Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους νέους: Να γίνει ευκαιρία αγάπης η πανδημία φόβου

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους νέους: Να γίνει ευκαιρία αγάπης η πανδημία φόβου

⍆Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την μακραίωνη εκκλησιαστική... παράδοση και τάξη εορτάσθηκε στο Κέντρο της Ορθοδοξίας η Λαμπροφόρος Ανάσταση του Κυρίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέστη τα μεσάνυχτα του Μ.Σαββάτου της τελετής της Αναστάσεως στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, περιστοιχιζόμενος από τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, και ακολούθως απηύθυνε Μήνυμα για την εορτή του Αγίου Πάσχα προς το πλήρωμα της Εκκλησίας, και ιδιαιτέρως προς τους νέους, στους οποίους έχει αφιερώσει το τρέχον έτος 2020.Έκανε δε ιδιαίτερη συγκινητική αναφορά στους Ορθοδόξους νέους που ζουν στην Τουρκία, μέσα σε ένα ετερόθρησκο περιβάλλον και προέρχονται από διάφορες εθνικές μειονότητες, ζώντας κάτω από την στοργή και την μέριμνα της τοπικής, πρωτόθρονης Εκκλησίας.

Συγκεκριμένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε:

Χριστός ἀνέστη!

Τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου, ἀντηχεῖ στήν οἰκουμένη, γίνεται παλμός τῆς καρδιᾶς κάθε πιστοῦ.

Χριστός ἀνέστη καί πάλιν καί πολλάκις!

Γιορτάζουμε τό Πάσχα, ζώντας σέ ἕνα κόσμο πού συνεχίζει νά ἀναμετρᾶται μέ τήν φτώχεια καί τήν ἀδικία, μέ τήν βία καί τίς ἀντιπαραθέσεις καί, καί πού ἐφέτος, ἐπί πλέον, δοκιμάζεται, πολύ σκληρά, ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Καί ὁ ἄνθρωπος στέκεται αἰφνιδιασμένος καί φοβισμένος μπροστά σέ αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖον ἀνέτρεψε ὅλα ὅσα θεωρούσαμε βέβαια, αὐτονόητα καί σταθερά.

Ὅμως, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ προσδοκία καί ἡ ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο γιά τόν ἄνθρωπο πού σήμερα πάσχει, πονᾶ καί ἀγωνιᾶ. Τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου ὡς τήν ἀληθινή πηγή αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδας ἐξαγγέλλουμε ἀπόψε ἀπό αὐτήν τήν γωνιά τῆς γῆς, ἀπό τό Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπου ἐπί αἰῶνες συνεχίζουμε νά ζοῦμε σταυροαναστάσιμα, νά μεταδίδουμε φῶς Χριστοῦ καί νά κηρύττουμε ἀγάπη καί ἀδελφοσύνη. Ὁ θριαμβευτικός καί κοσμοχαρμόσυνος παιάνας τῆς ἐλπίδας «Χριστός ἀνέστη», μᾶς θυμίζει πώς πάντοτε τήν ὀδύνη τοῦ πάθους διαδέχεται ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

Σέ αὐτήν τήν ἀναπάντεχη δοκιμασία γιά τήν ἀνθρωπότητα, θά θέλαμε νά ἀπευθυνθοῦμε ἰδιαιτέρως πρός τίς νέες καί τούς νέους ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, λέγοντάς τους: Ἀγαπητά μας παιδιά, θά πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι μέσα ἀπό τή σημερινή, ἀλλά καί κάθε δοκιμασία, μποροῦμε ὅλοι νά γίνουμε καλύτεροι, καλλιεργώντας τίς ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί τῆς πίστεως, ἀφοῦ, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, «ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. ε΄, 3-5).

Ἀγαπητή νεολαία,

Σήμερα εἶστε περισσότερο ἀπό ποτέ ἡ ἐλπίδα καί τό αὔριο τῆς ἀνθρωπότητας. Ὄχι μόνο ὡς μιά φυσική, νομοτελειακή ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων, ἀλλά, ὡς τά πρόσωπα, τά ὁποία θά κληθοῦν νά σηκώσουν στούς ὥμους τους τό βάρος καί νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, γιά τήν διάσωση τῶν παραδόσεων, γιά τήν ἐλευθερία, τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀλληλεγγύη. Ἡ ἀνθρωπότητα χρειάζεται τά ὄνειρα καί τίς εὐαισθησίες σας, τόν δυναμισμό καί τήν θέλησή σας, τά ὁράματά σας γιά ἕνα καλύτερο κόσμο. Γιά νά προστατευθῇ ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ, τό κοινό μας σπίτι καί το φυσικό περιβάλλον.

Μή φοβηθεῖτε καμιά πανδημία, οὔτε καί τίς οἰκονομικές δυσκολίες πού ἀκοῦμε ὅτι θά ἔρθουν. Μπορεῖτε νά μετατρέψετε τήν πανδημία τοῦ φόβου καί τῆς ἀσθένειας σέ εὐκαιρία συμπαράστασης καί ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο, πρός τόν κάθε ἄνθρωπο. Ὅλοι εἴμαστε ἀδέλφια ἐπάνω σέ αὐτή τήν γῆ πού σήμερα στενάζει καί ἀγωνιᾶ.

Θά ἤθελα, ἰδιατέρως, νά χαιρετίσω πασχαλινά καί νά εὐλογήσω πατρικά τούς Ὀρθοδόξους νέους καί νέες πού ζοῦν ἐδῶ, πιό κοντά στό Πατριαρχεῖο μας: Ρωμηούς, Τούρκους, Ρώσσους, Οὐκρανούς, Ρουμάνους, Γεωργιανούς, Βουλγάρους, Γκαγκαούζους, καί κάθε ἐθνικότητας - πού μπορεῖ νά ὁμιλεῖτε, παιδιά μου, διαφορετική γλῶσσα καί νά ἔχετε διαφορετική κουλτούρα ὁ καθένας, ἀλλά σᾶς ἑνώνει ‒ μᾶς ἑνώνει ‒ ἡ κοινή Ὀρθόδοξη πίστη, ἡ πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό, τόν Λυτρωτή, τοῦ ὁποίου εἴσαστε ἀγαπημένα παιδιά. Καί ἀκόμη, σᾶς ἑνώνει τό ὅτι ὅλοι ἀνήκετε στήν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐφ᾽ ὅσον ζεῖτε, μόνιμα ἤ προσωρινά, σέ αὐτή τήν ἱστορική Πόλη, ἀλλά καί στά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του σέ αὐτή τή χώρα.

Ἐλπίζουμε τό συντομώτερο, μόλις οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέψουν, νά πραγματοποιήσουμε τό προγραμματισμένο συνέδριο ὅλων τῶν ἐν Τουρκία Ὀρθοδόξων νέων, καί τότε θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά συζητήσουμε γιά τά κοινά προβλήματα καί τά κοινά ὁράματά μας, γιά τό σήμερα καί τό αὔριο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας σέ αὐτό τόν τόπο, μέ τόν ὁποῖο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη.

Ἕως τότε, σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά, ἀγαπητοί μας νέοι καί νέες, καί σᾶς εὔχομαι, ὅπως καί σέ ὅλες καί ὅλους τούς νέους τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην ἐπαρχιῶν μας, ὅλες τίς εὐλογίες τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Χαιρετίζω ἐγκαρδίως καί τίς οἰκογένειές σας καί σᾶς καλῶ νά ἀναφωνήσουμε ὅλοι μαζί, πανηγυρικά «Χριστός ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη»!Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Συνεδρίες για να βρεις τον εαυτό σου και τον σκοπό σου - "Καλύτερα να αρχίσεις να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ψυχή με σώμα... και όχι για σώμα με ψυχή"

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
«Δεν υπάρχουν ανίατες ασθένειες, υπάρχουν ανίατοι άνθρωποι»

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις On Line Συνεδρίες ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

Για τις ηχητικές συνεδρίες Αφύπνισης, Διαλογισμού - Αυτοσυγκέντρωσης & Αυτοθεραπείας - Ίασης. Θα βρείτε ακόμη ομιλίες για την Αυτογνωσία & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες, Συμβουλευτικής, Αυτοβελτίωσης και Αφύπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523

Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,538,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2149,ΑΠΟΨΕΙΣ,115,Άρθρα,832,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,193,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,941,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,218,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1015,ΒΙΝΤΕΟ,577,ΒΟΛΟΣ,103,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1865,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,282,Ειδηση-ολόγιο,9243,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,114,ΕΛΛΑΔΑ,2058,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,88,ΖΩΗ,239,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,125,Θεσσαλία,1316,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,114,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1259,Κόσμος,10286,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,61,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,833,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1709,Πολιτική,6957,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6283,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,91,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,73,Στηρίζω,344,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1311,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3384,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,96,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,126,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,811,Eco-News,2962,GP - info,5,voice healing therapy,91,
ltr
item
Ploumistos.com: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους νέους: Να γίνει ευκαιρία αγάπης η πανδημία φόβου
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους νέους: Να γίνει ευκαιρία αγάπης η πανδημία φόβου
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τους νέους: Να γίνει ευκαιρία αγάπης η πανδημία φόβου
https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2020-04-19/pap01.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2020/04/blog-post_643.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2020/04/blog-post_643.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content