Σταύρος Πλουμιστός: Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων και πως μας επηρεάζουν

Σταύρος Πλουμιστός: Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων και πως μας επηρεάζουν

👉Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα θαύμα πολυπλοκότητας, που ενορχηστρώνει μια συμφωνία δραστηριοτήτων που διέπουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας. Κεντρικό στοιχείο για την κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου είναι οι έννοιες των εγκεφαλικών καταστάσεων και των εγκεφαλικών κυμάτων. Αυτοί οι όροι εμβαθύνουν στις περίπλοκες λειτουργίες του εγκεφάλου, αποκαλύπτοντας τα δυναμικά πρότυπα νευρωνικής δραστηριότητας που αποτελούν τη βάση των γνωστικών μας εμπειριών και με τα οποία ασχολούμε πολλά χρόνια ως ολιστικός σύμβουλος καθοδήγησης.
 
Τι είναι οι εγκεφαλικές καταστάσεις;

Όλες οι απλές και πολύπλοκες συμπεριφορές μας, καθώς και η γνωστική μας ικανότητα (σκέψεις) έχουν θεμέλιο την εγκεφαλική δραστηριότητα ή τη «νευρική δραστηριότητα». Οι νευρώνες – τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου – επικοινωνούν με μια ακολουθία ηλεκτρικών παλμών και χημικών σημάτων που ονομάζονται «νευροδιαβιβαστές».

Οι νευρώνες είναι πολύ άπληστοι για καύσιμα από το αίμα και απαιτούν πολλή υποστήριξη από τα συντροφικά κύτταρα. Ως εκ τούτου, πολλές μετρήσεις της θέσης, της ποσότητας και του χρόνου της εγκεφαλικής δραστηριότητας γίνονται μέσω της μέτρησης της ηλεκτρικής δραστηριότητας, των επιπέδων των νευροδιαβιβαστών ή της ροής του αίματος.

Μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι ένα μονοκύτταρο επίπεδο, όπου μεμονωμένοι νευρώνες επικοινωνούν. Αλλά η μέτρηση σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολη (βασισμένη σε εργαστήριο) και παρέχει μια περιορισμένη εικόνα. Ως εκ τούτου, βασιζόμαστε περισσότερο σε μετρήσεις που γίνονται σε επίπεδο δικτύου, όπου ενεργοποιούνται μια σειρά νευρώνων ή δικτύων. Ή, μετράμε μοτίβα δραστηριότητας ολόκληρου του εγκεφάλου που μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες αποκαλούμενες «εγκεφαλικές καταστάσεις».

Σύμφωνα με έναν πρόσφατο ορισμό, οι εγκεφαλικές καταστάσεις είναι «μοτίβα επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας που κατανέμονται στον εγκέφαλο που προκύπτουν από φυσιολογικές ή γνωστικές διεργασίες».


Εγκεφαλικές καταστάσεις έναντι εγκεφαλικών κυμάτων

Η εργασία της κατάστασης του εγκεφάλου μπορεί να διατυπωθεί με όρους όπως άλφα, δέλτα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, αυτό στην πραγματικότητα αναφέρεται σε εγκεφαλικά κύματα που προέρχονται ειδικά από τη μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας ΗΕΓ. 

Το ΗΕΓ αναλαμβάνει την αλλαγή της ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να ταξινομηθεί σε διαφορετικές συχνότητες (με βάση το μήκος κύματος). Κλασικά, αυτές οι συχνότητες είχαν συγκεκριμένους συσχετισμούς:
  • Η γάμμα συνδέεται με καταστάσεις ή εργασίες που απαιτούν πιο εστιασμένη συγκέντρωση
  • Η βήτα συνδέεται με υψηλότερο άγχος και πιο ενεργές καταστάσεις, με την προσοχή να κατευθύνεται συχνά εξωτερικά
  • Αντιθέτως, η άλφα συνδέεται με το να είσαι πολύ χαλαρός και παθητική προσοχή (όπως να ακούς ήσυχα αλλά όχι ελκυστικά)
  • Η θήτα συνδέεται με τη βαθιά χαλάρωση και την εσωτερική εστίαση
  • και η δέλτα συνδέεται με τον βαθύ ύπνο.
Οι εγκεφαλικές καταστάσεις και τα εγκεφαλικά κύματα, μετρώνται όπως και οι επιπτώσεις τους στην κατανόηση της συνείδησης, του ύπνου και της ψυχικής υγείας.

Τα βασικά στοιχεία των καταστάσεων του εγκεφάλου

Οι καταστάσεις του εγκεφάλου αναφέρονται στους διάφορους λειτουργικούς τρόπους του εγκεφάλου, αντανακλώντας τις ποικίλες δραστηριότητες και διαδικασίες που συμβαίνουν στα νευρωνικά δίκτυά του.

Αυτές οι καταστάσεις περιλαμβάνουν την εγρήγορση, τα διαφορετικά στάδια του ύπνου και τις αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης που προκαλούνται από το διαλογισμό ή ορισμένες ουσίες.

Κάθε εγκεφαλική κατάσταση σχετίζεται με συγκεκριμένα μοτίβα νευρικής δραστηριότητας, απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών και γνωστικών διεργασιών.

Εγρήγορση

Κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης, ο εγκέφαλος παρουσιάζει δραστηριότητα υψηλής συχνότητας, με τον φλοιό να ασχολείται με την επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, τον κινητικό έλεγχο και τις γνωστικές λειτουργίες υψηλότερης τάξης.

Οι νευροδιαβιβαστές όπως η ακετυλοχολίνη, η νορεπινεφρίνη και η ντοπαμίνη παίζουν κρίσιμους ρόλους στη διατήρηση της εγρήγορσης.

Το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης, υποστηρίζοντας αυτοαναφορικές σκέψεις και ονειροπόληση.

Καταστάσεις ύπνου

Ο ύπνος χωρίζεται σε διακριτά στάδια, συμπεριλαμβανομένου του ύπνου μη γρήγορης κίνησης των ματιών (NREM) και του ύπνου ταχείας κίνησης των ματιών (REM).

Ο ύπνος NREM αποτελείται από πολλά στάδια, καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα μοτίβα δραστηριότητας εγκεφαλικών κυμάτων, από την υπνηλία του Σταδίου 1 έως τον βαθύ ύπνο του Σταδίου 4.

Ο ύπνος REM χαρακτηρίζεται από ζωντανά όνειρα, γρήγορες κινήσεις των ματιών και αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα που μοιάζει με την εγρήγορση.

Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων

Τα εγκεφαλικά κύματα είναι ρυθμικά μοτίβα νευρικής δραστηριότητας, όταν σκεφτόμαστε και που παράγονται από συγχρονισμένα ηλεκτρικά ερεθίσματα από μεγάλες ομάδες νευρώνων.

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία είναι ένα βασικό εργαλείο για τη μέτρηση των εγκεφαλικών κυμάτων, τη λήψη ηλεκτρικών σημάτων μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο τριχωτό της κεφαλής. Το φάσμα των εγκεφαλικών κυμάτων περιλαμβάνει κύματα δέλτα, θήτα, άλφα, βήτα και γάμμα, τα οποία συνδέονται με διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις και δραστηριότητες.

Εξήγηση:
  • Κύματα Δέλτα
Τα κύματα δέλτα (0,5-4 Hz) είναι εμφανή κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου NREM και συνδέονται με τις διαδικασίες αποκατάστασης, την εδραίωση της μνήμης και την απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης. Ανώμαλη δραστηριότητα δέλτα μπορεί να παρατηρηθεί σε νευρολογικές καταστάσεις όπως επιληψία ή εγκεφαλικές κακώσεις.
  • Κύματα Θήτα
Τα κύματα Θήτα (4-8 Hz) είναι παρόντα κατά τη διάρκεια του ελαφρού ύπνου, του βαθύ διαλογισμού (voice healing) και των δημιουργικών καταστάσεων. Η ενισχυμένη δραστηριότητα θήτα σχετίζεται με βελτιωμένη απόδοση μνήμης και μπορεί να είναι θεραπευτική στη θεραπεία καταστάσεων όπως το άγχος.
  • Κύματα Άλφα
Τα κύματα άλφα (8-13 Hz) κυριαρχούν στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της χαλαρής εγρήγορσης και των δραστηριοτήτων με κλειστά μάτια. Η χρήση ηχητικών θεραπείων με (voice healing) κάνει ενίσχυση κυμάτων άλφα για τη μείωση του στρες και τη βελτίωση της προσοχής.
  • Βήτα Κύματα
Τα κύματα βήτα (13-30 Hz) σχετίζονται με την ενεργή εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την εγρήγορση. Η υπερβολική δραστηριότητα βήτα μπορεί να συμβάλει στο άγχος, ενώ η μειωμένη δραστηριότητα βήτα μπορεί να συνδεθεί με καταστάσεις όπως η ΔΕΠΥ.
  • Κύματα γάμμα
Τα κύματα γάμμα (30-100 Hz) εμπλέκονται σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όπως η αντίληψη, η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων. Η μη φυσιολογική δραστηριότητα γάμμα παρατηρείται σε καταστάσεις όπως η σχιζοφρένεια και μπορεί να παίζει ρόλο σε ελλείμματα επεξεργασίας πληροφοριών.

Η δυναμική των εγκεφαλικών καταστάσεων και των εγκεφαλικών κυμάτων

Ο εγκέφαλος μεταβαίνει απρόσκοπτα μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, επηρεασμένος από τους κιρκαδικούς ρυθμούς και τις περιβαλλοντικές ενδείξεις. Η συγχρονισμένη δραστηριότητα των νευρωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης έρχεται σε αντίθεση με τα αποσυγχρονισμένα μοτίβα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Διαμόρφωση εγκεφαλικών κυμάτων

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη διαμόρφωση των εγκεφαλικών κυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νευροδιαβιβαστών, των νευροτροποποιητών και των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. 

Ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη στη διαμόρφωση μοτίβων και καταστάσεων εγκεφαλικών κυμάτων.

Η μέθοδος voicehealing καθοδηγούμενου διαλογισμού, που κυμαίνονται από την επίγνωση μέχρι τον υπερβατικό διαλογισμό, σχετίζονται με συγκεκριμένες αλλαγές στις εγκεφαλικές καταστάσεις και τα κύματα.

Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων που προκαλούνται από το διαλογισμό και τα θεραπευτικά οφέλη τους.

Πέρα από την ιστορική και πολιτιστική του σημασία, ο διαλογισμός έχει αναγνωριστεί στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα για τις βαθιές επιδράσεις του στο μυαλό και το σώμα. 

Έχοντας ερευνήσει και μελετήσει μέσω της μεθόδου μου, την εξερεύνηση των αλλαγμένων καταστάσεων συνείδησης που προκαλούνται από τον καθοδηγούμενο διαλογισμό, τα θεραπευτικά οφέλη που έχουν αιχμαλωτίσει την προσοχή επιστημόνων είναι πλέον αδιαμφισβήτητα.

Κατανόηση Καταστάσεων Συνείδησης

Οι αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης αναφέρονται σε αποκλίσεις από τη συνηθισμένη κατάσταση εγρήγορσης, που περιλαμβάνει ένα φάσμα εμπειριών που υπερβαίνουν την καθημερινή επίγνωση.

Στην καταγραφή μου που προκαλείται από τον καθοδηγούμενο διαλογισμό με  voicehealing  περιλαμβάνονται αλλαγές στην αντίληψη, την αυτογνωσία και τη σχέση μεταξύ του ατόμου και του εξωτερικού κόσμου. Οι αλλαγές μπορεί να εκδηλωθούν ως αυξημένη επίγνωση, διευρυμένη αισθητηριακή αντίληψη, αίσθηση διαχρονικότητας και βαθιά συναισθήματα διασύνδεσης.

Ο διαλογισμός, χρησιμεύει ως δομημένο μονοπάτι για την αλλαγή της συνείδησης μέσω της εστιασμένης προσοχής, της γενικής επίγνωσης αλλά και της καλλιέργειας της εσωτερικής επίγνωσης. Ηχητικές συνεδρίες όπως διαλογισμός επίγνωσης, ο υπερβατικός διαλογισμός και ο διαλογισμός αγάπης και καλοσύνης  διευκολύνουν την εγκεφαλική δραστηριότητα προάγοντας τη χαλάρωση.

Νευρολογικοί συσχετισμοί αλλαγών καταστάσεων στον διαλογισμό

Οι μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφίας αποκαλύπτουν διακριτές αλλαγές στα μοτίβα των εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη διάρκεια αλλαγών καταστάσεων που προκαλούνται από τον διαλογισμό. Η αυξημένη δραστηριότητα των κυμάτων θήτα και άλφα, που συχνά συνδέεται με χαλαρές καταστάσεις και ενισχυμένη δημιουργικότητα, είναι ένα κοινό εύρημα κατά τη διάρκεια του διαλογισμού.

Το voicehealing επηρεάζει τα επίπεδα νευροδιαβιβαστών, συμπεριλαμβανομένης της σεροτονίνης, της ντοπαμίνης και του γάμμα-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), συμβάλλοντας στην αλλαγή προβληματικών καταστάσεων καθώς και στην συναισθηματική αοφόρτιση. Η απελευθέρωση ενδορφινών κατά τη διάρκεια του voicehealing ενισχύει τα συναισθήματα χαράς και ευφορίας, συμβάλλοντας στα θεραπευτικά οφέλη.

Θεραπευτικά οφέλη που προκαλούνται από τον διαλογισμό αλλάζοντας τα εγκεφαλικά κύματα

Μείωση του Στρες και Χαλάρωση

Ο διαλογισμός είναι γνωστός για τα αποτελέσματα που μειώνει το στρες, προάγοντας μια κατάσταση χαλάρωσης που εξουδετερώνει τις φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του χρόνιου στρες. Ηχητικές συνεδρίες μείωσης του στρες με βάση την ενσυνειδητότητα στο Voice Healing, έχει αποδεχτεί η μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες και τη βελτίωση της συνολικής ευεξίας.

Άγχος και Κατάθλιψη

Οι καταστάσεις που προκαλούνται από τον διαλογισμό έχουν δείξει την ανακούφιση των συμπτωμάτων του άγχους και της κατάθλιψης. Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα έχουν ενσωματωθεί σε κλινικά περιβάλλοντα, προσφέροντας μια προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία για τη θεραπεία των διαταραχών της διάθεσης.

Ενισχυμένη Γνωστική Λειτουργία

Οι αλλαγές που προκαλούνται από τον διαλογισμό έχουν συνδεθεί με βελτιώσεις στις γνωστικές λειτουργίες όπως η προσοχή, η μνήμη και η εκτελεστική λειτουργία. Οι συνεδρίες ενσυνειδητότητας μπορεί να αναδιαμορφώσουν τη δομή και τη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στη γνωστική ανθεκτικότητα και ευελιξία.

Διαχείριση Πόνου

Οι αλλαγές μέσω του Voice Healing και των επηρεασμό των εγκεφαλικών κυμάτων επηρεάζουν την αντίληψη του πόνου και των νευρικών οδών που σχετίζονται με τον πόνο.

Το Voice Healing έχει ενσωματωθεί σε προγράμματα κέντρων διαχείρισης πόνου, παρέχοντας μια συμπληρωματική προσέγγιση για την ανακούφιση του χρόνιου πόνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Υπερβατικές Εμπειρίες

Πολλοί χρήστες του Voice Healing αναφέρουν υπερβατικές εμπειρίες που χαρακτηρίζονται από μια αίσθηση ενότητας και σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους όπως η πίστη και η θεϊκή αίσθηση.

Νευρολογικές μελέτες σε μακροχρόνιους διαλογιστές αποκαλύπτουν αλλαγές στις δομές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αυτογνωσία και την αντίληψη του εαυτού σε σχέση με το σύμπαν.

Πνευματικότητα και Ευημερία

Οι αλλαγές συνείδησης στο  Voice Healing συχνά διασταυρώνονται με πνευματικές εμπειρίες, ενισχύοντας την αίσθηση του σκοπού, της διασύνδεσης και της υπέρβασης. Πραγματοποιείτε ενσωμάτωση της πνευματικότητας και της ευημερίας σε θεραπευτικά περιβάλλοντα, αναγνωρίζοντας διαφορετικά συστήματα πεποιθήσεων και αξιών.


Επιστημονική Εξερεύνηση

Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες νευροαπεικόνισης συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τους νευρικούς μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τις αλλαγές που προκαλούνται από τον διαλογισμό καθώς διαχρονικές μελέτες διερευνούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του διαλογισμού στην ψυχική υγεία και ευεξία, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τον χώρο εργασίας ως προληπτικό και θεραπευτικό εργαλείο.

Η εξερεύνηση των αλλαγών συνείδησης που προκαλούνται από τον καθοδηγούμενο διαλογισμό αποκαλύπτει τα θεραπευτικά οφέλη που κυμαίνονται από τη μείωση του στρες έως την ενισχυμένη γνωστική λειτουργία και την πνευματική ευεξία και υπογραμμίζουν τις δυνατότητες του διαλογισμού ως ολιστικής προσέγγισης για την ψυχική υγεία. 

Τελικά, η αποκάλυψη των μυστηρίων των εγκεφαλικών καταστάσεων και των κυμάτων μέσω του καθοδηγούμενου διαλογισμού όχι μόνο ενισχύει την κατανόησή μας για το μυαλό, αλλά ανοίγει επίσης νέα σύνορα στην προσπάθεια να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό του ανθρώπινου εγκεφάλου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1093,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,266,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1259,ΒΙΝΤΕΟ,839,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1562,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,917,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων και πως μας επηρεάζουν
Σταύρος Πλουμιστός: Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων και πως μας επηρεάζουν
Σταύρος Πλουμιστός: Ξετυλίγοντας το μυστήριο των εγκεφαλικών κυμάτων και πως μας επηρεάζουν
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnxvxjrC1SVFclIzmQI8N_HykjJb6klWm7IYp95nM63J2oYoJ797W548gmrf-UP7LkbkRaeJBofXPkQ8lAZeI1PcnO4n5K1JkxlwJv9EX6MY3r163lZGS2rQvdPNGdsnIQY2VhYWPo1j4RrBjdqPe5zliiYtDyezRHxu3Gzr9eyPHCy8_5yWIbrLDdMFF8/w400-h360/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9E%CE%B5%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnxvxjrC1SVFclIzmQI8N_HykjJb6klWm7IYp95nM63J2oYoJ797W548gmrf-UP7LkbkRaeJBofXPkQ8lAZeI1PcnO4n5K1JkxlwJv9EX6MY3r163lZGS2rQvdPNGdsnIQY2VhYWPo1j4RrBjdqPe5zliiYtDyezRHxu3Gzr9eyPHCy8_5yWIbrLDdMFF8/s72-w400-c-h360/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%9E%CE%B5%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD%20.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/01/blog-post_92.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/01/blog-post_92.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content