«Καθαρισμός ρεμάτων» στο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού 500.000,00€

«Καθαρισμός ρεμάτων» στο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού 500.000,00€

⍆Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό νέα προκήρυξη... ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων», προϋπολογισμού 500.000,00€, ενώ στο προσεχές χρονικό διάστημα θα υπογραφεί νέα σύμβαση για τον καθαρισμό των ρεμάτων, επίσης προϋπολογισμού 500.000,00€. Η σύμβαση που θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες προβλέπει να γίνουν:

-Υδατόρεμα Άναυρος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αναύρου σε μήκος περίπου 350 μ.

- Υδατόρεμα Ξηριάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ξηριά σε μήκος περίπου 2000 μ.

- Υδατορέματα Αϊδινίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού δύο υδατορεμάτων στο Αϊδίνι σε μήκος περίπου 2300 μ.

- Υδατόρεμα Αγίου Ονουφρίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αγ. Ονουφρίου σε μήκος περίπου 700 μ.

- Υδατόρεμα Ροδιάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ροδιά σε μήκος περίπου 500 μ

- Υδατόρεμα Βελεστίνου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Βελεστίνου σε μήκος περίπου 1200 μ

- Υδατόρεμα πλησίον οικισμού Ριζομύλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος πλησίον οικισμού Ριζομύλου σε μήκος περίπου 1000 μ

- Υδατόρεμα Αγ. Λαυρεντίου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αγ. Λαυρεντίου σε μήκος περίπου 2000 μ.

- Υδατόρεμα Πτελεού : Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Πτελεού σε μήκος περίπου 500 μ.

-Υδατόρεμα Μπάνικα Δ. Ζαγοράς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Μπάνικα σε μήκος περίπου 1000 μ..

-Υδατόρεμα Μαυρούτσα Δ. Ζαγοράς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Μαυρούτσα σε μήκος περίπου 1000 μ.

Η προκήρυξη του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων» που υπογράφθηκε, αναφέρεται στον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Ηπειρωτική Μαγνησία, για την καλύτερη παροχέτευση των νερών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

- Υδατόρεμα Άναυρος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Αναύρου σε μήκος περίπου 1500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Υδατόρεμα Κραυσίδωνας: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Κραυσίδωνα σε μήκος περίπου 2000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Τάφρος Τιμλπαλέξη - Μικροθήβες: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού της τάφρου Τιμπλάλέξη στις Μικροθήβες σε μήκος περίπου 500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Υδατόρεμα Λαχανόρεμα Αγχιάλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Λαχανόρεμα Αγχιάλου σε μήκος περίπου 1000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Υδατόρεμα Καζανόρεμα Αγχιάλου: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Καζανόρεμα Αγχιάλου σε μήκος περίπου 500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Υδατόρεμα Καρούτας Αγριάς: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Καρούτας Αγριάς σε μήκος περίπου 800 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

- Υδατόρεμα Πλατανιάς Σηπιάδος: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Πλατανιάς Σηπιάδος σε μήκος περίπου 600 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου ή στο σταθμό μεταφόρτωσης Αργαλαστής

- Υδατόρεμα Ξηριάς Αλμυρού: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Ξηριά Αλμυρού σε μήκος περίπου 1000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη.Τα σκουπίδια και τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

Η απομάκρυνση στα παραπάνω ρέματα από απορρίμματα, μπάζα ή βλάστηση θα γίνει με σκοπό την αποκατάσταση της αρχικής διατομής τους με μηκοτομική προσαρμογή της κοίτης τους . Η πρόσβαση των μηχανημάτων καθαρισμού θα γίνει μέσω της κοίτης από σημεία που διασταυρώνονται τα ρέματα με το οδικό δίκτυο, ή από προσωρινές ράμπες εισόδου-εξόδου των μηχανημάτων , οι οποίες θα καθαιρεθούν με το πέρας του έργου.

Λόγω της δυναμικότητας του έργου και έκτακτων περιστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν, ο ακριβής τόπος επέμβασης θα προσδιοριστεί κατά την έναρξη των εργασιών.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη ανέφερε «Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό έργο, προκειμένου να θωρακίσουμε περιοχές στη Μαγνησία και να μην παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε ενδεχόμενο εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δρομολογείται και αυτό το έργο, το οποίο αναμένεται σε συνδυασμό με τα αντιπλημμυρικά έργα, να διαφυλάξει από ενδεχόμενες πλημμύρες τις ανθρώπινες κοινότητες και τις περιουσίες».
Εκπαίδευση για την αφύπνιση του πνεύματος και καθοδήγηση της προσωπικής ενέργειας
Κάνε την εγγραφή σου στο ploumistos.com $desc=και θα λαμβάνεις όλα τα νέα άρθρα μου στο mail σου

Πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τον Στ. Πλουμιστό

Ο Σταύρος Πλουμιστός είναι ο ιδρυτής του Συμβουλευτικού κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ από το 2000 και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης & Προσωπικής Εξέλιξης, ενώ παράλληλα είναι Spiritual Energy Healing-man (Εκπαιδευτής αφύπνισης του πνεύματος και καθοδηγητής της προσωπικής ενέργειας).

Έχει δημιουργήσει έπειτα έρευνα και εκατοντάδες εθελοντικές δοκιμές με πελάτες του, την δική του μεθοδολογία με τίτλο "Voice Healing Therapy" για την Αυτοβελτίωση, την Αφύπνιση και την προπονητική του Νου - της σκέψης, με την δημιουργία προσωπικών ηχητικών αρχείων που σου αλλάζουν την ζωή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως προσωπικός προπονητής υγείας με την μέθοδο της νοερής απεικόνισης θετικών εικόνων επί θεμάτων υγείας (personal health coach for those living with diseases).

Πραγματοποιεί προσωπικές συνεδρίες Αυτοβελτίωσης, καθοδήγησης και διαισθητικής αρωγής. Επίσης Διαλέξεις - Σεμινάρια, Workshop και δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Εάν βιώνετε δονήσεις αναζήτησης για να βρείτε το σκοπό σας, επικοινωνήστε μαζί μου και θα κανονίσουμε μια κλήση για να σας βοηθήσω να ανακαλύψετε τον μοναδικό σας σκοπό σε αυτόν τον κόσμο και πώς να ξεκινήσετε την ευθυγράμμιση με τους στόχους και τα όνειρα σας για να ζήσετε τη ζωή που θα θέλατε!

Για συνεδρίες με Skype ή Messenger ή Viber ΕΔΩ
Για τις ομιλίες και τα σεμινάρια ΕΔΩ
Για το κανάλι μου PLOUMISTOS VIDEO ΕΔΩ
Για ηχοθεραπευτικές συνεδρίες ΕΔΩ
Διαβάστε τις νέες προβλέψεις μου ΕΔΩ
Για συνεδρία πρόβλεψης πληροφορίες ΕΔΩ

Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,355,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,1714,ΑΠΟΨΕΙΣ,10,Άρθρα,805,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,30,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,560,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,22,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,614,ΒΙΝΤΕΟ,142,ΒΟΛΟΣ,14,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1778,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,29,Ειδηση-ολόγιο,9247,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8167,ΕΚΤΑΚΤΑ,25,ΕΛΛΑΔΑ,221,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,59,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,9,ΕΡΕΥΝΕΣ,22,ΖΩΗ,33,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,2,Θεσσαλία,1313,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,61,Κόσμος,9089,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,10,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,24,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1475,Πολιτική,6753,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,5698,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,67,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,49,Στηρίζω,340,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,975,Τοπικά,11654,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,2270,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,21,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,18,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,440,Eco-News,2641,GP - info,5,voice healing therapy,12,
ltr
item
Ploumistos.com: «Καθαρισμός ρεμάτων» στο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού 500.000,00€
«Καθαρισμός ρεμάτων» στο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού 500.000,00€
«Καθαρισμός ρεμάτων» στο Ν. Μαγνησίας προϋπολογισμού 500.000,00€
https://i2.wp.com/e-volos.gr/wp-content/uploads/2018/01/Kolyndrini_Agorastos54.jpg?fit=1500%2C860&ssl=1
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2018/01/50000000.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2018/01/50000000.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ Διαβάστε περισσότερα Reply Cancel reply Delete By Home ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Προβολή όλων ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LABEL ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ Not found any post match with your request ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευτ Τρ Τετ Πεμ Παρ Σατ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content