«Κεραυνοί» Αμβρόσιου κατά Ιεράς Συνόδου για το Άγιο Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Κεραυνοί» Αμβρόσιου κατά Ιεράς Συνόδου για το Άγιο Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα»

👉Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, με αφορμή την έλευση του Πάσχα, απέστειλε ανοικτή επιστολή προς τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα.

Ειδικότερα, ο κ. Αμβρόσιος στην επιστολή του διευκρινίζει ότι το Άγιο Φως που αντλείται από την Ακοίμητη Κανδήλα σε όλους τους Ιερούς Ναούς είναι Άγιο Φως. Όμως το Άγιο Φως που αναβλύζει εκ του Παναγίου Τάφου έχει διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς δεν αντλείται από κάποια κανδήλα αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού.

«Το εκ του Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φως είναι διαφορετικού χαρακτήρος! ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού, πηγάζει δε εκ του Παναγίου Τάφου θαυματουργικώς ως ΑΫΛΟΝ ή ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δε τούτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ των ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ», προσθέτει.

Κλείνοντας ο κ. Αμβρόσιος υπογραμμίζει:

«Θερμώς Σας παρακαλώ, οσάκις ομιλείτε περί του Αγίου Φωτός να προβαίνετε εις μίαν αντιδιαστολήν και να διευκρινίζετε την υφισταμένην διαφοράν μεταξύ του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ της ακοιμήτου κανδήλας των ανά τον κόσμον ιερών Ναών της Ορθοδοξίας!».

Αμβρόσιος: Ολόκληρη η επιστολή για το Άγιο Φως

Ανοικτή επιστολή του π. Μητροπολίτη Αιγιαλείας Αμβρόσιου για το Άγιο Φως:

Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

Μεγάλην οδύνην ησθάνθην εις την καρδίαν μου σήμερον την πρωΐαν, περί την 8.30΄π.μ. ώραν, καθώς Σας ήκουσα να συνεντευξιάζεσθε με τους κ. κ. δημοσιογράφους της ΕΡΤ 1.

Κατ’ αρχήν επιτρέψατέ μοι να αναφερθώ εις τι θέμα της μη ιεροπρεπούς δημοσίας εμφανίσεώς Σας. Σας γνωστοποιώ όμως, ότι ημείς οι της παλαιοτέρας γεννεάς Επίσκοποι, οσάκις είχομεν δημοσίας εμφανίσεις, εφέρομεν πάντοτε το εξώρασον, το καλυμμαύχι μας και το αρχιερατικόν μας Εγκόλπιον! Δημοσίως η ιεροπρεπής εμφάνισις ήτο απολύτως αναγκαία έως και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! Tο γεγονός της Υμετέρας μη ιεροπρεπούς εμφανίσεώς

Σας είχομεν καταγγείλει προς την Δ.Ι.Σ, διά της από 8ης Ιανουαρίου 2021 αναφοράς ημών, ήτις όμως μας ηγνόησεν! Τελικώς τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται! Συγχωρήσατέ μοι το θάρρος.

Ας έλθωμεν τώρα εις το κύριον θέμα της παρούσης διαμαρτυρίας μας. Σας ηκούσαμεν σήμερον την πρωΐαν να αναφέρεσθε εις το θέμα του Αγίου Φωτός και με πολλήν έκπληξιν διεπιστώσαμεν εμμέσως να ισοπεδώνετε τον τρόπον της αφής του Αγίου Φωτός μεταξύ της ακοιμήτου κανδήλας της καιομένης εις τον Ορθόδοξον Ναόν της ευρισκομένης όπισθεν της Αγίας Τραπέζης και του Αγίου Φωτός του αναβλύζοντος εκ του Παναγίου Τάφου!

Βεβαίως εις τους ανά τον κόσμον Ιερούς Ναούς της Ορθοδοξίας το Άγιον Φως αντλείται εκ της υφισταμένης ακοιμήτου Κανδήλας, ήτις καίει διαρκώς ενώπιον του Εσταυρωμένου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προσφέρεται δε υπό του λειτουργού ιερέως προς το εκκλησίασμα το εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου κατά την εκφώνησιν «Δεύτε λάβετε φως …». Είναι όντως άγιον το Φως τούτο!

Πλην όμως το εκ του Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φως είναι διαφορετικού χαρακτήρος!

ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑΝ ΚΑΝΔΗΛΑΝ, αλλά προέρχεται εκ του Ουρανού, πηγάζει δε εκ του Παναγίου Τάφου θαυματουργικώς ως ΑΫΛΟΝ ή ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΦΩΣ, προσφέρεται δε τούτο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ των ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ο Πατριάρχης, φέρων εκ των αμφίων του μόνον το λευκόν στιχάριον, εισέρχεται εις το Ιερόν Κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου, όπου εκεί όλα είναι σβηστά, προσεύχεται και περιμένει την έλευσιν του Αγίου Φωτός ως οὐρανό-σταλτον δώρον.

Ο Πανάγιος Τάφος, λοιπόν, αιφνιδίως καλύπτεται από ένα φωτεινόν και πάλλευκον νεφέλωμα, το οποίον και μεταδίδεται ως φως στις λαμπάδες-πυρσούς, τις οποίες κρατεί εις τα χέρια του ο Πατριάρχης!

Αυτό, λοιπόν, είναι το ΑΚΤΙΣΤΟΝ Άγιον Φως το εκ του Παναγίου Τάφου αναδυόμενον!

Όταν μάλιστα κατά το έτος 1549 οι Αρμένιοι απέκλεισαν τον Ορθόδοξον Πατριάρχην και εισήλθον εκείνοι εις το Ιερόν Κουβούκλιον, διά να λάβουν το Άγιον Φως, τότε το άκτιστον ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ εποίησεν ρωγμήν εις μίαν κολώναν εις την είσοδον του ιερού Ναού του Παναγίου Τάφου και προέβαλε από την ρωγμήν αυτής της κολώνας, όπου οι Αρμένιοι είχαν απωθήσει τον Ορθόδοξον Πατριάρχην, δηλ. εις το σημείον, όπου είχε γονατίσει γεμάτος πόνον ο Ορθόδοξος Πατριάρχης! Το θαυμαστόν αυτό γεγονός αποδεικνύεται και επιστημονικώς, με τούς ειδικούς να αναφέρουν, ότι μια τέτοια ρωγμή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ηλεκτρικής εκκένωσης, δηλ. μιας ορολογίας αγνώστου κατά τον 16ον αιώνα.

Κατόπιν των ανωτέρω θερμώς Σας παρακαλώ, οσάκις ομιλείτε περί του Αγίου Φωτός να προβαίνετε εις μίαν αντιδιαστολήν και να διευκρινίζετε την υφισταμένην διαφοράν μεταξύ του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Φωτός του προερχομένου εκ της ακοιμήτου κανδήλας των ἀνά τον κόσμον ιερών Ναών της Ορθοδοξίας! Επί πλέον το εκ του Παναγίου Τάφου προερχόμενον Άγιον Φως κατά τα πρώτα λεπτά της ώρας δεν καίει, ό,τι προσεγγίζει εις αυτό, ήτοι ούτε τα χέρια, ούτε τα μαλλιά, ούτε τα γένεια των κληρικών, οι δε κανδήλες του ιερού Ναού της Αναστάσεως ανάπτουν μόναι των και αυτομάτως! «Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε»!

Ταύτα εθεώρησα χρέος μου να Σας γνωστοποιήσω και ἀδελφικώς Σας παρακαλώ να μη ισοπεδώνετε τα πάντα!

Επί δε τούτοις Σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και διατελώ Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Πάτησε την εικόνα και Μάθε πως γίνεταιΠληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H πρωτοποριακή μέθοδος με ηχητικές συνεδρίες για Αφύπνιση, Αυτοβελτίωση, Διαλοδισμό - Αυτοσυγκέντρωση, συνεδρίες Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Ως ολιστικός σύμβουλος, έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing".

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, προσωπικής καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και Δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,448,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1979,ΑΠΟΨΕΙΣ,63,Άρθρα,816,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,110,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,713,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,137,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,762,ΒΙΝΤΕΟ,193,ΒΟΛΟΣ,71,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1825,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,171,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,112,ΕΛΛΑΔΑ,1259,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,28,ΕΡΕΥΝΕΣ,47,ΖΩΗ,159,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,41,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,45,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,491,Κόσμος,9646,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,49,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,434,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1547,Πολιτική,6843,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5992,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,75,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,59,Στηρίζω,342,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1138,Τοπικά,11683,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2777,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,40,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,91,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,637,Eco-News,2788,GP - info,5,voice healing therapy,39,
ltr
item
Ploumistos.com: «Κεραυνοί» Αμβρόσιου κατά Ιεράς Συνόδου για το Άγιο Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα»
«Κεραυνοί» Αμβρόσιου κατά Ιεράς Συνόδου για το Άγιο Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα»
«Κεραυνοί» Αμβρόσιου κατά Ιεράς Συνόδου για το Άγιο Φως: «Μην ισοπεδώνετε τα πάντα»
https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2017/10/AMVROSIOS-IERARXIA.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2021/04/blog-post_659.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2021/04/blog-post_659.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content