Τροποποιούνται τα δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τροποποιούνται τα δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου

👉Τροποποιούνται από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 τα δρομολόγια στις Αστικές Συγκοινωνίες ΒόλουΑναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγια Δευτέρα έως Παρασκευή 

-Νo 1

Από Άναυρο: 5.45, 6.10, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.12, 8.24, 8.36, 8.48, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.24, 10.36, 10.48, 11.00, 11.12, 11.24, 11.36, 11.48, 12.00, 12.12, 12.24, 12.36, 12.48, 13.00, 13.12, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.13, 14.26, 14.37, 14.48, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.50, 22.15, 22.40

Από Πέτρου και Παύλου: 5.45, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 8.24, 8.36, 8.48, 9.00, 9.12, 9.24, 9.36, 9.48, 10.00, 10.12, 10.24, 10.36, 10.48, 11.00, 11.12, 11.24, 11.36, 11.48, 12.00, 12.12, 12.24, 12.36, 12.48, 13.00, 13.12, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.13, 14.26, 14.37, 14.51, 15.09, 15.23, 15.43, 16.02, 16.22, 16.37, 16.52, 17.07, 17.22, 17.37, 17.52, 18.07, 18.22, 18.37, 18.52, 19.07, 19.22, 19.37, 19.52, 20.07, 20.22, 20.37, 20.52, 21.08, 21.23, 21.38, 21.53, 22.15, 22.35  


-Νο 2

Από αφετηρία: 7.00, 7.15, 7.30, 7.44, 7.52, 8.00, 8.08, 8.18, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.50, 22.10, 22.30

Από Αμπελόκηπους: 6.50, 7.15, 7.35, 7.50, 8.05, 8.18, 8.30, 8.42, 8.53, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.30     


-Νο 3

Από Άναυρο (Δευτέρα και Τετάρτη): 5.50, 6.30, 7.00, 7.25, 7.45, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.17, 14.32, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10, 21.30, 21.50, 22.10, 22.30

Από Άναυρο (Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή): 5.50, 6.30, 7.00, 7.25, 7.45, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, 14.17, 14.32, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.05, 22.30

Από ΜΕΤΚΑ (Δευτέρα και Τετάρτη): 5.50, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.120, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.05, 22.30

Από ΜΕΤΚΑ (Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή): 5.50, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.05, 22.30


-Νο 4

Από αφετηρία ΟΑΕΔ: 5.50, 6.10, 6.30, 6.50, 7.05, ^7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, ^8.35, 8.50, 9.05, *9.20, 9.35, 9.50, ^10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, ^12.05, 12.20, 12.35, 12.50, ^13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, *14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, *16.35, 16.50, 17.05, 17.20, 17.35, 17.50, *18.05, 18.20, 18.35, 18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, *21.05, 21.20, 21.35, 21.50, 22.10, 22.30     

Από Αηδονοφωλιές: 6.20, 6.40, 7.00, 7.20, 7.35, ^7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, ^9.05, 9.20, 9.35, *9.50, 10.05, 10.20, ^10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, ^12.35, 12.50, 13.05, 13.20, ^13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, *14.50, 15.05, 15.20, 15.35, 15.50, 16.05, 16.20, 16.35, 16.50, *17.05, 17.20, 17.35, 17.50, 18.05, 18.20, *18.35,  18.50, 19.05, 19.20, 19.35, 19.50, 20.05, 20.20, 20.35, 20.50, 21.05, 21.20, *21.35, 21.50, 22.02, 22.15, 22.35, 22.55     

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) από Άγιο Ονούφριο γέφυρα                                 

Όπου υπάρχει το σημάδι (^) από Άγιο Ονούφριο πλατεία


-Νο 5

Από κεντρική αφετηρία(Δευτέρα και Τετάρτη): 5.20, 6.00, *6.30, *6.50, *7.05, 7.20, 7.40, *8.00, 8.20, 8.40, *9.00, 9.20, 9.40, *10.00, 10.20, 10.40, *11.00, 11.20, 11.40, *12.00, 12.20, 12.40, *13.00, 13.20, 13.40, *14.00, 14.20, 14.40, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από κεντρική αφετηρία(Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή): 5.20, 6.00, *6.30, *6.50, *7.05, 7.20, 7.40, *8.00, 8.20, 8.40, *9.00, 9.20, 9.40, *10.00, 10.20, 10.40, *11.00, 11.20, 11.40, *12.00, 12.20, 12.40, *13.00, 13.20, 13.40, *14.00, 14.20, 14.40, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.20, 17.40, *18.00, 18.20, 18.40, *19.00, 19.20, 19.40, *20.00, 20.20, 20.40, *21.05, 21.30, *22.00, *22.30

Από Λεχώνια/Πλατανίδια(Δευτέρα και Τετάρτη): 5.50, 6.35, *7.05, *7.22, *7.37, 7.55, 8.15, *8.35, 8.55, 9.15, *9.35, 9.55, 10.15, *10.35, 10.55, 11.15, *11.35, 11.55, 12.15, *12.35, 12.55, 13.15, *13.35, 13.55, 14.15, *14.35, 14.55, 15.15, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05

Από Λεχώνια/Πλατανίδια(Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή): 5.50, 6.35, *7.05, *7.22, *7.37, 7.55, 8.15, *8.35, 8.55, 9.15, *9.35, 9.55, 10.15, *10.35, 10.55, 11.15, *11.35, 11.55, 12.15, *12.35, 12.55, 13.15, *13.35, 13.55, 14.15, *14.35, 14.55, 15.15, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 17.55, 18.15, *18.35, 18.55, 19.15, *19.35, 19.55, 20.05, *20.35, 20.55, 21.15, *21.40, 22.05, *22.35, *23.05

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Τέρμα Λεχώνια                    


-Νο 6

6.40, *7.00, 7.55, 8.10, 8.40, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, *14.10, 14.40, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 20.40, 21.25, 22.10  

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Άγιος Στέφανος       


-Νο 7 Άλλη Μεριά

Αναχώρηση

7.20 Άλλη Μεριά (από Ανακασιά)

9.10 Αηδονοφωλιές

11.00 Κ. Αφετηρία (από Κύπρου)

13.45 Κ. Αφετηρία (από Κύπρου)

17.25 Αηδονοφωλιές

21.20 Άλλη Μεριά (από Ανακασιά)

Επιστροφή

7.40 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)

9.20 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)

11.00 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)

14.05 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)

17.35 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)

21.40 Άλλη Μεριά (από Κύπρου)


-Νο 8 Διμήνι  

7.25, 10.05, 12.35, 14.25, 16.20, 18.35, 21.25          


–Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από Κ. Αφετηρία: *7.05, *8.05, *9.10, *11.05, *13.10, *14.10, *16.05, *18.05, *21.10         

Από Αλιβέρι: *7.35, *8.35, *9.40, *11.35, *13.40, *14.40, *16.35, *18.35, *21.40   

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Μελισσάτικα


–No 11

Από Αφετηρία: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, *16.50          

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *11.45, *16.10, **17.10

Όπου υπάρχει το σημάδι (*): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Όπου υπάρχει το διπλό σημάδι (**): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΙΑΣΟΝΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΡΗ - ΣΤΑΔΙΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΠΑΓΑΣΩΝ - 7 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ - ΙΚΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΠΑΠΑΡΗΓΑ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ


–No 15

Από Άναυρο: 6.30, 7.00, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.05  

Από Παλιά: 6.30, 7.00, 7.26, 7.56, 8.17, 8.37, 8.57, 9.12, 9.27, 9.42, 9.57, 10.12, 10.27, 10.42, 10.57, 11.12, 11.27, 11.42, 11.57, 12.12, 12.27, 12.42, 12.57, 13.12, 13.27, 13.42, 13.57, 14.12, 14.27, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25, 20.45, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05 


-Νο 49

Από Αφετηρία: 7.20, 9.00, 11.15, 14.15, 16.30, 21.15

Από Αγία Παρασκευή: 7.45, 9.25, 11.40, 14.40, 16.55, 21.40


-Κατηχώρι – Σταγιάτες

Αναχώρηση

6.40: Κ.ΑΦΕΤΗΡΙΑ         

8.10: ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ                                                     

11.40: ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ                                

14.35: ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ                                

16.20: Κ.ΑΦΕΤΗΡΙΑ

Επιστροφή

7.10/7.30 ΚΑΤΗΧΩΡΙ /ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

8.30/8.45 ΚΑΤΗΧΩΡΙ /ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

12.00/12.10 ΚΑΤΗΧΩΡΙ /ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

14.55/15.05 ΚΑΤΗΧΩΡΙ /ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

16.50/17.05 ΚΑΤΗΧΩΡΙ /ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ


Δρομολόγια Σαββάτου

-Νo 1

Από Άναυρο: 6:30, 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.40

Από Πέτρου και Παύλου: 6.30, 6.55, 7.20, 7.40, 8.00, 8.21, 8.36, 8.51, 9.06, 9.21, 9.36, 9.51, 10.06, 10.21, 10.36, 10.51, 11.06, 11.21, 11.36, 11.51, 12.06, 12.21, 12.36, 12.51, 13.06, 13.21, 13.36, 13.51, 14.06, 14.21, 14.36, 14.51, 15.06, 15.21, 15.41, 16.01, 16.21, 16.41, 17.01, 17.21, 17.41, 18.01, 18.21, 18.41, 19.01, 19.21, 19.41, 20.01, 20.21, 20.41, 21.01, 21.21, 21.41, 22.01, 22.21, 22.41  


-Νο2

Από αφετηρία: 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.30

Από Πανεπιστήμιο: 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.05, 22.30


-Νο 3

Από Άναυρο: 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Από ΜΕΤΚΑ:  6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30     


-Νο 4

Από αφετηρία ΟΑΕΔ: 6.30, 6.50, 7.05, 7.20, *7.35, 7.50, 8.05, 8.20, *8.35, 8.50, 9.05, *9.20, 9.35, 9.50, *10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, ^12.05, 12.20, 12.35, 12.50, ^13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.05, *14.20, 14.35, 14.50, 15.05, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.40, *18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, *20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.05, 22.30     

Από Αηδονοφωλιές: 7.00, 7.20, 7.35, 7.50, *8.05, 8.20, 8.35, 8.50, *9.05, 9.20, 9.35, *9.50, 10.05, 10.20, *10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, ^12.35, 12.50, 13.05, 13.20, ^13.35, 13.50, 14.05, 14.20, 14.35, *14.50, 15.05, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.10, *18.30, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, *21.10, 21.30, 21.50, 22.05, 22.30, 22.55

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) από Άγιο Ονούφριο γέφυρα                                 

Όπου υπάρχει το σημάδι (^) από Άγιο Ονούφριο πλατεία


-Νο 5

Από κεντρική αφετηρία: 6.00, *6.30, *7.00, 7.30, *8.00, 8.30, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, 13.30, *14.00, 14.30, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από Λεχώνια/Πλατανίδια: 6.35, *7.05, *7.35, 8.05, *8.35, 9.05, *9.35, 10.05, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, 14.05, *14.35, 15.05, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05  

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Πλατανίδια              


-Νο 6

7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10  


-Νο 7 Άλλη Μεριά

Αναχώρηση

8.50 Αηδονοφωλιές

13.50  Αηδονοφωλιές

Επιστροφή

9.00 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)

14.00 Άλλη Μεριά (Από Κύπρου)


-Νο 8 Διμήνι 

8.05, 10.05, 12.05, 14.35, 18.15, 21.35      


–Νο 9 Αλιβέρι-Μελ/κα

Από K. Αφετηρία: *8.05, *9.10, *11.05, *14.10     

Από Αλιβέρι: *8.35, *9.40, *11.35, *14.40      

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Μελισσάτικα


–No 11

Από Αφετηρία: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, *16.50

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *11.45, *16.10, **17.10   

Όπου υπάρχει το σημάδι (*): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Όπου υπάρχει το διπλό σημάδι (**): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΙΑΣΟΝΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΡΗ - ΣΤΑΔΙΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΠΑΓΑΣΩΝ - 7 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ - ΙΚΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΠΑΠΑΡΗΓΑ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

  

–No 15

Από Άναυρο: 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Από Παλιά: 7.30, 7.55, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00


-Νο 49

Από Αφετηρία: 8.00, 10.30, 14.10

Από Αγία Παρασκευή: 8.25, 10.55, 14.35


-Κατηχώρι – Σταγιάτες

Αναχώρηση

7:30 και 12:45 από Κεντρική Αφετηρία

Επιστροφή

8.00/8.15 ΚΑΤΗΧΩΡΙ/ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

13.15/13.25 ΚΑΤΗΧΩΡΙ/ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ


Δρομολόγια Κυριακής

-Νo 1

Από Άναυρο: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.30, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Από Πέτρου και Παύλου: 7.00, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.20, 15.50, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.50, 22.25  


-Νο 2

Από αφετηρία: 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.40, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.30   

Από Πανεπιστήμιο: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 16.10, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40, 22.05


-Νο 3

Από Άναυρο: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 , 22.30

ΜΕΤΚΑ:  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 


-Νο 4

Από αφετηρία ΟΑΕΔ: 6.50, 7.20, 7.50, *8.20, 8.50, *9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, *13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, *17.50, 18.20, 18.50, 19.20, 19.50, 20.20, *20.50, 21.20, 21.50, 22.10, 22.30     

Από Αηδονοφωλιές: 7.20, 7.50, 8.20, *8.50, 9.20, *9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, *13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, *18.20, 18.50, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50, *21.20, 21.50, 22.15, 22.35, 22.55     

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) από Άγιο Ονούφριο γέφυρα                                 


-Νο 5

Από κεντρική αφετηρία: *7.00, *8.00, *9.00, 9.30, *10.00, 10.30, *11.00, 11.30, *12.00, 12.30, *13.00, 13.30, *14.00, 14.30, *15.00, 15.30, *16.00, 16.30, *17.00, 17.30, *18.00, 18.30, *19.00, 19.30, *20.00, 20.30, *21.00, 21.30, *22.00, *22.30

Από Λεχώνια/Πλατανίδια: *7.35, *8.35, *9.35, 10.05, *10.35, 11.05, *11.35, 12.05, *12.35, 13.05, *13.35, 14.05, *14.35, 15.05, *15.35, 16.05, *16.35, 17.05, *17.35, 18.05, *18.35, 19.05, *19.35, 20.05, *20.35, 21.05, *21.35, 22.05, *22.35, *23.05  

Όπου υπάρχει το σημάδι (*) Πλατανίδια              


-Νο 6

8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10  


-Νο 8 Διμήνι 

10.45, 13.50, 18.20, 21.20      


–No 11

Από Αφετηρία: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, *16.50      

Από Νέο Κοιμητήριο: *9.45, *10.45, *11.45, *16.10, **17.10

Όπου υπάρχει το σημάδι (*): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Όπου υπάρχει το διπλό σημάδι (**): Τα δρομολόγια έχουν μετάβαση από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΙΑΣΟΝΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΡΗ - ΣΤΑΔΙΟΥ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΠΑΓΑΣΩΝ - 7 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ - ΙΚΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΠΑΠΑΡΗΓΑ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ


–No 15

Από Άναυρο: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Από Παλιά: 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.00


Σε ότι αφορά τα εκδοτήρια εισιτήριων θα λειτουργήσουν ως κάτωθι:

-Εκδοτήριο Κ. Καρτάλη (Μεταξύ των οδών Ερμού και Σωκράτους): 8:00 έως 16:00 και 17:30 έως 21:30

-Εκδοτήριο Λ. Δημητριάδος με Π. Μελά: 8:00 έως 16:00 και 17:30 έως 21:30

-Εκδοτήριο Κεντρικής Αφετηρίας: 5:10 έως 22:30


Σε κάθε περίπτωση διαβεβαιώνουμε το επιβατικό κοινό πως η διοίκηση των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου λαμβάνει δραστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό (COVID-19). Καθημερινά πραγματοποιούνται απολυμάνσεις σε όλα τα λεωφορεία, στα εκδοτήρια εισιτηρίων και σε όλες τις κεντρικές στάσεις όπου υπάρχουν στέγαστρα και χώρος αναμονής επιβατών με ειδικά σκευάσματα και συγκεκριμένα ειδικά βιολογικά απολυμαντικά εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Η απολύμανση γίνεται σε καθημερινή βάση τόσο στην έναρξη και στην λήξη της βάρδιας όσο και ενδιάμεσα των δρομολογίων σε όλο το εσωτερικό των λεωφορείων.

Σε ότι αφορά την προστασία των εργαζομένων οι Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου έχουν προχωρήσει στην προμήθεια αντισηπτικών (για χρήση μόνο των εργαζομένων) τα οποία και έχουν τοποθετηθεί σε σταθμούς (κεντρικό σταθμαρχείο), εκδοτήρια, γραφεία και όλους τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες.
ΕΤΣΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ
Κάνε την εγγραφή σου στο ploumistos.com $desc=και θα λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα μου στο mail σου

Voice Healing Therapy

Voice Healing Therapy
πατήστε την εικόνα για λεπτομέρειες

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H επαναστατική μέθοδος με on line ηχητικές συνεδρίες Αφύπνισης, Αυτοβελτίωσης, Αυτοσυγκέντρωσης, Αυτοθεραπείας και Ομιλίες Αυτογνωσίας & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Ο Σταύρος Πλουμιστός είναι ένας προικισμένος διαισθητικά άνθρωπος, που ως ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αφύπνισης του Νου & Αυτοβελτίωσης (Spiritual Energy Healing-man) Εκπαιδευτής και​ Σύμβουλος​ ζωής.

Έχει δημιουργήσει έπειτα από έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης - Αυτοθεραπείας με τίτλο "Voice Healing", ενώ λειτουργεί και ως Σύμβουλος ευεξίας - υγείας με την μέθοδο της νοερής απεικόνισης θετικών εικόνων επί θεμάτων υγείας (personal health coach for those living with diseases).

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αφύπνισης - Αυτοβελτίωσης, καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,417,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1870,ΑΠΟΨΕΙΣ,35,Άρθρα,814,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,103,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,682,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,116,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,735,ΒΙΝΤΕΟ,179,ΒΟΛΟΣ,40,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1808,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,140,Ειδηση-ολόγιο,9246,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,109,ΕΛΛΑΔΑ,665,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,61,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,23,ΕΡΕΥΝΕΣ,36,ΖΩΗ,128,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,27,Θεσσαλία,1315,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,37,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,293,Κόσμος,9434,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,16,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,41,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,280,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1509,Πολιτική,6780,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5891,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,72,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,57,Στηρίζω,340,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1071,Τοπικά,11679,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2527,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,31,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,83,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,593,Eco-News,2735,GP - info,5,voice healing therapy,29,
ltr
item
Ploumistos.com: Τροποποιούνται τα δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου
Τροποποιούνται τα δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου
Τροποποιούνται τα δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου
https://www.thenewspaper.gr/wp-content/uploads/2020/03/20181018_091448.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2020/09/blog-post_85.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2020/09/blog-post_85.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content