Μελέτη Δραστικότητας και Αποτελεσματικότητας Εμβολίων Covid-19 - Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Μελέτη Δραστικότητας και Αποτελεσματικότητας Εμβολίων Covid-19 - Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση

👉Ένα από τα πλέον διάσημα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, το The Lancet, δημοσίευσε μια μελέτη που δείχνει ότι τα εμβόλια COVID-19 είναι αποτελεσματικά μόνο στο 0,84%, δηλαδή λιγότερο από το 1%, και δεν ανταποκρίνονται στη δηλωθείσα αποτελεσματικότητα.

Αποδεικνύεται η -επί του παρόντος- πλήρης αποτυχία! Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης από τους κατασκευαστές.

Pfizer-BioNTech (-95% της δηλωθείσας απόδοσης)

Moderna–NIH (-94% της δηλωθείσας απόδοσης)

SPUTNIK-V – Gamaleya (-90% της δηλωθείσας απόδοσης)

AstraZeneca -Oxford (-67% της δηλωθείσας απόδοσης)

J&J (-67% της δηλωθείσας απόδοσης)

Και άλλα (96 εμβόλια συνολικά)

Στον πραγματικό κόσμο, αυτό είναι πιθανό να ερμηνευθεί από το ευρύ κοινό ως ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ χάσιμο χρόνου. Επιπλέον, το ευρύ κοινό τώρα μπορεί να ζυγίζει αποδεδειγμένους και εντελώς πραγματικούς κινδύνους εγκεφαλικών επεισοδίων, θρόμβων αίματος, καρδιακών προσβολών και θανάτων από αυτό το εμβόλιο, πριν καταλήξει στην απόφαση να το δεχτεί.

Διαβάστε τη μελέτη:

Δραστικότητα και αποτελεσματικότητα του εμβολίου COVID-19 COVID-19 — ο ελέφαντας (που δεν είναι) στο δωμάτιο


Περίπου 96 εμβόλια COVID-19 βρίσκονται σε διάφορα στάδια κλινικής ανάπτυξης1. Επί του παρόντος, έχουμε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα τεσσάρων μελετών που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά (σχετικά με το εμβόλιο Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA2, το εμβόλιο Moderna –Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ΗΠΑ [NIH] mRNA-12733, το εμβόλιο AstraZeneca–Oxford ChAdOx1 nCov-194, και το εμβόλιο Gamaleya GamCovidVac [Sputnik V]5 και τρεις μελέτες μέσω των εγγράφων ενημέρωσης της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) (σχετικά με τα εμβόλια Pfizer-BioNTech6, Moderna–NIH7 και Johnson & Johnson [J&j] Ad26.COV2.S)8. Επιπλέον, αποσπάσματα των αποτελεσμάτων αυτών κοινοποιήθηκαν ευρέως και συζητήθηκαν μέσω δελτίων Τύπου και μέσων ενημέρωσης, ενίοτε με παραπλανητικούς τρόπους9. Αν και η προσοχή έχει επικεντρωθεί στη δραστικότητα του εμβολίου και τη σύγκριση της μείωσης του αριθμού συμπτωματικών περιπτώσεων, η πλήρης κατανόηση της δραστικότητας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων είναι λιγότερο απλή από ό, τι μπορεί να φαίνεται. Ανάλογα με τον τρόπο έκφρασης του μεγέθους του αποτελέσματος, μπορεί να προκύψει μια εντελώς διαφορετική εικόνα (γράφημα).

Η δραστικότητα του εμβολίου αναφέρεται γενικά ως σχετική μείωση του κινδύνου (Relative Risk Reduction: RRR). Χρησιμοποιείται ο σχετικός κίνδυνος (RR)—δηλαδή η αναλογία των ποσοστών επίθεσης με και χωρίς εμβόλιο — ο οποίος εκφράζεται ως 1-RR. Η κατάταξη βάσει αναφερόμενης αποτελεσματικότητας δίνει σχετικές μειώσεις κινδύνου της τάξης του 95% για το Pfizer-BioNTech, 94% για το Moderna-NIH, 90% για το Gamaleya, 67% για το J&J και 67% για το εμβόλιο AstraZeneca-Oxford. Ωστόσο, το RRR θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται με φόντο τον κίνδυνο μόλυνσης και ασθένειας από COVID-19, ο οποίος ποικίλλει μεταξύ των πληθυσμών και με την πάροδο του χρόνου. Αν και το RRR εξετάζει μόνο τους συμμετέχοντες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το εμβόλιο, η απόλυτη μείωση του κινδύνου (ARR), η οποία είναι η διαφορά μεταξύ των ποσοστών επίθεσης με και χωρίς εμβόλιο, σταθμίζει ολόκληρο τον πληθυσμό. Τα ARRs τείνουν να αγνοούνται επειδή δίνουν πολύ λιγότερο εντυπωσιακό μέγεθος αποτελέσματος από τα RRRs: 1,3% για το AstraZeneca-Oxford, 1,2% για το Moderna-NIH, 1,2% για το J&J, 0,93% για το Gamaleya και 0,84% για το εμβόλιο Pfizer–BioNTech.

Το ARR χρησιμοποιείται επίσης για να αντλήσει μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, η οποία είναι ο αριθμός που απαιτείται για τον εμβολιασμό (NNV) για την πρόληψη ενός ακόμη περιστατικού COVID-19 ως 1/ARR.

Τα NNVs φέρνουν μια διαφορετική προοπτική: 76 για τη Moderna–NIH, 78 για το AstraZeneca-Oxford, 80 για το Gamaleya, 84 για το J&j και 117 για τα εμβόλια Pfizer-BioNTech. Η εξήγηση έγκειται στο συνδυασμό της δραστικότητας του εμβολίου και των διαφορετικών υποβάθρων αυξημένου κινδύνου COVID-19 σε όλες τις μελέτες: 0,9% για το Pfizer–BioNTech, 1% για το Gamaleya,1,4% για το Moderna-NIH, 1,8% για το J&J και 1,9% για τα εμβόλια AstraZeneca-Oxford.

Η ARR (και η NNV) είναι ευαίσθητες στον κίνδυνο υποβάθρου- όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο υψηλότερη είναι η αποτελεσματικότητα – όπως παραδειγματίζεται από τις αναλύσεις του εμβολίου J&J σε κεντρικά επιβεβαιωμένα περιστατικά συγκρινόμενα όλες τις περιπτώσεις8 : αμφότεροι ο αριθμητής και ο παρονομαστής αλλάζουν, το RRR δεν αλλάζει (66-67%), αλλά το ένα τρίτο της αύξησης των ποσοστών επίθεσης στην ομάδα που δεν έχει εμβολιαστεί (από 1,8% έως 2,4%) μεταφράζεται σε ένα τέταρτο μείωσης του NNV (από 84 σε 64).
Γράφημα: RRR και NNV με 95% CI ταξινομημένο βάσει ποσοστού επίθεσης στην ομάδα ανεμβολίαστων (εικονικό φάρμακο: placebo) για πέντε εμβόλια COVID-19
Όσο χαμηλότερο είναι το NNV και όσο υψηλότερο είναι το RRR, τόσο καλύτερη είναι η δραστικότητα του εμβολίου. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο προσάρτημα.
RRR=σχετική μείωση κινδύνου. NNV=αριθμοί που απαιτούνται για τον εμβολιασμό. NIH=Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.


Υπάρχουν πολλά διδάγματα προς εκμάθηση από τον τρόπο διεξαγωγής των μελετών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Με τη χρήση μόνο των RRRs και την παράλειψη των ARRs, εισάγεται μεροληψία αναφοράς, η οποία επηρεάζει την ερμηνεία της αποτελεσματικότητας του εμβολίου10. Κατά την επικοινωνία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, ειδικά για αποφάσεις δημόσιας υγείας, όπως η επιλογή του τύπου των εμβολίων για αγορά και ανάπτυξη, είναι σημαντική η πλήρης εικόνα του τι πραγματικά δείχνουν τα δεδομένα, καθώς και η διασφάλιση ότι οι συγκρίσεις βασίζονται στα συνδυασμένα στοιχεία που θέτουν τα αποτελέσματα των δοκιμών εμβολίου εντός του ευρύτερου πλαισίου και δεν εξετάζουν μόνο ένα συνοπτικό μέτρο. Τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως με λεπτομερή κατανόηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, απαιτώντας πρόσβαση σε πλήρη σύνολα δεδομένων και ανεξάρτητη διερεύνηση και ανάλυση.

Δυστυχώς, η σύγκριση των εμβολίων με βάση τα διαθέσιμα επί του παρόντος δεδομένα δοκιμών (ενδιάμεσο στάδιο) γίνεται ακόμη πιο δύσκολη με ανόμοια πρωτόκολλα μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων τελικών σημείων (όπως το τι θεωρείται κρούσμα COVID-19 και πότε αυτό αξιολογείται), των τύπων εικονικού φαρμάκου (placebo), της πληθυσμιακής μελέτης, των υποβάθρων κινδύνων COVID-19 κατά τη διάρκεια της μελέτης, της διάρκειας της έκθεσης και των διαφορετικών ορισμών των πληθυσμών για αναλύσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ μελετών, καθώς και των ορισμών των παραμέτρων και των στατιστικών μεθόδων αποτελεσματικότητας. Είναι σημαντικό ότι μας μένει το αναπάντητο ερώτημα εάν ένα εμβόλιο με δεδομένη δραστικότητα σε μελέτη συγκεκριμένου πληθυσμού θα έχει την ίδια δραστικότητα σε έναν άλλο πληθυσμό με διαφορετικά επίπεδα υποβάθρου κινδύνου COVID-19. Δεν πρόκειται για ασήμαντο ερώτημα, διότι η ένταση μετάδοσης ποικίλλει μεταξύ των χωρών, και επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι παρεμβάσεις δημόσιας υγείας και οι παραλλαγές του ιού. Η μόνη καταγεγραμμένη ένδειξη αποτελεσματικότητας του εμβολίου είναι η ισραηλινή εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού με τη χρήση του προϊόντος Pfizer-BioNTech. Αν και ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία είναι ριζικά διαφορετικοί από την τυχαιοποιημένη δοκιμή2, ο Dagan και οι συνάδελφοί του11 αναφέρουν ένα RRR 94%, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο με το RRR της δοκιμής φάσης 3 (95%), αλλά με ARR 0,46%, το οποίο μεταφράζεται σε ένα NNV 217 (όταν το ARR ήταν 0,84% και το NNV ήταν 119 στη δοκιμή φάσης 3). Αυτό σημαίνει ότι σε ένα πραγματικό περιβάλλον, 1,8 φορές περισσότερα άτομα μπορεί να χρειαστεί να εμβολιαστούν για να αποφευχθεί ένα ακόμη κρούσμα COVID-19 από όσα προβλέπονται στην αντίστοιχη κλινική δοκιμή.

Οι ασυντόνιστες δοκιμές φάσης 3 δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας· δοκιμές πλατφόρμας που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων δημόσιας υγείας με κοινό πρωτόκολλο, θα επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων ενημερωμένων με κοινά κριτήρια και ενιαία αξιολόγηση. Αυτές οι εκτιμήσεις σχετικά με την δραστικότητα και την αποτελεσματικότητα βασίζονται σε μελέτες μέτρησης πρόληψης ήπιας έως μέτριας λοίμωξης COVID-19· δε σχεδιάστηκαν για να καταλήξουν σε συμπέρασμα σχετικά με την πρόληψη της νοσηλείας, της σοβαρής νόσου ή του θανάτου, ή την πρόληψη του δυναμικού λοίμωξης και μετάδοσης. Η αξιολόγηση της καταλληλόλητας των εμβολίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους δείκτες και να περιλαμβάνει την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανάπτυξης και διαθεσιμότητας και το κόστος.

Δεν δηλώνουμε ανταγωνιστικά συμφέροντα.
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 Ο(οι) συγγραφέας(-οί). Δημοσιεύτηκε από Elsevier Ε.Π.Ε.
Αυτό είναι ένα άρθρο ανοικτής πρόσβασης με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.


*Πιέρο Ολιάρο, Ελς Τορεέλε, Μισέλ Βαιλάντ
piero.olliaro@ndm.ox.ac.uk

Κέντρο Τροπικής Ιατρικής και Παγκόσμιας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής του Nuffield, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης OX3 7FZ, Ηνωμένο Βασίλειο (PO)· Ινστιτούτο Καινοτομίας και Δημόσιου Σκοπού, University College London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (ET)· Κέντρο Ικανοτήτων για τη Μεθοδολογία καιτηΣατιστική, Ινστιτούτο Υγείας του Λουξεμβούργου, Strassen, Λουξεμβούργο (MV)
 1. Zimmer C, Corum J, Wee S-L. Covid-19 Vaccine Tracker. https://www. nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html (accessed March 10, 2021).
 2. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. N Engl J Med 2020; 383: 2603–15.
 3. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med 2021; 384: 403–16.
 4. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet 2021; 397: 99–111.
 5. Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, et al. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. Lancet 2021; 397: 671–81.
 6. US Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting: FDA briefing document. Dec 10, 2020. https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/ vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-december- 10-2020-meeting-announcement (accessed March 10, 2021).
 7. US Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting: FDA briefing document. Dec 17, 2020. https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/ vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-december- 17-2020-meeting-announcement (accessed March 10, 2021).
 8. US Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting: FDA briefing document. Feb 26, 2021. https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/ vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-february- 26-2021-meeting-announcement (accessed March 10, 2021).
 9. Olliaro P. What does 95% COVID-19 vaccine efficacy really mean? Lancet Infect Dis 2021; published online Feb 17. https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(21)00075-X.
 10. Brown RB. Outcome reporting bias in COVID-19 mRNA vaccine clinical trials. Medicina (Kaunas) 2021; 57: 199.
 11. Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med 2021; published online Feb 24. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2101765.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ
Το διάβασα στο eternalnowblog.com
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Πάτησε την εικόνα και Μάθε πως γίνεταιΠληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H πρωτοποριακή μέθοδος με ηχητικές συνεδρίες για Αφύπνιση, Αυτοβελτίωση, Διαλοδισμό - Αυτοσυγκέντρωση, συνεδρίες Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Ως ολιστικός σύμβουλος, έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing".

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, προσωπικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και Δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,442,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1970,ΑΠΟΨΕΙΣ,60,Άρθρα,816,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,108,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,702,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,133,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,756,ΒΙΝΤΕΟ,191,ΒΟΛΟΣ,67,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1817,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,155,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,111,ΕΛΛΑΔΑ,1131,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,26,ΕΡΕΥΝΕΣ,46,ΖΩΗ,146,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,39,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,41,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,443,Κόσμος,9590,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,47,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,411,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1534,Πολιτική,6825,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5954,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,75,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,59,Στηρίζω,341,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1116,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2696,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,36,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,90,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,627,Eco-News,2767,GP - info,5,voice healing therapy,37,
ltr
item
Ploumistos.com: Μελέτη Δραστικότητας και Αποτελεσματικότητας Εμβολίων Covid-19 - Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση
Μελέτη Δραστικότητας και Αποτελεσματικότητας Εμβολίων Covid-19 - Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση
Μελέτη Δραστικότητας και Αποτελεσματικότητας Εμβολίων Covid-19 - Αποκαλύφθηκε η παγκόσμια παραποίηση
https://www.iatronet.gr/media/articles/photos/main/101227-covidvariant1280.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/06/covid-19.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/06/covid-19.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content