Σταύρος Πλουμιστός: Στοχοθέτηση - Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα

Σταύρος Πλουμιστός: Στοχοθέτηση - Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα

👉Η προσωπική ανάπτυξη, η αν θέλετε η προσωπική σας δέσμευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που μετατρέπει τα όνειρα σας σε πραγματικότητα. Όπως διδάσκω, η απόλυτη σημασία της δέσμευσης στους προσωπικούς μας στόχους εμβαθύνει στην τέχνη της στόχευσης για αποτελεσματικότητα και μας καθοδηγεί στα στάδια για τον καθορισμό και την επιτυχή επίτευξη στόχων. Κατανοώντας τη δυναμική της δέσμευσης, το βηματισμό στόχευσης και τα στάδια καθορισμού στόχων, τα άτομα μπορούν να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ξεκινήσουν ένα μετασχηματιστικό ταξίδι αυτοπραγμάτωσης.


Η δέσμευση είναι η δύναμη που ωθεί τα όνειρα στην πραγματικότητα. Είναι η ακλόνητη αφοσίωση σε έναν ξεκάθαρο στόχο που διατηρεί τα κίνητρα κατά τη διάρκεια προκλήσεων και αποτυχιών. Χωρίς δέσμευση, οι προσωπικοί στόχοι παραμένουν απλές φιλοδοξίες, χωρίς την απαιτούμενη ορμή για ουσιαστική πρόοδο.

Οι προσωπικοί στόχοι δεν είναι απρόσβλητοι από προκλήσεις και αποτυχίες.
Η δέσμευση λειτουργεί ως ασπίδα, παρέχοντας την ανθεκτικότητα που απαιτείται για την διαχείριση μέσα από εμπόδια. Όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες, ένα αφοσιωμένο άτομο είναι πιο πιθανό να επιμείνει, να μάθει από τις αποτυχίες και να αναδυθεί πιο δυνατό στην πορεία προς την επιτυχία.

Το κίνητρο είναι μια δυναμική ενέργεια που κυμαίνεται με την πάροδο του χρόνου. Η δέσμευση λειτουργεί ως σταθεροποιητική δύναμη, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και σε περιόδους χαμηλής απόδοσης, τα άτομα παραμένουν αφοσιωμένα στους στόχους τους. Αυτή η διαρκής δέσμευση γίνεται η κινητήρια δύναμη - ενέργεια που ωθεί τα άτομα προς τα εμπρός, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν την αναπόφευκτη πιθανή δυσκολία.

Η στόχευση ξεκινά με σαφήνεια και ιδιαιτερότητα στον καθορισμό των προσωπικών στόχων. Ασαφείς ή υπερβολικά ευρείς στόχοι μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση και έλλειψη εστίασης. Οι σαφώς καθορισμένοι και συγκεκριμένοι στόχοι παρέχουν έναν πνευματικό χάρτη, που καθοδηγεί τα άτομα προς αποτελεσματικές ενέργειες.

Η στόχευση περιλαμβάνει την ιεράρχηση των στόχων. Δεν είναι όλοι οι στόχοι ίσοι σε σημασία. Με τον εντοπισμό και την εστίαση σε στόχους υψηλής προτεραιότητας, τα άτομα μπορούν να κατανείμουν τον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Τα έξυπνα κριτήρια — Συγκεκριμένα, Μετρήσιμα, Εφικτά, Σχετικά και Χρονικά — χρησιμεύουν ως κατευθυντήριο πλαίσιο για αποτελεσματική στόχευση. Οι έξυπνοι στόχοι παρέχουν μια σαφή δομή, διασφαλίζοντας ότι οι στόχοι είναι καλά καθορισμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ευθυγραμμισμένοι με προσωπικές αξίες και δεσμευμένοι από ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Οι σύνθετοι στόχοι μπορεί να γίνουν δύσκολοι στο να επιτευχτούν με μία κίνηση. Η στόχευση περιλαμβάνει τη διάσπαση μεγαλύτερων στόχων σε μικρότερες, διαχειρίσιμες εργασίες. Αυτό όχι μόνο κάνει τον στόχο πιο εφικτό, αλλά παρέχει και μια αίσθηση ολοκλήρωσης με κάθε βήμα που επιτυγχάνεται.

Τα στάδια του επιτυχημένου καθορισμού στόχων

Αυτοστοχασμός και Διαύγεια

Ο επιτυχημένος καθορισμός στόχων ξεκινά με τον αυτοστοχασμό και τη βαθιά κατανόηση των αξιών, των παθών και των φιλοδοξιών κάποιου. Η σαφήνεια σχετικά με το τι πραγματικά έχει σημασία για ένα άτομο θέτει τα θεμέλια για τον καθορισμό ουσιαστικών και στοχευμένων στόχων.

Καθορίστε Συγκεκριμένους και Μετρήσιμους Στόχους

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη μετατροπή των φιλοδοξιών σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι τα έξυπνα κριτήρια, τα οποία καθοδηγούν τα άτομα να διατυπώσουν τους στόχους τους με τρόπο απτό, ποσοτικό και ευθυγραμμισμένο με το συνολικό τους όραμα.

Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Αυτό το σχέδιο περιγράφει τα βήματα, τους πόρους και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο δράσης χρησιμεύει ως  χάρτης βημάτων, καθοδηγώντας τα άτομα στο ταξίδι προς τους στόχους τους.

Εφαρμογή και προσαρμογή

Η εφαρμογή είναι το στάδιο όπου η δέσμευση βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα άτομα πρέπει να εκτελούν το σχέδιο δράσης τους με αφοσίωση, προσαρμόζοντας όπως απαιτείται με βάση τις εξελισσόμενες συνθήκες. Αυτό το στάδιο απαιτεί έναν συνδυασμό επιμονής, ευελιξίας και προθυμίας να μάθουμε τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τις αποτυχίες.

Παρακολούθηση της προόδου και προσαρμογή

Η τακτική παρακολούθηση της προόδου είναι ζωτικής σημασίας για τον επιτυχή καθορισμό στόχων. Το πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιτευγμάτων σε σχέση με τις καθιερωμένες μετρήσεις, τον εορτασμό των κατακτήσεων και την προσαρμογή του σχεδίου δράσης εάν είναι απαραίτητο. Αυτή η συνεχής αξιολόγηση διασφαλίζει ότι τα άτομα παραμένουν στην πορεία και λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για να βελτιστοποιήσουν την πορεία τους προς την επιτυχία.

Χαρείτε τα επιτεύγματα σας

Το τελικό στάδιο είναι μια γιορτή των επιτευγμάτων, όσο μικρά κι αν είναι. Η αναγνώριση και ο εορτασμός της προόδου ενισχύει τη δέσμευση για προσωπικούς στόχους. Επιπλέον, η αφιέρωση χρόνου για προβληματισμό επιτρέπει στα άτομα να αποκτήσουν γνώσεις από το ταξίδι τους, να εντοπίσουν διδάγματα και να βελτιώσουν την προσέγγισή τους για μελλοντικούς στόχους.

Ακολουθεί μια δομημένη προσέγγιση που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τα όνειρά σας:

Προσδιορίστε τα όνειρα και τους στόχους σας
 1. Αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά να πετύχετε στη ζωή. 
 2. Εξετάστε διάφορες πτυχές όπως η καριέρα, η προσωπική ανάπτυξη, οι σχέσεις, η υγεία και τα χόμπι.
 3. Καταγράψτε τα όνειρα και τους στόχους σας με συγκεκριμένους όρους. Βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκάθαρα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, σχετικά και χρονικά (έξυπνα κριτήρια).
Αναλύστε τους στόχους σε βήματα που να μπορούν να υλοποιηθούν 
 1. Χωρίστε κάθε έναν από τους στόχους σας σε μικρότερες, διαχειρίσιμες εργασίες ή βήματα. Αυτό τους κάνει ευκολότερους στην αντιμετώπισή τους.
 2. Ορίστε προθεσμίες σε κάθε βήμα για να δημιουργήσετε μια αίσθηση επείγοντος και υπευθυνότητας.
Δημιουργήστε ένα Vision Board ή μια οπτική αναπαράσταση στο μυαλό σας
 1. Συγκεντρώστε εικόνες, συναισθήματα και πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν τα όνειρα και τους στόχους σας.
 2. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα των στόχων που έχετε στο μυαλό σας και τοποθετήστε το σε εμφανές σημείο όπου θα τον βλέπετε καθημερινά. Οι οπτικές υπενθυμίσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τη δέσμευσή σας και να σας κρατήσουν συγκεντρωμένους.
Αναπτύξτε το σχέδιο δράσης 
 1. Περιγράψτε τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να επιτύχετε κάθε στόχο.
 2. Δώστε προτεραιότητα στις εργασίες σας με βάση τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα τους.
 3. Διαθέστε χρόνο στο πρόγραμμά σας αφιερωμένο στο να εργάζεστε με συνέπεια στους στόχους σας.
Μείνετε ευέλικτοι και προσαρμοστείτε 
 1. Κατανοήστε ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν και πρέπει να έχετε εναλλακτικά σενάρια για να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας ανάλογα.
 2. Να είστε ανοιχτοί σε σχόλια και νέες ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.
Αναζητήστε υποστήριξη  
 1. Μοιραστείτε τους στόχους σας με έμπιστους φίλους, μέλη της οικογένειας ή μέντορες που μπορούν να προσφέρουν ενθάρρυνση και καθοδήγηση.
 2. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμμετάσχετε σε μια ομάδα ενθάρρυνσης - ψυχολογία ηγεσίας ή σε διαδικτυακή κοινότητα με παρόμοιες φιλοδοξίες.
Παρακολουθήστε την πρόοδο και γιορτάστε τα βήματα 
 1. Ελέγχετε τακτικά την πρόοδό σας προς τους στόχους σας.
 2. Γιορτάστε κάθε βήμα που επιτυγχάνετε, όσο μικρό κι αν είναι. Η αναγνώριση της προόδου σας διατηρεί κίνητρα και ενισχύει τη δέσμευσή σας.
Μείνετε επίμονοι και ανθεκτικοί 
 1. Κατανοήστε ότι οι αποτυχίες και τα εμπόδια είναι ένα φυσικό μέρος του ταξιδιού.
 2. Καλλιεργήστε μια νοοτροπία ανθεκτικότητας και επιμονής. Χρησιμοποιήστε τις αποτυχίες ως ευκαιρίες μάθησης και συνεχίστε να προχωράτε.
Εξασκηθείτε στον αυτοστοχασμό και την προσαρμογή 
 1. Αφιερώστε χρόνο περιοδικά για να οραματίζεστε το ταξίδι προς τους στόχους σας.
 2. Αξιολογήστε τι λειτουργεί καλά και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Προσαρμόστε την προσέγγισή σας ανάλογα.
Γιορτάστε την επιτυχία και θέστε νέους στόχους
 1. Όταν επιτυγχάνετε έναν σημαντικό στόχο, αφιερώστε χρόνο για να γιορτάσετε την επιτυχία σας.
 2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυναμική για να θέσετε νέους, ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους και να συνεχίσετε να επιδιώκετε τα όνειρά σας.
Με την κατανόηση και την εφαρμογή αυτών των σταδίων, τα άτομα μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι της προσωπικής τους εξέλιξης με σκοπό, ανθεκτικότητα και δέσμευση που τα ωθεί προς την υλοποίηση των πιο αγαπημένων τους φιλοδοξιών.

Σας προτείνω τη δημιουργία ενός απλού σχεδίου που πρέπει να σχεδιάσετε μόνοι σας, ώστε να αποτυπωθεί αυτή η διαδικασία στον εγκέφαλο σας (το σχέδιό σας δεν χρειάζεται να είναι τέλειο και είναι εντάξει να κάνετε προσαρμογές καθώς προχωράτε προς τον στόχο σας) :
 1. Ξεκινήστε σχεδιάζοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κέντρο του χαρτιού σας. Αυτός ο κύκλος αντιπροσωπεύει τον κύριο στόχο ή το όνειρό σας που πρέπει να γράψετε στο κέντρο του.
 2. Στη συνέχεια, σχεδιάστε αρκετούς μικρότερους κύκλους γύρω από τον κύριο κύκλο, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την επίτευξη του στόχου σας.
 3. Συνδέστε κάθε μικρότερο κύκλο με τον κύριο κύκλο με γραμμές, υποδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ κάθε βήματος δέσμευσης και του απώτερου στόχου σας.
 4. Επισημάνετε κάθε μικρότερο κύκλο με ένα συγκεκριμένο βήμα δέσμευσης ή ενέργεια που πρέπει να κάνετε. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος σας είναι να τρέξετε έναν μαραθώνιο, τα βήματα δέσμευσής σας μπορεί να περιλαμβάνουν «Έναρξη προπόνησης», «Τρέξε 5k», «Τρέξε 10k», «Τρέξε ημιμαραθώνιο» κ.λπ.
 5. Προσθέστε τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες ή σημειώσεις στο σχέδιό σας, όπως προθεσμίες, πόρους που χρειάζονται ή πιθανά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.
 6. Μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιό σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να το ελέγξετε και βεβαιωθείτε ότι αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να πετύχετε τον στόχο σας.
Το σημαντικό είναι να αναλάβετε δράση και να παραμείνετε αφοσιωμένοι στα όνειρά σας!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,586,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2213,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1080,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,262,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1247,ΒΙΝΤΕΟ,816,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,329,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1552,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,83,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3470,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,902,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Στοχοθέτηση - Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα
Σταύρος Πλουμιστός: Στοχοθέτηση - Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα
Σταύρος Πλουμιστός: Στοχοθέτηση - Μετατρέποντας τα όνειρα σε πραγματικότητα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBhx1TQnqlS5Ip7Gsn-0PGRa2ZxaBeKOwQremFRrdhrG8UxaExXUdl_9J-ycQf4hQJU7ug8Pdo0qf5aHNBRGNmUPbhff11cf9qvpwKAhQfGTTqHOyrg5yPPnm51t8QbT5JRtrbH7pdFWmIWqjxmlGp0SwF-nRjeO_wDimA-Xh6CKplKb9xCaXtjgzisxtz/w400-h350/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B1%20%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBhx1TQnqlS5Ip7Gsn-0PGRa2ZxaBeKOwQremFRrdhrG8UxaExXUdl_9J-ycQf4hQJU7ug8Pdo0qf5aHNBRGNmUPbhff11cf9qvpwKAhQfGTTqHOyrg5yPPnm51t8QbT5JRtrbH7pdFWmIWqjxmlGp0SwF-nRjeO_wDimA-Xh6CKplKb9xCaXtjgzisxtz/s72-w400-c-h350/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B1%20%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%20%CF%83%CE%B5%20%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_17.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_17.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content