Σταύρος Πλουμιστός: Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα γίνονται ευάλωτα με τη στέρηση ύπνου

Σταύρος Πλουμιστός: Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα γίνονται ευάλωτα με τη στέρηση ύπνου

👉Η νοημοσύνη είναι μια πολύπλευρη και πολύπλοκη έννοια και οι ψυχολόγοι και ολιστικοί σύμβουλοι  προσπαθούν εδώ και καιρό να την κατηγοριοποιήσουν σε ξεχωριστούς τύπους. 

Μια τέτοια πτυχή είναι η "Ρευστή Νοημοσύνη" (ευφυΐα), ένα κρίσιμο συστατικό της γνωστικής λειτουργίας (όπως η προσοχή, η μνήμη και ο συναισθηματικός έλεγχος) που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα, να προσαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις και να σκεφτόμαστε ευέλικτα.

Επειδή ο ύπνος είναι μια ζωτική διαδικασία που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών, την εδραίωση της μνήμης και τη συνολική ευεξία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η στέρηση ύπνου μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στις γνωστικές ικανότητες. Είναι ενδιαφέρον ότι πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με υψηλότερη "ρευστή νοημοσύνη" (γρήγορη σκέψη, ευφυΐα, αναλυτική σκέψη) μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις από την στέρηση ύπνου. 


Κατανόηση της νοημοσύνης και της στέρησης ύπνου

Η ρευστή νοημοσύνη (ευφυΐα) αναφέρεται στην ικανότητα λογικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. Θεωρείται απαραίτητο συστατικό της γνωστικής λειτουργίας και συχνά συνδέεται με εργασίες που απαιτούν νοητική ευελιξία και συλλογισμό. 

Η Ρευστή Νοημοσύνη είναι η ικανότητα να συλλογίζεσαι αφηρημένα, να σκέφτεσαι λογικά και να λύνεις νέα προβλήματα ανεξάρτητα από προηγούμενη γνώση ή μάθηση. Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η αναγνώριση προτύπων, ο λογικός συλλογισμός, η χωρική απεικόνιση και η ικανότητα διάκρισης των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών στοιχείων. Σε αντίθεση με την «Κρυσταλλωμένη Νοημοσύνη», η οποία βασίζεται σε αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες, η Ρευστή Νοημοσύνη συνδέεται πιο στενά με τις γνωστικές ικανότητες και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, η στέρηση ύπνου συμβαίνει όταν ένα άτομο αποτυγχάνει να λάβει τη συνιστώμενη ποσότητα ύπνου, με αποτέλεσμα την κόπωση και την εξασθενημένη γνωστική απόδοση.

Χαρακτηριστικά της Ρευστής Νοημοσύνης (ευφυΐα):
 • Νέα επίλυση προβλημάτων: Η ρευστή νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να αντιμετωπίζει νέες, άγνωστες προκλήσεις χωρίς να βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες ή στη μάθηση κατά λάθος. Τα άτομα με υψηλή ρευστή νοημοσύνη μπορούν να διακρίνουν μοτίβα και να λύσουν προβλήματα με δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους.
 • Συλλογισμός και αφαίρεση: Η ρευστή νοημοσύνη περιλαμβάνει την ικανότητα να συλλογίζεσαι αφηρημένα, να σκέφτεσαι πέρα ​​από συγκεκριμένα γεγονότα και να εφαρμόζεις λογικές αρχές για να καταλήξεις σε λύσεις.
 • Γνωστική ευελιξία: Τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τη σκέψη τους και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις, καθιστώντας τα ικανά να μαθαίνουν νέες δεξιότητες και να προσαρμοστούν σε νέα περιβάλλοντα.
 • Μη λεκτική σκέψη: Ενώ τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική σκέψη συμβάλλουν στις γνωστικές ικανότητες, η Ρευστή Νοημοσύνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεξιότητες μη λεκτικής σκέψης, όπως ο χωρικός συλλογισμός και η οπτική επεξεργασία.
Αποτελέσματα έρευνας

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τον αντίκτυπο της στέρησης ύπνου σε άτομα με διαφορετικά επίπεδα υγρής νοημοσύνης. Παραδόξως, μερικές από αυτές τις μελέτες έχουν βρει ότι τα άτομα με υψηλότερη ευφυΐα -Ρευστή Νοημοσύνη, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις δυσμενείς επιπτώσεις της στέρησης ύπνου σε σύγκριση με εκείνους με χαμηλότερη νοημοσύνη. Αυτό το φαινόμενο αμφισβητεί την ιδέα ότι οι υψηλότερες γνωστικές ικανότητες παρέχουν ανθεκτικότητα έναντι της απώλειας ύπνου.

Για να ρίξει φως σε αυτή την ενδιαφέρουσα σχέση, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Sleep Research είχε ως στόχο να διερευνήσει αν τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη είναι πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της στέρησης ύπνου ή αν τα προηγούμενα ευρήματα ήταν απλώς αποτέλεσμα των συνολικά ανώτερων γνωστικών επιδόσεων.

Στη μελέτη συμμετείχαν 182 υγιή άτομα τα οποία τοποθετήθηκαν τυχαία είτε σε κατάσταση στέρησης ύπνου είτε σε κατάσταση κανονικού ύπνου. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε διάφορες γνωστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής ικανότητας, της επεισοδιακής μνήμης λέξεων, της χωρικής μνήμης εργασίας και της απλής προσοχής.

Για τη μέτρηση της ρευστής νοημοσύνης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γνωστικά τεστ, όπως το Raven's Progressive Matrices, που παρουσιάζουν στους συμμετέχοντες οπτικά μοτίβα και απαιτούν από αυτούς να αναγνωρίσουν το κομμάτι που λείπει από τη σειρά. Αυτά τα τεστ στοχεύουν στη μέτρηση της ικανότητας ενός ατόμου να διακρίνει μοτίβα, να λύνει προβλήματα και να σκέφτεται αφηρημένα χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.

Όπως αναμενόταν, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ρευστή νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λογικής σκέψης, σχετίζεται με καλύτερες επιδόσεις σε εργασίες που αφορούν την αριθμητική ακρίβεια, την ταχύτητα και τη μνήμη λέξεων.

Οι ερευνητές παρατήρησαν όμως και ένα ενδιαφέρον εύρημα. Αντίθετα με τις προσδοκίες, τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη έκαναν στην πραγματικότητα περισσότερα λάθη στο τεστ αριθμητικής, καθώς και στα τεστ επεισοδιακής μνήμης λέξεων και χωρικής μνήμης εργασίας, μετά την εμπειρία στέρησης ύπνου σε σύγκριση με εκείνους που είχαν έναν κανονικό ύπνο.

Πιθανές εξηγήσεις
 • Αυξημένη γνωστική ζήτηση: Τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη τείνουν να συμμετέχουν σε πιο σύνθετες γνωστικές εργασίες και στην επίλυση προβλημάτων, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη συνολική γνωστική ζήτηση στον εγκέφαλό τους. Η στέρηση ύπνου θα μπορούσε να εντείνει αυτή τη ζήτηση, οδηγώντας σε ταχύτερη γνωστική έκπτωση.
 • Νευροχημική ευαισθησία: Είναι εύλογο ότι τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη έχουν συγκεκριμένες νευροχημικές ευαισθησίες που τα καθιστούν πιο ευαίσθητα στην αρνητική επίδραση της στέρησης ύπνου στη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών και στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου.
 • Συνδεσιμότητα εγκεφάλου: Η υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη συνδέεται με πιο εκτεταμένα και διασυνδεδεμένα δίκτυα εγκεφάλου. Η στέρηση ύπνου μπορεί να διαταράξει αυτές τις περίπλοκες συνδέσεις, προκαλώντας μια πιο έντονη πτώση στις γνωστικές λειτουργίες.
 • Μεταβολικοί Παράγοντες: Τα άτομα με υψηλότερη ευφυΐα υγρών μπορεί να έχουν υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό στον εγκέφαλο, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο στις επιπτώσεις της στέρησης ύπνου, που μπορεί να βλάψει τις διαδικασίες αποκατάστασης ενέργειας και εκκαθάρισης των αποβλήτων κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Επιπτώσεις που διαπίστωσα από τους θεραπευόμενους μου

Κάθε φορά που αναλαμβάνω να βοηθήσω με την ολιστική συμβουλευτική που εφαρμόζω, ένα άτομο που θα έρθει στο γραφείο μου, μέσα από το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσει, ανακαλύπτω μεσω των απαντήσεων του, το επίπεδο της "Ρευστής Νοημοσύνης" του. Τα ευρήματα που έχω ανακαλύψει είναι ότι ότι τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη είναι πιο ευάλωτα στη στέρηση ύπνου και έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Για να προστατεύσουν τις γνωστικές τους ικανότητες και τη συνολική τους ευεξία, είναι σημαντικό για αυτά τα άτομα να δίνουν προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο και να υιοθετούν υγιεινές συνήθειες ύπνου. 

Μερικές συστάσεις που δίνω:
 1. Συνεπές πρόγραμμα ύπνου: Η διατήρηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των κιρκάδιων ρυθμών και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.
 2. Επαναπρογραμματισμός του Νου: Με την ειδική ηχοθεραπευτική συνεδρία του Voice Healing (δείτε ΕΔΩ) επιφέρουμε νοητική χαλάρωση όπου το πνεύμα θα βρει ένα γαλήνιο πεδίο για να καθησυχάσει και να λειτουργήσει θεραπευτικά στις δονήσεις τους σώματος σας, επιφέροντας την γαλήνη, την ηρεμία και την ησυχία που χρειάζεστε για να κοιμηθείτε.
 3. Δημιουργήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα ώρας ύπνου: Η ενασχόληση με χαλαρωτικές δραστηριότητες πριν τον ύπνο μπορεί να προετοιμάσει το μυαλό και το σώμα για ύπνο, προωθώντας μια πιο ξεκούραστη νύχτα.
 4. Περιορισμός χρόνου οθόνης: Η ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε οθόνες, ιδιαίτερα κοντά στην ώρα του ύπνου, μπορεί να βελτιώσει την έναρξη και τη διάρκεια του ύπνου.
 5. Αποφύγετε τα διεγερτικά: Η μείωση της κατανάλωσης καφεΐνης και άλλων διεγερτικών κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να βοηθήσει στο να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα.
Σημασία και επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο

Η Ρευστή Νοημοσύνη είναι απαραίτητη σε διάφορες πτυχές της ζωής, καθώς επηρεάζει άμεσα την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε, να καινοτομούμε και να υπερέχουμε σε περίπλοκες καταστάσεις. 

Σας παραθέτω μερικές βασικές συνέπειες της Ρευστής Νοημοσύνης
 1. Μάθηση και Εκπαίδευση: Η Υψηλή Ρευστή Νοημοσύνη επιτρέπει στα άτομα να κατανοούν γρήγορα νέες έννοιες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακαδημαϊκή επιτυχία και μεγαλύτερη ικανότητα για δια βίου μάθηση.
 2. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Η ρευστή νοημοσύνη ενισχύει τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ενός ατόμου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βρίσκει δημιουργικές λύσεις σε προκλήσεις στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.
 3. Προσαρμοστικότητα: Τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να πλοηγούνται σε αλλαγές, αβεβαιότητα και απροσδόκητες καταστάσεις, καθιστώντας τα πιο προσαρμόσιμα σε δυναμικά περιβάλλοντα.
 4. Επαγγελματική επιτυχία: Στο εργατικό δυναμικό, η Ρευστή Νοημοσύνη εκτιμάται ιδιαίτερα σε ρόλους που απαιτούν γρήγορη λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη και ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων ζητημάτων.

Σύμφωνα με την εμπειρία μου

Η Ρευστή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη πτυχή της ανθρώπινης νοημοσύνης, που περιλαμβάνει την ικανότητα να συλλογίζεται αφηρημένα, να λύνει νέα προβλήματα και να σκέφτεται με ευελιξία. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μαθησιακών ικανοτήτων ενός ατόμου, των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της προσαρμοστικότητας σε διάφορες καταστάσεις. 

Ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου, Αυτοβελτίωσης & Αυτογνωσίας, κατανοώντας και εκτιμώντας τη σημασία της Ρευστής Νοημοσύνης, μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις για την ανθρώπινη γνωστική λειτουργία και να εκτιμήσουμε καλύτερα τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται η νοημοσύνη στα άτομα. Επιπλέον, η αναγνώριση της αξίας της Ρευστής Νοημοσύνης μπορεί να ενημερώσει τις συμβουλευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, προωθώντας τελικά την προσαρμοστική επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία στον σημερινό δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η διαπίστωση μου εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι η σχέση μεταξύ υγρής νοημοσύνης (ευφυΐας) και της στέρησης ύπνου αλλάζει τις συμβατικές πεποιθήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα των υψηλότερων γνωστικών ικανοτήτων ενός ανθρώπου με την απώλεια ύπνου. 

Η κατανόηση αυτής της ευπάθειας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τα άτομα με υψηλότερη ρευστή νοημοσύνη (ευφυΐα) όσο και για την συμβουλευτική υποστήριξη που επιλέγουν. Προωθώντας πρακτικές υγιεινού ύπνου και δίνοντας προτεραιότητα στην πνευματική αφύπνιση και την ανάπαυση, τα άτομα μπορούν να προστατεύσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες και τη συνολική ευημερία τους, ανεξάρτητα τελικά από το επίπεδο ευφυΐας τους.

Ακούστε την ηχητική συνεδρία Διόρθωση Αυπνίας – Ουράνιο (εδώ)

Σταύρος Πλουμιστός
Όταν εργαζόμαστε μαζί για ένα ζήτημα που αντιμετωπίζετε, σας βοηθάω να συντομεύσετε τον κύκλο ανάπτυξης και επούλωσης, ώστε να αισθάνεστε ανακούφιση και να προχωρήσετε στην ζωή σας.
Μπορούμε να αλλάξουμε μαζί τον τρόπο που νιώθετε για οτιδήποτε, βοηθώντας σας να βρείτε πραγματική ψυχική, συναισθηματική και πνευματική ανακούφιση.
 
Για την εναλλακτική θεραπευτική μεθοδολογία μου εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,586,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1073,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1242,ΒΙΝΤΕΟ,810,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1536,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6351,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα γίνονται ευάλωτα με τη στέρηση ύπνου
Σταύρος Πλουμιστός: Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα γίνονται ευάλωτα με τη στέρηση ύπνου
Σταύρος Πλουμιστός: Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα γίνονται ευάλωτα με τη στέρηση ύπνου
https://neurosciencenews.com/files/2022/12/fluid-intelligence-neuroscienceew-public.jpg
https://i.ytimg.com/vi/1gV4Um63C-s/default.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_71.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_71.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content