Σταύρος Πλουμιστός: Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος

Σταύρος Πλουμιστός: Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος

👉Στο σύμπαν υπάρχει μία αιώνια συνείδηση, πηγή άπειρης σοφίας χάρη στην οποία υφίσταται όλη η Δημιουργία και η οποία προσδίδει ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις της πλάσης!

Το Πνεύμα υπάρχει παντού στο σύμπαν δεν εξαρτάται από την καμπυλότητα του χωροχρόνου, είναι άπειρο και αιώνιο..Το Πνεύμα είναι η ενέργεια η οποία πηγάζει μέσα από το ίδιο του το μεγαλείο.Καθώς λοιπόν η συνείδησή του είναι συνδεδεμένη με τα πάντα έτσι είναι και με τη δική μας συνείδηση..

Και όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του πνεύματος τότε αντιλαμβάνεται σχεδόν ακούσια αυτό το ζεστό συναίσθημα που όλοι μας νιώθουμε όταν σκεφτόμαστε την υπόσταση της ψυχής μας.

Η ψυχή είναι το πιο σημαντικό συστατικό της πνευματικής μας φύσης και καθορίζει το τι είμαστε και το τι θα γίνουμε στην πορεία..Όσα χρόνια και αν περάσουν τα χαρακτηριστικά και ο χαρακτήρας των ανθρώπων μπορεί να αλλάξει αλλά η ψυχή είναι η ίδια..


Το ταξίδι της ψυχής

Η ψυχή είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε στο ταξίδι της ζωής και συλλέγει πληροφορίες χρήσιμες για το σκοπό του Πνεύματος.

Η άποψη μου ότι η ψυχή χρησιμεύει ως πυξίδα στο ταξίδι της ζωής, συλλέγοντας ακούραστα πληροφορίες απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματός μας, είναι μια βαθιά φιλοσοφική θέση. Εμβαθύνοντας στις σφαίρες της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας και της πνευματικότητας, στις ομιλίες μου εξηγώ την περίπλοκη σύνδεση μεταξύ ψυχής και πνεύματος και παρουσιάζω πώς η ψυχή δρα ως αποθήκη σοφίας, καθοδηγώντας μας προς μια βαθύτερη κατανόηση της ύπαρξής μας.

Για να κατανοήσουμε τον ρόλο της ψυχής στο ταξίδι μας στη ζωή, πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε τον ορισμό και τη σημασία της σε διάφορα πολιτιστικά και θρησκευτικά πλαίσια. Παραδοσιακά, η ψυχή θεωρείται η αιώνια, αμετάβλητη ουσία που ορίζει ένα άτομο πέρα ​​από το φυσικό σώμα. Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, για παράδειγμα, η ψυχή απεικονίζεται ως το αθάνατο και ασώματο στοιχείο που υπερβαίνει την παροδική φύση του υλικού κόσμου. Ομοίως, σε θρησκευτικές παραδόσεις όπως ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ινδουισμός, η ψυχή θεωρείται ως θεϊκή σπίθα, στενά συνδεδεμένη με έναν ανώτερο σκοπό ή θεϊκό σχέδιο.

Αντλώντας από αυτές τις προοπτικές, καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή χρησιμεύει ως οδηγός στο ταξίδι της ζωής, καθοδηγώντας μας μέσα από την πολυπλοκότητα των εμπειριών μας. Η ψυχή, όντας αιώνια και αδέσμευτη από τους περιορισμούς του φυσικού πεδίου, είναι εξοπλισμένη με μια βαθιά κατανόηση των ατομικών μας πεπρωμένων. Καθώς διασχίζουμε τα διαφορετικά τοπία της χαράς και της λύπης, της επιτυχίας και της αποτυχίας, η ψυχή λειτουργεί ως πυξίδα, κατευθύνοντάς μας προς την εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματός μας.

Ενώ οι παραδοσιακές και θρησκευτικές απόψεις παρέχουν μια μεταφυσική κατανόηση της ψυχής, η σύγχρονη ψυχολογία προσφέρει πληροφορίες για το ρόλο της στη διαμόρφωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών μας. Ο Carl Jung, πρωτοπόρος στην αναλυτική ψυχολογία, εισήγαγε την έννοια του «συλλογικού ασυνείδητου», προτείνοντας ότι η ψυχή περιέχει συμπαντικά σύμβολα και αρχέτυπα που επηρεάζουν τις ανθρώπινες εμπειρίες. Από αυτή την οπτική γωνία, η ψυχή μπορεί να θεωρηθεί ως μια δεξαμενή κοινής ανθρώπινης σοφίας, που αντιπροσωπεύει τη σωρευτική γνώση του συλλογικού μας ταξιδιού στο χρόνο.

Επιπλέον, οι ψυχολόγοι συχνά διερευνούν την ιδέα του «εαυτού» ως μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ συνειδητών και ασυνείδητων στοιχείων. Η ψυχή, σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να θεωρηθεί η αποθήκη ασυνείδητων κινήτρων, επιθυμιών και εμπειριών που διαμορφώνουν τις συνειδητές σκέψεις και πράξεις μας. Καθώς "ταξιδεύουμε" στις προκλήσεις της ζωής, η ψυχή μας παρέχει μια δεξαμενή σοφίας που προέρχεται από τις προηγούμενες εμπειρίες μας, που χρησιμεύει ως οδηγός για τη λήψη σημερινών αποφάσεων και τις μελλοντικές προσπάθειες.

Σκοπός του πνεύματος και η Αποκάλυψη του Μεγάλου Σχεδίου

Για να κατανοήσουμε τη σύνδεση μεταξύ του ταξιδιού της ψυχής και της εκπλήρωσης του σκοπού του πνεύματος, πρέπει να εμβαθύνουμε στην ευρύτερη έννοια της πνευματικής αφύπνισης με την οποία ασχολούμε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Πολλές πνευματικές φιλοσοφίες προτείνουν ότι κάθε άτομο έχει έναν μοναδικό σκοπό ή αποστολή στη ζωή, που συχνά αναφέρεται ως «σκοπός της ζωής». Αυτός ο σκοπός είναι περίπλοκα υφασμένος στο ύφασμα του σύμπαντος, συμβάλλοντας στο μεγάλο σχέδιο ή την κοσμική τάξη.

Η ψυχή, που είναι η αιώνια ουσία που υπερβαίνει τις ατομικές ζωές, φέρει τα αποτυπώματα των προηγούμενων εμπειριών και μαθημάτων που λαμβάνουμε με την γένεση μας. Καθώς προχωράμε στη ζωή, η ψυχή συλλέγει συνεχώς πληροφορίες, μαθαίνοντας τόσο από θριάμβους όσο και από δοκιμασίες. Αυτή η συσσώρευση σοφίας δεν είναι απλώς για προσωπική ανάπτυξη, αλλά συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματος μέσα στο ευρύτερο κοσμικό πλαίσιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, το ταξίδι της ψυχής γίνεται προσκύνημα προς την αυτοπραγμάτωση και την ευθυγράμμιση με το μεγάλο σχέδιο. Οι προκλήσεις και οι θρίαμβοι που συναντάμε δεν είναι τυχαία περιστατικά αλλά μάλλον ενορχηστρωμένες ευκαιρίες για την ψυχή να συγκεντρώσει ουσιαστικές γνώσεις. Αυτές οι ιδέες, αφού ενσωματωθούν στον ιστό της ψυχής, συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματος, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε μια αρμονική ύπαρξη εντός της κοσμικής τάξης.

Στοιχεία από πνευματικές πρακτικές

Επειδή ασχολήθηκα με πνευματικές πρακτικές που τονίζουν τη σημασία της αυτογνωσίας και της εσωτερικής εξερεύνησης ως μέσου για την ευθυγράμμιση με τον σκοπό του πνεύματος, ο διαλογισμός, η προσευχή και οι πρακτικές στοχασμού προτείνονται για να συντονιστεί το άτομο με την καθοδήγηση της ψυχής. Αυτές οι πρακτικές επιτρέπουν στα άτομα να εμβαθύνουν στα βάθη της ύπαρξής τους, να ησυχάσουν από τον θόρυβο του εξωτερικού κόσμου και να ακούσουν τους ψιθύρους της ψυχής (έχω μιλήσει σε πολλές ομιλίες και βίντεο μου για τους ψιθυριστές της ψυχής).

Στις ανατολικές φιλοσοφίες, ο διαλογισμός θεωρείται ως εργαλείο υπέρβασης του εγωιστικού νου και σύνδεσης με τον ανώτερο εαυτό. Φιμώνοντας τη φλυαρία των καθημερινών ανησυχιών, τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν τη δεξαμενή της σοφίας μέσα στην ψυχή, αποκτώντας σαφήνεια για τον σκοπό της ζωής τους και τα βήματα που χρειάζονται για την πραγματοποίησή του. Ομοίως με την προσευχή που θεωρείται ως ανυπέρβλητο μέσο επικοινωνίας με το θείο, επιτρέποντας στην ψυχή να λάβει καθοδήγηση και γνώσεις για την πλοήγηση στις πολυπλοκότητες της ζωής.

Επιπλέον, οι εμπειρίες σχεδόν θανάτου παρέχουν συναρπαστικές ανέκδοτες αποδείξεις για το ταξίδι της ψυχής και τη σύνδεσή της με έναν ανώτερο σκοπό. Πολλά άτομα που έχουν υποβληθεί σε τέτοια κατάσταση, αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν μια βαθιά αίσθηση αγάπης, ειρήνης και μια ανασκόπηση της ζωής που υπογραμμίζει τη σημασία των πράξεων και των επιλογών τους. Αυτές οι εμπειρίες υποδηλώνουν ότι το ταξίδι της ψυχής δεν περιορίζεται στο φυσικό βασίλειο αλλά εκτείνεται πέρα ​​από αυτό, προσφέροντας ματιές στην αιώνια φύση της ύπαρξής μας και στη σκόπιμη εξέλιξη του πνεύματος.

Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος

Διδάσκοντας στα σεμινάρια που κάνω αφύπνισης την έννοια της ψυχής ως καθοδηγητικής δύναμης στο ταξίδι της ζωής, τονίζω και εξηγώ πως συλλέγει πληροφορίες για την εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματος. Η ψυχή, που συλλαμβάνεται ως η αιώνια ουσία που υπερβαίνει τις ατομικές ζωές, χρησιμεύει ως οδηγός, καθοδηγώντας μας μέσα από τις μυριάδες εμπειρίες χαράς και λύπης, επιτυχίας και αποτυχίας. Η σύνδεση μεταξύ του ταξιδιού της ψυχής και του σκοπού του πνεύματος γίνεται εμφανής όταν την δούμε μέσα από το πρίσμα της πνευματικότητας. 


Η ανθρώπινη ψυχή σε βοηθάει να φτάσεις στην αυτοπραγμάτωση σου, να γνωρίσεις δηλαδή τον εαυτό σου και γίνεται σοφότερη και πιο καθαρή καθώς συμβαίνει αυτό! Για αυτό το λόγο και είναι το Α και το Ω της υπόστασής μας. Μας καθοδηγεί καθώς προσφέρει μία εσωτερική πυξίδα που μας κατευθύνει και φιλτράρει τις επιλογές μας μέσα από ένα πρίσμα ηθικών αξιών και ανιδιοτελούς αγάπης. Η ψυχή μας δίνει αυτό το διαισθητικό συναίσθημα ότι ζεις πολλά περισσότερα από ότι βιώνεις σε αυτήν την πραγματικότητα.

Ενώ τα στοιχεία από πνευματικές πρακτικές και εμπειρίες παραλίγο θανάτου προσφέρουν συναρπαστικές ιδέες, η φύση της ψυχής και το ταξίδι της παραμένουν αινιγματικά. Είναι ένα θέμα που ξεπερνά τα όρια της εμπειρικής παρατήρησης, καλώντας τα άτομα να εξερευνήσουν τα βάθη της δικής τους συνείδησης και να συνδεθούν με την αιώνια ουσία που ορίζει την ύπαρξή τους. Καθώς συνεχίζουμε να ξετυλίγουμε τα μυστήρια της ζωής, η εξερεύνηση του ταξιδιού της ψυχής και ο ρόλος της στην εκπλήρωση του σκοπού του πνεύματος παραμένει μια βαθιά και διαρκής αναζήτηση για νόημα και κατανόηση. Για αυτό και η ψυχή που υποφέρει είναι αυτή που έχει χάσει την πνευματική της αποστολή και καθοδήγηση!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1093,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,266,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1259,ΒΙΝΤΕΟ,839,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1563,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,917,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος
Σταύρος Πλουμιστός: Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος
Σταύρος Πλουμιστός: Το ταξίδι της ψυχής - Συγκέντρωση Σοφίας για το Σκοπό του Πνεύματος
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eBv9hI8W9toNHxrtNEkbCuoFe9kjZ4xu5YzKSAcXF_7NK72sD8wI_D9Ev2GRtVwB6BOEQel1hAUHAeR7UA9P3SBBP5tjbL7cK6XD3_qRhymYdB2cOyuJn7wcyKO1UIdskzJB9E08EHvDtn-FAp4X1oSVeIo4jt0kK2Xn2F6kGYXALqjUPves70k5pjem/w400-h358/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%20%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82%20-%20%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eBv9hI8W9toNHxrtNEkbCuoFe9kjZ4xu5YzKSAcXF_7NK72sD8wI_D9Ev2GRtVwB6BOEQel1hAUHAeR7UA9P3SBBP5tjbL7cK6XD3_qRhymYdB2cOyuJn7wcyKO1UIdskzJB9E08EHvDtn-FAp4X1oSVeIo4jt0kK2Xn2F6kGYXALqjUPves70k5pjem/s72-w400-c-h358/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A4%CE%BF%20%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE%CF%82%20-%20%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2024/01/blog-post_76.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2024/01/blog-post_76.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content