Σταύρος Πλουμιστός: Όπου πηγαίνει η προσοχή σου, ρέει η ενέργεια σου

Σταύρος Πλουμιστός: Όπου πηγαίνει η προσοχή σου, ρέει η ενέργεια σου

👉Στον σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό, η διατήρηση της εστίασης και η διαχείριση της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη συνολική ευημερία. 

Η παλιά παροιμία, «όπου πάει η προσοχή σου, ρέει η ενέργειά σου», έχει βαθιά αλήθεια. Η ιδέα υπογραμμίζει τη διασυνδεδεμένη φύση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πράξεών μας, τονίζοντας ότι αυτό στο οποίο εστιάζουμε τείνει να επεκτείνεται και να επηρεάζει τη ζωή μας. 

Παρακάτω σας παραθέτω πως η δύναμη της εστιασμένης πρόθεσης, μπορεί να διαμορφώσει τις εμπειρίες και τα αποτελέσματά μας σε διάφορες πτυχές της ζωής μας.

Η Φύση της Προσοχής και της Ενέργειας


Η προσοχή και η ενέργεια είναι αλληλένδετες δυνάμεις που καθορίζουν την κατεύθυνση και την ποιότητα της ζωής μας. Η προσοχή αναφέρεται στη γνωστική ικανότητα συγκέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή εργασία, ενώ η ενέργεια αναφέρεται στη διανοητική και σωματική ικανότητα να αναλαμβάνει δράση και να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Όταν κατευθύνουμε την προσοχή μας σε κάτι συγκεκριμένο, ξεκινάμε μια ροή ενέργειας προς αυτό το θέμα, ενισχύοντας την ικανότητά μας να ασχολούμαστε με αυτό και να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.


Η επιστήμη πίσω από την εστιασμένη πρόθεση

Η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία ρίχνουν φως στους μηχανισμούς πίσω από τη δύναμη της εστιασμένης πρόθεσης. Η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου του επιτρέπει να επανασυνδέεται και να προσαρμόζεται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα προσοχής. Όταν εστιάζουμε σταθερά σε έναν στόχο, δεξιότητα ή ιδέα, ο εγκέφαλος σχηματίζει νέα νευρωνικά μονοπάτια και ενισχύει τις υπάρχουσες συνδέσεις, βελτιστοποιώντας την ικανότητά του να επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες αποτελεσματικά.

Επιπλέον, το δικτυωτό σύστημα ενεργοποίησης (RAS) στον εγκέφαλο λειτουργεί ως φίλτρο, δίνοντας προτεραιότητα στις πληροφορίες που ευθυγραμμίζονται με την τρέχουσα εστίασή μας. Θέτοντας σαφείς προθέσεις και στόχους, εκπαιδεύουμε το RAS μας να είναι πιο συντονισμένο με ευκαιρίες και πόρους που υποστηρίζουν τους στόχους μας, διοχετεύοντας αποτελεσματικά την ενέργειά μας προς την επίτευξή τους.

Η νευροπλαστικότητα της επιτυχίας και η τέχνη της εκμετάλλευσης ευκαιριών

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα θαύμα πολυπλοκότητας και προσαρμοστικότητας, που αλλάζει συνεχώς και επανασυνδέεται με βάση τις εμπειρίες και τις συμπεριφορές μας. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές αυτού του φαινομένου είναι η νευροπλαστικότητα, η ικανότητα του εγκεφάλου να σχηματίζει νέες νευρικές οδούς ως απόκριση στη μάθηση, την εξάσκηση και την εστίαση. Όταν κατευθύνουμε σταθερά την προσοχή μας προς έναν συγκεκριμένο στόχο, ο εγκέφαλος υφίσταται αξιοσημείωτες μεταμορφώσεις, εναρμονίζοντας περισσότερο τις ευκαιρίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας. 

Αξίζει εδώ να σας αναφέρω ότι η εστιασμένη προσοχή που διαμορφώνει τον εγκέφαλο και αξιοποιεί  την εκμετάλλευση ευκαιριών και την επιτυχία, αποτέλεσε την βάση για την διαμόρφωση της μεθοδολογίας μου Voice Healing (εδώ) για τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου ακόμη και σε θεραπευτικό επίπεδο (εδώ).

Η έννοια της εστιασμένης προσοχής, διαφοροποιεί την νευροπλαστικότητα που αμφισβητεί τη μακροχρόνια πεποίθηση ότι η δομή του εγκεφάλου είναι σταθερή και αμετάβλητη μετά από μια ορισμένη ηλικία. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητά του να αναδιοργανώνεται και να προσαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, μια διαδικασία που παίζει καθοριστικό ρόλο στη γνωστική μας ανάπτυξη και συμπεριφορά. Η εστιασμένη προσοχή αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας στην οδήγηση νευροπλαστικών αλλαγών, επιτρέποντας στα άτομα να διαμορφώσουν τον εγκέφαλό τους και να επιδιώξουν τους στόχους τους με αυξημένη αποτελεσματικότητα. 

Αξιοποίηση της νευροπλαστικότητας για την προσωπική ανάπτυξη

Οι πρακτικές στρατηγικές για την αξιοποίηση της νευροπλαστικότητας και της εστιασμένης προσοχής είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη. Σας προτείνω πρακτικές ενσυνειδητότητας, τεχνικές σκόπιμης πρακτικής και μεθόδους για τη διατήρηση του κινήτρου και της επιμονής στην επιδίωξη μακροπρόθεσμων στόχων.

Ο αντίκτυπος στην προσωπική ανάπτυξη

Η εστιασμένη πρόθεση παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη. Προσδιορίζοντας συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης και θέτοντας σαφείς προθέσεις, τα άτομα μπορούν να κατευθύνουν την ενέργειά τους προς την αυτοβελτίωση. Για παράδειγμα, όσοι επιδιώκουν να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες μπορούν να ενισχύσουν την εστίασή τους στη μελέτη των αρχών ηγεσίας, στην παρακολούθηση εργαστηρίων και στην εφαρμογή των γνώσεών τους σε πρακτικά περιβάλλοντα. Καθώς η προσοχή και η ενέργεια ευθυγραμμίζονται, γίνονται πιο έμπειροι στο να εμπνέουν και να καθοδηγούν άλλους, ενισχύοντας περαιτέρω τις ηγετικές τους ικανότητες.

Ξεπερνώντας τις προκλήσεις και τα εμπόδια

Ενόψει των προκλήσεων και των εμποδίων, η δύναμη της εστιασμένης πρόθεσης γίνεται ακόμη πιο εμφανής. Όταν εστιάζουμε σε προβλήματα ή αναποδιές, η ενέργειά μας τείνει να καταναλώνεται από αρνητικά συναισθήματα όπως ο φόβος, η αμφιβολία και η απογοήτευση. Από την άλλη πλευρά, η ανακατεύθυνση της προσοχής μας σε πιθανές λύσεις και μια θετική προοπτική ενεργοποιεί μια νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων και προσελκύει δημιουργικές λύσεις.

Η εστιασμένη προσοχή

Η εστιασμένη προσοχή όχι μόνο διαμορφώνει τον εγκέφαλο αλλά επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Καθώς ο εγκέφαλος συντονίζεται περισσότερο με συγκεκριμένες πληροφορίες, τα άτομα μπορεί να παρατηρήσουν ευκαιρίες και πόρους που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους τους πιο εύκολα. Οι ψυχολογικές διαδικασίες που διέπουν αυτό το φαινόμενο, όπως η επιλεκτική προσοχή και η μεροληψία επιβεβαίωσης, επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεών μας.

Ο Νόμος της Έλξης

Ο Νόμος της Έλξης, μια έννοια που διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια, ευθυγραμμίζεται με την αρχή της εστιασμένης πρόθεσης. Ο νόμος της έλξης υποδηλώνει ότι το όμοιο προσελκύει τους ομοίους και εστιάζοντας σε θετικές ή αρνητικές σκέψεις, προσελκύουμε παρόμοιες ενέργειες στη ζωή μας. Ενώ ορισμένοι μπορεί να βλέπουν αυτήν την ιδέα με σκεπτικισμό, υπάρχουν ψυχολογικά στοιχεία, επίσημες έρευνες, καθώς και η μελέτη 150 εθελοντών πελατών μου, που αποδεικνύουν ότι τα μοτίβα της σκέψης μας επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Πρακτικές στρατηγικές για την καλλιέργεια εστιασμένης πρόθεσης
  • Θέστε ξεκάθαρους στόχους: Καθορίστε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας με σαφήνεια. Αυτή η σαφήνεια θα καθοδηγήσει την προσοχή και την ενέργειά σας προς την επίτευξη αυτών των στόχων.
  • Οραματιστείτε την επιτυχία: Οραματιστείτε τακτικά τον εαυτό σας να πετυχαίνει στις προσπάθειές σας με λεπτομέρειες. Αυτή η ισχυρή νοητική άσκηση ενισχύει τα κίνητρα και ενισχύει τη δέσμευσή σας στους στόχους σας.
  • Εξασκήστε την ενσυνειδητότητα: Οι ασκήσεις ενσυνειδητότητας, όπως ο διαλογισμός και οι βαθιές αναπνοές, μπορούν να σας βοηθήσουν να εκπαιδεύσετε το μυαλό σας ώστε να παραμένει παρόν και να εστιάζεται στην εργασία που έχετε για το μέλλον που οραματίζεστε.
  • Εξαλείψτε τους περισπασμούς: Προσδιορίστε και ελαχιστοποιήστε τους περισπασμούς που αποσπούν την προσοχή σας από τους στόχους σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό ορίων με την τεχνολογία ή τη δημιουργία ενός ειδικού χώρου εργασίας.
  • Λάβετε σκόπιμη δράση: Κάντε με συνέπεια μικρά, σκόπιμα βήματα προς τους στόχους σας. Κάθε ενέργεια που κάνετε σε ευθυγράμμιση με τις προθέσεις σας ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ της προσοχής και της ενέργειάς σας.

Η άποψη μου για την ροή της ενέργειας  


Το ρητό «όπου πάει η προσοχή σου, η ενέργειά σου ρέει» ισχύει σε πολλές πτυχές της ζωής, από την προσωπική ανάπτυξη μέχρι την υπέρβαση προκλήσεων και ακόμη και την επιδίωξη της ευτυχίας. Η κατανόηση της δύναμης της εστιασμένης πρόθεσης, αποτελεί για εμένα την βάση της αφύπνισης την οποία διδάσκω τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ελέγχουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, διαμορφώνοντας τελικά τις εμπειρίες τους και επηρεάζοντας το πεπρωμένο τους. Αξιοποιώντας τη συνέργεια μεταξύ προσοχής και ενέργειας, τα άτομα μπορούν να επιτύχουν αξιοσημείωτες μεταμορφώσεις και να δημιουργήσουν μια ζωή ευθυγραμμισμένη με τον πραγματικό τους σκοπό.

Σταύρος Πλουμιστός
Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την εναλλακτική θεραπευτική μεθοδολογία μου εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,585,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1072,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,260,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1240,ΒΙΝΤΕΟ,808,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,326,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1535,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6349,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,80,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3466,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,131,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,899,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Όπου πηγαίνει η προσοχή σου, ρέει η ενέργεια σου
Σταύρος Πλουμιστός: Όπου πηγαίνει η προσοχή σου, ρέει η ενέργεια σου
Σταύρος Πλουμιστός: Όπου πηγαίνει η προσοχή σου, ρέει η ενέργεια σου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkIJ9eADTEmYIBVZDtsvIwwxGgF4HlFU0_-uFjrTyMseOstxIDiaYPNabH_IkXQBRKwD-rGtYDtSGRre_SD-tx77s4I1CpzgcIhEoTte0dXlN7sT2AVoeoQdH2FHVfrO3-CixhxbvGZzx-GiipylhLMfFvzcZF0zm6XG9uMJlDWn-EhHO5GR0PUncUirA/w400-h270/1_SXIVmBwv2-9KEpSX_8Nq2A.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQkIJ9eADTEmYIBVZDtsvIwwxGgF4HlFU0_-uFjrTyMseOstxIDiaYPNabH_IkXQBRKwD-rGtYDtSGRre_SD-tx77s4I1CpzgcIhEoTte0dXlN7sT2AVoeoQdH2FHVfrO3-CixhxbvGZzx-GiipylhLMfFvzcZF0zm6XG9uMJlDWn-EhHO5GR0PUncUirA/s72-w400-c-h270/1_SXIVmBwv2-9KEpSX_8Nq2A.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_70.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_70.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content