================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Στ. Πλουμιστός: Να πως δηλητηριάζεις την ψυχή σου και "σβήνεις" το φως σου

⍆Ψυχή είναι η ζωή που υπάρχει σε κάθε κτίσμα, όπως στα φυτά και τα ζώα, ψυχή είναι και η ζωή....
που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, είναι και ο κάθε άνθρωπος που έχει ζωή, ψυχή είναι και η ζωή που εκφράζεται μέσα από το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας, είναι αυτό το πνευματικό στοιχείο της υπάρξεώς μας.

Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό της ψυχής με την πνευματική της έννοια, ως του πνευματικού στοιχείου της υπάρξεώς μας, θα αναφερθώ στον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος λέει ότι η ψυχή είναι ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη στους σωματικούς οφθαλμούς, λογική και νοερά, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και του δίδει ζωή, αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική: «Ψυχή τοίνυν εστίν ουσία ζώσα, απλή, ασώματος, σωματικοίς οφθαλμοίς κατ’ οικείαν φύσιν αόρατος, λογική τε και νοερά, ασχημάτιστος, οργανικώ κεχρημένη σώματι και τούτω ζωής αυξήσεώς τε και αισθήσεως και γεννήσεως παρεκτική... αυτεξούσιος, θελητική τε και ενεργητική, τρεπτή ήτοι εθελότρεπτος, ότι και κτιστή, πάντα ταύτα κατά φύσιν εκ της του δημιουργήσαντος αυτήν χάριτος ειληφυία, εξ ης και το είναι και το φύσει ούτως είναι είληφεν»

(Από τον αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού: Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 152)

Οι θεωρίες περί δημιουργίας της ψυχής ανά τους αιώνες.

Όπως αναφέραμε στο εισαγωγικό μας σημείωμα για τη δημιουργία της ψυχής δεν έχουμε δόγμα αλλά διάφορες γνώμες και θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής:

α. Θεωρία περί προϋπάρξεως των ψυχών.

Κατ’ αυτή τη θεωρία, την οποία υιοθέτησαν ο Πλάτωνας, ο Φίλωνας, ο Ωριγένης και άλλοι, οι ψυχές δημιουργήθηκαν προ πάντων των αιώνων αλλά για λόγους ηθικής τους πτώσεως φυλακίζονται κατά κάποιο τρόπο στο σώμα.

Η θεωρία αυτή της προϋπάρξεως των ψυχών κατέρρευσε με τη διδασκαλία του Γρηγορίου Νύσσης και επικυρώθηκε με την Ε’ Οικουμενική Σύνοδο στα πλαίσια της καταδίκης των κακοδοξιών του Ωριγένη.

β. Θεωρία περί δημιουργίας των ψυχών.

Κατ΄ αυτή οι ψυχές δημιουργούνται αμέσως από το Θεό κατά σύλληψη του ανθρώπου. Η θεωρία αυτή είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή διότι κατ’ αυτήν ο Θεός συνεχίζει να είναι δημιουργός ενώ κατά την Αγία Γραφή «κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού τη ημέρα την εβδόμη».

Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα προς αποδοχή της θεωρίας αυτής είναι το ότι η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος γίνεται από το Θεό.

Αυτή η θεωρία συναντάται κυρίως στους δυτικούς και μάλιστα γίνεται δεκτή και από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, διότι ευνοεί το δόγμα της περί ασπίλου συλλήψεως της Θεοτόκου.

Ένας από τους μεγαλύτερους θιασώτες της θεωρίας αυτής ήτανε και ο Πάπας Πίος ο ΙΒ΄.

γ. Θεωρία περί μεταφυτεύσεως των ψυχών.


Κατ’ αυτή οι ψυχές φύονται από τους γονείς στα τέκνα βάση της κληρονομικής διαδοχής αλλά και με την ευλογία του Θεού σύμφωνα με το αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Αυτή είναι η επικρατέστερη θεωρία μέχρι σήμερα την οποία δέχεται και ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.

Αν επιθυμείτε να νιώσετε το κείμενο που ακολουθεί, σας προτείνω να το διαβάσετε με την μουσική υπόκρουση που σας προτείνω, στα 432 Hz


Γιατί δηλητηριάζεις την ψυχή σου;
Ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο ως καθαρές ψυχές, αθώες και απόλυτα όμορφες. Αλλά επειδή δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής, τείνουμε να χάσουμε το δρόμο μας ακούγοντας τους άλλους.

Η οικογένειά μας, το περιβάλλον και ο πολιτισμός μας μπορούν μόνο να μας διδάξουν τι πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε, αλλά να μην χάσουμε τους προσωπικούς στόχους της ζωής μας. Επειδή ο προορισμός μας στη ζωή είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μια ιδέα. Μόνο όταν συντονίσουμε τον βαθύτερο εαυτό μας, οι ενδείξεις αρχίζουν να εμφανίζονται οδηγώντας τον προς την πνευματική αφύπνιση, δηλαδή τον προορισμό μας. Αλλά πριν συμβεί αυτό, υποβαλλόμαστε από τον δημιουργό μας σε μια σειρά δοκιμών και σφαλμάτων, που συναντάμε πολλές απογοητεύσεις κάνοντας συνεχείς αγώνες επειδή έχουμε κλειδώσει μέσα μας "πάθη" όπως αυτό της ύλης. Μόνο όταν είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε κάθε παραδοχή για το πώς νομίζουμε ότι πρέπει να ζήσουμε... αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ζούμε και είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός σε μας.

Ωστόσο, κατά μήκος του δρόμου της αυτοανακαλύψεως, μια συγκεκριμένη κενότητα τείνει να έρχεται μέσα σας, ή ας πούμε ότι γίνεται επισημασμένη. Πολλά πράγματα γύρω σας είναι πραγματικά συνδεδεμένα με αυτό το σκοτάδι που δηλητηριάζει την ψυχή σας και εμποδίζει το αληθινό σας φως να λάμπει.

Ένα μέρος του ταξιδιού είναι να εντοπίσετε αυτά τα πράγματα και να τα απαλλαγείτε από αυτά. Στην πραγματικότητα, το ταξίδι προς τα μέσα δεν είναι για να φτάσετε σε κάποιο προορισμό, αλλά συνειδητοποιώντας ότι είστε ήδη εκεί που πρέπει να είστε, υπάρχουν μερικά εμπόδια που εμποδίζουν την ψυχή σας να λάμπει. Το ταξίδι προς τα μέσα είναι να αφαιρέσετε τα μπλοκαρίσματα, τους εθισμούς, τις προσκολλήσεις, τις τοξικότητες και κυρίως τις καθημερινές συνήθειες που δηλητηριάζουν την ψυχή σας και μειώνουν την αληθινή λάμψη της.

Εάν αισθάνεστε σαν τον μόνο τρόπο για να γεμίσετε το κενό μέσα σας, να φύγετε και να αφήσετε τα πάντα πίσω, τότε η ψυχή σας μπορεί να απειληθεί και να δηλητηριαστεί από τα πράγματα γύρω σας. Αντί να τρέξετε μακριά, εντοπίστε αυτές τις μεγάλες απειλές και ξεφορτωθείτε τες.

Να πως δηλητηριάζεις την ψυχή σου και "σβήνεις" το φως σου

Δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας.
Τα μεγαλύτερα μαθήματά μας προέρχονται από λάθη. Μεγάλα, φρικιαστικά λάθη συχνά μας ξυπνούν από το βαθύτερο ύπνο μας. Εάν διαπιστώσετε ότι διαπράττεται το ίδιο λάθος ξανά και ξανά, αυτό μπορεί τελικά να εξαντλήσει την ψυχή σας, ειδικά όταν νικήσετε τον εαυτό σας γι 'αυτό. Αυτό είναι ένα μοτίβο που λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ακούτε καλύτερα...., αλλιώς, θα χάσετε εντελώς την ψυχή σας. Δώστε προσοχή σε αυτό που πρέπει να κάνετε και κάντε το αμέσως.

Συνεχώς λέτε δικαιολογίες.
Επειδή η ψυχή σας είναι καθαρή, ρυπαίνοντάς την με δικαιολογίες και ψέματα μπορεί να την τραυματίζετε συνεχώς. Λέγοντας δικαιολογίες είναι μια εύκολη διέξοδος, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. Η ψυχή σας βλέπει και ακούει τι έχετε κάνει και σύντομα θα σας καταστήσει υπεύθυνο. Καλύτερα να δεχτείτε το λάθος σας, ανεξάρτητα από το πόσο ενοχλητικό μπορεί να φανεί. Τουλάχιστον, θα βγείτε σε καθαρό επίπεδο μετά από αυτό.

Φοβάσαι το μέλλον.
Η συσσώρευση των ψεμάτων δημιουργεί σίγουρα όλεθρο στην πνευματική σας ζωή. Φοβάσαι να βλέπεις το μέλλον επειδή δεν είσαι ειρηνικός με το παρόν σου. Είστε φοβισμένοι ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν λάθος ή να γίνουν χειρότερα. Αντί να εστιάζετε στο αβέβαιο μέλλον, επικεντρωθείτε στο παρόν. Κάνετε τα σωστά πράγματα. Διορθώστε τι πρέπει να διορθωθεί επειδή μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να διαπιστώσετε ένα θετικό μέλλον.

Το παρελθόν σου δυναστεύει το μέλλον σου.
Η ψυχή σας δεν μπορεί να ζήσει στο παρόν γιατί το μυαλό σας εμποδίζει κρατώντας το παρελθόν. Μην ζείτε σαν να στερήσετε την ψυχή σας από καθαρό αέρα. Δεν μπορεί να αναπνεύσει ή ακόμα και να κινηθεί. Αφήνουμε να περάσει.... Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε για το παρελθόν σας. Έχει φύγει, είναι πλέον ανάμνηση. Μείνετε στο παρόν και αφήστε την ψυχή σας να σας καθοδηγήσει.

Μην συμμετέχετε σε αρνητικές σκέψεις.
Η ψυχή σας φωνάζει σιωπηλά κάθε φορά που την τροφοδοτείτε με αρνητική συζήτηση. Ξέρει ποιος είσαι πραγματικά και δεν δέχεται τα ψέματα που νιώθει. Αλλά επειδή δεν μπορείτε να ακούσετε τα στεναγμούς της, επικοινωνεί μαζί σας μέσα από τα συναισθήματά σας. Σας κάνει να αισθάνεστε άσχημα για τον εαυτό σας και για τη ζωή που ζείτε σήμερα. Αντικαταστήστε τις αρνητικές επιρροές με θετικές σκέψεις και θετικές πεποιθήσεις γιατί αυτό είναι που πραγματικά είστε.

Επιτρέπετε σε άλλους να κακοποιούν την καλοσύνη σας.
Όταν αισθάνεστε ότι δεν είστε αρκετά καλά μέσα σας, λόγω του τρόπου με τον οποίο σας μεταχειρίζονται οι άλλοι, επειδή πάρνουν αυτό που θέλουν από εσάς, τότε η ψυχή σας αισθάνεται προδομένη. Μάθετε να σέβεστε τον εαυτό σας και να ορίσετε όρια για να προστατεύετε την ψυχή σας από την υπερβολική κακοποίηση. Η ψυχή σας γνωρίζει την πρόθεση των άλλων, γι 'αυτό είναι σκοτεινή όταν άλλοι κακοποιούν την καλοσύνη σας για δικό τους όφελος. Για κάθε καλοσύνη σας, η ψυχή σας δεν περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα επειδή γνωρίζει το νόμο της "Θείας δίκης", ξέρει δηλαδή ότι αργά η γρήγορα θα δικαιωθείτε.

Κάνετε πράγματα που δεν ευθυγραμμίζονται με το σκοπό της ζωής σας.
Η εκπλήρωση του στόχου της ζωής σας είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο είστε σε αυτόν τον κόσμο. Η ψυχή σας το ξέρει αυτό και είναι το μοναδικό πράγμα που η ψυχή σας θέλει να ακολουθήσετε. Αλλά όταν εστιάζετε σε λάθος στόχο, κυνηγώντας πράγματα που δεν είναι ευθυγραμμισμένα με το σκοπό σας, βάζετε  την ψυχή σας σε μεγάλη αναταραχή και δοκιμασία. Ακούστε τι λέει η ψυχή σας και όχι τι θέλουν οι άλλοι να κάνετε. Η ψυχή σας δεν θα σας έδινε ειρήνη αν δεν την αφήσετε να μιλήσει...

Ορίζετε τη ζωή σας με βάση τους όρους που βάζουν οι άλλοι.
Η πίεση της οικογένειας ή του κύκλου που συναναστρέφεστε, έχει την τάση να σας ωθεί να κάνετε πράγματα που δεν σας κάνουν ευτυχισμένους. Επειδή αποφεύγετε να απογοητεύετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και θέλετε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των ανθρώπων αυτών, ορίζετε τη ζωή σας με βάση τους όρους τους. Τι κρίμα... Η ψυχή σας πιέζεται σιγά σιγά, αρχίζει να σκοτεινιάζει, μελαγχολεί και επειδή ξέρει ποιος είστε πραγματικά θέλει να δώσετε στον εαυτό σας πλήρη έκφραση. Όσο εσείς δεν θα βγάζετε από μέσα σας την θλίψη, τόσο εκείνη θα αρχίσει να αργοσβήνει.

Λέτε ναι ακόμα κι αν δεν θέλετε.
Η λέξη ναι, όταν εννοείς όχι, κάνει πράγματα ενάντια στη θέλησή σας. Πείτε ναι όταν θέλετε να πείτε ναι αλλά μάθετε να λέτε όχι όταν δεν θέλετε κάτι. Ακόμα κι αν άλλοι σας κρίνουν... να θυμάστε ότι εσείς μένετε αληθινός στον εαυτό σας. Η ψυχή σου θέλει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, υποτιμάτε τον αληθινό σας εαυτό καθώς και την ψυχή σας.

Κρατάτε πράγματα που δεν σας εξυπηρετούν πλέον.
Τα πράγματα έρχονται στη ζωή μας για να εκπαιδευτούμε. Και υπάρχουν μερικά που ανεξάρτητα από το πόσο σημαντικά ή πολύτιμα μπορεί να είναι, αξίζουν απλώς να τα αφήσουμε να φύγουν. Όταν υποτίθεται ότι πρέπει να αφήσετε τα πράγματα, συνήθως το κάνετε με την πεποίθηση ότι δεν ήταν τελικά για σας. Κάτι πολύ καλύτερο έρχεται... Ναι έτσι είναι, γιατί αν δεν θα τα αφήσετε να φύγουν, θα κάνουν περισσότερο ζημιά στην ψυχή σας μακροπρόθεσμα.

Διατηρείτε τους τοξικούς ανθρώπους στην ζωή σας.
Οι τοξικοί άνθρωποι σπάνια, αν μπορούσαν ποτέ, θα έφερναν θετικότητα στη ζωή σας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που σας βάζουν κάτω, σας ενοχλούν ή σας προσβάλλουν άμεσα. Η ψυχή σας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό επειδή ξέρει ότι δεν το αξίζετε. Η επίμονη κατάχρηση να είστε με έναν τοξικό άνθρωπο μαζί επειδή πιστεύετε εγωιστικά ότι τον χρειάζεστε, είναι το δηλητήριο της ψυχής σας. Επειδή το τοξικό άτομο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, επιμένετε να "δολοφονείτε" την ψυχή σας. Η άρνηση σας να νιώσετε την ψυχή σας, την φέρνει στο σημείο να αιμορραγεί όσο εσείς δεν εγκαταλείπετε τους τοξικούς ανθρώπους.

Δεν αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου.
Ο ευκολότερος τρόπος για να σκοτώσετε την ψυχής σας είναι να μην αγαπάτε αρκετά τον εαυτό σας. Η αγάπη είναι η απόλυτη έκφραση του εαυτού σου. Η αγάπη είναι το φως που φωτίζει την ψυχή σας. Χωρίς αυτό το φως, η ψυχή σας θα λουστεί από το σκοτάδι και στο τέλος θα σας αφήσει επειδή εσείς οι ίδιοι την "σκοτώσατε".

Όσοι είναι ισορροπημένοι και έχουν επίγνωση της ψυχής τους, έχουν αναπτύξει την ικανότητα να κοιτάζουν μέσα τους, να φτάνουν στο υποσυνείδητο ή ακόμα και πιο βαθιά και να νιώθουν ότι έχουν συνδεθεί με τον πραγματικό τους εαυτό. Κάθε φορά που η ψυχή μας θα προχωράει, θα εξελίσσεται και θα γίνεται πιο σοφή, πιο ώριμη, πιο πνευματική, πιο φωτεινή, θα συνδέεται σιγά σιγά με τον Δημιουργό - Θεό, κι αυτό είναι πραγματικά το "Δώρο της ζωής". 

Στ. Πλουμιστός 
Σύμβουλος ζωής & Προσωπικής Καθοδήγησης Διευθ. Συμβουλευτικού Κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ -
Διαισθητικός & Ενεργειακός Θεραπευτής 

Πληροφορίες : www.globalattract.gr  
Άμεση επικοινωνία στο 6945 723 523 
Στ. Πλουμιστός: Να πως δηλητηριάζεις την ψυχή σου και "σβήνεις" το φως σου Reviewed by PLOUMISTOS on 2:11 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.