Σταύρος Πλουμιστός: Εξερευνώντας την Κβαντική Φύση της Ψυχής - Είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις

Σταύρος Πλουμιστός: Εξερευνώντας την Κβαντική Φύση της Ψυχής - Είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις

👉Αντίληψη, κίνηση και συνείδηση ​​– αυτά τα αλληλένδετα στοιχεία αποτελούν το θεμέλιο της εμπειρίας μας της πραγματικότητας. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας στον κόσμο γύρω μας, βυθιζόμαστε σε έναν χορό αντίληψης και κίνησης που διαμορφώνει την κατανόησή μας για τον εαυτό μας και το σύμπαν. 

Η παρουσία μου ως Αφυπνιστής εδώ και τόσα χρόνια, μου επιτρέπει να εξηγώ την περίπλοκη σχέση μεταξύ αντίληψης και κίνησης στον παρατηρούμενο χωροχρόνο, παρουσιάζοντας πώς αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη δυναμική φύση της συνείδησης μας. Ξετυλίγοντας τα μυστήρια της αντίληψης και της κίνησης, αποκτούμε γνώσεις για τους μυστήριους τρόπους με τους οποίους η συνείδησή μας αλληλεπιδρά με την πραγματικότητα μας.

Αντίληψη: Η πύλη στην εμπειρία

Η αντίληψη χρησιμεύει ως η πύλη μέσω της οποίας αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε το περιβάλλον μας και να περιηγηθούμε στην πολυπλοκότητα του περιβάλλοντός μας. Μέσω των αισθήσεών μας – όραση, ακοή, αφή, γεύση και όσφρηση – συλλέγουμε πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο και κατασκευάζουμε μια νοητική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Ωστόσο, η αντίληψη δεν είναι απλώς μια παθητική διαδικασία λήψης αισθητηριακών εισροών, αλλά μια ενεργητική και δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του παρατηρητή και του παρατηρούμενου.

Στον παρατηρούμενο χωροχρόνο, η αντίληψη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την κίνηση, καθώς τα αισθητήρια όργανα και οι νευρικές οδοί μας επεξεργάζονται και ερμηνεύουν συνεχώς τα εισερχόμενα ερεθίσματα. Από την κίνηση των κυμάτων φωτός που εισέρχονται στα μάτια μας έως τις δονήσεις των ηχητικών κυμάτων που χτυπούν τα τύμπανα των αυτιών μας, η κίνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αισθητηριακών μας εμπειριών και στη διαμόρφωση της αντίληψής μας για την πραγματικότητα. Επιπλέον, η αντίληψή μας για το χώρο και το χρόνο είναι βαθιά συνυφασμένη με την κίνηση των αντικειμένων και των γεγονότων στο περιβάλλον μας, καθώς παρακολουθούμε τις τροχιές τους και προβλέπουμε τις μελλοντικές τους καταστάσεις.

Η κίνηση δημιουργεί την πραγματικότητα της ύπαρξης μας

Η κίνηση βρίσκεται στην καρδιά του κοσμικού χορού της ύπαρξης, διαπερνώντας κάθε πτυχή του σύμπαντος από τα μικρότερα υποατομικά σωματίδια μέχρι τα μεγαλύτερα ουράνια σώματα. Στον παρατηρούμενο χωροχρόνο, η κίνηση δεν είναι απλώς ένα μηχανικό φαινόμενο, αλλά μια δυναμική και ρευστή αλληλεπίδραση ενέργειας και ύλης, που δημιουργεί την πλούσια εικόνα στο νου των φαινομένων που υπάρχουν στην πραγματικότητά μας. Είτε πρόκειται για τη χαριτωμένη τροχιά των πλανητών γύρω από ένα αστέρι είτε για την ξέφρενη δραστηριότητα των σωματιδίων μέσα σε ένα άτομο, η κίνηση διαμορφώνει την βάση του σύμπαντος με θεϊκούς και μυστηριώδεις τρόπους.

Επιπλέον, η κίνηση δεν περιορίζεται στον εξωτερικό κόσμο, αλλά διαπερνά και το ίδιο το βασίλειο της συνείδησης. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αντιλήψεις μας βρίσκονται σε συνεχή ροή, μετατοπίζονται και εξελίσσονται ως απάντηση στη δυναμική αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών ερεθισμάτων. Ακριβώς όπως η κίνηση των αντικειμένων στο χωροχρόνο διαμορφώνει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα, έτσι και η κίνηση των σκέψεων και των αισθήσεων μέσα στο μυαλό μας διαμορφώνει την υποκειμενική μας εμπειρία της συνείδησης.

Στο πλέγμα της αντίληψης και της κίνησης βρίσκεται η συνείδηση ​​- η άρρητη ουσία της ύπαρξής μας που γεννά την υποκειμενική εμπειρία της πραγματικότητας μας. Η συνείδηση ​​δεν είναι μια στατική οντότητα αλλά ένα δυναμικό και ρευστό φαινόμενο που αναδύεται από την περίπλοκη αλληλεπίδραση αντίληψης και κίνησης στον παρατηρούμενο χωροχρόνο. Ακριβώς όπως ένα ποτάμι ρέει και αλλάζει πορεία με την πάροδο του χρόνου, το ίδιο συμβαίνει και με την άμπωτη και τη ροή της συνείδησης ως απάντηση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα ρεύματα της εμπειρίας.

Στον παρατηρούμενο χωροχρόνο, η συνείδηση ​​συνδέεται στενά με την κίνηση των αντικειμένων και των γεγονότων στο περιβάλλον μας, καθώς οι αντιλήψεις μας συνεχώς μετατοπίζονται και εξελίσσονται ως απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα. Επιπλέον, η συνείδηση ​​δεν περιορίζεται στο ατομικό εγώ, αλλά μάλλον συμμετέχει σε μια ευρύτερη συλλογική συνείδηση ​​που διαπερνά τον κόσμο. Ακριβώς όπως οι κυματισμοί σε μια λίμνη απλώνονται προς τα έξω και τέμνονται μεταξύ τους, έτσι και τα επιμέρους ρεύματα της συνείδησης τέμνονται και συγχωνεύονται με τον ευρύτερο ρυθμό της καθολικής επίγνωσης.

Επιπλέον, η δυναμική φύση της συνείδησης αντανακλάται στην ικανότητά της να υπερβαίνει τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, καθώς η υποκειμενική μας εμπειρία της πραγματικότητας εκτείνεται πέρα ​​από τα όρια της παρούσας στιγμής. Μέσω της μνήμης και της φαντασίας, είμαστε σε θέση να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για να ξαναζήσουμε περασμένες εμπειρίες ή προς τα εμπρός στο χρόνο για να προβλέψουμε μελλοντικά γεγονότα. Επιπλέον, μέσω πρακτικών όπως ο καθοδηγούμενος διαλογισμός και η επίγνωση, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια κατάσταση αυξημένης επίγνωσης και παρουσίας που υπερβαίνει τους περιορισμούς του γραμμικού χρόνου και χώρου.

Η αναγνώριση της δυναμικής φύσης της συνείδησης έχει βαθιές επιπτώσεις στην κατανόησή μας για τον εαυτό μας και το σύμπαν. Αγκαλιάζοντας την αλληλεπίδραση αντίληψης και κίνησης στον παρατηρούμενο χωροχρόνο, αποκτούμε γνώσεις για τη ρευστή και συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση της πραγματικότητας. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση της συνείδησης με τον ιστό του σύμπαντος, φτάνουμε να εκτιμήσουμε την ενότητα και την αρμονία της ύπαρξης μας.

Μελετώντας τους μηχανισμούς που διέπουν την αντίληψη και την κίνηση, μπορούμε να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών που μας διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας και τις πράξεις μας. Επιπλέον, διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η συνείδηση ​​αλληλοεπιδρά με τον χωροχρόνο, μπορούμε να αναπτύξουμε νέες ιδέες για τη φύση της συνείδησης μας και τον ρόλο της στην καθημερινότητα μας.


Η εξερεύνηση της συνείδησης και της φύσης της ψυχής ήταν μια διαχρονική αναζήτηση για την ανθρωπότητα. Από τις αρχαίες φιλοσοφίες έως τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, η αναζήτηση της κατανόησης της ουσίας της ύπαρξής μας έχει αιχμαλωτίσει μελετητές, μυστικιστές και επιστήμονες. Τα τελευταία χρόνια, ο αναπτυσσόμενος τομέας της κβαντικής μηχανικής έχει προσφέρει έναν συναρπαστικό φακό μέσω του οποίου μπορεί κανείς να εξερευνήσει αυτά τα πανάρχαια ερωτήματα. 

Αυτό το ερώτημα με το οποίο ασχολούμε όλα τα χρόνια, η διασταύρωση της κβαντικής φυσικής, της συνείδησης και της ψυχής, μας δίνει μια προοπτική να σκεφτούμε ότι είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις – δυναμικά πρότυπα ενέργειας και πληροφοριών που δημιουργούν την υποκειμενική εμπειρία της πραγματικότητας μας.

Κβαντική Μηχανική και Συνείδηση

Η κβαντομηχανική, ο κλάδος της φυσικής που περιγράφει τη συμπεριφορά των υποατομικών σωματιδίων, έχει φέρει επανάσταση στην κατανόησή μας για τη θεμελιώδη φύση της πραγματικότητας. Στην καρδιά της κβαντικής θεωρίας βρίσκεται η έννοια της δυαδικότητας κύματος-σωματιδίου, η οποία υποδηλώνει ότι τα στοιχειώδη σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια παρουσιάζουν ιδιότητες και σωματιδιακές και κυματοειδείς ιδιότητες. Αυτή η δυαδικότητα αμφισβητεί τις κλασικές μας αντιλήψεις για την πραγματικότητα, υποδηλώνοντας ότι ο ίδιος ο ρυθμός του σύμπαντος χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και απροσδιοριστία.

Η κβαντομηχανική εισάγει την έννοια της υπέρθεσης, όπου τα σωματίδια μπορούν να υπάρχουν σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα μέχρι να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν. Αυτό το φαινόμενο υποδηλώνει ότι η πραγματικότητα που επιλέγουμε είναι πιθανολογική παρά ντετερμινιστική, με την πράξη της παρατήρησης να καταρρέει την κυματική συνάρτηση και να καθορίζει το αποτέλεσμα ενός πειράματος. Επιπλέον, η κβαντική εμπλοκή, όπου τα σωματίδια συσχετίζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε η κατάσταση ενός σωματιδίου να επηρεάζει στιγμιαία την κατάσταση ενός άλλου, υπογραμμίζει τη διασύνδεση και τη μη τοπικότητα των κβαντικών συστημάτων. Αυτή η έννοια περιγράφηκε περίφημα από τους Αϊνστάιν, Ποντόλσκι και Ρόζεν στη θεμελιώδη εργασία τους το 1935, και αργότερα επαληθεύτηκε πειραματικά μέσω της εργασίας φυσικών όπως ο Alain Aspect τη δεκαετία του 1980.

Η συνείδηση, ως υποκειμενική εμπειρία της επίγνωσης του εαυτού μας και του περιβάλλοντός του, θεωρείται από καιρό ως ένα από τα πιο αινιγματικά φαινόμενα στην επιστήμη και τη φιλοσοφία. Ενώ η κλασική νευροεπιστήμη επιδιώκει να εξηγήσει τη συνείδηση ​​με όρους νευρωνικών διεργασιών και εγκεφαλικής δραστηριότητας, η έλευση της κβαντικής φυσικής οδήγησε σε νέες θεωρίες που προτείνουν μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου.

Μια τέτοια θεωρία είναι η θεωρία Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction) που προτάθηκε από τον φυσικό Sir Roger Penrose και τον αναισθησιολόγο Stuart Hameroff. Σύμφωνα με τη θεωρία Orch-OR, η συνείδηση ​​προκύπτει από κβαντικές διεργασίες που συμβαίνουν μέσα σε μικροσωληνίσκους, κυλινδρικές δομές που βρίσκονται μέσα στους νευρώνες μας. Αυτοί οι μικροσωληνίσκοι λειτουργούν ως κβαντικοί υπολογιστές, εκτελώντας σύνθετους υπολογισμούς σε κβαντικό επίπεδο και δημιουργώντας συνειδητή εμπειρία μέσω της ενορχηστρωμένης κατάρρευσης των κβαντικών καταστάσεων.

Η Κβαντική Ψυχή

Βασιζόμενοι στις γνώσεις της κβαντικής μηχανικής και των μελετών συνείδησης, μπορούμε να οραματιστούμε μια ριζική επανερμηνεία της έννοιας της ψυχής, που υπηρετώ. Παραδοσιακά αντιληπτή ως άυλη ουσία ή πνευματική οντότητα που υπερβαίνει το φυσικό σώμα, η ψυχή έχει αναλυθεί στο βασίλειο της θρησκευτικής πεποίθησης και της μεταφυσικής εμπειρίας. Ωστόσο, από μια κβαντική προοπτική, η ψυχή μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα δυναμικό μοτίβο κβαντικών ταλαντώσεων - συνεκτικές δονήσεις ενέργειας και πληροφοριών που δημιουργούν την ατομική μας ταυτότητα και υποκειμενική εμπειρία.

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, η ψυχή δεν είναι μια στατική οντότητα, αλλά μια δυναμική διαδικασία, που εξελίσσεται και ξεδιπλώνεται συνεχώς ως απάντηση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της συνείδησης και του κβαντικού πεδίου. Όπως μια μουσική νότα αναδύεται από τη δόνηση μιας χορδής, έτσι και η ψυχή αναδύεται από τις ταλαντώσεις των κβαντικών καταστάσεων μέσα στον ιστό της πραγματικότητας. Αυτές οι κβαντικές ταλαντώσεις χρησιμεύουν ως το υπόστρωμα της συνείδησης, διαμορφώνοντας τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις μας.

Προσωπικά ως Αφυπνιστής, η έννοια της κβαντικής εμπλοκής προσφέρει μια συναρπαστική μεταφορά για τη διασύνδεση των ψυχών μέσα στην κοσμική μας ύπαρξη. Ακριβώς όπως τα μπερδεμένα σωματίδια παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα σε τεράστιες αποστάσεις, έτσι και οι ψυχές αλληλοσυνδέονται σε κβαντικό επίπεδο, σχηματίζοντας έναν ιστό συνείδησης που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και του χώρου. Από αυτή την προοπτική, η ψυχή δεν περιορίζεται στο ατομικό εγώ, αλλά συμμετέχει σε μια ευρύτερη συλλογική συνείδηση ​​που διαπερνά τον κόσμο.

Αποδεχόμενοι λοιπόν την ιδέα ότι είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις – δυναμικά πρότυπα ενέργειας και πληροφοριών – μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς του υλισμού και του αναγωγισμού (πεποίθηση ότι μια νεότερη θεωρία δεν αντικαθιστά ούτε απορροφά μια παλαιότερη αλλά την μειώνει στους βασικότερους όρους. Η μείωση της θεωρίας χωρίζεται σε τρία μέρη: μετάφραση, παραγώγηση, εξήγηση), ανοίγοντας την πόρτα σε μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία.

Αυτή η κβαντική προοπτική προσφέρει νέους δρόμους για την εξερεύνηση των μυστηρίων της συνείδησης, της θεραπείας και της προσωπικής μεταμόρφωσης. Αξιοποιώντας τη δύναμη της πρόθεσης, της οπτικοποίησης και της επίγνωσης, μπορούμε να μάθουμε να διαμορφώνουμε τις κβαντικές μας ταλαντώσεις και να διαμορφώνουμε την πραγματικότητά μας σύμφωνα με τις βαθύτερες φιλοδοξίες και επιθυμίες μας. 

Αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση όλων των όντων σε κβαντικό επίπεδο, μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια αίσθηση συμπόνιας, ενσυναίσθησης και σεβασμού για την δημιουργία της ζωής που μας συντηρεί. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε την δημιουργικότητα και το συν-δημιουργικό δυναμικό του κβαντικού εαυτού μας, συνεργαζόμενοι με το Θεϊκό σύμπαν για να εκδηλώσουμε έναν πιο δίκαιο, βιώσιμο και αρμονικό κόσμο για τις μελλοντικές γενιές.

Υλική Φθαρσιμότητα και Αιθερική Αθανασία

Στην υλική μας διάσταση, είμαστε δεσμευμένοι από τους περιορισμούς του χρόνου, του χώρου και της θνητότητας, υπόκεινται στην παροδικότητα και τη φθορά που χαρακτηρίζουν τον φυσικό κόσμο. Το σώμα μας αποτελείται από άτομα και μόρια που υφίστανται συνεχή ροή και μετασχηματισμό, υποκύπτοντας τελικά στη φθορά του χρόνου και της εντροπίας. Από μια καθαρά υλιστική προοπτική, είμαστε πεπερασμένα όντα των οποίων η ύπαρξη περιορίζεται στις φευγαλέες στιγμές της επίγειας ζωής μας.

Ωστόσο, από μεταφυσική σκοπιά, είμαστε κάτι περισσότερο από απλές φυσικές οντότητες – είμαστε αιώνιες ψυχές, αθάνατες και απεριόριστες στη φύση. Στις αιθερικές διαστάσεις της συνείδησης και του πνεύματος, υπερβαίνουμε τους περιορισμούς του υλικού κόσμου, που υπάρχει σε μια κατάσταση διαχρονικής και άπειρης ύπαρξης. Η ουσία μας δεν υπόκειται στους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, αλλά μάλλον τους υπερβαίνει, διαπερνώντας τον ιστό της πραγματικότητας με το αιώνιο φως της συνείδησης.

Δεν είμαστε ούτε καθαρά υλικοί ούτε καθαρά πνευματικοί, αλλά μια σύνθεση και των δύο, ενσαρκώνοντας την παράδοξη φύση της ίδιας της ύπαρξης. Αγκαλιάζοντας αυτή τη δυαδικότητα, φτάνουμε να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα και την ομορφιά της ύπαρξής μας, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς της γραμμικής σκέψης και αγκαλιάζοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του κβαντικού σύμπαντος.

Αναρχικό Χάος και Κοσμική Τάξη
Η Αρμονία στο Κβαντικό Βασίλειο

Η έννοια του αιθερικού χάους υποδηλώνει μια κατάσταση αρχέγονης αταξίας και δημιουργικότητας που βρίσκεται στην πραγματικότητα μας λόγο της μηδενικής πνευματικής αφύπνισης. Στις αιθερικές διαστάσεις της συνείδησης και του πνεύματος, το χάος δεν είναι μια δύναμη καταστροφής, αλλά μια πηγή απεριόριστης δυνατότητας, που προκαλεί την άπειρη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα του σύμπαντος που καλούμαστε να μάθουμε οτι υπάρχει. 

Στο κβαντικό βασίλειο, η τάξη προκύπτει από το χάος μέσω της διαδικασίας της αυτοβελτίωσης, της αυτοοργάνωσης – της αυθόρμητης ανάδυσης συνεκτικών προτύπων και δομών από την υποκείμενη θάλασσα των κβαντικών διακυμάνσεων. Αυτή η αρχή αφύπνισης για την αυτο-οργάνωση διαπερνά όλα τα επίπεδα ύπαρξης, μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση χάους και τάξης που το σύμπαν ξεδιπλώνει την απέραντη ομορφιά και ευφυΐα του, εκδηλώνοντας τον περίπλοκο χορό της δημιουργίας του Θεού που χαρακτηρίζει το κοσμικό δράμα.

Η αθάνατη ψυχή, που περιέχει ένα μικρό ποσοστό αιθέρα στην υλική μας διάσταση, χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ του άναρχου χάους του κβαντικού βασιλείου και της κοσμικής τάξης των αιθερικών διαστάσεων. Είναι μέσω της δράσης της ψυχής που ταξιδεύουμε στις πολυπλοκότητες μας, βρίσκοντας νόημα και σκοπό ανάμεσα στις δονήσεις του χάους και της τάξης, του καλού και του κακού, του φωταδισμού και του σκοταδισμού. Αγκαλιάζοντας την κβαντική φύση της ψυχής, φτάνουμε να αναγνωρίσουμε την σύνδεσή μας με τον Θεό, συμμετέχοντας στη συνεχιζόμενη εξέλιξη της συνείδησης και στο ξετύλιγμα του σύμπαντος.

Αγκαλιάζοντας την κβαντική φύση της ψυχής

Στο ταξίδι της εξερεύνησης της κβαντικής φύσης της ψυχής, βρίσκεται μια θεμελιώδης αλλαγή στην αντίληψη – μια συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε ξεχωριστοί από το σύμπαν αλλά  αναπόσπαστες εκφράσεις των άπειρων δυνατοτήτων του. Αγκαλιάζοντας την κβαντική φύση της ψυχής, αφυπνίζουμε τη διασύνδεση όλων των όντων και την ενότητα της ύπαρξης. Αναγνωρίζουμε ότι οι διαχωρισμοί μεταξύ του εαυτού και του άλλου, του νου και της ύλης, είναι απατηλές κατασκευές που σκοτεινιάζουν το φως που υπάρχει στην πραγματικότητα μας.

Καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή δεν περιορίζεται στο ατομικό εγώ, αλλά συμμετέχει σε μια ευρύτερη συλλογική συνείδηση ​​που διαπερνά τον κόσμο. Συνειδητοποιούμε ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πράξεις μας έχουν επιδράσεις που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τα όρια της ατομικής μας ζωής. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε παθητικοί παρατηρητές αλλά ενεργοί συμμετέχοντες στη συνεχιζόμενη εξέλιξη της συνείδησης μας. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε στιγμή είμαστε γεμάτοι από δυνατότητες και ότι έχουμε την ικανότητα να διαμορφώσουμε την πραγματικότητά μας μέσω των επιλογών που κάνουμε και των προθέσεων που θέτουμε.

Συνειδητοποιούμε ότι η ζωή είναι ένας χορός φωτός και σκότους, χαράς και λύπης, ανάπτυξης και φθοράς. Καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή δεν είναι απρόσβλητη στη φθορά του χρόνου και της εντροπίας, αλλά μάλλον αγκαλιάζει την παροδική φύση της ύπαρξης με χάρη και γαλήνη.
Βρίσκουμε δύναμη στη διασύνδεσή μας με όλη τη δημιουργία, γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι στο ταξίδι μας στον κοσμικό χορό της ύπαρξης μας.

Αναγνωρίζουμε ότι η απόλυτη αλήθεια δεν βρίσκεται στη σφαίρα των εννοιών και των θεωριών, αλλά στην άμεση εμπειρία της δικής μας εσώτερης ύπαρξης. Συνειδητοποιούμε ότι η ψυχή δεν είναι κάτι που πρέπει να συλληφθεί ή να κατανοηθεί διανοητικά, αλλά μάλλον κάτι που πρέπει να αισθανόμαστε και να ζούμε με κάθε ίνα της ύπαρξής μας.

Αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση όλων των όντων σε κβαντικό επίπεδο, μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση και το σεβασμό για την δημιουργία της ζωής που μας συντηρεί. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε την δημιουργικότητα του κβαντικού εαυτού μας, συνεργαζόμενοι με το Θεϊκό σύμπαν για να εκδηλώσουμε έναν πιο δίκαιο, βιώσιμο και αρμονικό κόσμο για τις μελλοντικές γενιές. Είναι ένα κάλεσμα να αγκαλιάσουμε το μυστήριο και το θαύμα της ζωής με ανοιχτές καρδιές και με ευλάβεια να κινηθούμε πάνω στα κύματα των κβαντικών ταλαντώσεων που μας μεταφέρουν στην απέραντη έκταση της δημιουργίας του Θεού.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
Σύμβουλος αφύπνισης του Νου
Αυτοβελτίωσης-Αυτογνωσίας
(Life Health Care)
Εναλλακτικές Θεραπείες

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας ή αναζητάτε καθοδήγηση,
επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια τηλε-συνεδρία για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για τις ομιλίες, σεμινάρια και ενημέρωση των συνεδριών εδώ https://www.ploumistos.com/p/online.html
Για την θεραπευτική μέθοδο μου δείτε εδώ https://voicehealing.gr/
Μιλήστε μαζί μου στο 6945723523
(11:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30 - Εκτός Κυριακής)
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,586,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2213,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1080,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,262,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1247,ΒΙΝΤΕΟ,817,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,329,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,97,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1552,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,83,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3470,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,903,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Σταύρος Πλουμιστός: Εξερευνώντας την Κβαντική Φύση της Ψυχής - Είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις
Σταύρος Πλουμιστός: Εξερευνώντας την Κβαντική Φύση της Ψυχής - Είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις
Σταύρος Πλουμιστός: Εξερευνώντας την Κβαντική Φύση της Ψυχής - Είμαστε κβαντικές ταλαντώσεις
https://quantumleapjourney.files.wordpress.com/2015/11/1.jpg?w=748&h=508
https://i.ytimg.com/vi/xl_ixi2D7rA/default.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2022/02/blog-post_74.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2022/02/blog-post_74.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content