Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για το φορολογικό σύστημα - ΦΠΑ - ΟΑΕΕ και για το Βόλο

Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για το φορολογικό σύστημα - ΦΠΑ - ΟΑΕΕ και για το Βόλο

Μέσα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης που διανύουμε οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουνε δεχτεί βαρύ πλήγμα τόσο από τις ακολουθούμενες πολιτικές όσο και από το γενικότερο περιβάλλον σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δίχως αμφιβολία αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Πολλά τα προβλήματα που ταλανίζουν τους κλάδους τους οποίους αντιπροσωπεύει η Ομοσπονδία μας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες επαγγελματικών προβλημάτων και περιστατικών που ξεπερνούν κάθε όριο λογικής. 

Σας παραθέτουμε μια σειρά προτάσεων πιστεύοντας στη στήριξη σας. Θέλουμε εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσουμε γι’ αυτό και ελπίζουμε σε μια γόνιμη, ουσιαστική και αποτελεσματική μελλοντική μας συνεργασία, πρώτα προς όφελος της κοινωνίας και έπειτα προς όφελος των ΕΒΕ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ακολουθούν οι βασικές προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

[1] Μείωση του φορολογικού συντελεστή που σήμερα είναι 26% από το «πρώτο ευρώ» και αντίστοιχη μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου.

[2] Σταδιακή προσαρμογή του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή στο φόρο επί των διανεμόμενων κερδών. Στις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, και των προσωπικών εταιρειών με απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές μορφές φορολόγησης, είτε στο πλαίσιο της εταιρικής φορολόγησης με αφορολόγητο όριο είτε στην κλίμακα των μισθωτών με προοδευτική κλίμακα και δυνατότητα συλλογής αποδείξεων διότι βρίσκονται σε δυσμενέστερη φορολογικά κατάσταση από τις λοιπές κεφαλαιουχικές οντότητες. Ειδικά, οι ΟΕ και ΕΕ που έχουν υποχρεωτική διανομή κερδών φορολογούνται αυτόματα με 26% + 10% (επί του υπολειπόμενου 74%) =33% , βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση.

[3] Θεσμοθέτηση αφορολόγητου ποσού με συλλογή αποδείξεων για όλες τις επαγγελματικές ομάδες.

[4] Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για ακίνητες περιουσίες που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως συντελεστές παραγωγής, όπως και για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε υποθηκευμένες αξίες και δανειακά βάρη (αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις με δάνεια). Απαραίτητη προϋπόθεση για το νέο φόρο ακινήτων είναι η άμεση αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

[5] Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση και με δεδομένο τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα να αποτελέσει επιπρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για τον ΟΑΕΕ.

[6]Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης αποτελεί ακόμη ένα μέτρο το οποίο θεσπίστηκε εν μέσω οικονομικής κρίσης προκειμένου να επιτευχθεί η τόνωση των κρατικών εσόδων, με συντελεστές που κυμαίνονται από 1% - 4% για έχοντες εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Οι επιβαρύνσεις του συγκεκριμένου μέτρου, (αν και μειώνονται κατά 30% για τα εισοδήματα της χρήσης 2014), συνετέλεσαν στην απομύζηση επιπλέον πόρων από ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται με τη σταδιακή αποκατάσταση κάποιων βασικών οικονομικών μεγεθών, να αναθεωρηθεί – μέσω της περαιτέρω μείωσης των συντελεστών – είτε ακόμη και να καταργηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

[7] Θεσμοθέτηση του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές επιχειρήσεις έτσι ώστε οι τελευταίες να χρηματοδοτήσουν με ίδια μέσα και χωρίς επιπρόσθετο διοικητικό κόστος τα μικρά επενδυτικά τους σχέδια.

[8] Διόρθωση των στρεβλώσεων που δημιουργεί η φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων με αντικειμενικά κριτήρια σε ένα οικονομικό περιβάλλον επταετούς ύφεσης .

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

[1] Άμεση μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 18%, με ταυτόχρονη διατήρηση του ΦΠΑ σε τουριστικές περιοχές ως έχει και διατήρηση του 13%.

[2] Εξαίρεση από το καθεστώς του ΦΠΑ επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 20.000 ευρώ.

[3] Συμψηφισμός οφειλών – συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – μεταξύ ιδιωτών, επιχειρήσεων, Δημοσίου (και με την στενή και με την ευρεία έννοια του όρου ).

Λοιπά Φορολογικά Θέματα

[1] Να θεσμοθετηθεί αφορολόγητο έως τα 200.000 ευρώ ως προς το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων μεταξύ συγγενών Α΄ Βαθμού για λόγους συνταξιοδότησης και να απλοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασης σε περίπτωση ατομικής οντότητας με απλή δήλωση αλλαγής των δύο ΑΦΜ.

[2] Να εξεταστεί η μείωση του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης επιχειρήσεων και σε τρίτο εφόσον δεν υπάρχει φυσική διαδοχή έτσι ώστε να μεταβιβάζεται η επιχείρηση και σε κάποιον εργαζόμενο της.

[3] Πρόσφατα η Κυβέρνηση ψήφισε διάταξη με την οποία επιβάλλεται προκαταβολή φόρου 26% στις συναλλαγές ελληνικών επιχειρήσεων με εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ενώ η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι και ορθώς να περιορίσει τις εικονικές και τριγωνικές συναλλαγές εντούτοις για ακόμη μια φόρα αυτή που τελικά θα την πληρώσουν είναι οι επιχειρηματίες εκείνοι που δραστηριοποιούνται και συναλλάσσονται επιχειρηματικά με καθ’ όλα νόμιμους τρόπους. Αυτοί θα στερηθούν ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητας τους. Αυτοί θα επιφορτιστούν με νέα διοικητικά και γραφειοκρατικά βάρη για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει η διάταξη αυτή να καταργηθεί και το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα να επανεξεταστεί ύστερα και από σχετική συζήτηση με την επιχειρηματική κοινότητα.

[4] Σχετικά με την ανάγκη διεύρυνσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό της φοροδιαφυγής, η ΟΕΒΕΜ τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού των συστημάτων των ΜμΕ και της άμεσης διασύνδεσης με τις ΔΟΥ, επισημαίνει όμως ότι το κόστος μετάβασης δε θα πρέπει να βαρύνει τις επιχειρήσεις. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η δικλείδα για την αποτροπή της φοροδιαφυγής είναι κυρίως ο προληπτικός έλεγχος , οι ουσιαστικοί έλεγχοι, η φορολογική δικαιοσύνη και τα κατάλληλα κίνητρα προς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Οφειλές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

Η ΟΕΒΕΜ αναφορικά με τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία επισημαίνει τα εξής:

Δεν προβλέπεται κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, αναφορικά με το ύψος της οφειλής που δύναται να καταβάλλει ο οφειλέτης (πχ να μην υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου εισοδήματος).

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό συμψηφισμό οφειλών δημοσίου και ιδιωτών. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση επιστροφών προς τους ιδιώτες από το δημόσιο.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των υπέρογκων προστίμων που προκύπτουν για τυπικές και διαδικαστικές παραβάσεις.

Δε λαμβάνεται μέριμνα για όσους συνεπείς φορολογούμενους είχαν κάνει εκπρόθεσμες καταβολές οφειλών αλλά και προστίμων, προσαυξήσεων και για τους οποίους παραμένει μέρος της οφειλής.

Δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις οφειλές στους ΟΤΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΑΕΕ

1. Εγγυημένη και επαρκής κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξ ορισμού πηγάζει από τον Δημόσιο Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης

2. Εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Η εξέλιξη των δεικτών απασχόλησης την τελευταία τριετία υποδηλώνει ότι η εργασία δεν μπορεί πλέον να σηκώσει στον ίδιο βαθμό το κύριο βάρος χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, των παροχών πρόνοιας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρότι η θέση της ΓΣΕΒΕΕ επί της αρχής είναι η κατάργηση κάθε έκτακτου τέλους ή επιβάρυνσης προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο δεδομένων των συνθηκών και για όσο καιρό εισπράττεται το τέλος επιτηδεύματος θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποδίδεται ανταποδοτικά υπέρ του ΟΑΕΕ και όχι για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.

3. Αποδέσμευση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από την ασφαλιστική ενημερότητα.

4. «Πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου.

5. Παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Από αυτό το μέτρο, με μετριοπαθείς εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση των μισών οφειλετών του Οργανισμού (~200.000 ασφαλισμένοι), μπορούν να εισρεύσουν στα ταμεία του ΟΑΕΕ περισσότερα από 600 εκ €/ έτος.

6. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη του οφειλέτη στα 40.000 €, με παράλληλη διόρθωση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχετικά με τον αριθμό των 30 μηνιαίων κατώτατων συντάξεων, που είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες συντάξεις.

7. Ειδική μέριμνα για υπερήλικες ασφαλισμένους, που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας, οι οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 20.000€, έχουν τερματίσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια και να τους δοθεί η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας την εθνική σύνταξη με ό, τι μπορεί να προκύψει αναλογικά από τις εισφορές που έχουν καταβάλει. Σημειώνεται, ότι στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχουν διατάξεις, όπως ισχύουν σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που να προβλέπουν πρόωρη και κατ’ επέκταση μειωμένη συνταξιοδότηση. Επίσης υπάρχει μία κατηγορία ασφαλισμένων, οι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και χρειάζεται να ληφθεί ειδική μέριμνα.

8. Δημιουργία κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ, ανταγωνιστικής προς τον ΟΓΑ, για την ένταξη των ασφαλισμένων που ανήκουν στις προαιρετικές περιοχές. Όλοι οι επιτηδευματίες να υπόκεινται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, χωρίς καμία χαριστική εξαίρεση, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες (στη λογική των προαιρετικών περιοχών)

9. Διεύρυνση, χωρίς προϋποθέσεις-αποκλεισμούς τεχνικής φύσης, των αποδεκτών του βοηθήματος ανεργίας, εφόσον έχουν συνεισφέρει, μέσω των ασφαλιστικών τους εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

10. Άμεσος εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΕ έτσι ώστε αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρακτική του ικανότητα και αφετέρου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ως προς τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τόσο στους ασφαλισμένους όσο και στους συνταξιούχους. Η Διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί ότι βασικός της ρόλος δεν είναι αυτός του τιμωρού, αλλά της υποστήριξης του ασφαλισμένου.

Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για την Δημόσια Διοίκηση είναι οι εξής:

20% των προμηθειών υλικών ή παροχής υπηρεσιών να προέρχονται από Ελληνικές επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα και παράγουν ελληνικά προϊόντα. Βασική προϋπόθεση να είναι η τιμή ανταγωνιστικότερη της τελευταίας τιμής που είχε λάβει η δημόσια υπηρεσία.

Να εξεταστεί σοβαρά η χρήση ενός μοναδικού αριθμού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των επιχειρήσεων και των πολιτών για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ως τέτοιος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ο ΑΜΚΑ, είτε ο ΑΦΜ, είτε κάποιος άλλος.

Το κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία να συνοδεύεται από ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων που αφορούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο τόσο την ταχύτητα όσο και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας των επενδυτών

Ιδιαίτερη μέριμνα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπου πέρα από την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας χρειάζονται την ολόπλευρη στήριξη του κράτους.

Εφαρμογή της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω». Με προφανή έμφαση στον έλεγχο και παράλληλα στην γρήγορη και απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδειών. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη σαφούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να μην επιτρέπονται πολλαπλές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων.

Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τα οποία θα λειτουργούν:

(α) ως “onestopshop”, δηλαδή σημεία μοναδικής επαφής για κάθε συναλλαγή του επιχειρηματία με το Δημόσιο (ίδρυση, αδειοδότηση, λύση της επιχείρησης καθώς και όλες τις επιμέρους διαδικασίες) με αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων.

β) ως σημεία πληροφόρησης και ενημέρωσης. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων θα πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τον Επενδυτικό Νόμο, τις εξαγωγές, την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, τη φορολογία κλπ. Σε δεύτερο στάδιο θα μπορούσαν να παρέχουν και υπηρεσίες συμβουλευτικής και mentoring στους επιχειρηματίες.

Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜΜΕ μέσω Πιστοποιημένων Μηχανικών (ΤΕΕ), κατά τα πρότυπα έκδοσης οικοδομικών αδειών (χωρίς τη μεσολάβηση δημόσιας υπηρεσίας) αρχικά για τις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να αρθούν τα εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας με στόχο τον περιορισμό της άναρχης επέκτασης των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων. Παράλληλα, θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την αναβάθμιση των τοπικών αγορών ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ισότιμα με τα πολυκαταστήματα και να καταστούν ελκυστικοί πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος (ανοικτές τοπικές αγορές).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τουριστική προβολή της Μαγνησίας μέσω του ΕΟΤ.

Προώθηση τοπικών προϊόντων (γεωργικών – βιοτεχνικών).

Προώθηση θρησκευτικού τουρισμού.

Καταδυτικά πάρκα.

Προώθηση τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Ακτοπλοϊκών συνδέσεων των Σποράδων.

Προώθηση ναυταθλητισμού.

Εξοπλισμός Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Εκσυγχρονισμός χιονοδρομικών κέντρων ΟΡΘΡΥΣ - ΧΑΝΙΑ.

Ολοκλήρωση έργου του Περιφερειακού.

Προώθηση αεροδρομίου κεντρικής Ελλάδας ( Νέα Αγχίαλος).

Δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής.

Προώθηση ιστιοπλοϊκών αγώνων.

Πλήρη και σύγχρονη προβλήτα για προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι.

Πάταξη παράνομου εμπορίου σε τουριστικές περιοχές του Νομού μας.
"ΟΝ LINE ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ"
"Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"
Για πληροφορίες και αγορά πατήστε την εικόνα

Για πληροφορίες πατήστε την εικόνα

ΣΤ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας

LifeHealthCare - Ολιστική προσέγγιση της υγείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όνομα

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ,586,ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,2214,ΑΠΟΨΕΙΣ,122,Άρθρα,835,ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ,222,ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ,1088,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ,264,ΑΦΥΠΝΙΣΗ,1252,ΒΙΝΤΕΟ,829,ΒΟΛΟΣ,133,ΓΥΝΑΙΚΑ-THILIKO,1870,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,330,Ειδηση-ολόγιο,9242,Ειδηση-ολόγιο ΕΛΛΑΔΑ,8165,ΕΚΤΑΚΤΑ,115,ΕΛΛΑΔΑ,2229,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ - ΧΡΗΣΜΩΝ,64,ΕΠΙΒΙΩΣΗ,49,ΕΡΕΥΝΕΣ,98,ΖΩΗ,242,ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ,159,Θεσσαλία,1324,ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,133,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,1558,Κόσμος,10386,ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ,17,ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ,64,ΝΕΑ ΤΑΞΗ,946,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1757,Πολιτική,6964,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6355,ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΧΡΗΣΜΟΙ,97,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ,84,Στηρίζω,345,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,1351,Τοπικά,11682,ΤΡΕΙΣ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας,1,ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ,3473,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,112,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,132,ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ,393,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,913,Eco-News,3015,GP - info,5,voice healing therapy,103,
ltr
item
Ploumistos.com: Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για το φορολογικό σύστημα - ΦΠΑ - ΟΑΕΕ και για το Βόλο
Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για το φορολογικό σύστημα - ΦΠΑ - ΟΑΕΕ και για το Βόλο
Οι προτάσεις της ΟΕΒΕΜ για το φορολογικό σύστημα - ΦΠΑ - ΟΑΕΕ και για το Βόλο
http://2.bp.blogspot.com/-9tcseNxBa-U/VTd_wE6bGXI/AAAAAAAAXDk/r6uJyc5kQPE/s320/%CE%9F%CE%95%CE%92%CE%95%2B%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-9tcseNxBa-U/VTd_wE6bGXI/AAAAAAAAXDk/r6uJyc5kQPE/s72-c/%CE%9F%CE%95%CE%92%CE%95%2B%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg
Ploumistos.com
https://www.ploumistos.com/2015/05/blog-post_920.html
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/
https://www.ploumistos.com/2015/05/blog-post_920.html
false
8744407500552563135
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content