Σταύρος Πλουμιστός: Ο ρόλος της μείωσης των ψευδαισθήσεων στην αποκάλυψη των πραγματικών σας ικανοτήτων

Σταύρος Πλουμιστός: Ο ρόλος της μείωσης των ψευδαισθήσεων στην αποκάλυψη των πραγματικών σας ικανοτήτων

👉Στην επιδίωξη της προσωπικής ανάπτυξης, η αποκάλυψη και η αξιοποίηση των έμφυτων ικανοτήτων μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Ωστόσο, το ταξίδι μας προς την ανακάλυψη του εαυτού μας εμποδίζεται συχνά από τα πέπλα των ψυχικών ψευδαισθήσεων – διαστρεβλώσεις της αντίληψης, της γνώσης και των πεποιθήσεων που θολώνουν την κατανόησή μας για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. 

Στις ομιλίες μου με αυτό το θέμα, εξηγώ την σημαντική επίδραση των ψυχικών ψευδαισθήσεων στην ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τα ταλέντα και τις δυνατότητές μας. Η φύση αυτών των ψευδαισθήσεων έχουν τις ρίζες τους σε γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες, για αυτό είναι πολύ σημαντική η καθοδήγηση σας από έμπειρους συμβούλους που θα σας βοηθήσουν και θα σας προπονήσουν, ώστε να ξεκινήσετε να μειώσετε την επιρροή τους, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές σας ικανότητες και δίνοντάς σας τη δύναμη να τις αξιοποιήσετε.


Κατανόηση των ψυχικών ψευδαισθήσεων

Οι νοητικές ψευδαισθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών προκαταλήψεων, αντιληπτικών στρεβλώσεων και συστημάτων πεποιθήσεων που διαμορφώνουν τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις μας. Αυτές οι ψευδαισθήσεις μπορούν να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές, από μεροληψία επιβεβαίωσης έως ψευδείς αναμνήσεις. Στον πυρήνα τους, οι ψυχικές ψευδαισθήσεις είναι προϊόντα των αξιοσημείωτων αλλά λανθασμένων μηχανισμών του εγκεφάλου μας για την επεξεργασία πληροφοριών, την διαχείριση της αβεβαιότητας και την κατασκευή αφηγήσεων που δίνουν νόημα στις εμπειρίες μας.

Οι ψευδαισθήσεις του νου μπορούν να εκδηλωθούν με διάφορες μορφές, που κυμαίνονται από οπτικές ψευδαισθήσεις και παραμορφώσεις μνήμης έως γνωστικές προκαταλήψεις και επιμονή πεποιθήσεων. Οι οφθαλμαπάτες, για παράδειγμα, εξαπατούν την οπτική μας αντίληψη, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε αντικείμενα ή εικόνες με ανακριβή τρόπο. Οι παραμορφώσεις της μνήμης, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μας οδηγήσουν στην ανάκληση προηγούμενων γεγονότων ή πληροφοριών με προκατειλημμένο ή ανακριβή τρόπο, επηρεασμένο από παράγοντες όπως συναισθήματα, προσδοκίες και υπονοούμενα.

Οι γνωστικές προκαταλήψεις, όπως η μεροληψία επιβεβαίωσης και η προκατάληψη για σταθερότητα, παραμορφώνουν τις διαδικασίες συλλογισμού και λήψης αποφάσεων, με αποτέλεσμα να προτιμούμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις μας ή να βασιζόμαστε πολύ σε αρχικές εντυπώσεις ή πληροφορίες. Η επιμονή της πίστης, εν τω μεταξύ, μας κάνει να κολλάμε στις πεποιθήσεις μας ακόμη και μπροστά σε αντιφατικά στοιχεία, ενισχύοντας την επίδραση των ψευδαισθήσεων στις σκέψεις και τις συμπεριφορές μας.

Η μεροληψία επιβεβαίωσης είναι μια από τις πιο γνωστές μορφές ψυχικής ψευδαίσθησης, που επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας με λεπτούς αλλά βαθείς τρόπους. Αυτή η προκατάληψη μας προδιαθέτει να αναζητήσουμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις και συμπεριφορές μας, ενώ απορρίπτουμε ή αγνοούμε στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση. Στο πλαίσιο της ανακάλυψης του εαυτού μας και της προσωπικής ανάπτυξης, η προκατάληψη επιβεβαίωσης μπορεί να μας εμποδίσει να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές μας ικανότητες και δυνατότητες ενισχύοντας τις περιοριστικές πεποιθήσεις και τα όρια που επιβάλλονται από τον εαυτό μας.

Η προκατάληψη μας είναι μια άλλη κοινή ψυχική ψευδαίσθηση που διαστρεβλώνει τις αντιλήψεις μας για τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας. Η προκατάληψη μας οδηγεί στο να αποδίδουμε τις επιτυχίες μας σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως η ικανότητα και η προσπάθεια, ενώ αποδίδουμε τις αποτυχίες μας σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η τύχη ή η ψευδαισθησιακές συσχετίσεις. Ενώ η μεροληψία μας μπορεί να προσφέρει προσωρινή άνεση διατηρώντας την αυτοεκτίμησή μας και προστατεύοντας το εγώ μας, μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά μας να αναλάβουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη και την αυτοβελτίωσή μας.

Οι ψευδαισθησιακές συσχετίσεις συμβαίνουν όταν αντιλαμβανόμαστε μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτή η τάση να βλέπουμε μοτίβα και συνδέσεις όπου δεν υπάρχουν μπορεί να μας οδηγήσει να αποδώσουμε σημασία σε τυχαία γεγονότα ή συμπτώσεις, παραμορφώνοντας την κατανόησή μας για την αιτία και το αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο της ανακάλυψης του εαυτού μας, οι ψευδαισθητικοί συσχετισμοί μπορεί να μας οδηγήσουν να αποδώσουμε λανθασμένα τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες μας σε παράγοντες που δεν σχετίζονται με τις ικανότητες ή τις προσπάθειές μας, "κρύβοντας" έτσι τις πραγματικές μας δυνατότητες.

Για τη μείωση των ψυχικών ψευδαισθήσεων και την αποκάλυψη των ικανοτήτων σας:

  1. Καλλιεργήστε την επίγνωση: Η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα προς τη μείωση των ψυχικών ψευδαισθήσεων και την απόκτηση σαφήνειας σχετικά με τις ικανότητες και τις δυνατότητές μας. Ξεκινήστε την ενδυνάμωση της την ενσυνειδητότητας δίνοντας προσοχή στο τι πραγματικά θέλετε, παρατηρώντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις σας με μεγαλύτερη σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Η ενσυνειδητότητα μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε πότε οι ψυχικές ψευδαισθήσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, επιτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη επίγνωση και διορατικότητα.
  2. Προκαλέστε τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις: Για να αποκαλύψουμε τις ικανότητές μας, είναι απαραίτητο να αμφισβητήσουμε τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις που βρίσκονται κάτω από τις ψυχικές μας ψευδαισθήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αμφισβήτηση της εγκυρότητας των πεποιθήσεων και των στάσεων μας, την εξέταση των στοιχείων που τις υποστηρίζουν και την εξέταση εναλλακτικών προοπτικών. Αμφισβητώντας τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις μας, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια πιο σωστή κατανόηση του εαυτού μας και των δυνατοτήτων μας, απελευθερώνοντας τον εαυτό μας από τους περιορισμούς των περιοριστικών πεποιθήσεων και των αυτοεπιβαλλόμενων ορίων.
  3. Αναζητήστε επιβεβαίωση και προοπτική από την εξωστρέφεια σας: Η αναζήτηση σχολίων από άλλους είναι μια πολύτιμη πρακτική για τη μείωση των ψυχικών ψευδαισθήσεων και την απόκτηση εικόνας για τις ικανότητες και τις δυνατότητές μας. Οι έμπιστοι φίλοι, οι μέντορες και οι συνάδελφοι σας μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες προοπτικές και ιδέες που μπορεί να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις και υποθέσεις σας. Ζητώντας την γνώμη από άλλους, μπορείτε να αποκτήσετε μια πιο ακριβή και ισορροπημένη κατανόηση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών και των τομέων ανάπτυξης, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να απελευθερώσετε πλήρως τις δυνατότητές σας.
  4. Αγκαλιάστε την αποτυχία και μάθετε από τα λάθη: Η αποτυχία είναι ένα αναπόφευκτο μέρος του ταξιδιού προς την αυτοανακάλυψη και την προσωπική ανάπτυξη. Αντί να βλέπουμε την αποτυχία ως αντανάκλαση των ικανοτήτων ή της αξίας μας, μπορούμε να επιλέξουμε να τη δούμε ως ευκαιρία μάθησης και ανάπτυξης. Το να αγκαλιάσουμε την αποτυχία απαιτεί ανθεκτικότητα, ταπεινότητα και προθυμία να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς και τα λάθη μας. Αγκαλιάζοντας την αποτυχία και μαθαίνοντας από τα λάθη μας, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια θετική νοοτροπία που μας δίνει τη δυνατότητα να επιμείνουμε απέναντι σε προκλήσεις και αποτυχίες, αποκαλύπτοντας τελικά τις πραγματικές μας ικανότητες και δυνατότητες.
  5. Καλλιεργήστε μια νοοτροπία θετικών πεποιθήσεων: Μια νοοτροπία θετικών πεποιθήσεων ότι οι ικανότητες και η ευφυΐα μας μπορούν να αναπτυχθούν μέσω προσπάθειας, επιμονής και μάθησης είναι απαραίτητη για τη μείωση των ψυχικών ψευδαισθήσεων και την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού μας. Αντί να θεωρούμε τις ικανότητές μας ως σταθερές ή προκαθορισμένες, μια η θετική νοοτροπία πεποιθήσεων μας ενθαρρύνει να βλέπουμε τις προκλήσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης και να αγκαλιάσουμε τη διαδικασία της μάθησης και της αυτοβελτίωσης. Καλλιεργώντας μια τέτοια νοοτροπία, μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ψυχικές ψευδαισθήσεις και να ξεκλειδώσουμε την ικανότητά μας για το προσωπικό μας θαύμα.
Αποκαλύπτοντας τις ικανότητές μας
Η σημασία της διαύγειας και η εγκατάλειψη των ψευδαισθήσεων

Στην προσπάθειά μας για προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση, η αποκάλυψη μέσω της εξερεύνησης και της ενδοσκόπησης, μπορεί να μας κάνει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της αυταπάτης και να μπούμε στο φως της αυθεντικότητας και της αυτοπραγμάτωσης.

Η Δύναμη της Διαύγειας

Η διαύγεια είναι ο φάρος που φωτίζει την πορεία μας προς την αυτοανακάλυψη και την ενδυνάμωση. Είναι η διαύγεια της νόησης μας που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και διορατικότητα, απαλλαγμένοι από τις στρεβλώσεις του εγώ και της ψευδαίσθησης. Όταν έχουμε έναν διαυγεί νου, αποκτούμε μια βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των παθών και των φιλοδοξιών μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιδιώξουμε τους στόχους μας με σκοπό και συγκεκριμένες πεποιθήσεις.

Η σαφήνεια μας επιτρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της πραγματικότητας και της ψευδαίσθησης, επιτρέποντάς μας να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναλαμβάνουμε ουσιαστική δράση για την επίτευξη των στόχων μας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε την αίσθηση της ταυτότητας και του σκοπού μας, καθοδηγώντας μας προς την ευθυγράμμιση με τον αληθινό μας εαυτό και τις υψηλότερες δυνατότητές μας.

Η ψευδαίσθηση του περιορισμού

Μία από τις πιο ύπουλες ψευδαισθήσεις που πρέπει να εγκαταλείψουμε για να αποκαλύψουμε τις ικανότητές μας είναι η ψευδαίσθηση του περιορισμού. Συχνά, επιβάλλουμε τεχνητά όρια στους εαυτούς μας με βάση τον φόβο, την αμφιβολία για τον εαυτό μας ή την κοινωνική συνθήκη. Πείθουμε τους εαυτούς μας ότι δεν είμαστε αρκετά ικανοί, δεν αξίζουμε ή δεν αξίζουμε αρκετά για να κυνηγήσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας.

Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί υπάρχουν μόνο στο μυαλό μας – είναι προϊόν των δικών μας σκέψεων και πεποιθήσεων, όχι της αντικειμενικής πραγματικότητας. Εγκαταλείποντας την ψευδαίσθηση του περιορισμού, ελευθερωνόμαστε να εξερευνήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας και να επιδιώξουμε τα πάθη μας με θάρρος και αποφασιστικότητα.

Η ψευδαίσθηση της τελειότητας

Μια άλλη κοινή ψευδαίσθηση που εμποδίζει την ικανότητά μας να αποκαλύπτουμε τις ικανότητές μας είναι η ψευδαίσθηση της τελειότητας. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να είμαστε άψογοι σε κάθε προσπάθεια, ότι οποιοδήποτε λάθος ή ατέλεια είναι σημάδι αποτυχίας ή ανεπάρκειας. Αυτή η πεποίθηση μας παραλύει με τον φόβο της αποτυχίας, εμποδίζοντάς μας να αναλάβουμε κινδύνους και να αγκαλιάσουμε την ανάπτυξη που προέρχεται από τη μάθηση και τον πειραματισμό.

Στην πραγματικότητα, η τελειότητα είναι ένα ανέφικτο πρότυπο – ένας αντικατοπτρισμός που μας αποσπά την προσοχή από την ομορφιά και τον πλούτο του ίδιου του ταξιδιού. .

Η ψευδαίσθηση της σύγκρισης

Η σύγκριση είναι μια άλλη ψευδαίσθηση που μπορεί να θολώσει την αντίληψή μας για τις ικανότητες και τις δυνατότητές μας. Όταν αναμετράμε συνεχώς τους εαυτούς μας με τους άλλους, χάνουμε τα μοναδικά δυνατά μας σημεία, τα ταλέντα και τις συνεισφορές μας. Πέφτουμε στην παγίδα να πιστεύουμε ότι η αξία μας καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο παλεύουμε ενάντια στους άλλους, παρά από την αξία των δικών μας χαρισμάτων και επιτευγμάτων.

Ωστόσο, η σύγκριση είναι μια μάταιη άσκηση – πάντα θα υπάρχει κάποιος που φαίνεται να είναι πιο επιτυχημένος, πιο ταλαντούχος ή πιο ολοκληρωμένος από εμάς. Εγκαταλείποντας την ψευδαίσθηση της σύγκρισης, απελευθερωνόμαστε να επικεντρωθούμε στο δικό μας ταξίδι και να γιορτάσουμε την πρόοδο που κάνουμε με τους δικούς μας όρους.

Για την αποκάλυψη των ικανοτήτων μας
  • Καλλιεργήστε την Αυτογνωσία: Η αυτογνωσία είναι το κλειδί για να εγκαταλείψουμε τις ψευδαισθήσεις και να αποκαλύψουμε τις ικανότητές μας. Καλλιεργώντας την επίγνωση και την ενδοσκόπηση, μπορούμε να συντονιστούμε περισσότερο με τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά μας, αποκτώντας σαφήνεια σχετικά με τις ψευδαισθήσεις που μπορεί να μας κρατούν πίσω. 
  • Πρόκληση περιοριστικών πεποιθήσεων: Για να αποκαλύψουμε τις ικανότητές μας, πρέπει να αμφισβητήσουμε τις περιοριστικές πεποιθήσεις που μας κρατούν παγιδευμένους στον κύκλο της αυτο-αμφιβολίας και του φόβου. Αυτό απαιτεί θάρρος και προθυμία να αμφισβητήσουμε την εγκυρότητα των πεποιθήσεών μας και να εξετάσουμε εναλλακτικές προοπτικές. Αναπλαισιώνοντας τις αρνητικές σκέψεις και αντικαθιστώντας τις με θετικές επιβεβαιώσεις, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια νοοτροπία αφθονίας και δυνατοτήτων, ανοίγοντας τον εαυτό μας σε νέες ευκαιρίες και εμπειρίες.
  • Θέστε ουσιαστικούς στόχους (στοχοθέτηση): Ο καθορισμός ουσιαστικών στόχων είναι απαραίτητος για την αποκάλυψη των ικανοτήτων μας και την εκπλήρωση των δυνατοτήτων μας. Διευκρινίζοντας τις φιλοδοξίες και τις προθέσεις μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις επιδιώξεις μας. Όταν θέτετε στόχους, είναι σημαντικό να είσαστε ρεαλιστές και συγκεκριμένοι, αναλύοντάς τους σε διαχειρίσιμα βήματα προς τα οποία μπορούμε να εργαστούμε με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πρόοδό μας και να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά μας, ενισχύοντας την πίστη μας στις ικανότητες και τις δυνατότητές μας.
  • Αγκαλιάστε την αποτυχία ως ευκαιρία μάθησης: Αντί να βλέπουμε την αποτυχία ως οπισθοδρόμηση ή ως αντανάκλαση της αξίας μας, μπορούμε να επιλέξουμε να τη δούμε ως μια πολύτιμη ευκαιρία μάθησης. Αγκαλιάζοντας την αποτυχία με ανθεκτικότητα και ταπεινότητα, μπορούμε να εξαγάγουμε πολύτιμα μαθήματα και ιδέες που θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε στην πορεία μας προς την επιτυχία. Η αποτυχία δεν είναι σημάδι αδυναμίας - είναι ένα σκαλοπάτι στο μονοπάτι προς το μεγαλείο.
  • Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ενθαρρυντικά  και υποστηρικτικά άτομα: Το να περιβάλλεστε από θετικούς που πιστεύουν σε εσάς και τις ικανότητές σας είναι απαραίτητο για να αποκαλύψετε τις δυνατότητές σας. Αναζητήστε μέντορες, φίλους και συναδέλφους που σας εμπνέουν και σας ενθαρρύνουν να κυνηγήσετε τα πάθη και τα όνειρά σας. Καλλιεργώντας ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, μπορείτε να ενισχύσετε τα δυνατά σας σημεία και να ξεπεράσετε τυχόν περιορισμούς ή αμφιβολίες που μπορεί να προκύψουν.
Το ταξίδι της αφύπνισης είναι συχνά γεμάτο με εμπόδια και προκλήσεις, με κυριότερο των ψυχικών ψευδαισθήσεων που θολώνουν την αντίληψή μας και κρύβουν τον πραγματικό μας εαυτό.

Σε όλη αυτή την εξερεύνηση, έχουμε εμβαθύνει στη φύση των ψυχικών ψευδαισθήσεων – τις γνωστικές προκαταλήψεις, τις αντιληπτικές διαστρεβλώσεις και τα συστήματα πεποιθήσεων που διαμορφώνουν τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις μας. Εξετάσαμε τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι ψευδαισθήσεις εκδηλώνονται στη ζωή μας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις μας, περιορίζοντας τις δυνατότητές μας και εμποδίζοντας την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να αξιοποιούμε τις αληθινές μας ικανότητες.

Αλλά ανάμεσα στις σκιές της ψευδαίσθησης, λάμπει ένας φάρος ελπίδας – η δύναμη της μείωσης των ψυχικών ψευδαισθήσεων για να αποκαλύψει τις αληθινές μας ικανότητες. Όπως έχουμε ανακαλύψει, το ταξίδι προς την ανακάλυψη του εαυτού μας ξεκινά με την επίγνωση – επίγνωση των ψευδαισθήσεων που κρύβονται μέσα στο μυαλό μας, διαστρεβλώνοντας τις αντιλήψεις μας και διαμορφώνοντας την πραγματικότητά μας. Μόνο ρίχνοντας το φως της επίγνωσης στις σκοτεινές γωνίες του μυαλού μας μπορούμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τον μπερδεμένο ιστό της ψευδαίσθησης που μας αποκόπτει από τον πραγματικό εαυτό μας.Μέσω της επίγνωσης, της ενδοσκόπησης και του αυτοστοχασμού, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη διαύγεια του οράματος που μας επιτρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και διορατικότητα. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε τις υποθέσεις και τις πεποιθήσεις που βρίσκονται κάτω από τις ψυχικές μας ψευδαισθήσεις, αντικαθιστώντας τις με ενδυναμωτικές πεποιθήσεις που επιβεβαιώνουν την αξία και τις δυνατότητές μας. Μπορούμε να αποδεχθούμε την αποτυχία ως φυσικό και απαραίτητο μέρος του ταξιδιού προς την ανακάλυψη του εαυτού μας, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τα λάθη και τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε, μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε.

Αλλά ίσως το πιο σημαντικό, μπορούμε να καλλιεργήσουμε συμπόνια – συμπόνια για τον εαυτό μας και για τους άλλους καθώς περιηγούμαστε στην πολυπλοκότητα των εμπειριών μας. Η συμπόνια - ενσυναίσθηση είναι αυτή που μας επιτρέπει να κρατάμε χώρο για τα δικά μας συναισθήματα και εμπειρίες, χωρίς κρίση ή να μας καταδικάζουμε. Είναι η συμπόνια που μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τις βαθύτερες συνδέσεις και σχέσεις μας. 

Τελικά, το ταξίδι προς την αποκάλυψη των πραγματικών μας ικανοτήτων δεν είναι ταξίδι κατάκτησης ή επιτεύγματος, αλλά παράδοσης στην αλήθεια του ποιοι είμαστε, με όλα τα ελαττώματα, τις ατέλειες και τα τρωτά μας σημεία. Είναι ένα ταξίδι αποδοχής του εαυτού μας, αγάπης προς τον εαυτό μας – ένα ταξίδι επιστροφής στον αληθινό εαυτό μας της πληρότητας και της ανθρωπιάς μας.

Ας θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι. Μας υποστηρίζουν και μας καθοδηγούν οι αμέτρητες συμπαντικές βοήθειες με άπειρη σοφία που κατοικεί μέσα μας. Και καθώς περιηγούμαστε ας κρατηθούμε γερά στη γνώση ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας και στον κόσμο είναι το θάρρος να είμαστε πιστοί σε αυτό που πραγματικά είμαστε.

Ας εξελιχθούμε λοιπόν με ανοιχτές καρδιές και ανοιχτά μυαλά, αγκαλιάζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Γιατί τελικά, σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι – ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης, αυτο-έκφρασης και αυτο-ενδυνάμωσης, συνεχίζοντας να μειώνουμε τις ψυχικές ψευδαισθήσεις που μας εμποδίζουν να λάμπουμε ως φάροι αυθεντικότητας, δημιουργικότητας και αγάπης σε έναν κόσμο που χρειάζεται τόσο απεγνωσμένα το φως μας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,585,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1072,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1240,ΒΙΝΤΕΟ,808,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1535,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6349,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Ο ρόλος της μείωσης των ψευδαισθήσεων στην αποκάλυψη των πραγματικών σας ικανοτήτων
Σταύρος Πλουμιστός: Ο ρόλος της μείωσης των ψευδαισθήσεων στην αποκάλυψη των πραγματικών σας ικανοτήτων
Σταύρος Πλουμιστός: Ο ρόλος της μείωσης των ψευδαισθήσεων στην αποκάλυψη των πραγματικών σας ικανοτήτων
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYb4p8EW85W2J6X8ZF0LbXnXvRhgL7j_kEZpKt6tZ8mvPQ3KHxuXpkXBSbDX2_fRlhtaflxD9eUfzuq3pY3uHuVdLpAWvA9vDkivNRBzLgw8290zRtt1nxZDdaKu2TUUR0fcqa5jKXNc-k3rC1aasVRyv3IBiG3hE8TAqTJm173Wzds7l4bydyg2JdWkq8/w400-h279/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%20%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYb4p8EW85W2J6X8ZF0LbXnXvRhgL7j_kEZpKt6tZ8mvPQ3KHxuXpkXBSbDX2_fRlhtaflxD9eUfzuq3pY3uHuVdLpAWvA9vDkivNRBzLgw8290zRtt1nxZDdaKu2TUUR0fcqa5jKXNc-k3rC1aasVRyv3IBiG3hE8TAqTJm173Wzds7l4bydyg2JdWkq8/s72-w400-c-h279/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9F%20%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_47.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_47.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content