Εννιά στους δέκα δανειολήπτες δεν προσκόμισαν τα στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους

Εννιά στους δέκα δανειολήπτες δεν προσκομίσουν τα στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους

Ισχνή ήταν η ανταπόκριση των δανειοληπτών με καθυστερούμενες οφειλές στον πρώτο γύρο των «αναγνωριστικών» επιστολών που έλαβαν από τις τράπεζες, οι οποίες τους κάλεσαν να προσκομίσουν τα οικονομικά τους στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα ληξιπρόθεσμα δάνειά τους.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η ανταπόκριση ήταν μόλις στο 10% και αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι «συνεργάσιμοι» δανειολήπτες έχουν σπεύσει προ επιστολών στις τράπεζες ζητώντας να ρυθμιστούν.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά ότι: Η ανταπόκριση των δανειοληπτών θα «μετρηθεί» αφού σταλεί και η δεύτερη επιστολή. Και διευκρινίζουν ότι, ενώ η διατύπωση της πρώτης επιστολής ήταν «λάιτ», δηλαδή ζητούσαμε από όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 30 μέρες να προσέλθουν εντός 15 ημερών στην τράπεζα, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ρύθμισης, η δεύτερη επιστολή θα είναι πιο «σκληρή», καθώς θα καθιστά σαφές ότι για όποιον δεν προσέλθει για ρύθμιση η τράπεζα θα ενεργοποιεί τις διαδικασίες πλειστηριασμού.

Τα στελέχη των τραπεζών που ασχολούνται με το θέμα των «κόκκινων» δανείων, τα οποία έχουν υπερβεί τα 100 δισ. ευρώ (με συνολικά υπόλοιπα δανεισμού στα 212 δισ. ευρώ), σημειώνουν πως το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει βάλει σαφείς κανόνες και όσοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία δεν θα χάσουν τα σπίτια τους.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η απάντηση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης ρωτήθηκε αν υπάρχει φόβος τα σπίτια εκείνων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους να περάσουν στα λεγόμενα distressed funds ή «κοράκια των αγορών»: «Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος φόβος, καθώς ο νέος νόμος βάζει σαφείς κανόνες, τους οποίους τους οποίους πρέπει να σεβαστούν όλοι. Και οι τράπεζες και τα ξένα funds. Αρα, για τον ανήμπορο να πληρώσει δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Η μεγάλη πρόκληση είναι να πληρώσουν οι "στρατηγικοί κακοπληρωτές". Αυτό είναι περίπου ένα 20% του συνόλου, τόσο στα στεγαστικά όσο και σε επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε».

Οι πρώτες επιστολές που έλαβαν οι δανειολήπτες είχαν εσώκλειστο και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος.

«Μέσω της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) τράπεζα και δανειολήπτης μπορούν να οδηγηθούν στην κατάλληλη λύση για τη ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση των οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Επομένως έχουμε επιλογές και υπάρχουν λύσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε επιστολή συστημικής τράπεζας. Η ΔΕΚ ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια.

• Επικοινωνία της τράπεζας με τον δανειολήπτη.

• Υποβολή στοιχείων οικονομικής πληροφόρησης από τον δανειολήπτη.

• Αξιολόγηση από την τράπεζα των οικονομικών στοιχείων και της συνολικής οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

• Υποβολή από την τράπεζα κατάλληλης πρότασης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης οφειλών.

• Υποβολή ένστασης από τον δανειολήπτη.

Ακόμα στην επιστολή γίνεται αναφορά σε ενδεικτικούς τύπους ρυθμίσεων.

Oι αξιολογήσεις
Οι τράπεζες για να αξιολογήσουν τον κάθε δανειολήπτη, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις επιστολέςπου στάλθηκαν λαμβάνουν υπόψη τους:

• Την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα προσκομίσει και τη διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών του στοιχείων, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Εκτιμητών (RICS) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

• Τις συνολικές οφειλές του δανειολήπτη έναντι των τραπεζών, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

• Την τρέχουσα δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών του δανειολήπτη.

• Το ιστορικό της οικονομικής του συμπεριφοράς.

• Την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης».

Στην περίπτωση «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες αξιολογούνται:

• Το επιχειρηματικό σχέδιο ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

• Η ίδια συμμετοχή των βασικών μετόχων στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

• Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Οι προτάσεις των τραπεζών σε νοικοκυρια και επιχειρησεις

1ο σχέδιο ρύθμισης
Μείωση μηνιαίας δόσης με:
• Πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα.
• Πληρωμή μέρους των τόκων για ένα διάστημα.
• Μειωμένη σταθερή δόση με αύξηση της διάρκειας του δανείου.
• Μειωμένη δόση η οποία αναπροσαρμόζεται σταδιακά.
• Αλλαγή τύπου επιτοκίου (σταθερό ή κυμαινόμενο).

2ο σχέδιο
Μείωση μηνιαίας δόσης με σημαντικό «ψαλίδισμα» του επιτοκίου και ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής, με παροχή πρόσθετης εξασφάλισης.

3ο σχέδιο
Σε πελάτες που διατηρούν περισσότερα του ενός μη εξασφαλισμένα δάνεια, δίνεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με νέους όρους και αναπροσαρμοσμένη στις οικονομικές τους δυνατότητες, μηνιαία δόση.

4ο σχέδιο
Στις επιχειρήσεις προτείνεται:
•Μεταφορά χρονικά μίας δόσης του δανείου
•Προσαρμογή των δόσεων λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα στη ρευστότητα του δανειολήπτη

5ο σχέδιο
Για οριστική διευθέτηση προτείνονται ρυθμίσεις που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την εθελοντική ρευστοποίηση μέρους της περιουσίας
του δανειολήπτη.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,573,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2210,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,834,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,214,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,975,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,225,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1141,ΒΙΝΤΕΟ,714,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1868,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,311,Ειδηση-ολόγιο,9243,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2208,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,91,ΖΩΗ,241,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,144,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,130,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1455,Κόσμος,10367,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,924,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1750,Πολιτική,6962,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6319,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,75,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1340,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3433,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,110,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,128,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,843,Eco-News,3006,GP - info,5,voice healing therapy,97,
ltr
item
Ploumistos.com: Εννιά στους δέκα δανειολήπτες δεν προσκόμισαν τα στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους
Εννιά στους δέκα δανειολήπτες δεν προσκόμισαν τα στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους
Εννιά στους δέκα δανειολήπτες δεν προσκομίσουν τα στοιχεία ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους
http://www.crashonline.gr/wp-content/uploads/2015/05/KOKKINA-DANEIA.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2016/01/ennia-stous-deka-daneiolhptes-den-proskomisan-ta-stoixeia-wste-na-rytmistoun-ta-daneia-tous.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2016/01/ennia-stous-deka-daneiolhptes-den-proskomisan-ta-stoixeia-wste-na-rytmistoun-ta-daneia-tous.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content