Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά - Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό; (ΒΙΝΤΕΟ)

Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά - Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό; (ΒΙΝΤΕΟ)

👉Η λέξη Μαμωνάς απαντά τέσσερις φορές στην Καινή Διαθήκη και είναι αραμαϊκής προέλευσης, πιθανότατα από τη ρίζα «’mn» που σημαίνει "αυτό το οποίο κάποιος εμπιστεύεται". 

Η λέξη δεν εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, όμως σε εβραϊκά κείμενα χρησιμοποιείται με τις έννοιες "πόρος", "κέρδος" (κυρίως το ανέντιμο), "αποζημίωση", ""λύτρα" ή "δωροδοκία", δίνοντας πάντα την αίσθηση του αναξιοπρεπούς και αποτελώντας στόχο ηθικής επίκρισης. 

Λέξεις παρόμοιες του μασοριτικού, εβραϊκού κειμένου της Π.Δ. (όπως στα Ψαλμ. 37,3 και ίσως Ησ. 33,6), αποδίδονται στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα ως "πλούτος ή αργύριον".

Η θεολογική σημασία του όρου σχετίζεται με την πλεονεξία και προσκόλλησης στα υλικά αγαθά. Κατά την Καινή Διαθήκη Η αξία των φθαρτών αγαθών είναι μειωμένη κάτω από το πρίσμα της μέλλουσας ζωής (Λουκ. 6,20.24), και ο Μαμωνάς είναι άδικος, αλλά και ψεύτης και απατηλός, αφού είναι μωρία να στηρίζεται κανείς σε φθαρτά αγαθά τα οποία ο χρόνος αφανίζει και ο θάνατος αχρηστεύει (Ματθ. 6,19-20).

Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, η κατηγορία της πλεονεξίας απευθύνεται όχι στους "πλουτούντας" αλλά στους "δουλεύοντας", δηλ. αυτούς που υπηρετούν τον πλούτο (Ιωάννης ο Χρυσόστομος), καθώς υπήρξαν ευσεβείς οι οποίοι "πλούσιοι μεν ήσαν, αλλ' ου τω πλούτω εδούλευον" προσφέροντας αυτόν σε εκείνους που είχαν ανάγκη (Ευθύμιος ο Ζιγαβηνός). Απαραίτητη προϋπόθεση, ο πλούτος αυτός να μην είναι "εξ αρπαγής" (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά

Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε, η κύρια δοκιμασία που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό;

Όπως γίνεται σαφές και στην Αποκάλυψη, η υπέρτατη δοκιμασία στην οποία ο διάβολος θα υποβάλει τους ανθρώπους, είναι αυτή της επιλογής του πλούτου. Χωρίς το χάραγμα λέει, χωρίς το σύμβολο του 666, κανείς δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει, ούτε να πωλήσει τίποτε. Όλα όσα μας έχει ο διάβολος να θέλουμε να αποκτήσουμε και να έχουμε στην κατοχή μας, τα έχει κωδικοποιήσει και τα έχει αντιστοιχήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια με τι άλλο, με το χρήμα. Μαμόν, λέγεται στα εβραϊκά. Μαμωνά το λέγανε στα ελληνικά σε όλη τη Μεσόγειο.

Έτσι, καλούμαστε να απαρνηθούμε την ύπαρξη αυτού του κόσμου, και έτσι να απαρνηθούμε όλα όσα μας κάνει να θέλουμε και να ονειρευόμαστε ο διάβολος, απαρνούμενοι το χρήμα.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μας λέει. “Παιδία, εξαρτάται πως την βλέπετε την δουλειά”. Αν το μάτι κοιτάει το χρήμα και όλα αυτά τα ψεύτικα και ουσιαστικά ανύπαρκτα και ανούσια, που μπορείς να αποκτήσεις με αυτό, τότε είσαι προσηλωμένος στην μέθοδο υποδούλωσης των ανθρώπων που έχει επιλέξει ο διάβολος που είναι το χρήμα, ο μαμωνάς. Αλλιώς, αν το μάτι επιζητεί μόνο το να βοηθά τους συγκρατούμενους στον πλανήτη φυλακή, όπως έχει ζητήσει ο Χριστός, τότε εκ των πραγμάτων υπηρετεί τον Θεό. Το θέμα είναι ότι και αυτό το εικονικό σύμπαν είναι ψηφιακό. Γιαλαντζί, δεν είναι τίποτε.


Κάποιος μπορεί να είναι ή με τον Χριστό ή με τον μαμωνά του διαβόλου. Ας δούμε όμως πως το έθεσε ο Χριστός.

Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 6

22 ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·

23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.

Ξεκάθαρο λοιπόν, ή τον Θεό θα υπηρετείς ή τον μαμωνά.


Το θέμα είναι τώρα, πόσο εύκολα μπορούμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το λούκι στο οποίο μας βάζουν οι ίδιοι οι γονείς μας, αφού από αυτούς μαθαίνουμε το ότι πρέπει να σπουδάσουμε, να βρούμε καλή δουλειά, να βρούμε καλό σπίτι, να βολευτούμε, να προκόψουμε και μετά να δώσουμε και εμείς την ίδια, αν όχι και <<καλύτερη>> εκπαίδευση στα παιδιά μας.

Ο διάβολος όταν λέει εδώ και χιλιετίες <<όλοι για μένα δουλεύουν>>, μας κακοφαίνεται. Κακά τα ψέματα, ποιος θα τολμούσε να πει στα παιδιά του, πουλήστε ότι έχετε και δεν έχετε, μοιράστε τα στους φτωχούς και ζήστε με την βοήθεια του Θεού;;; Εδώ ακόμη και η εκκλησία, έχει την <<εκκλησιαστική περιουσία>>.

Ας δούμε τι είπε ο Χριστός.

Κατά Ματθαίον, Κεφάλαιο 6

31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα;

31 μη μεριμνάτε λοιπόν λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε.

32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.

32 διότι όλα αυτά επιζητούν όλα τα έθνη. Διότι γνωρίζει ο ουράνιος Πατέρας σας τι χρειάζεστε από όλα αυτά.

33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

33 να ζητάτε δε πρώτα την βασιλεία των ουρανών και όλα αυτά θα σας δωθούν.

Εδώ τα πράγματα μας ζορίζουν, διότι ο Χριστός αναφέρεται στο φαγητό, το νερό, άντε και κανένα ρούχο, λέγοντας μας ούτε για αυτά να μην ανησυχούμε και ο διάβολος μας έχει βάλει στο λούκι, όχι του φαγητού και του νερού (τον άρτον ημών τον επιούσιον) αλλά στο λούκι του δεύτερου κινητού, του καλύτερου σπόϊλερ στο αυτοκίνητο, της καλύτερης τηλεόρασης, του εξοχικού σπιτιού, του καλύτερου παπουτσιού κτλ κτλ κτλ.

Είμαστε στο χοντρό λούκι λοιπόν, και εγώ που τα γράφω αυτά δεν είμαι έξω από αυτό, είμαι μέσα μαζί σας. Γιατί λοιπόν δεν βγαίνω; Εσείς γιατί δεν βγαίνετε από το λούκι αυτό; Είναι επειδή μας ψεκάζουν; Είναι επειδή μας βομβαρδίζουν με υποσυνείδητα μηνύματα; Όχι φίλοι μου. Είναι επειδή έτσι μας εκπαιδεύουν. Και η εκπαίδευση αυτή, εδώ και περίπου 100 χρόνια έχει ενταθεί, γιατί δεν επιτρέπουν πλέον στους γονείς μας να μας εκπαιδεύσουν, αφού έχουν βάλει και τις γυναίκες στο λούκι να δουλεύουν και να παρατήσουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς.

Τώρα κάποιες ή και κάποιοι ακόμα μπορεί να πουν, ότι το παρατράβηξα και ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να χειραφετηθούν κτλ κτλ κτλ. Εγώ σας λέω. Τι λέτε ρε παιδία;;;;; Εδώ ο Χριστός μας λέει ότι ούτε για το φαγητό το αυριανό δεν πρέπει να ανησυχούμε, παρά μόνο για το φαγητό της ημέρας να προσευχόμαστε. Καταλαβαίνουμε, ότι αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε και τα θεωρούμε αυτονόητα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιος σε έναν Σκοπιανό 25 ετών και να λέει ότι όλα όσα του έμαθαν για το ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ψέματα. Δεν πρόκειται να το δεχθεί.

Τέλος, με το τίποτα φίλοι μου, είναι σίγουρο πως σε αυτό τον ψεύτικο κόσμο δεν ζει κάνεις, αλλά με το λίγο ή το απολύτως απαραίτητο επιβιώνει. Και αν κάποιος έχει το παραπανίσιο ή έχει την δυνατότητα να βγάζει πολλά χρήματα, δεν είναι απαραίτητα κακό. Το κακό είναι αυτά τα χρήματα, να τα καταναλώνει με μανία σε διάφορα, και πολλές φορές άχρηστα, υλικά αγαθά και αντικείμενα, και να μην τα προσφέρει σε δυστυχείς συνανθρώπους του, που έχουν ανάγκη, κοιτώντας μόνο την πάρτη του και την δική του καλοπέραση.

"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,573,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2211,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,834,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,215,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,976,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,227,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1145,ΒΙΝΤΕΟ,718,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1868,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,312,Ειδηση-ολόγιο,9243,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2212,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,91,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,145,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,130,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1458,Κόσμος,10368,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,929,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1751,Πολιτική,6962,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6320,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,75,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1341,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3435,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,110,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,128,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,846,Eco-News,3006,GP - info,5,voice healing therapy,97,
ltr
item
Ploumistos.com: Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά - Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό; (ΒΙΝΤΕΟ)
Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά - Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό; (ΒΙΝΤΕΟ)
Ή με τον Χριστό ή τον Μαμωνά - Ποια είναι η κύρια επιλογή που καλούμαστε να ξεπεράσουμε στον κόσμο αυτό; (ΒΙΝΤΕΟ)
https://1.bp.blogspot.com/-0q0kwVJxXIE/YDUKeZ0k-jI/AAAAAAABaFo/xaoY-MhgYAIF-j6yoFAz1uzUqq3xUyfoACLcBGAsYHQ/w400-h210/%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A643.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0q0kwVJxXIE/YDUKeZ0k-jI/AAAAAAABaFo/xaoY-MhgYAIF-j6yoFAz1uzUqq3xUyfoACLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h210/%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A6%25CE%25A643.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/10/blog-post_894.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/10/blog-post_894.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content