύει την υλική μορφή, τη γέφυρα μεταξύ της φυσικής και της μεταφυσικής σφαίρας.

Η Μεταφυσική, που συχνά θεωρείται ως η φιλοσοφία της ύπαρξης, προσφέρει ιδέες για τη φύση της πραγματικότητας πέρα ​​από τα όρια της εμπειρικής παρατήρησης. Εμβαθύνει στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το σύμπαν, διερευνώντας τα ζητήματα ύπαρξης, ταυτότητας και της φύσης της ίδιας της πραγματικότητας. Από την αρχαία σοφία των ανατολικών φιλοσοφιών έως την αυστηρή διερεύνηση της δυτικής σκέψης, η μεταφυσική περιλαμβάνει μια ποικιλία από προοπτικές, η καθεμία προσφέρει τις δικές της μοναδικές γνώσεις για τη φύση της ύπαρξης.

Η διασύνδεση της συνείδησης και της μεταφυσικής

Στον πυρήνα τους, τόσο η συνείδηση ​​όσο και η μεταφυσική μοιράζονται ένα κοινό νήμα – και οι δύο επιδιώκουν να κατανοήσουν τη φύση της πραγματικότητας. Ενώ η νευροεπιστήμη μπορεί να επιχειρήσει να αποκαλύψει τα μυστήρια της συνείδησης μέσω της μελέτης του εγκεφάλου, η μεταφυσική υιοθετεί μια ευρύτερη προσέγγιση, διερευνώντας τις υποκείμενες αρχές που διέπουν όχι μόνο την ατομική μας εμπειρία αλλά το σύμπαν ως σύνολο. Με αυτή την έννοια, η συνείδηση ​​μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μικρόκοσμος της ευρύτερης μεταφυσικής πραγματικότητας, ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε τον υποκείμενο ιστό της ύπαρξης.

Κατανόηση της Συνείδησης και του Μεταφυσικού Βασιλείου

Η συνείδηση, που συχνά περιγράφεται ως η επίγνωση της ύπαρξης και του περιβάλλοντός μας, ξεπερνά τα όρια του φυσικού σώματος. Είναι η ουσία της ύπαρξής μας, η έδρα των σκέψεων, των συναισθημάτων και των προθέσεων μας. Από την άλλη πλευρά, το μεταφυσικό επίπεδο περιλαμβάνει πτυχές της πραγματικότητας που βρίσκονται πέρα ​​από το πεδίο εφαρμογής της εμπειρικής παρατήρησης. Εμβαθύνει στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ύπαρξη, διερευνώντας έννοιες όπως η ενέργεια, η δόνηση και η διασύνδεση.

Η διασύνδεση της ανθρώπινης συνείδησης με τη μεταφυσική έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, επηρεάζοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ενέργειές μας με τρόπο τόσο λεπτό αλλά και εξαιρετικά επιδραστικό. Για παράδειγμα, οι πεποιθήσεις μας για την πραγματικότητα μας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής, διαμορφώνοντας τη στάση μας απέναντι στην επιτυχία, την αποτυχία και την επιδίωξη του αποτελέσματος. Ομοίως, η κατανόησή μας για τη συνείδηση ​​με πρακτικές όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός voice healing και η επίγνωση, προσφέρει εργαλεία για την προσωπική αφύπνιση και ανάπτυξη.

Η ενέργεια ως εισιτήριο της δημιουργίας

Κεντρική θέση στην αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης και του μεταφυσικού πεδίου είναι η προσωπική ενέργεια που εκπέμπουμε. Σε πολλές παραδόσεις, η ενέργεια θεωρείται ως το εισιτήριο της δημιουργίας - η λεπτή δύναμη μέσω της οποίας οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι προθέσεις εκδηλώνονται στην πραγματικότητα. Αυτή η ενέργεια παίρνει διάφορες μορφές, από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από το ανθρώπινο σώμα έως τις συχνότητες δόνησης που διαχέονται το σύμπαν. Κατανοώντας πώς να αξιοποιήσουν και να κατευθύνουν αυτή την ενέργεια, τα άτομα μπορούν να επηρεάσουν την πραγματικότητα που βιώνουν, εκδηλώνοντας τις επιθυμίες τους και διαμορφώνοντας το πεπρωμένο τους.

Η δύναμη της πρόθεσης

Στην καρδιά της συνειδητής εκδήλωσης βρίσκεται η δύναμη της πρόθεσης. Πρόθεση είναι η συνειδητή κατεύθυνση της ενέργειας προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή στόχο. Όταν ευθυγραμμίζεται με τις βαθύτερες επιθυμίες και τον υψηλότερο σκοπό μας, η πρόθεση γίνεται μια ισχυρή δύναμη για μεταμόρφωση. Είτε μέσω εστιασμένης σκέψης, οπτικοποίησης μέσω voice healing, τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν τις προθέσεις τους και να διοχετεύσουν την ενέργεια προς την πραγματοποίηση των ονείρων τους. Αυτή η διαδικασία εισχωρεί στη διασύνδεση της συνείδησης και του μεταφυσικού πεδίου, καθώς οι σκέψεις και οι προθέσεις διαχέονται προς τα έξω, επηρεάζοντας άμεσα και με χρονοχωρική ταχύτητα την πραγματικότητα μας.

Ο ρόλος της πίστης και της αντίληψης

Η πίστη και η αντίληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ενέργειας που διοχετεύουμε και της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Οι πεποιθήσεις μας λειτουργούν ως φίλτρα μέσω των οποίων ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας, διαμορφώνοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις μας. Εάν έχουμε περιοριστικές πεποιθήσεις ή αρνητικές αντιλήψεις, εμποδίζουμε ακούσια τη ροή της ενέργειας και εμποδίζουμε την ικανότητά μας να εκδηλώνουμε τις επιθυμίες μας. Αντίθετα, καλλιεργώντας θετικές πεποιθήσεις που ευθυγραμμίζονται με το υψηλότερο καλό μας και υιοθετώντας μια θετική νοοτροπία και δυνατότητας, ανοίγουμε τον εαυτό μας στις απεριόριστες δυνατότητες του σύμπαντος.

Πρακτικές για τη συνειδητή εκδήλωση

Η εκδήλωση δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια αλλά μια πρακτική δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί και να τελειοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολυάριθμες τεχνικές και πρακτικές για την αξιοποίηση της δύναμης της συνείδησης και του μεταφυσικού πεδίου για την εκδήλωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ασκήσεις οπτικοποίησης - νοερής απεικόνισης με voice healing, πρακτικές επιβεβαίωσης, τρόπους ενεργειακής θεραπείας και τεχνικές διαλογισμού. Με την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών στην καθημερινή ζωή, τα άτομα μπορούν να καλλιεργήσουν μια βαθύτερη επίγνωση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, ευθυγραμμίζοντάς τα με τις προθέσεις τους και αξιοποιώντας την ενέργεια που απαιτείται για να δημιουργήσουν την πραγματικότητα που επιθυμούν.

Ο Νόμος της Έλξης και της Συγχρονικότητας

Μία από τις πιο γνωστές αρχές που διέπουν την αλληλεπίδραση της συνείδησης και του μεταφυσικού πεδίου είναι ο Νόμος της Έλξης. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, το όμοιο προσελκύει τους ομοίους και τα άτομα προσελκύουν στη ζωή τους εμπειρίες και περιστάσεις που αντηχούν με τις κυρίαρχες σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Ομοίως, η συγχρονικότητα - η εμφάνιση ουσιαστικών συμπτώσεων που αψηφούν τις συμβατικές εξηγήσεις - αντανακλά τη διασύνδεση της συνείδησης με την πραγματικότητα. Δίνοντας προσοχή στα σημάδια και τις συγχρονικότητες, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ευθυγράμμιση των σκέψεων και των προθέσεων τους με τη μεγαλύτερη ροή ενέργειας.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις και την αντίσταση

Ενώ η διαδικασία της συνειδητής εκδήλωσης υπόσχεται πολλά, δεν είναι εύκολη για όσους δεν έχουν τον τρόπο. Η εσωτερική αντίσταση, η αμφιβολία και ο φόβος μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδια στην ελεύθερη ροή της ενέργειας, εμποδίζοντας την ικανότητά μας να εκδηλώνουμε τις επιθυμίες μας. Είναι απαραίτητο να αφυπνιστείτε ώστε να φτάσετε στην αυτογνωσία και την αγάπη για τον εαυτό σας, αντιμετωπίζοντας τυχόν υποκείμενα τραύματα ή περιοριστικές πεποιθήσεις που μπορεί να εμποδίζουν τη διαδικασία εκδήλωσης. Επιπλέον, η υπομονή, η επιμονή και η εμπιστοσύνη στην αφθονία του σύμπαντος του δημιουργού είναι βασικές αρετές που πρέπει να καλλιεργηθούν στο μονοπάτι της συνειδητής δημιουργίας της πραγματικότητας που επιθυμείτε.

Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο
Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας

Στην προσπάθεια να διαλευκανθούν τα μυστήρια της ύπαρξης, η τομή της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου στέκεται ως σύνορο εξερεύνησης. Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκεται η βαθιά συνειδητοποίηση ότι η ανθρώπινη συνείδηση ​​και το κβαντικό πεδίο της πραγματικότητας είναι περίπλοκα συνυφασμένα, διαμορφώνοντας όχι μόνο την αντίληψή μας για τον κόσμο αλλά την ίδια τη φύση της ύπαρξής μας. 

Η Συνείδηση, που συχνά θεωρείται ως η ουσία της επίγνωσης και της εμπειρίας μας, ξεπερνά τα όρια του φυσικού σώματος. Περιλαμβάνει το σύνολο των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αντιλήψεών μας, χρησιμεύοντας ως το μέσο μέσω του οποίου αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας. Ενώ η ακριβής φύση της συνείδησης παραμένει αντικείμενο συζήτησης και εικασιών, η κεντρική της θέση στην ανθρώπινη εμπειρία είναι αναμφισβήτητη, διαμορφώνοντας την πραγματικότητά μας σε κάθε βήμα.

Στο Κβαντικό Πεδίο ο Χώρος και ο Χρόνος

Στη σφαίρα της κβαντικής φυσικής, ο όρος «πεδίο» αναφέρεται σε ένα μέσο που διαπερνά όλο τον χώρο και τον χρόνο. Ένα από τα πιο θεμελιώδη πεδία στην κβαντική θεωρία είναι το κβαντικό πεδίο, το οποίο περιγράφει τις διακυμάνσεις και τις αλληλεπιδράσεις των κβαντικών σωματιδίων και πεδίων. Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, η πραγματικότητα στο πιο θεμελιώδες της επίπεδο διέπετε από κυματοσυναρτήσεις και αβέβαιες καταστάσεις, που προκαλούν διάφορα φαινόμενα.

Αντί να είναι ξεχωριστές και απόλυτες διαστάσεις, ο χώρος και ο χρόνος συμπλέκονται σε ένα δυναμικό και αδιαχώριστο φάσμα γνωστό ως χωροχρόνος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κβαντικό πεδίο χρησιμεύει ως το στάδιο πάνω στο οποίο εκτυλίσσεται η πραγματικότητα, με τον χώρο και τον χρόνο να λειτουργούν ως το σκηνικό πάνω στο οποίο εκδηλώνονται τα κβαντικά φαινόμενα.

Το κβαντικό πεδίο παρέχει μια πλούσια και περίπλοκη διαδικασία μέσα στην οποία ο χώρος και ο χρόνος ξεδιπλώνονται ως δυναμικές και αλληλένδετες πτυχές της πραγματικότητας. Αντί να είναι ξεχωριστές και απόλυτες διαστάσεις, ο χώρος και ο χρόνος γίνονται ρευστοί και εύπλαστοι μέσα στο κβαντικό βασίλειο, διαμορφωμένοι από την φύση των κβαντικών φαινομένων. Εξερευνώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης, της ενέργειας και του κβαντικού πεδίου, αποκτούμε γνώσεις για τη φύση του χωροχρόνου και τη θέση μας μέσα στην κοσμική συμφωνία της ύπαρξης μας.

Η Διασύνδεση της Συνείδησης και του Κβαντικού Πεδίου

Με την πρώτη ματιά, η σύνδεση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου μπορεί να φαίνεται αδύναμη ή ακόμα και φανταστική. Ωστόσο, τα αναδυόμενα ερευνητικά και θεωρητικά πλαίσια υποδηλώνουν το αντίθετο, υποδεικνύοντας μια βαθιά και στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων. Μία από τις βασικές γνώσεις της κβαντικής φυσικής είναι ο ρόλος του παρατηρητή στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Σύμφωνα με την πιο δημοφιλή ερμηνεία, η πράξη της παρατήρησης καταργεί την κυματική συνάρτηση ενός κβαντικού συστήματος, καθορίζοντας το αποτέλεσμά της. Αυτό σημαίνει ότι η συνείδηση ​​παίζει θεμελιώδη ρόλο στην εκδήλωση της πραγματικότητας σε κβαντικό επίπεδο διότι μπορούμε να επιτύχουμε την ευθυγράμμιση. Δηλαδή η συνείδηση μας επηρεάζει άμεσα το κβαντικό επίπεδο.

Κβαντική Συνείδηση ​​και Σύνδεση Νου-Σώματος

Η έννοια της κβαντικής συνείδησης θέτει ότι η συνείδηση ​​δεν είναι απλώς μια αναδυόμενη ιδιότητα του εγκεφάλου, αλλά μια θεμελιώδης πτυχή της ίδιας της πραγματικότητας. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι η συνείδηση ​​προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις των κβαντικών διεργασιών μέσα στον εγκέφαλο, δίνοντας αφορμή για την υποκειμενική εμπειρία και την αυτογνωσία. Από αυτή την άποψη, η σύνδεση νου-σώματος δεν είναι μονόδρομος αλλά μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου, με το καθένα να επηρεάζει και να διαμορφώνει το άλλο.

Οι διαπιστώσεις μου με έπεισαν να υπερασπίζομαι, οτι η αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου είναι πολύπλευρη. Για παράδειγμα, οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις φυσιολογικές μας λειτουργίες, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ανοσοαπόκριση και τα επίπεδα ορμονών, μέσω μηχανισμών όπως η σύνδεση νου-σώματος και το φαινόμενο εικονικού φαρμάκου. Επιπλέον, οι κβαντικές αρχές μας δείχνουν ότι η συνείδηση ​​μπορεί να επεκταθεί πέρα ​​από τα όρια του εγκεφάλου, διαπερνώντας την πραγματικότητα και επηρεάζοντας τα γεγονότα από απόσταση (μεταφορά προσωπικής ενέργειας).

Στην ουσία, η σύνδεση μυαλού-σώματος αντιπροσωπεύει μια δυναμική διεπαφή μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου, όπου η δύναμη των σκέψεων και των προθέσεων μας μπορεί να διαμορφώσει την υγεία, την ευημερία και την πραγματικότητά μας. Καλλιεργώντας την επίγνωση, την πρόθεση και την ευθυγράμμιση με το κβαντικό πεδίο, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μετασχηματιστικό δυναμικό αυτής της σχέσης για να βελτιστοποιήσουμε την υγεία μας, να επεκτείνουμε τη συνείδησή μας και να εκδηλώσουμε τις υψηλότερες δυνατότητές μας.


Ενέργεια και δονητικός συντονισμός

Κεντρική θέση στην αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου είναι η ροή της ενέργειας. Γνωρίζουμε πλέον ότι η ενέργεια θεωρείται ως το υπόστρωμα της πραγματικότητας, η λεπτή δύναμη που ζωντανεύει όλα τα πράγματα. Σύμφωνα με την κβαντική φυσική, τα πάντα στο σύμπαν, από τα σωματίδια μέχρι τα πεδία, χαρακτηρίζονται από συχνότητες δόνησης. Όταν η συνείδηση ​​αλληλεπιδρά με το κβαντικό πεδίο, εκπέμπει και λαμβάνει ενέργεια με τη μορφή δονήσεων, δημιουργώντας μοτίβα συντονισμού που επηρεάζουν τον ιστό της πραγματικότητας.

Στη σφαίρα της κβαντικής φυσικής, τα πάντα – από τα υποατομικά σωματίδια μέχρι τα κοσμικά φαινόμενα – χαρακτηρίζονται από συχνότητες δόνησης. Αυτές οι συχνότητες αντιπροσωπεύουν τις ενεργειακές υπογραφές των σωματιδίων και των κυμάτων, κωδικοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις τους. Η συνείδηση, ως έδρα της επίγνωσής μας και της πρόθεσής μας, είναι η ίδια μια μορφή ενέργειας, που εκπέμπει και λαμβάνει δονητικά σήματα που κυματίζουν μέσα στο κβαντικό πεδίο.

Όταν η συνείδηση ​​εκπέμπει δονήσεις, μεταδίδει ένα λεπτό ενεργειακό αποτύπωμα στο κβαντικό επίπεδο, δημιουργώντας συντονισμένα μοτίβα σκέψης που ευθυγραμμίζονται με τη συχνότητα των προθέσεων, των σκέψεων και των συναισθημάτων μας. Αυτός ο συντονισμός ενισχύει την ενέργεια της συνείδησης, μεγεθύνοντας την επιρροή της στο ξεδίπλωμα της πραγματικότητας που επιθυμούμε. Η συνείδηση μας ​​αντηχεί στο κβαντικό πεδίο, συντονίζοντας τις δονητικές συχνότητες που ταιριάζουν με την κατάσταση που ζούμε.

Επιπλέον, η συνείδηση ​​λειτουργεί επίσης ως δέκτης, συντονίζοντας τις δονήσεις που προέρχονται από το κβαντικό πεδίο και ερμηνεύοντάς τους μέσω της αντίληψης. Αυτή η αμοιβαία ανταλλαγή ενέργειας δημιουργεί έναν βρόχο ανάδρασης μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου, όπου το καθένα επηρεάζει και διαμορφώνει το άλλο σε έναν συνεχή κύκλο δημιουργίας και εκδήλωσης.

Τα ηχητικά μοτίβα που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση της συνείδησης με το κβαντικό πεδίο δεν περιορίζονται στη σφαίρα της ατομικής εμπειρίας αλλά επεκτείνονται στη συλλογική σκέψη της πραγματικότητας. Καθώς τα άτομα ευθυγραμμίζουν τη συνείδησή τους με ανώτερες καταστάσεις συνειδητοποίησης, αγάπης, ενότητας και ευγνωμοσύνης, συμβάλλουν στην εμφάνιση συνεκτικών και αρμονικών προτύπων εντός του κβαντικού πεδίου, εξυψώνοντας έτσι τη συλλογική συνείδηση ​​της ανθρωπότητας στο σύνολό της.

Στην ουσία, η αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου είναι μια δυναμική και συν-δημιουργική διαδικασία, όπου οι δονητικές ενέργειες της πρόθεσης, της σκέψης και του συναισθήματος διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Με το να γίνουν συνειδητοί συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία, τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη του συντονισμού για να εκδηλώσουν τις επιθυμίες τους, να μεταμορφώσουν τη ζωή τους και να συν-δημιουργήσουν μια πραγματικότητα ευθυγραμμισμένη με τις υψηλότερες φιλοδοξίες τους.

Η δύναμη της πρόθεσης και της εκδήλωσης

Μία από τις πιο σοβαρές συνέπειες της αλληλεπίδρασης μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου είναι η επίδρασή της στην πρόθεση και την εκδήλωση. Οι σκέψεις, οι προθέσεις και οι πεποιθήσεις μας έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν την πραγματικότητα που βιώνουμε. Ευθυγραμμίζοντας τη συνείδησή μας με τις βαθύτερες επιθυμίες και προθέσεις μας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ενέργεια του κβαντικού πεδίου για να εκδηλώσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας.

Η ευθυγράμμιση της συνείδησής μας με τις βαθύτερες επιθυμίες και προθέσεις μας κρατά το κλειδί για το ξεκλείδωμα της μεταμορφωτικής δύναμης του κβαντικού πεδίου και την εκδήλωση των ονείρων και των φιλοδοξιών μας σε πραγματικότητα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια αρμονική ενσωμάτωση σκέψεων, συναισθημάτων, πεποιθήσεων και προθέσεων, ευθυγραμμίζοντάς τα με την ενεργειακή συχνότητα των επιθυμητών μας αποτελεσμάτων εντός του κβαντικού πεδίου.

Στον πυρήνα της, η εκδήλωση έχει να κάνει με το να γίνει ένα δονητικό ταίριασμα για την πραγματικότητα που θέλουμε να ζήσουμε. Καλλιεργώντας μια κατάσταση συνοχής μεταξύ του εσωτερικού μας κόσμου και του κβαντικού πεδίου, δημιουργούμε ένα συντονισμό που προσελκύει αντίστοιχες εμπειρίες, ευκαιρίες και περιστάσεις στη ζωή μας. Αυτή η ευθυγράμμιση ξεκινά με την αποσαφήνιση των προθέσεών μας με σαφήνεια, ιδιαιτερότητα και εγκάρδια ειλικρίνεια, θέτοντας τις βάσεις για να ξεδιπλωθεί η διαδικασία της εκδήλωσης.

Η συνείδηση ​​παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, χρησιμεύοντας ως γέφυρα μεταξύ του εσωτερικού μας κόσμου και του κβαντικού πεδίου. Μέσω της εστιασμένης προσοχής, της οπτικοποίησης και της θετικής επιβεβαίωσης, μπορούμε να κατευθύνουμε την ενέργεια της συνείδησης προς τα επιθυμητά μας αποτελέσματα, αποτυπώνοντάς τα στον κβαντικό πεδίο της πραγματικότητας. Διατηρώντας ένα σαφές και αταλάντευτο όραμα των στόχων μας, σηματοδοτούμε στο σύμπαν την ετοιμότητά μας να δεχθούμε και να εκδηλώσουμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας.

Επιπλέον, η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας ευγνωμοσύνης, αφθονίας και προσδοκίας βοηθά στην ανύψωση της συχνότητας δόνησης και στην ενίσχυση της ισχύος των προθέσεών μας. Ενσωματώνοντας τα συναισθήματα χαράς, ολοκλήρωσης και ενδυνάμωσης που σχετίζονται με τα επιθυμητά μας αποτελέσματα, μαγνητίζουμε τις προθέσεις μας και τις φέρνουμε πιο κοντά μέσα στο κβαντικό πεδίο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την απελευθέρωση της προσκόλλησης μας και την απόλυτη εμπιστοσύνη στην νοημοσύνη του σύμπαντος του δημιουργού για να ενορχηστρώσει την τέλεια εξέλιξη των γεγονότων.

Με την ηρεμία του νου, την πρόσβαση στο πεδίο της καθαρής δυνατότητας και την ευθυγράμμιση με τη ροή της προσωπικής ενέργειας, γινόμαστε ενεργοί συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημιουργίας της δικής μας πραγματικότητας. Μέσα από την εστιασμένη πρόθεση, τη δονητική ευθυγράμμιση, γινόμαστε συνειδητοί δημιουργοί του πεπρωμένου μας, εξουσιοδοτημένοι να διαμορφώνουμε τη ζωή μας σε ευθυγράμμιση με το υψηλότερο όραμα και σκοπό μας.

Προκλήσεις και περιορισμοί

Ενώ η εξερεύνηση της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου υπόσχεται πολλά, δεν είναι χωρίς προκλήσεις και περιορισμούς. Η φύση της συνείδησης παραμένει ένα βαθιά μυστηριώδες και αινιγματικό φαινόμενο, που αψηφά την εύκολη εξήγηση ή κατανόηση. Ομοίως, οι αρχές της κβαντικής μηχανικής συχνά αψηφούν τις διαισθήσεις μας και τεντώνουν τα όρια της κατανόησής μας. Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από αυτήν την εξερεύνηση προσφέρουν μια δελεαστική ματιά στη φύση της πραγματικότητας και τη θέση μας μέσα σε αυτήν.

Πολλοί συγγραφείς, επιστήμονες και φιλόσοφοι έχουν εμβαθύνει στη διασύνδεση της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου, προσφέροντας ιδέες που ρίχνουν φως στη φύση της πραγματικότητας και στο ρόλο μας στη διαμόρφωσή της: 

Erwin Schrödinger: Ο νομπελίστας φυσικός Erwin Schrödinger έγραψε για τη σύνδεση μεταξύ συνείδησης και κβαντικής μηχανικής στο βιβλίο του "Τι είναι η ζωή;" Σε αυτό, πρότεινε ότι η συνείδηση ​​δεν είναι παράγωγο φυσικών διεργασιών αλλά μάλλον μια θεμελιώδης πτυχή του σύμπαντος. Πρότεινε ότι η συνείδηση ​​και οι κβαντικές διαδικασίες συνδέονται στενά, με τη συνείδηση ​​να επηρεάζει δυνητικά τα αποτελέσματα των κβαντικών γεγονότων.

Ντέιβιντ Μπομ: Ο φυσικός Ντέιβιντ Μπομ διερεύνησε την έννοια μιας έμμεσης τάξης που κρύβεται πίσω από την πραγματικότητα, η οποία πίστευε ότι περιελάμβανε τόσο το κβαντικό βασίλειο όσο και τη συνείδηση. Πρότεινε ότι το σύμπαν είναι ένα αλληλένδετο σύνολο, με τη συνείδηση ​​να παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ιστού της πραγματικότητας. Οι ιδέες του Bohm έθεσαν τις βάσεις για την εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου.

Fritjof Capra: Στο βιβλίο του "The Tao of Physics", ο Fritjof Capra έκανε παραλληλισμούς μεταξύ του ανατολικού μυστικισμού και της σύγχρονης φυσικής, τονίζοντας τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων. Υποστήριξε ότι τόσο η συνείδηση ​​όσο και το κβαντικό πεδίο είναι αναπόσπαστες πτυχές μιας ενοποιημένης πραγματικότητας, με τη συνείδηση ​​να λειτουργεί ως δημιουργική δύναμη που διαμορφώνει τον κβαντικό κόσμο.

Deepak Chopra: Ο Deepak Chopra, μια εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα της ιατρικής νου-σώματος, έχει γράψει εκτενώς για τη σχέση μεταξύ συνείδησης και κβαντικής μηχανικής. Προτείνει ότι η συνείδηση ​​είναι το έδαφος κάθε ύπαρξης και ότι οι σκέψεις και οι προθέσεις μας έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν το κβαντικό πεδίο, διαμορφώνοντας την πραγματικότητα που βιώνουμε.

Lynne McTaggart: Η συγγραφέας Lynne McTaggart διερευνά τη δύναμη της πρόθεσης και τη διασύνδεση της συνείδησης στο βιβλίο της "The Field". Παρουσιάζει στοιχεία από επιστημονική έρευνα για να υποστηρίξει την ιδέα ότι η συνείδηση ​​μπορεί να επηρεάσει τη φυσική πραγματικότητα μέσω του κβαντικού πεδίου, προσφέροντας πρακτικές τεχνικές για την αξιοποίηση αυτής της δύναμης για προσωπικό και συλλογικό μετασχηματισμό.

Bruce Lipton: Ο βιολόγος Bruce Lipton, στο βιβλίο του "The Biology of Belief", διερευνά πώς η συνείδηση ​​και οι πεποιθήσεις διαμορφώνουν τη βιολογία και την πραγματικότητά μας. Υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις μας λειτουργούν ως φίλτρα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο και ότι αλλάζοντας τις πεποιθήσεις μας, μπορούμε να αλλάξουμε τη βιολογία μας και να εκδηλώσουμε θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας.

Roger Penrose και Stuart Hameroff: Ο φυσικός Roger Penrose και ο αναισθησιολόγος Stuart Hameroff πρότειναν μια θεωρία κβαντικής συνείδησης γνωστή ως ενορχηστρωμένη αντικειμενική μείωση (Orch-OR). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η συνείδηση ​​προκύπτει από κβαντικές διεργασίες μέσα στους μικροσωληνίσκους των νευρώνων, με την κβαντική συνοχή να παίζει κρίσιμο ρόλο στις γνωστικές διαδικασίες και την υποκειμενική εμπειρία.

Οι προπονητές ζωής και οι συγγραφείς αυτοβοήθειας συχνά ενσωματώνουν αρχές από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής φυσικής και των μελετών συνείδησης, για να προσφέρουν γνώσεις για την προσωπική ανάπτυξη, ενδυνάμωση και εκδήλωση. Συγκέντρωσα ορισμένες απόψεις από τους συγγραφείς του life coach σχετικά με τη διασύνδεση της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου και τον αντίκτυπό της στην προσωπική ενέργεια στην καθημερινή ζωή:

Joe Dispenza:
Ο Joe Dispenza, που έγινε συγγραφέας, εξερευνά τη σχέση μεταξύ της συνείδησης, του κβαντικού πεδίου και της προσωπικής μεταμόρφωσης σε βιβλία όπως το "Breaking the Habit of Being Yourself" και το "Becoming Supernatural". Υποστηρίζει ότι αξιοποιώντας τη δύναμη των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, μπορούμε να καλωδιώσουμε εκ νέου τον εγκέφαλό μας και να δημιουργήσουμε βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Ο Dispenza τονίζει τη σημασία της καλλιέργειας μιας κατάστασης συνοχής μεταξύ του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος για πρόσβαση στο κβαντικό πεδίο και για εκδήλωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Gabrielle Bernstein: Η Gabrielle Bernstein, μια παρακινητική ομιλήτρια και συγγραφέας, ενσωματώνει πνευματικές αρχές και κβαντικές έννοιες στο έργο της για την προσωπική ανάπτυξη και την αγάπη. Σε βιβλία όπως το "The Universe Has Your Back" και το "Super Attractor", ενθαρρύνει τους αναγνώστες να ευθυγραμμίσουν τις σκέψεις και τις προθέσεις τους με την ενέργεια του σύμπαντος για να προσελκύσουν αφθονία και πληρότητα στη ζωή τους. Η Bernstein δίνει έμφαση σε πρακτικές όπως ο διαλογισμός, η ευγνωμοσύνη και η συγχώρεση ως εργαλεία για την αύξηση της προσωπικής δόνησης και τη σύνδεση με το κβαντικό πεδίο.

Mike Dooley: Ο Mike Dooley, γνωστός για τη σειρά του "Notes from the Universe" και το βιβλίο "Infinite Possibilities", τονίζει τον ρόλο της συνείδησης στη διαμόρφωση της πραγματικότητας. Διδάσκει ότι οι σκέψεις γίνονται πράγματα και ότι είμαστε συνδημιουργοί των δικών μας εμπειριών. Μέσω πρακτικών όπως η απεικόνιση, η επιβεβαίωση και η εμπνευσμένη δράση, ο Dooley προτείνει ότι τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν το κβαντικό πεδίο και να εκδηλώσουν τις επιθυμίες τους με ευκολία και χαρά.

Esther Hicks (Abraham): Η Esther Hicks διοχετεύει μια ομαδική συνείδηση ​​γνωστή ως Abraham, προσφέροντας διδασκαλίες σχετικά με το νόμο της έλξης και τη σκόπιμη δημιουργία. Σε βιβλία όπως "Ο νόμος της έλξης" και "Ρωτήστε και δίνεται", η Χικς τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης με τη συχνότητα δόνησης αυτού που επιθυμούμε για να το προσελκύσουμε στη ζωή μας. Εστιάζοντας στα συναισθήματα χαράς, αγάπης και ευγνωμοσύνης, η Χικς διδάσκει ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ενεργειακή μας δόνηση και να εναρμονιστούμε με το κβαντικό πεδίο για να εκδηλώνουμε τις επιθυμίες μας αβίαστα.

Marie Forleo: Η Marie Forleo, προπονήτρια στην ψυχολογία ηγεσίας και συγγραφέας, ενσωματώνει τις αρχές της κβαντικής φυσικής στο έργο της για την προσωπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Στο βιβλίο της «Everything is Figureoutable», ενθαρρύνει τους αναγνώστες να υιοθετήσουν μια νοοτροπία πιθανοτήτων και ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας το άπειρο δυναμικό του κβαντικού πεδίου. Το Forleo τονίζει τη δύναμη της πίστης, της δράσης και της επιμονής στη δημιουργία της ζωής και της επιχείρησης των ονείρων σας.

Σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης, σας αποκαλύπτω τη μεταμορφωτική δύναμη της επίγνωσης, της ρύθμισης των προθέσεων και της δονητικής ευθυγράμμισης στην εκδήλωση μιας πραγματικότητας γεμάτη χαρά, αφθονία και πληρότητα.

Στον πυρήνα της, η ενσυνειδητότητα είναι η πρακτική καλλιέργειας της επίγνωσης της παρούσας στιγμής και της μη επικριτικής προσοχής στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις κάποιου. Η επίγνωση προσφέρει μια πόρτα στα βάθη της εσωτερικής μας ύπαρξης, επιτρέποντάς μας να αξιοποιήσουμε μια πηγή σοφίας και διορατικότητας. Προσφέροντας συνειδητή επίγνωση στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, μπορούμε να υπερβούμε τα συνήθη πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, αποκτώντας προοπτική για τη ζωή μας.

Ρύθμιση πρόθεσης

Η πρόθεση είναι η συνειδητή πράξη αποσαφήνισης των επιθυμιών μας και κατεύθυνσης της ενέργειάς μας προς την πραγματοποίησή τους. Όπως ένας έμπειρος αρχιτέκτονας που σχεδιάζει σχέδια για μια υπέροχη κατασκευή, η ρύθμιση προθέσεων παρέχει το πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να ξεδιπλωθεί το δημιουργικό μας δυναμικό. Διατυπώνοντας τις προθέσεις μας με σαφήνεια και εγκάρδια ειλικρίνεια, ενεργοποιούμε τις δημιουργικές δυνάμεις του σύμπαντος και ευθυγραμμιζόμαστε με τη ροή της εκδήλωσης. Μόνο μέσω της οπτικοποίησης με καθοδηγούμενο διαλογισμό τύπου voice healing μπορεί να γίνει η ρύθμιση πρόθεσης μας ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να γίνουμε συνειδητοί δημιουργοί της πραγματικότητάς μας.


Δονητική ευθυγράμμιση - Εναρμόνιση με τη Συμφωνία της Δημιουργίας

Κεντρική θέση στη διαδικασία της εκδήλωσης είναι η αρχή της δονητικής ευθυγράμμισης – η τέχνη του συντονισμού των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεών μας στη συχνότητα των επιθυμιών μας. Μέσω της ευγνωμοσύνης, την εκτίμηση στον εαυτό μας και τις θετικές επιβεβαιώσεις, μπορούμε να ανυψώσουμε τη δονητική μας κατάσταση και να μαγνητίσουμε τις προθέσεις μας στην πραγματικότητα. Ενσαρκώνοντας τα συναισθήματα χαράς, αφθονίας και πληρότητας σαν να ήταν ήδη παρόντα, σηματοδοτούμε στο σύμπαν την ετοιμότητά μας να λάβουμε τις ευλογίες που μας περιμένουν.

Ενώ η επίγνωση, η ρύθμιση προθέσεων και η ευθυγράμμιση δονήσεων προσφέρουν ισχυρά εργαλεία εκδήλωσης, δεν προορίζονται για χρήση δύναμης ή ελέγχου. Αντίθετα, μας προσκαλούν να απελευθερωθούμε από την προσκόλληση, ανοίγοντας τον εαυτό μας σε ένα τεράστιο και απεριόριστο πεδίο δυνατοτήτων. Στον χώρο της ευθυγράμμισης, τα θαύματα ξετυλίγονται, οι συγχρονισμοί αφθονούν και οι βαθύτερες επιθυμίες μας εκφράζονται με τρόπους πέρα ​​από την πιο τρελή φαντασία μας.

Για να αξιοποιήσετε τη δύναμη της επίγνωσης, της ρύθμισης προθέσεων και της ευθυγράμμισης των δονήσεων, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε καθημερινά τελετουργικά ενδυνάμωσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρακτικές όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός, ο οραματισμός τύπου voice healing, το ημερολόγιο ευγνωμοσύνης και οι συνειδητές επιβεβαιώσεις. Ενσωματώνοντας αυτές τις συνήθειες στην καθημερινή μας ζωή, ξεκαθαρίζουμε τις προθέσεις μας και ανεβάζουμε την ενεργειακή μας δόνηση, ανοίγοντας το δρόμο για την εκδήλωση των υψηλότερων φιλοδοξιών μας. 

Στο μονοπάτι της εκδήλωσης, αναπόφευκτα συναντάμε εμπόδια και προκλήσεις που δοκιμάζουν την αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή μας στα όνειρά μας. Μπορεί να προκύψουν αμφιβολίες, φόβος και αντίσταση, που μας πειράζουν να εγκαταλείψουμε τις προθέσεις μας και να υποχωρήσουμε σε γνωστά πρότυπα περιορισμού. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και μεταμόρφωση. Συναντώντας την αντίσταση με συμπόνια, θάρρος και ακλόνητη πίστη στις δημιουργικές μας δυνατότητες, υπερβαίνουμε τους αντιληπτούς περιορισμούς και βαδίζουμε στην πληρότητα της δύναμής μας.

Ξύπνησε την ευλογία μέσα σου

Το ταξίδι της εκδήλωσης των ονείρων μας, είναι ένα ιερό προσκύνημα στην ουσία της ύπαρξης μας – ένα ταξίδι ανάμνησης και ανακάλυψης της ευλογίας που βρίσκεται μέσα μας. Μέσω πρακτικών όπως η επίγνωση, η ρύθμιση προθέσεων και η ευθυγράμμιση δονήσεων, αξιοποιούμε την άπειρη πηγή δημιουργικότητας που ρέει μέσα μας, δημιουργώντας μια πραγματικότητα γεμάτη χαρά, αφθονία και πληρότητα. Καθώς ξυπνάμε στην αλήθεια της δικής μας θεϊκής φύσης, αγκαλιάστε τον ιερό χορό της συνδημιουργίας με ανοιχτές καρδιές και μυαλά, γνωρίζοντας ότι το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ μας για να πραγματοποιήσει τις βαθύτερες επιθυμίες μας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,586,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1088,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,263,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1251,ΒΙΝΤΕΟ,828,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,330,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,242,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1557,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,913,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο - Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας
Σταύρος Πλουμιστός: Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο - Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας
Σταύρος Πλουμιστός: Συνείδηση ​​και Κβαντικό Πεδίο - Πώς επηρεάζουν την Ενέργειά σας και Διαμορφώνουν την Πραγματικότητά σας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZBikUlYlaJbPgoYZ5s4-HyNf4mCMs7hbCt-kS3773DomY7fxOTY_9CKL68TeXUngGvSjgtQ0rhEHSCg-tWC6h3x2IJaGXcEX9hetc2_JFrweCtqC0Chi9YTJHOrTD-WyjYWsTPvYTALDwt2t8rb51zhnbTrCiB3Xmm9vK-62q0uTrhdr0W1CbA39l-4na/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%E2%80%8B%E2%80%8B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%20-%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%AC%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AC%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZBikUlYlaJbPgoYZ5s4-HyNf4mCMs7hbCt-kS3773DomY7fxOTY_9CKL68TeXUngGvSjgtQ0rhEHSCg-tWC6h3x2IJaGXcEX9hetc2_JFrweCtqC0Chi9YTJHOrTD-WyjYWsTPvYTALDwt2t8rb51zhnbTrCiB3Xmm9vK-62q0uTrhdr0W1CbA39l-4na/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%E2%80%8B%E2%80%8B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%20-%20%CE%A0%CF%8E%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%AC%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AC%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_94.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_94.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content