Σταύρος Πλουμιστός: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ασήμαντο, σημαντικό στην ζωή τους;

Σταύρος Πλουμιστός: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ασήμαντο, σημαντικό στην ζωή τους;

👉Στην καθημερινή μας ζωή, βρισκόμαστε συχνά να παλεύουμε με ένα περίεργο φαινόμενο, την τάση να δίνουμε αδικαιολόγητη σημασία σε θέματα που φαίνονται ασήμαντα ή πραγματικά είναι ασήμαντα. Στη σύγχρονη κοινωνία μας, που χαρακτηρίζεται από έναν κατακλυσμό πληροφοριών και αδιάκοπους περισπασμούς, τα άτομα συχνά βρίσκονται να περιηγούνται σε ένα τοπίο όπου το ασήμαντο ανταγωνίζεται για την προσοχή με το ουσιαστικό, το σημαντικό. Από την αδιάκοπη επιδίωξη της κοινωνικής επιβεβαίωσης μας σε ψηφιακές πλατφόρμες μέχρι και την ενασχόληση με τα υλικά αγαθά, οι άνθρωποι συχνά επενδύουν σημαντικό χρόνο και ενέργεια σε επιδιώξεις που εκ των υστέρων, διαπιστώνουν πόσο ασήμαντες ήταν.

Η ανθρώπινη γνώση είναι γεμάτη με προκαταλήψεις και μεθόδους που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μια τέτοια  λοιπόν προκατάληψη είναι η ευρετική διαθεσιμότητα, όπου τα άτομα τείνουν να υπερεκτιμούν τη σημασία των πληροφοριών που είναι άμεσα διαθέσιμες στο μυαλό τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μεγέθυνση φαινομενικά ασήμαντων γεγονότων ή περιστατικών απλώς και μόνο επειδή είναι πιο εμφανή στη συνείδησή μας. Η διαθεσιμότητα ευρετικών αποφάσεων συνεπάγεται τη λήψη αποφάσεων με βάση το πόσο εύκολο είναι να ανακαλέσουμε κάτι στο μυαλό μας. Όταν προσπαθείτε να λάβετε μια απόφαση, μπορείτε να θυμηθείτε γρήγορα ορισμένα σχετικά παραδείγματα και δεδομένου ότι αυτά είναι πιο εύκολα διαθέσιμα στη μνήμη σας, θα κρίνετε πιθανώς ότι αυτά είναι και τα πιο συνηθισμένα ή ότι συμβαίνουν συχνά.

Η ευρετική διαθεσιμότητα (availability heuristic) σας βοηθάει μεν να κάνετε γρήγορες, αλλά μερικές φορές εσφαλμένες εκτιμήσεις δε. Έτσι, μπορεί να είναι χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε γνωσιακές προκαταλήψεις.

Η γρήγορη σκέψη και επίλυση ενός προβλήματος μπορεί ασφαλώς να φέρει σφάλματα. Ακριβώς επειδή κάτι έχει δουλέψει σωστά στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει και πάλι σωστά. Όπως θα δείτε οι ευρετικές αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ανακριβείς κρίσεις για το πώς συμβαίνουν τα συνήθη πράγματα και για το τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν.

Μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε πράγματα όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Επειδή οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διανοητικές συντομεύσεις για να ταξινομούν και να κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους, συχνά παραβλέπουν πιο σχετικές πληροφορίες και δημιουργούν στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα.

Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1973 από τους Νομπελίστες ψυχολόγους Amos Tversky και Daniel Kahneman. Πρότειναν ότι η ευρετική διαθεσιμότητα λαμβάνει χώρα ασυνείδητα και λειτουργεί με την αρχή ότι «αν κάτι το σκεφτείτε, πρέπει να είναι σημαντικό». Τα πράγματα που έρχονται στο μυαλό πιο εύκολα πιστεύεται ότι είναι πολύ συνηθέστερα και πιο ακριβή αντανακλάσεις του πραγματικού κόσμου.

Συναισθηματικές Προσκολλήσεις και Διαμόρφωση Ταυτότητας

Τα συναισθήματά μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεών μας για τη σημασία. Τα άτομα συχνά αναπτύσσουν συναισθηματικές προσκολλήσεις σε συγκεκριμένα αντικείμενα, εμπειρίες ή σχέσεις, εμποτίζοντας τα με συναισθηματικό νόημα και ιδιαίτερη σημασία. Επιπλέον, η αίσθηση της ταυτότητάς μας είναι περίπλοκα συνυφασμένη με αυτές τις συναισθηματικές προσκολλήσεις, με αποτέλεσμα να δίνουμε προτεραιότητα σε ορισμένες πτυχές της ζωής μας έναντι άλλων.

Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη ψυχή τρέφει έναν βαθιά ριζωμένο φόβο για την αβεβαιότητα και την απώλεια, ωθώντας τα άτομα να αναζητήσουν σταθερότητα και έλεγχο όπου είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που τους έχει λειτουργήσει με επιτυχία στο παρελθόν και επιπλέον, ο φόβος της απώλειας μπορεί να ενισχύσει την σημασία ορισμένων δεδομένων, οδηγώντας τους στο να αποδίδουν αδικαιολόγητη σημασία.

Αυτό λοιπόν που θυμάστε πιο έντονα στο παρελθόν σας επηρεάζει το μέλλον σας. Αυτή είναι η δύναμη της προσωπικής εμπειρίας. Και μπορείτε είτε να υποκύψετε σε αυτό το συνηθισμένο ψυχικό λάθος, είτε να μάθετε να το χρησιμοποιείτε προς όφελός σας…

Ο ατελής, περιορισμένης χωρητικότητας εγκέφαλος του ανθρώπου παρασύρεται εύκολα αν κληθεί να δουλέψει με ό,τι είναι πιο εύκολο διαθέσιμο σε αυτόν. Και ο εγκέφαλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που δεν μπορεί να θυμηθεί ή αυτό που εμποδίζεται να αναγνωρίσει επειδή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μία ή περισσότερες ψυχολογικές τάσεις που τον επηρεάζουν έντονα, όπως ένας άντρας επηρεάζεται ερωτικά από το κορίτσι που είναι συνεχώς δίπλα του.

Δηλαδή το μυαλό υπερτονίζει αυτό που του έρχεται πιο εύκολα πρώτο και δεν ψάχνει για κάτι άλλο ίσως πιο σωστό. Δίνει υπερβολική σημασία στα γεγονότα και τις πληροφορίες που μπορείτε να θυμάστε, και λιγότερη σημασία στα γεγονότα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα σε εσάς.

Κοινωνιολογικές Επιρροές

Οι κοινωνικοί κανόνες και οι προσδοκίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεών μας για το τι είναι ασήμαντο ή σημαντικό. Σε κουλτούρες που δίνουν προτεραιότητα στον υλικό πλούτο και την κοινωνική θέση, τα άτομα μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένα να ανυψώσουν ασήμαντες επιδιώξεις όπως ο υπέρμετρος καταναλωτισμός ή η υπερπροβολή μιας κατάστασης από το προσκήνιο της ζωής τους. Ομοίως, οι πολιτιστικές αφηγήσεις που περιβάλλουν την επιτυχία και τα επιτεύγματα μπορούν να οδηγήσουν τα άτομα να δώσουν προτεραιότητα στους εξωτερικούς δείκτες επιτυχίας έναντι των αληθινών και ουσιαστικών αξιών.

Η έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει επιδεινώσει τις τάσεις για κοινωνική σύγκριση και συμπεριφορές αναζήτησης της επικύρωσης μας. Τα άτομα μπορεί να αισθάνονται πίεση να παρουσιάσουν επιμελημένες εκδοχές της ζωής τους στο Διαδίκτυο, οδηγώντας σε έναν κύκλο σύγκρισης και ανταγωνισμού. Σε αυτό το ψηφιακό τοπίο, η σημασία των ασήμαντων θεμάτων όπως τα likes, τα σχόλια και οι ακόλουθοι μπορεί να διογκωθεί, καθώς χρησιμεύουν ως πληρεξούσια για την κοινωνική επικύρωση και αποδοχή.

Η καταναλωτική κουλτούρα προωθεί την ιδέα ότι η ευτυχία και η ολοκλήρωση μπορούν να επιτευχθούν μέσω της απόκτησης υλικών αγαθών. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα μπορεί να εξισώνουν τη συσσώρευση πλούτου και περιουσίας με την προσωπική ευτυχία και την γαλήνη της αυτογνωσίας, οδηγώντας τα να δώσουν προτεραιότητα στις υλικές επιδιώξεις έναντι των πιο ουσιαστικών αξιών της θετικής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η τετριμμένη επιδίωξη υλικού πλούτου μπορεί να επισκιάσει τις βαθύτερες πηγές εκπλήρωσης και ικανοποίησης.

Φιλοσοφικές Θεωρήσεις

Υπαρξιακός τρόμος και η αναζήτηση του νοήματος


Στην καρδιά της ανθρώπινης κατάστασης βρίσκεται ένας υπαρξιακός τρόμος που πηγάζει από την επίγνωση της δικής μας θνητότητας και της απεραντοσύνης του σύμπαντος. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα, τα άτομα μπορεί να αναζητήσουν παρηγοριά και νόημα σε φαινομενικά ασήμαντες επιδιώξεις ή περισπασμούς. Η επιδίωξη της σημασίας μπροστά στην υπαρξιακή αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να αναδείξουν ασήμαντα ζητήματα στο προσκήνιο της ζωής τους, ως μέσο αντιμετώπισης του δήθεν παραλογισμού της ύπαρξης.

Οι φιλοσοφικές παραδόσεις σε όλους τους πολιτισμούς έχουν παλέψει με την ένταση ανάμεσα στην εμμονή και την υπερβατικότητα, το εγκόσμιο και το ιερό. Αναζητώντας την υπέρβαση, τα άτομα μπορεί να εξυψώσουν φαινομενικά ασήμαντες εμπειρίες ή αντικείμενα στην ιερότητα, εμποτίζοντας τα με "ιερή" σημασία. Εναλλακτικά, τα άτομα μπορεί να αναζητήσουν την εμμονή, να βρίσκουν νόημα και σημασία στις εγκόσμιες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Επίσης οι άνθρωποι έχουμε μια έμφυτη επιθυμία για εξουσία και έλεγχο της ζωής μας, ακόμη και εν όψει της συντριπτικής αβεβαιότητας που διαπιστώνουμε. Αυτή η επιθυμία για έλεγχο μπορεί να εκδηλωθεί στην ανύψωση ασήμαντων θεμάτων στο προσκήνιο της συνείδησής μας, ως μέσο άσκησης δράσης στο περιβάλλον μας. Ωστόσο, αυτή η ψευδαίσθηση ελέγχου μπορεί τελικά να οδηγήσει σε συναισθήματα απογοήτευσης και ατέλειας μέσα τους, καθώς τα άτομα παλεύουν με τους περιορισμούς της δράσης τους σε έναν περίπλοκο και απρόβλεπτο κόσμο.

Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία και Ευεξία


Η τάση να αναδεικνύουμε το ασήμαντο ως ύψιστο σκοπό στη ζωή μας έχει βαθιές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και ευημερία. Οι ιδεοληπτικές σκέψεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με ασήμαντα θέματα μπορούν να συμβάλουν σε άγχος, κατάθλιψη και αισθήματα ανεπάρκειας. Επιπλέον, η αδιάκοπη επιδίωξη της εξωτερικής επικύρωσης και του υλικού πλούτου μπορεί να αφαιρέσει τις πιο ουσιαστικές πηγές εκπλήρωσης και ικανοποίησης, οδηγώντας σε μια αίσθηση κενού και απογοήτευσης.

Παρά τη διάχυτη επιρροή των κοινωνικών κανόνων και των ψυχολογικών προκαταλήψεων, υπάρχουν λύσεις που τα άτομα μπορούν να εφαρμόσουν για να μετριάσουν την τάση να εξυψώνουν τα ασήμαντα στη ζωή τους. Η καλλιέργεια της επίγνωσης και της αυτογνωσίας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναγνωρίσουν πότε υποκύπτουν σε ασήμαντες περισπασμούς ή εμμονές. Επιπλέον, η καλλιέργεια ουσιαστικών σχέσεων με άλλους και η ενασχόληση με δραστηριότητες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες κάποιου μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση εκπλήρωσης και σκοπού που υπερβαίνει την επιδίωξη εξωτερικής επικύρωσης και υλικού πλούτου.

Οι προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των ασήμαντων που δεν είναι σημαντικά στη ζωή μας, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να ανακτήσουν την εστίαση, την ενέργεια και την ευημερία τους:
  • Καλλιεργήστε την επίγνωση και την επίγνωση: Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των ασήμαντων είναι να ξεκινήσετε την αφύπνιση ωστε να καλλιεργήσετε την επίγνωση. Δίνοντας συνειδητή προσοχή στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ενέργειές μας, μπορούμε να αποκτήσουμε σαφήνεια σχετικά με το τι πραγματικά έχει σημασία για εμάς και να διακρίνουμε ποιοι περισπασμοί είναι άξιοι του χρόνου και της ενέργειάς μας. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός voice healing μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε αυτήν την επίγνωση και να καλλιεργήσουμε μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και διαύγειας μέσα στο χάος της καθημερινής ζωής.
  • Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία: Μόλις καλλιεργήσουμε την επίγνωση και την επίγνωση, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διάκριση των αξιών, των στόχων και των φιλοδοξιών μας και την ευθυγράμμιση των πράξεών μας με αυτές τις κατευθυντήριες αρχές. Εστιάζοντας σε αυτό που μας φέρνει συνειδητή χαρά, πληρότητα και νόημα, μπορούμε να φιλτράρουμε αποτελεσματικά τους ασήμαντους περισπασμούς που μειώνουν την αίσθηση του σκοπού και της ευημερίας μας. Είναι σημαντικό να είμαστε αυστηροί και πειθαρχημένοι δίνοντας προτεραιότητα στον χρόνο και την ενέργειά μας, λέγοντας όχι σε δραστηριότητες, σχέσεις και υποχρεώσεις που δεν εξυπηρετούν το υπέρτατο καλό μας.
  • Εξασκηθείτε στην τέχνη του να αφήνετε να φύγει: Όταν αντιμετωπίζετε τα ασήμαντα, είναι απαραίτητο να εξασκηθείτε στην τέχνη του να αφήνετε να φύγει. Αυτό σημαίνει απελευθέρωση της προσκόλλησης στα αποτελέσματα, τις προσδοκίες και την ανάγκη για έλεγχο. Συχνά, μπλέκουμε σε ασήμαντα ζητήματα επειδή φοβόμαστε την αβεβαιότητα ή την απώλεια, κολλώντας σε μια αίσθηση ασφάλειας ή επικύρωσης που είναι τελικά φευγαλέα. Αφήνοντας αυτές τις προσκολλήσεις και αγκαλιάζοντας την παροδικότητα της ζωής, μπορούμε να απελευθερωθούμε από την σκέψη των ασήμαντων περισπασμών και να καλλιεργήσουμε μια βαθύτερη αίσθηση ειρήνης και αποδοχής.
  • Θέστε όρια και όρια: Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ασήμαντα, είναι σημαντικό να θέσουμε όρια στη ζωή μας. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουμε τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή μας και να επικοινωνούμε αυτά τα όρια δυναμικά με τους άλλους. Ο καθορισμός ορίων στη χρήση τεχνολογίας, στην κατανάλωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στις επιπόλαιες δραστηριότητες μπορεί να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε πολύτιμο χρόνο και να εστιάσουμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Επιπλέον, ο καθορισμός ορίων στις σχέσεις και τις δεσμεύσεις μας μπορεί να μας προστατεύσει από το να κατακλυζόμαστε από ασήμαντες απαιτήσεις και να μας επιτρέψει να δώσουμε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και την ευημερία μας.
  • Εξασκήστε την ευγνωμοσύνη και την προοπτική: Στην αντιμετώπιση των ασήμαντων, η άσκηση της ευγνωμοσύνης και της προοπτικής μπορεί να είναι ισχυρά αντίδοτα. Η καλλιέργεια ευγνωμοσύνης για τις ευλογίες και τις ευκαιρίες στη ζωή μας μπορεί να μετατοπίσει την εστίασή μας μακριά από ασήμαντες ανησυχίες και προς μια βαθύτερη εκτίμηση για τον πλούτο της ύπαρξής μας. Ομοίως, η απόκτηση προοπτικής για την ευρύτερη εικόνα μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε την ασήμαντη σημασία πολλών από τα ασήμαντα ζητήματα που καταναλώνουν την προσοχή μας. Κάνοντας σμίκρυνση και βλέποντας τη ζωή μας στο πλαίσιο του ευρύτερου κόσμου και του σύμπαντος, μπορούμε να αποκτήσουμε μια αίσθηση προοπτικής που μειώνει τη σημασία των ασήμαντων περισπασμών.
  • Συμμετέχετε σε Δραστηριότητες με νόημα: Τέλος, όταν αντιμετωπίζετε τα ασήμαντα, είναι απαραίτητο να δίνετε προτεραιότητα σε δραστηριότητες και επιδιώξεις που φέρνουν γνήσια εκπλήρωση και χαρά. Η ενασχόληση με ουσιαστικά χόμπι και σχέσεις μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση σκοπού και ικανοποίησης που υπερβαίνει τις επιφανειακές σκέψεις της καθημερινής ζωής. Είτε αφιερώνουμε χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, επιδιώκοντας δημιουργικές σχέσεις ή εθελοντικά για έναν σκοπό στον οποίο πιστεύουμε, η επένδυση του χρόνου και της ενέργειάς μας σε σημαντικές δραστηριότητες θα μας βοηθήσει να ακυρώσουμε τα ασήμαντα με ανθεκτικότητα.

Υπό το πρίσμα αυτών των παραπάνω αντιλήψεων, γίνεται σαφές ότι το φαινόμενο να κάνουν τα ασήμαντα τελικά σημαντικά στη ζωή τους είναι μια πολύπλευρη και βαθιά ριζωμένη πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αντικατοπτρίζει τις έμφυτες ψυχολογικές μας τάσεις, τις κοινωνικές επιρροές και τις υπαρξιακές μας επιθυμίες, όλα συνυφασμένα με την περιπλοκότητα της ανθρώπινης ζωής.

Ωστόσο, η κατανόηση των λόγων πίσω από αυτή τη συμπεριφορά είναι μόνο το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή της. Ως άτομα, πρέπει να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία και την επίγνωση, αναγνωρίζοντας πότε υποκύπτουμε σε ασήμαντους περισπασμούς ή εθισμούς. Επιπλέον, πρέπει να αμφισβητήσουμε τους κοινωνικούς κανόνες και τις πολιτιστικές αφηγήσεις που διαιωνίζουν την ψευδαίσθηση της σημασίας στο ασήμαντο, υποστηρίζοντας αντ' αυτού μια πιο συνειδητή και ουσιαστική προσέγγιση της ζωής.

Τελικά, αγκαλιάζοντας αυτό που πραγματικά έχει σημασία και απορρίπτοντας τη γοητεία του επιφανειακού, μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι προς μια πιο αυθεντική, πληρέστερη και σκόπιμη ύπαρξη. Είναι σε αυτήν την αναζήτηση βαθύτερου νοήματος και σύνδεσης που μπορούμε να ξεπεράσουμε την ασημαντότητα του ασήμαντου και να αγκαλιάσουμε τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας σε όλη την πολυπλοκότητα και την ομορφιά της.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)

"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,585,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1072,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1240,ΒΙΝΤΕΟ,808,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1535,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6349,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ασήμαντο, σημαντικό στην ζωή τους;
Σταύρος Πλουμιστός: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ασήμαντο, σημαντικό στην ζωή τους;
Σταύρος Πλουμιστός: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ασήμαντο, σημαντικό στην ζωή τους;
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMOaECjR_GyQPrLZO2-eO2lPTlXg3xRinzacNGH4AlkYbMagqmH4u_bkt7lWNVNHzrumtGVQBNxs5pf4-ffMDV12Yz7fk8NFBSVx1kkH6c-aB2EdC-oxLaX9SsmvKosbGcupcCE87F4_ZnaWdUZuln4rPvSlVSmp8stmlEXEIjhe6Xd_H-40r4sLc_aBvv/w400-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF,%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B6%CF%89%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82;.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMOaECjR_GyQPrLZO2-eO2lPTlXg3xRinzacNGH4AlkYbMagqmH4u_bkt7lWNVNHzrumtGVQBNxs5pf4-ffMDV12Yz7fk8NFBSVx1kkH6c-aB2EdC-oxLaX9SsmvKosbGcupcCE87F4_ZnaWdUZuln4rPvSlVSmp8stmlEXEIjhe6Xd_H-40r4sLc_aBvv/s72-w400-c-h300/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%20%CE%BF%CE%B9%20%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B9%20%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF,%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B6%CF%89%CE%AE%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82;.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_15.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/02/blog-post_15.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content