Σταύρος Πλουμιστός: Υπαρξιακό άγχος - Αν νιώθεις μόνος κι έχεις ψυχοσωματική ανισορροπία - Η λύση

Σταύρος Πλουμιστός: Υπαρξιακό άγχος - Αν νιώθεις μόνος κι έχεις ψυχοσωματική ανισορροπία - Η λύση

👉Το υπαρξιακό άγχος, είναι μια έννοια που έχει τις ρίζες της στην υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχολογία, αναφέρεται σε μια βαθιά και διάχυτη μορφή άγχους που προκύπτει από τον στοχασμό των θεμελιωδών πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια μοναδική μορφή άγχους που πηγάζει από τη συνειδητοποίηση της θνησιμότητας του ατόμου, το νόημα ή την έλλειψή της στη ζωή και την ελευθερία και την ευθύνη που συνεπάγεται η λήψη επιλογών σε έναν αβέβαιο και συχνά χαοτικό κόσμο.

Ο σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα εκείνος, ο οποίος ζει σε κοινωνικά πλαίσια που μαστίζονται από έντονη πολιτισμικο-κοινωνικο-οικονομική κρίση, εκτός όλων των άλλων αγωνιών και ψυχοπιεστικών καταστάσεων βιώνει και υπαρξιακό άγχος, με πολύπλευρες επιδράσεις στην ψυχοσωματική ισορροπία του.


Πρόκειται ουσιαστικά για μορφή νεύρωσης η οποία συνδέεται με τρεις έννοιες-άξονες: 
  • τύχη-θάνατος, 
  • νόημα-κενό, 
  • ενοχή-καταδίκη. 
Συγκεκριμένα, στον πρώτο άξονα, το άγχος θανάτου συνιστά την απόλυτη απειλή για τη ζωή και την ευεξία του ατόμου, ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στη σημασία που αποδίδει ένας άνθρωπος στην ίδια τη ζωή, ενώ ο τρίτος σχετίζεται με την δεοντολογία και την ηθική ταυτότητα κάθε προσώπου ατομικά.

Το υπαρξιακό άγχος, γνωστό και ως υπαρξιακός τρόμος, είναι μια έννοια που έχει τις ρίζες του στην υπαρξιακή φιλοσοφία και ψυχολογία. Αναφέρεται σε μια βαθιά αίσθηση ανησυχίας, φόβου ή αγωνίας που προκύπτει όταν τα άτομα αντιμετωπίζουν ερωτήματα σχετικά με τη φύση της ύπαρξης, το νόημα, τη θνητότητα και τον δικό τους σκοπό στη ζωή. Αυτή η μορφή άγχους εμφανίζεται συχνά όταν οι άνθρωποι καταπιάνονται με τα ακόλουθα θέματα:
  • Θάνατος και Θνησιμότητα: Η επίγνωση της δικής του θνησιμότητας και του αναπόφευκτου του θανάτου μπορεί να πυροδοτήσει υπαρξιακό άγχος. Η σκέψη της ανυπαρξίας ή του άγνωστου μετά θάνατον μπορεί να είναι ανησυχητική.
  • Χωρίς νόημα: Ερωτήσεις σχετικά με το σκοπό και το νόημα της ζωής μπορεί να οδηγήσουν σε αισθήματα κενού και ματαιότητας. Τα άτομα μπορεί να αναρωτιούνται εάν οι ενέργειές τους έχουν κάποια σημασία στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων.
  • Απομόνωση και Μοναξιά: Η αίσθηση του να είσαι μόνος σε ένα τεράστιο και αδιάφορο σύμπαν μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα απομόνωσης. Οι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται να βρουν μια αίσθηση σύνδεσης ή ανήκειν.
  • Ελευθερία και υπευθυνότητα: Η συνειδητοποίηση της προσωπικής δράσης και η ανάγκη να κάνετε σημαντικές επιλογές ζωής μπορεί να είναι τόσο απελευθερωτική όσο και συντριπτική. Ο φόβος της λήψης λανθασμένων αποφάσεων μπορεί να συμβάλει στο άγχος.
  • Αυθεντικότητα: Η επιθυμία να ζήσει κανείς αυθεντικά και σε ευθυγράμμιση με τον αληθινό εαυτό του μπορεί να οδηγήσει σε άγχος όταν τα άτομα αισθάνονται πίεση να συμμορφωθούν με τους κοινωνικούς κανόνες ή τις προσδοκίες.
  • Υπαρξιακή απομόνωση: Αυτή η έννοια υπογραμμίζει την ιδέα ότι τελικά, τα άτομα βιώνουν τη ζωή από τη δική τους μοναδική οπτική γωνία και μπορεί να υπάρχουν εγγενείς περιορισμοί στην αληθινή κατανόηση ή τη σύνδεση με τις εμπειρίες των άλλων.
  • Υπαρξιακό άγχος: Μια γενική αίσθηση ανησυχίας και άγχους που προκύπτει από την ίδια την ανθρώπινη κατάσταση, καθώς τα άτομα πλοηγούνται στην ένταση μεταξύ των επιθυμιών και των περιορισμών τους.
Τι προτείνω για την αντιμετώπιση του υπαρξιακού άγχους:

Αναστοχασμός και αποδοχή 
Ασχοληθείτε με την ενδοσκόπηση για να κατανοήσετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας. Αποδεχτείτε ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την ύπαρξη και το νόημα είναι φυσικές και μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.

Εξερεύνηση και Αφύπνιση
Διαβάστε την υπαρξιστική λογοτεχνία και φιλοσοφία, κάντε αφυπνιστική συμβουλευτική και αποκτήσετε γνώσεις για τη φύση της ύπαρξης και διαφορετικές οπτικές γωνίες για το νόημα.

Αναζήτηση νοήματος
Εξερευνήστε δραστηριότητες, σχέσεις και επιδιώξεις που φέρνουν μια αίσθηση σκοπού και εκπλήρωσης. Ασχοληθείτε με χόμπι, δημιουργικές προσπάθειες ή βοηθήστε άλλους να βρουν νόημα.

Ενσυνειδητότητα και παρούσα στιγμή
Η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας μπορεί να σας βοηθήσει να γειωθείτε στην παρούσα στιγμή, μειώνοντας τον αντίκτυπο των ανήσυχων σκέψεων για το μέλλον ή το παρελθόν.

Συνδεθείτε με άλλους
Συμμετάσχετε σε συζητήσεις με φίλους, οικογένεια ή θεραπευτές σχετικά με τα συναισθήματά σας. Η σύνδεση με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες μπορεί να είναι καθησυχαστική.

Συμβουλευτική βοήθεια
Εάν το υπαρξιακό άγχος γίνει συντριπτικό ή παρεμβαίνει σημαντικά στην καθημερινότητά σας, σκεφτείτε να αναζητήσετε υποστήριξη από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας ή έναν σύμβουλο Αφυπινιστικής Συμβουλευτικής.

Οι άνθρωποι συχνά βρίσκουν εκπλήρωση επιδιώκοντας τα πάθη τους, ασχολούνται με χόμπι, δημιουργούν βαθιές σχέσεις, δίνουν πίσω στις κοινότητές τους και εξερευνούν τις δυνατότητές τους. Είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των πρακτικών σας αναγκών και της ενεργητικής αναζήτησης εμπειριών που φέρνουν χαρά, σκοπό και αίσθηση ολοκλήρωσης.


Θυμηθείτε ότι το υπαρξιακό άγχος είναι μια κοινή πτυχή της ανθρώπινης εμπειρίας και πολλοί φιλόσοφοι, ψυχολόγοι και άτομα έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα ερωτήματα. Η εύρεση του δικού σας μονοπατιού προς το νόημα και την κατανόηση μπορεί να είναι ένα μεταμορφωτικό και εμπλουτιστικό ταξίδι.

Αγκαλιάζοντας το υπαρξιακό άγχος ως καταλύτη για την ανάπτυξη

1. Προσωπική Ανάπτυξη:
Το υπαρξιακό άγχος, όταν προσεγγίζεται με νοοτροπία ανάπτυξης, μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την προσωπική ανάπτυξη. Η αγκαλιά των αβεβαιοτήτων της ζωής και η ενεργή ενασχόληση με υπαρξιακά ερωτήματα μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και να προωθήσει την προσωπική ανάπτυξη.

2. Αυθεντική Διαβίωση:
Η αντιμετώπιση του υπαρξιακού άγχους καλεί τα άτομα να ζήσουν αυθεντικά. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη επιλογών που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις πεποιθήσεις κάποιου αντί να υποκύψει στις κοινωνικές προσδοκίες ή να αποφύγει υπαρξιακά ερωτήματα. Η αυθεντική ζωή μπορεί να φέρει μια αίσθηση σκοπού και εκπλήρωσης.

3. Δημιουργικότητα και Εξερεύνηση:
Το υπαρξιακό άγχος συχνά συνυπάρχει με την επιθυμία για εξερεύνηση και δημιουργικότητα. Η διοχέτευση αυτής της ενέργειας σε δημιουργικές αναζητήσεις, είτε μέσω της τέχνης, της γραφής ή άλλων μορφών έκφρασης, μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο για την αντιμετώπιση υπαρξιακών ανησυχιών και να συμβάλει στην αίσθηση της ολοκλήρωσης.

Ως Σύμβουλος καθοδήγησης η επαφή μου με τόσους ανθρώπους μου έδειξε ότι το υπαρξιακό άγχος είναι μια πτυχή της ανθρώπινης κατάστασης, που πηγάζει από τα βαθιά ερωτήματα και τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν την ύπαρξή μας. Αν και μπορεί να είναι ανησυχητικό, το υπαρξιακό άγχος έχει επίσης τη δυνατότητα να είναι καταλύτης για την προσωπική ανάπτυξη, την ενδοσκόπηση και μια βαθύτερη εκτίμηση για τη ζωή. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις υπαρξιακές ανησυχίες με θάρρος και διαφάνεια, τα άτομα μπορούν να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα της ύπαρξής τους και, στη διαδικασία, να ανακαλύψουν νόημα, σκοπό και έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής. Η αγκαλιά του υπαρξιακού άγχους γίνεται μια πρόσκληση να εξερευνήσουμε τα βάθη της συνείδησής μας και, τελικά, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι προς την αυτοανακάλυψη και την ολοκλήρωση.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Helth Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την εναλλακτική θεραπευτική μεθοδολογία μου εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1093,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,267,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1260,ΒΙΝΤΕΟ,840,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1564,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,917,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Υπαρξιακό άγχος - Αν νιώθεις μόνος κι έχεις ψυχοσωματική ανισορροπία - Η λύση
Σταύρος Πλουμιστός: Υπαρξιακό άγχος - Αν νιώθεις μόνος κι έχεις ψυχοσωματική ανισορροπία - Η λύση
Σταύρος Πλουμιστός: Υπαρξιακό άγχος - Αν νιώθεις μόνος κι έχεις ψυχοσωματική ανισορροπία - Η λύση
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4z2TRs0FoQP0V5zuwnhqYZPe56UyhC9yBl_s8osAhuXtwyVYRRkguAIAM60oUSsPuOtX2q5n8oEId2y6mLFbndql_gHoFouAZF6fZikh63sezPvrOen6VJ5RJdjzz73VA9jPuMB4ELLWyau4vBxGn_gV8IgDKwnsVSmyLEQ5s3SPTpvckjCutaluq6rn4/w400-h360/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%91%CE%BD%20%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B9%20%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%20.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4z2TRs0FoQP0V5zuwnhqYZPe56UyhC9yBl_s8osAhuXtwyVYRRkguAIAM60oUSsPuOtX2q5n8oEId2y6mLFbndql_gHoFouAZF6fZikh63sezPvrOen6VJ5RJdjzz73VA9jPuMB4ELLWyau4vBxGn_gV8IgDKwnsVSmyLEQ5s3SPTpvckjCutaluq6rn4/s72-w400-c-h360/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%91%CE%BD%20%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%B9%20%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%20.png
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_14.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2023/08/blog-post_14.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content