Υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο στο νέο ποινολόγιο για τα πρατήρια βενζίνης που εξαπατήσουν καταναλωτές

Υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο στο νέο ποινολόγιο για τα πρατήρια βενζίνης που εξαπατήσουν καταναλωτές

👉Όπως προκύπτει από την απόφαση Α 1119/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4647/Β/5-9-2022 τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης θα αφαιρείται οριστικά.

Με την Απόφαση καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, οι κατηγορίες των παραβάσεων και κυρώσεων, οι όροι-προϋποθέσεις και η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, η διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής εξοπλισμού, δεξαμενών και οδεύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ σε 15 ημέρες (20 Σεπτεμβρίου), διάστημα στο οποίο οι υπόχρεοι έχουν περιθώριο να συμμορφωθούν, δηλαδή είτε να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών-εκροών, είτε να συνδέσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς με τα συστήματα παρακολούθησης, είτε να διορθώσουν τα συστήματα που έχουν παράνομα λογισμικά.

Η απόφαση μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής:

* Εάν διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για 2 μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός 3 μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά. Παράλληλα, κοινοποιείται σε όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών έγγραφο περί απαγόρευσης παράδοσης καυσίμων στην εγκατάσταση αυτή, έως τη νόμιμη επαναλειτουργία της.

* Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους (που προσέφεραν συνδρομή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην τέλεση των παραβάσεων αυτών), διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.

* Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 50.000 και ανακαλείται οριστικά η άδεια.

* Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση του λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή αυτά που αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

* Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης παραποιημένων/εικονικών αποδείξεων εσόδου, ή δελτίων, που τα στοιχεία τους δεν έχουν αποσταλεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, ή έχουν αποσταλεί παραποιημένα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων εσόδου ή δελτίων, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

* Στην περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας ή στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ανά έτος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε από τον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν πληροί τις απαιτήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός 2 μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,588,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,223,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1094,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,267,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1260,ΒΙΝΤΕΟ,841,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,331,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,243,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1565,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,918,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο στο νέο ποινολόγιο για τα πρατήρια βενζίνης που εξαπατήσουν καταναλωτές
Υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο στο νέο ποινολόγιο για τα πρατήρια βενζίνης που εξαπατήσουν καταναλωτές
Υψηλά χρηματικά πρόστιμα έως και οριστικό λουκέτο στο νέο ποινολόγιο για τα πρατήρια βενζίνης που εξαπατήσουν καταναλωτές
https://www.autotriti.gr/jpg/AUTOTRITI/390/NEWS/benzini-diesel-epidothsh-kafsima-1april.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2022/09/blog-post_15.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2022/09/blog-post_15.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content