Έκτακτες ανακοινώσεις: ΤΕΛΟΣ τα μετρητά – Η ημερομηνία για το νέο «νόμισμα» και τα νέα δεδομένα που θα μας αλλάξουν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Έκτακτες ανακοινώσεις: ΤΕΛΟΣ τα μετρητά – Η ημερομηνία για το νέο «νόμισμα» και τα νέα δεδομένα που θα μας αλλάξουν

👉Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεκάδες υποστηρικτικές ομάδες εντός και εκτός Ευρωζώνης από κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς ολοκληρώνουν την πρώτη φάση όπου εξετάζεται η ιδέα για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Σε αυτό το στάδιο τέθηκαν οι βασικοί στόχοι του νέου νομίσματος, ετέθησαν οι νομισματικοί κανόνες, εξετάστηκαν τεχνικά ζητήματα και, στη συνέχεια, ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης με πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εφόσον τελικά η ΕΚΤ πειστεί ότι πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση του ψηφιακού ευρώ, τότε θα το ανακοινώσει μέσα στον Ιούλιο, ώστε να περάσει στη δεύτερη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η ημερομηνία που έχει οριστεί, μέχρι στιγμής, στη Φρανκφούρτη είναι η 14η Ιουλίου.

Τότε θα μάθουμε το εάν τελικά η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε βαθύτερη ανάλυση για τον σχεδιασμό του ευρώ και σε μεγαλύτερη εξέταση των τεχνικών και νομισματικών ζητημάτων.

Αλλιώς, το σχέδιο θα μπει προσωρινά στο «αρχείο» προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα τεχνικά, νομισματικά και πρακτικά ευρήματα στο μέλλον ή σε κάποιο άλλο project που τεχνολογικά θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του ψηφιακού ευρώ.

Προφανώς, για να αποφασίσει αν περάσει ή όχι η ΕΚΤ στην επόμενη φάση, προχώρησε σε μια σειρά από απλές προσομοιώσεις προκειμένου να διαπιστώσει στην πράξη προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επόμενο στάδιο ή που θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον όλο σχεδιασμό.
Μετρητά: Τα πρώτα «πειράματα»

Το Capital.gr, παρακολουθώντας στενά το ζήτημα και έχοντας λάβει μέρος στη δημόσια διαβούλευση, παρουσιάζουν μερικούς από τους προβληματισμούς που προέκυψαν στις προσομοιώσεις, σε σχέση με τους σκοπούς του ψηφιακού ευρώ.

1. Το όριο των 3.000 ευρώ. Επειδή το ψηφιακό ευρώ θα είναι νέο νόμισμα που θα έχει στόχο να λειτουργεί όπως τα μετρητά, ετέθη το ζήτημα της νομισματικής κυκλοφορίας, ώστε να μην επηρεάζονται πληθωρισμός και άλλα νομισματικά μεγέθη.

Έτσι, αποφασίστηκε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να οριστεί ένα ποσό, π.χ. μέχρι 3.000 ευρώ, το οποίο θα δικαιούται κάθε πολίτης να έχει στο ψηφιακό του πορτοφόλι.

Το ποσό αυτό προέκυψε ύστερα από έρευνα που έδειξε ότι τα 3.000 ευρώ αρκούν ως μετρητά στην «τσέπη» ενός μέσου Ευρωπαίου για τις συναλλαγές του σε μετρητά. Τότε προχώρησαν σε μια θεωρητική άσκηση.

Ένας πολίτης είχε στο ψηφιακό του πορτοφόλι 2.700 ευρώ. Ένα άλλος χρωστούσε στον πρώτο 500 ευρώ.

Από την άσκηση αυτή προέκυψε το εξής ζήτημα: Ο δεύτερος που χρωστούσε τα 500 ευρώ δεν μπορούσε να τα επιστρέψει στον πρώτο με ψηφιακά ευρώ, διότι ο πρώτος θα ξεπερνούσε το όριο των 3.000 ευρώ.

Θα μπορούσε να επιστρέψει 300 ψηφιακά ευρώ. Και τα υπόλοιπα 200 ψηφιακά ευρώ; Ίσως, σε μετρητά σε ευρώ ή με άλλη συναλλαγή.

Εδώ, λοιπόν, εντοπίστηκε ένα ζήτημα με το πλαφόν στη νομισματική κυκλοφορία ανά άτομο, καθώς και η δυσκολία να λειτουργεί το ψηφιακό ευρώ με την ίδια ευκολία όπως τα μετρητά σε ευρώ.

Ακόμη, από τη στιγμή που, σύμφωνα με ένα σενάριο του σχεδιασμού, μπορεί το ψηφιακό ευρώ να έχει διαφορετικό επιτόκιο, ο πολίτης του παραδείγματος που λαμβάνει 300 ψηφιακά ευρώ και 200 φυσικά ευρώ μπορεί να βγαίνει κερδισμένος ή χαμένος σε σχέση με 500 ψηφιακά ευρώ που είχε δανείσει αρχικά. Η ισοτιμία θεωρείται ίδια μεταξύ ψηφιακού και φυσικού ευρώ.

2. Αγοραστική δύναμη. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεν θέλει να ασκεί νομισματική πολιτική μέσω του ψηφιακού ευρώ, ούτε το τελευταίο να επηρεάζει νομισματικά μεγέθη.

Ούτε να αποτελεί επενδυτικό μέσο ή στοιχείο αποθεματικού. Αυτό μπορεί να είναι εφικτό, όταν βλέπουμε την Ευρωζώνη συνολικά.

Όμως, το όριο των 3.000 ψηφιακών ευρώ δεν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης.

Άλλη αξία έχουν στο Λουξεμβούργο, άλλη στην Ελλάδα και άλλη στη Βουλγαρία. Αυτό, βέβαια, ισχύει και για το φυσικό ευρώ.

Με τη διαφορά ότι αποτελεί αποθετικό στοιχείο, νομισματικό και επενδυτικό μέσο. Συνεπώς, με τους νομισματικούς περιορισμούς και το πλαφόν των 3.000 ψηφιακών ευρώ, μπορεί να δημιουργηθούν «επενδυτικά αρμπιτράζ» σε διασυνοριακές πληρωμές. Π.χ. η τιμή είναι 3 ευρώ ή 2,5 ψηφιακά ευρώ. Αυτό εξουδετερώνει τη βασική αρχή ότι το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να είναι λειτουργεί παράλληλα με τα μετρητά και να έχει ακριβώς την ίδια αξία, χρησιμότητα και ευκολία.

3. Πληθωρισμός. Η συνέχεια του προηγούμενου ζητήματος αναδεικνύει τις δομικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οικονομιών στην Ευρωζώνη.

Για παράδειγμα, τα 3.000 ψηφιακά ευρώ μπορεί να μη δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις στη Γερμανία, αλλά ίσως να δημιουργούν στη Βουλγαρία ή στην Ελλάδα, λόγω της υψηλότερης αγοραστικής δύναμης.

Υπόψη, ότι το ψηφιακό ευρώ θα είναι νέο νόμισμα, το οποίο θα εκδοθεί παράλληλα με το φυσικό ευρώ. Συνεπώς αυξάνεται η ρευστότητα, δηλαδή η νομισματική κυκλοφορία.

4. Διεθνές νόμισμα.
Το παραπάνω παράδειγμα βγαίνει εκτός συνόρων της Ευρωζώνης. Όπως το φυσικό ευρώ, έτσι και το ψηφιακό ευρώ θα κινείται παράλληλα και εκτός Ε.Ε.

Το όριο των 3.000 ψηφιακών ευρώ στην Ευρωζώνη, στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, ίσως να έχει νόημα και να μη δημιουργεί προβλήματα στο συνάλλαγμα με τα μεγέθη του ευρώ. Όμως, το όριο των 3.000 ψηφιακών ευρώ στην Ουγκάντα ή στην Ινδία ή στην Τουρκία μπορεί να έχει ζητήματα ως προς τις εξαγωγές συναλλάγματος, τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό στις χώρες εκτός Ε.Ε. και, τελικά, στα νομισματικά μεγέθη και τις νομισματικές αποφάσεις της ΕΚΤ.

5. Ανωνυμία.
Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να λειτουργεί ως μετρητό, δηλαδή πληρωτέο επί τη εμφανίσει. Η ΕΚΤ μπορεί, για παράδειγμα, να εκδώσει κωδικούς και οι πολίτες να τους ανταλλάσουν μέσα από τα ψηφιακά πορτοφόλια όπως τα μετρητά.

Αν αυτό γίνει με τη χρήση ενός online συστήματος που θα συνδέεται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ευρώ, τότε μπορεί να χαθεί η ανωνυμία.

Έτσι, εξετάζεται η περίπτωση της offline συναλλαγής ή της χρήσης κάποιου μέρους από την τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων. Όμως, το mining στα κρυπτονομίσματα είναι ενεργοβόρο. Συνεπώς θα πρέπει να λυθεί ένα τεχνικό πρόβλημα ανταλλαγής των κωδικών και της εξαργύρωσης.

6. Stablecoins.
Αφού το ψηφιακό ευρώ θα έχει την αξία του φυσικού ευρώ και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί κομμάτι της τεχνολογίας των κρυπτονομισμάτων (π.χ. DLT), γιατί να μην εκδώσει η ΕΚΤ το δικό της stablecoin (αντί για ψηφιακό ευρώ) που είναι συνδεδεμένο με το ευρώ; Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσφέρει ένα ρυθμισμένο ψηφιακό νόμισμα που εκδίδεται από κεντρική τράπεζα και που εποπτεύεται και θα είναι διαθέσιμο και από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ

Όπως αναφέρει το capitalinvest.gr  ο γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα χρησιμοποιούμε ψηφιακά ευρώ αντί για τα υπάρχοντα ευρώ αλλάζει τα πάντα. Όπως αναφέρθηκε, το ψηφιακό ευρώ, σε αντίθεση με το χρήμα που χρησιμοποιόυμε σήμερα, θα είναι ‘έξυπνο’ χρήμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Διαβάστε προσεκτικά.

(1) Θα ανοίξουμε όλοι λογαριασμό με την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, η οποία θα μας παράσχει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (digital wallet) με δύο διευθύνσεις, η μια θα δέχεται ψηφιακό ευρώ και η άλλη θα στέλνει ψηφιακό ευρώ.

(2) Τα μετρητά σταδιακά θα καταργηθούν. Φυσικά θα υπάρξει μια περίοδος ενός έτους, ή και περισσότερο, ώστε η μετάβαση στην νέα ψηφιακή νομισματική μονάδα να γίνει ομαλά. Να περιμένετε όμως ότι θα βάλουν φόρους στην ανάληψη μετρητών ώστε να επιταχύνουν την μετάβαση αυτή.

(3) Το ψηφιακό ευρώ θα βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται για πάντα. Κάθε ευρώ ξεχωριστά θα περιλαμβάνει την ιστορική του πορεία ξεκινώντας από την έκδοση του από την κεντρική τράπεζα και όλη την διαδρομή του έως καταλήξει σε εμάς. H κεντρική τράπεζα θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

(4) Το ξέπλυμα χρήματος και η φοροδιαφυγή θα δεχτούν ένα τεράστιο χτύπημα. Αυτό θα αποτελέσει και το ισχυρό χαρτί για την άμεση εισαγωγή και εφαρμογή του νέου νομισματικού ψηφιακού συστήματος.

(5) Τα πάντα θα καταγράφονται. Εάν πληρωθούμε, εν αγνοία μας, μ’ ένα ευρώ που στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε παράνομες πράξεις, η κεντρική τράπεζα θα μπορεί να μπλοκάρει τον ψηφιακό μας λογαριασμό, μέχρι να αποδείξουμε την αθωότητα μας.

(6) Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας θα δούμε πραγματικά αρνητικά επιτόκια στους καταθέτες. Όταν η κεντρική τράπεζα θα το αποφασίζει, τα ευρώ θα μειώνονται αυτόματα σε όλους τους λογαριασμούς. Σήμερα αυτό δεν γίνεται γιατί όλοι θα βγάζαμε τα χρήματα μας υπό την μορφή μετρητών. Το ψηφιακό ευρώ όμως δεν θα επιτρέπει την ανάληψη μετρητών. Να περιμένετε αρνητικά επιτόκια σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΔΝΤ με ημερομηνία την 19η Οκτωβρίου 2020. Η συνεχής και ταχεία πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες αύξησε τις προοπτικές για την υιοθέτηση νέων μορφών ψηφιακού χρήματος τόσο για εγχώριες όσο και για διεθνείς συναλλαγές. Αυτά περιλαμβάνουν τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας (CBDC) και τα λεγόμενα παγκόσμια σταθερά νομίσματα (GSC) που προτείνονται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ή πλατφόρμες.Στις 15 Οκτωβρίου 2020, το ΔΝΤ δημοσίευσε μια ομιλία της διευθύνουσας συμβούλου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, Κρισταλίνα Γκεοργκιέιβα, με τίτλο "A New Bretton Woods Moment". Το άρθρο αναφέρεται σε μια τεράστια νομισματική αλλαγή που έρχεται στον πλανήτη, και γι’ αυτό ονομάζεται ”A New Bretton Woods”.

Τι ήταν το νομισματικό σύστημα Bretton Woods (1944-1971)

Το σύστημα Bretton Woods υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Η συμφωνία του 1944 θέσπισε νέους κανόνες κεντρικής νομισματικής πολιτικής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Καναδά και ορισμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. 730 εκπρόσωποι από 44 συμμαχικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Νιού Χάμσαϊρ σ’ ένα ξενοδοχείο που ονομάζεται Bretton Woods. Η ομάδα διευθυνόταν από τον θρυλικό οικονομολόγο John Maynard Keynes και έναν ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, το δολάριο των ΗΠΑ αναγνωρίστηκε ως η κεντρική παγκόσμια νομισματική μονάδα (global reserve currency). Όλα τα άλλα νομίσματα συνδέθηκαν με το δολάρια σε σταθερή ισοτιμία και όλο αυτό το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα διασυνδέθηκε με τον χρυσό. Το Bretton Woods ίσχυσε μέχρι τις αρχές του '70 όταν και καταργήθηκε από τον πρόεδρο Νίξον. Έκτοτε ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το παγκόσμιο νομισματικό χάρτη και ξεκίνησε το free-float σύστημα διαπραγμάτευσης συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύει έως και σήμερα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ -ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

Οι αλγόριθμοι έχουν ήδη επικρατήσει σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας μας, και το χρήμα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η νέα ψηφιακή εποχή του ευρώ έρχεται, είναι ήδη εδώ. Σίγουρα υπάρχουν θετικά στοιχεία από την έκδοση ψηφιακού ευρώ. Όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αλλά δυστυχώς οι κίνδυνοι για την δημοκρατία από την ύπαρξη ενός υπέρ-κεντροποιημένου νομισματικού συστήματος επισκιάζουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα.

Το γεγονός ότι μια κεντρική τράπεζα θα μπορεί, κατά το δοκούν, να παγώνει την οικονομική δραστηριότητα ενός πολίτη είναι τρομακτικό. Ας φανταστούμε καθεστωτικές χώρες, όπως η Τουρκία, τι θα σημαίνει αυτό για τους πολέμιους του καθεστώτος; Η κάθε κεντρική τράπεζα στον πλανήτη θα έχει την δύναμη με το πάτημα ενός κουμπιού να βγάζει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εκτός συστήματος. Καθώς δεν θα υπάρχουν μετρητά το πάγωμα ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού θα μπορεί να οδηγήσει ένα άτομο στην οικονομική εξαθλίωση.

Το γεγονός επίσης ότι η οικονομική μας δραστηριότητα θα καταγράφεται για πάντα είναι εξίσου τρομακτικό. Για να φανταστούμε τι θα γίνει αν κάποιος κακόβουλος οργανισμός καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία αυτά. Καθώς τα εργαλεία blockchain ανάλυσης γίνονται όλο και πιο έξυπνα, το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι η ταυτοποίηση ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού για να μάθει κάποιος όλο το ιστορικό των αγορών και πληρωμών μας από τα τέλη του 2022 και για πάντα.
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Κάνε την εγγραφή σου στο ploumistos.com $desc=και θα λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα μου στο mail σου

Πάτησε την εικόνα και Μάθε πως γίνεταιΠληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H πρωτοποριακή μέθοδος με ηχητικές συνεδρίες για Αφύπνιση, Αυτοβελτίωση, Διαλοδισμό - Αυτοσυγκέντρωση, συνεδρίες Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Ως ολιστικός σύμβουλος, έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing".

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, προσωπικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και Δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,429,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1948,ΑΠΟΨΕΙΣ,42,Άρθρα,814,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,107,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,694,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,128,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,754,ΒΙΝΤΕΟ,189,ΒΟΛΟΣ,57,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1814,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,151,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,110,ΕΛΛΑΔΑ,856,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,25,ΕΡΕΥΝΕΣ,46,ΖΩΗ,142,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,37,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,39,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,380,Κόσμος,9504,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,46,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,364,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1519,Πολιτική,6798,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5935,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,73,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,59,Στηρίζω,341,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1102,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2590,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,35,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,88,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,618,Eco-News,2754,GP - info,5,voice healing therapy,36,
ltr
item
Ploumistos.com: Έκτακτες ανακοινώσεις: ΤΕΛΟΣ τα μετρητά – Η ημερομηνία για το νέο «νόμισμα» και τα νέα δεδομένα που θα μας αλλάξουν
Έκτακτες ανακοινώσεις: ΤΕΛΟΣ τα μετρητά – Η ημερομηνία για το νέο «νόμισμα» και τα νέα δεδομένα που θα μας αλλάξουν
Έκτακτες ανακοινώσεις: ΤΕΛΟΣ τα μετρητά – Η ημερομηνία για το νέο «νόμισμα» και τα νέα δεδομένα που θα μας αλλάξουν
https://www.businessdaily.gr/sites/default/files/styles/main_full/public/2020-12/business_daily_digital_euro.jpg?itok=Ye_DIOK5
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/07/blog-post_11.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/07/blog-post_11.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content