Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.. Ο Γκόρντον Μπράουν ζητά παγκόσμια κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.. Ο Γκόρντον Μπράουν ζητά παγκόσμια κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός

⍆Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τῆς διάσωσης τῶν τραπεζῶν.... του 2008, προτείνει κλιμάκιο ἡγετῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων στὸν τομέα τῆς ὑγείας γιὰ τὴν ἀντιμετώπισης τῆς κατάστασης

Ὁ Γκόρντον Μπράουν παροτρύνει τοὺς ἡγέτες τῶν χωρῶν νὰ δημιουργήσουν μιὰ προσωρινὴ μορφὴ παγκόσμιας κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς διπλῆς κρίσης - ἰατρικῆς καὶ οἰκονομικῆς - ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ Covid-19.

Ὁ πρώην πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ ἐπίκεντρο τῶν διεθνῶν προσπαθειῶν τὸ 2008 γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων της - σχεδόν - κατάρρευσης τῶν τραπεζῶν, δήλωσε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ μιὰ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας-κλιμάκιο, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ἡγέτες χωρῶν, ἐμπειρογνώμονες στὸν τομέα τῆς ὑγείας καὶ ἐπικεφαλῆς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν...ἐκτελεστικὲς ἐξουσίες γιὰ τὸν συντονισμό της ἐν γένει κατάστασης.

Μιὰ συνάντηση τῆς ὁμάδας τῶν ἀνεπτυγμένων καὶ ἀναπτυσσόμενων χωρῶν τῆς G20, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Σαουδικής Ἀραβίας, θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Πέμπτη, ἀλλὰ ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ.

"Αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἀπὸ μιὰ χώρα", εἶπε. "Πρέπει νὰ ὑπάρξει συντονισμένη παγκόσμια ἀνταπόκριση."

Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ἡ σημερινὴ κρίση εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη στὴν ὁποία συμμετεῖχε. "Ἐκεῖνο ἦταν ἕνα οἰκονομικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶχε οἰκονομικὰ αἴτια καὶ οἰκονομικὴ λύση.

"Αὐτὸ εἶναι, κατὰ πρῶτο καὶ κύριο λόγο, μιὰ ἰατρικὴ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης καὶ πρέπει νὰ ὑπάρξει κοινὴ δράση γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή του. Ὅσο περισσότερο ὅμως παρεμβαίνετε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰατρικῆς ἔκτακτης ἀνάγκης, τόσο περισσότερο θέτετε σὲ κίνδυνο τὶς οἰκονομίες. "

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης, ὁ Μπράουν ἔπεισε ἄλλους παγκόσμιους ἡγέτες γιὰ τὴν ἀνάγκη διάσωσης τῶν τραπεζῶν καὶ στὴ συνέχεια διοργάνωσε μιὰ συνάντηση τῶν G20 στὸ Λονδῖνο, ἡ ὁποία κατέληξε σὲ ἕνα πακέτο διάσωσης ὕψους 1,1 δολαρίων.

Παρὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «America first» (πρῶτα ἡ Ἀμερική), δήλωσε ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἡ σύσταση ἑνὸς σώματος ἔκτακτης ἀνάγκης μὲ ἐκτελεστικὲς ἐξουσίες.

Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ἡ προτεινόμενη παγκόσμια εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας θὰ ἀντιμετωπίσει τὴν κρίση σὲ δύο μέτωπα. Πρῶτον, μέσῳ τῆς συντονισμένης προσπάθειας γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἐμβολίου καὶ δεύτερον, μέσῳ τῆς ὀργάνωσης, τῆς παραγωγῆς, τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς ἀποτροπῆς τῆς κερδοσκοπίας σὲ βάρος τοῦ ἐμβολίου.

Πολλὲς χῶρες ἀνακοίνωσαν οἰκονομικὰ πακέτα τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες, ἀλλὰ ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι μιὰ ὁμάδα ἐργασίας θὰ μποροῦσε:
Α. νὰ διασφαλίσει ὅτι οἱ προσπάθειες τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν θὰ συντονιστοῦν,
Β. θὰ λάβει μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μείωσης τῶν κεφαλαίων ἀπὸ τὶς ἀναδυόμενες ἀγορὲς καὶ
Γ. θὰ συμφωνήσει μιὰ κοινὴ προσέγγιση γιὰ τὴ χρήση τῶν κρατικῶν δαπανῶν γιὰ τὴν τόνωση τῆς ἀνάπτυξης.

Ὁ Μπράουν δήλωσε ὅτι ὑπῆρξε ἀντίσταση τὸ 2008 στὴ χρήση τῆς ὁμάδας G20 ὡς μέσου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσης, ὡστόσο ἦταν σαφὲς στοὺς ἡγέτες παγκοσμίως ὅτι δὲν ὑπάρχει δυνατότητα νὰ δουλέψει κανεὶς μόνος του.
"Χρειαζόμαστε κάποιο εἶδος ἐκτελεστικοῦ διευθυντῆ", δήλωσε ὁ Μπράουν. "Ἄν τὸ ἔκανα καὶ πάλι, θὰ ἔκανα τὴ G20 μιὰ εὐρύτερη ὀργάνωση, διότι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες πρέπει νὰ ἀκούσεις τὶς χῶρες ποὺ πλήττονται περισσότερο, τὶς χῶρες ποὺ κάνουν τὴ διαφορὰ καὶ τὶς χῶρες ὅπου ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νὰ πληγεῖ ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς ἀτόμων - ὅπως ἡ Ἀφρική."

Ἡ Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο χρειάστηκε νὰ αὐξήσουν τὴν οἰκονομικὴ ἰσχύ τους, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης στὶς χῶρες μὲ χαμηλὸ καὶ μεσαῖο εἰσόδημα, ἀνέφερε.

Πηγή: Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ
Voice Healing: Έτσι μπορείς να αλλάξεις τις σκέψεις σου
Κάνε την εγγραφή σου στο ploumistos.com $desc=και θα λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα μου στο mail σου

Voice Healing Therapy

Voice Healing Therapy
πατήστε την εικόνα για λεπτομέρειες

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Μάθετε για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ

Για το κανάλι μου στο youtube Ploumistos Video ΕΔΩ

H επαναστατική μέθοδος με on line ηχητικές συνεδρίες Αφύπνισης, Αυτοβελτίωσης,
Αυτοσυγκέντρωσης, Αυτοθεραπείας και Ομιλίες Αυτογνωσίας & Σεμινάρια
επισκεφτείτε το www.voicehealing.gr

Για προσωπικές τηλε-συνεδρίες,
Αυτοβελτίωσης και Αφυπνισης του Νου ΕΔΩ

Άμεση επικοινωνία & ραντεβού: 6945 723 523
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,392,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1791,ΑΠΟΨΕΙΣ,14,Άρθρα,808,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,87,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,636,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,81,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,702,ΒΙΝΤΕΟ,164,ΒΟΛΟΣ,19,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1785,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,105,Ειδηση-ολόγιο,9247,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,107,ΕΛΛΑΔΑ,444,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,60,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,19,ΕΡΕΥΝΕΣ,24,ΖΩΗ,102,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,6,Θεσσαλία,1313,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,15,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,164,Κόσμος,9317,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,7,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,29,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,157,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1493,Πολιτική,6768,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5798,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,69,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,55,Στηρίζω,340,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1035,Τοπικά,11670,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2436,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,23,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,64,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,535,Eco-News,2703,GP - info,5,voice healing therapy,18,
ltr
item
Ploumistos.com: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.. Ο Γκόρντον Μπράουν ζητά παγκόσμια κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.. Ο Γκόρντον Μπράουν ζητά παγκόσμια κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.. Ο Γκόρντον Μπράουν ζητά παγκόσμια κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός
https://1.bp.blogspot.com/-h_dA4VvTQm0/Xn0bV-prgXI/AAAAAAAAcZs/B7-rZgTpjl45IshsT8cPE8ceg_-QLhFnwCLcBGAsYHQ/s400/Gordon%2Bbrown%2B%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h_dA4VvTQm0/Xn0bV-prgXI/AAAAAAAAcZs/B7-rZgTpjl45IshsT8cPE8ceg_-QLhFnwCLcBGAsYHQ/s72-c/Gordon%2Bbrown%2B%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25B1%2B%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2020/03/blog-post_454.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2020/03/blog-post_454.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content