================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Εμπορικός Σύλλογος Βόλου: Αναγκαία η απόσυρση παλιών ταμειακών μηχανών

⍆Έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου ΠΟΛ.1196 “Απόσυρση από την χρήση μοντέλων... ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ Β΄497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ Β΄1338)”, που ορίζει δύο χρονικά περιθώρια, εντός των οποίων θα πρέπει να γίνουν οι παύσεις παλαιών Ταμειακών Μηχανών (ΦΗΜ) και στη συνέχεια να αντικατασταθούν με νέους ΦΗΜ.

Η απόσυρση παλιών ταμειακών μηχανών γίνεται τμηματικά μέχρι 28/02/2018 και 31/05/2018 θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν και να γίνει σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε, εφόσον έχετε λάβει μήνυμα από την ΑΑΔΕ ή αναζητώντας τον ΦΗΜ της ταμειακής μηχανής.

Συγκεκριμένα,

Β. Παύση ΦΗΜ, έως 31 Μαΐου 2018

  • Έως τις 31.5. 2018 πρέπει αυτοί που κατέχουν «ενεργές» ταμειακές μηχανές που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Β, να δηλώσουν παύση και να τις αντικαταστήσουν με νέες.
  • Στον Πίνακα Β, περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι ΦΗΜ, που είχαν λάβει άδεια καταλληλότητας έως 14.11.2003. Δεν περιλαμβάνονται οι ΕΑΦΔΣΣ.
  • Η δήλωση της παύσης γίνεται ηλεκτρονικά στο Taxis Net (έντυπο 13), εφόσον υπάρχει πρόσφατο νόμιμο ημερήσιο Δελτίο Ζ (εντός των 10 τελευταίων ημερών). Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
  • Η δήλωση παύσης γίνεται μόνο στην ΔΟΥ, με το ανάλογο σε κάθε περίπτωση πρόστιμο : όταν η δήλωση παύσης γίνει μετά την 1η Ιουνίου 2018,  όταν υπάρχει απώλεια του ΦΗΜ, όταν στο τελευταίο Ζ δεν αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα (τότε γίνεται ανάγνωση φορολογικής μνήμης), όταν (σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ) το τελευταίο Ζ έχει ημερομηνία προγενέστερη των 6 μηνών από την τεχνική αναφορά βλάβης της κατασκευάστριας εταιρείας.
  • Ο κωδικός παύσης ΦΗΜ είναι ο 41 (Λόγω απόσυρσης ΦΗΜ). Οι λοιποί κωδικοί παύσης είναι : 23 (Λόγω πλήρωσης μνήμης), 24 (Λόγω θανάτου), 25 (Λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης), 38 (Λόγω ασυμβατότητας με δεκαδικά συντελεστών ΦΠΑ).

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
56
ICL 9518/200
15 ΙΛ 56/21-01-1993
61
NATIONAL NK-200GF
15 NT 61/07-04-1993
67
DSA 50
15 ΑΠ 67/26-04-1994
68
DSA 4000
15 ΠΔ 68/26-04-1994
70
CASIO FE -2000
15 ΦΕ 70/17-5-1994
72
SHARP ER-A435G
15 ΜΕ 72/05-07-1994
74
SHARP ER-A215G
15 ΜΡ 74/05-07-1994
76
BEETLE
15 ΒΕ 76/04-10-1994
77
IBM 4690
15 ΙΜ 77/11-10-1994
78
CRF 4050G
15 ΟΛ 78/18-10-1994
80
NATIONAL OPALE
15 ΝΟ 80/06-12-1994
86
SANCASH-UNO
15 ΣΚ 86/14-02-1995
93
SPAZIO UNO
15 ΚΦ 93/20-06-1995
94
SPAZIO TOP
15 ΣΤ 94/27-06-1995
95
EUROPLUS CR 770
15 ΕΠ 95/11-07-1995
97
MCR ER-1000
15 ΝΓ 97/18-07-1995
98
CP 216F-T
15 ΠΒ 98/19-09-1995
99
DSA-100
15 ΠΑ 99/03-10-1995
102
EUROPLUS 750TE
15 ΕΡ 102/07-11-1995
103
FUJITSU G-930
15 ΒΚ 103/21-11-1995
104
SAREMA XT/IF
15 ΗΑ 104/21-12-1995
105
UNIWELL UX-60 (UNIPOS)
15 ΟΙ 105/06-02-1996
106
DPS S-200
15 ΤΚ 106/13-02-1996
107
ECR PROLINE 1000
15 ΕΩ 107/20-02-1996
114
SAMSUNG ER 350F
15 ΧΤ 114/29-02-1996
117
TEC 96
15 ΔΕ 117/21-05-1996
119
SHARP ER-A495G
15 ΠΚ 119/11-06-1996
120
STAR FISCAL
15 ΦΚ 120/18-06-1996
121
BMC TH-480
15 ΠΟ 121/18-06-1996
122
CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1
15 ΒΣ 122/24-07-1996
123
TOWA ET-5616F
15 ΤΑ 123/07-08-1996
126
ASTERIAS F-1500
15 ΔΑ 126/08-10-1996
128
ADMATE 555
15 ΧΦ 128/15-10-1996
130
CR701
15 ΙΟ 130/18-12-1996
131
TEC MA-1030
15 ΤΠ 131/18-12-1996
132
ICS POSEIDON 21
15 ΣΒ 132/14-01-1997
133
ASTERIAS F-2500T
15 ΔΤ 133/14-01-1997
135
CASIO FE-800
15 ΕΒ 135/04-02-1997
136
CASIO FE-300T
15 ΕΘ 136/25-02-1997
138
CASIO FE-400T
15 ΕΗ 138/21-04-1997
141
OLIVETTI CRF 4050M
15 ΜΗ 141/20-05-1997
142
DPS S-2000
15 ΤΜ 142/27-05-1997
143
DPS S-2000
15 ΤΙ 143/03-06-1997
145
PRIMA 50
15 ΓΝ 145/01-07-1997
146
OMRON RS 19MF
15 ΟΦ 146/22-07-1997
147
DPS ECR-38
15 ΤΘ 147/22-07-1997
150
OMRON RS 28MF
15 ΚΟ 150/09-09-1997
151
PRIMA 100RS
15 ΜΛ 151/16-09-1997
153
HUGIN ITALIANA 2900/G
15 EI 153/04-11-1997
154
FUJITSU G-910
15 ΓΒ 154/11-11-1997
155
NATIONAL NK-500GF
15 ΔΜ 155/18-11-1997
156
HUGIN ITALIANA 2100/G
15 EX 156/18-11-1997
157
SFERA ATENA PLUS
15 ΜΓ 157/09-12-1997
158
BMC-3000
15 ΠE 158/23-12-1997
159
CR-702
15 ΙΗ 159/10-03-1998
160
BEETLE/50
15 ΖΜ 160/17-03-1998
161
OLYTAX ECR 2000
15 ΓΗ 161/24-03-1998
164
DATAPROCESS DSA-4000F
15 XI 164/05-05-1998
165
TEC-MA-1035
15 ΑΧ 165/16-06-1998
166
ADMATE 256
15 ΦΔ 166/16-06-1998
167
ASTRA 2000
15 ΚΛ 167/23-06-1998
168
OMRON RS 28TF
15 ΟΤ 168/30-06-1998
169
IBM 4614 SUREONE
15 ΙΖ 169/14-07-1998
170
NATIONAL OPALE
15 NE 170/28-07-1998
171
FUTURA 50
15 ΣΠ 171/01-12-1998
174
SHARP ER-A455G
15 ΔΓ 174/05-10-1999
175
ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 703
15 ΙΥ 175/05-10-1999
176
EURO SMART
15 ΤΓ 176/05-10-1999
177
OTTIMA 100
15 ΜΑ 177/05-10-1999
178
OTTIMA 200
15 ΜΒ 178/05-10-1999
179
REGINA 100
15 ΤΒ 179/05-10-1999
180
REGINA 200
15 ΤΔ 180/05-10-1999
181
EUROTEAM
15 ΤΗ 181/12-10-1999
182
DATAPROCESS DSA-75
15 ΠΙ 182/16-11-1999
183
SKYTEC SUPERSTAR T
15 ΒΑ 183/16-11-1999
184
SKYTEC SUPERSTAR 2
15 ΒΓ 184/16-11-1999
185
PV-2000
15 ΒΙ 185/07-12-1999
186
VV-2000
15 ΒΘ 186/07-12-1999
187
PLATO-POS FP-210G
15 ΜΠ 187/14-12-1999
188
EPSON-FISCAL MODEL 210
15 ΠΗ 188/21-12-1999
189
DCR ASTERIAS 1500 EURO
15 ΔΚ 189/18-01-2000
190
DCR ASTERIAS 2000 T EURO
15 ΔΘ 190/18-01-2000
191
NCR 7445 FALCON
15 ΤΥ 191/18-01-2000
192
NCR 7453
15 ΝΙ 192/22-02-2000
193
CASIO FE-500G
15 EN 193/29-02-2000
194
ADMATE 237
15 ΚΔ 194/07-03-2000
195
ICS MICROPOS
15 ΑΚ 195/04-04-2000
196
PLATO-POS FP 950G
15 ΠΥ 196/12-06-2000
197
ELCOM EURO 2000 T
15 ΛΠ 197/12-06-2000
198
STRADA 2000
15 ΜΧ 198/22-06-2000
199
ASTERIAS SERENA F
15 ΔΙ 199/04-07-2000
200
EPSON FISCAL MODEL 950
15 ΛΜ 200/20-07-2000
201
ASTERIAS SERENA C
15 ΔΦ 201/12-09-2000
202
EUROSHOP
15 ΤΖ 202/12-09-2000
203
ADMATE 257
15 ΦΜ 203/12-09-2000
204
ADMATE 257 E
15 ΦΧ 204/12-09-2000
205
NATIONAL NK-300 GF
15 ΧΑ 205/25-10-2000
206
NATIONAL NK-150 GF
15 ΓΤ 206/25-10-2000
207
320 ELITE
15 ΟΚ 207/25-10-2000
208
DPS S-1000
15 ΝΣ 208/07-11-2000
209
NATIONAL MINI OPALE
15 ΑΤ 209/14-11-2000
210
NATIONAL OPALE IF
15 ΣΓ 210/14-11-2000
211
FUJITSU G-885
15 ΧΚ 211/14-11-2000
212
SAREMA GRILLO
15 ΗΚ 212/14-11-2000
213
IRS CE 2500
15 ΓΧ 213/05-12-2000
214
IRS CE 3000
15 ΧΓ 214/05-12-2000
215
ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 400
15 ΙΧ 215/05-12-2000
216
SHARP ER-A 236G
15 ΓΔ 216/11-12-2000
217
EURO FISCAL 2000
15 ΑΘ 217/12-12-2000
218
FUJITSU G-880
15 ΒΦ 218/09-01-2001
219
A-CASH 324
15 ΑΒ 219/09-01-2001
220
SMART
15 ΑΩ 220/06-02-2001
221
PRIMA POS
15 ΑΜ 221/20-02-2001
222
JCM GOLD G-165GK
15 ΠΧ 222/06-03-2001
223
ND 77 MF BEETLE/M
15 ΝΒ 223/06-03-2001
224
OLIVETTI CRF 4080 LOGIC
15 ΗΔ 224/06-03-2001
225
CASIO FE-810
15 ΕΓ 225/20-03-2001
226
ADMATE MICRO
15 ΦΩ 226/20-03-2001
227
DM-60
15 ΜΥ 227/03-04-2001
228
EKO
15 ΓΣ 228/03-04-2001
229
EPOS
15 ΝΜ 229/03-04-2001
230
INTRACOM CR 401
15 ΙΔ 230/03-07-2001
231
CASIO FE-3000
15 ΗΕ 231/10-07-2001
232
CASIO FE-4000
15 ΗΤ 232/10-07-2001
233
DATAPROCESS DSA-100S
15 ΜΝ 233/10-07-2001
234
DATAPROCESS DSA-100SR
15 ΛΑ 234/10-07-2001
235
ADMATE NPT-150
15 ΩΦ 235/04-09-2001
236
OMRON RS28TFR
15 ΩΑ 236/04-09-2001
237
INTERPAN-205 S
15 ΧΜ 237/30-10-2001
238
INTERPAN-205 R
15 ΘΑ 238/30-10-2001
239
PALMAR
15 ΡΑ 239/13-11-2001
240
ESTELLA
15 ΣΛ 240/13-11-2001
241
ARCADIA 6010
15 ΓΛ 241/11-12-2001
242
PRIMA 2000
15 ΑΓ 242/25-04-2002
243
MONS DITRON MP100
15 ΙΠ 243/22-05-2002
244
AUTONOMOUS ND77
15 ΔΑΥ 244/19-06-2002
245
IBM 4610 SUREMARK GR3
15 ΔΗΒ 245/17-07-2002
246
IBM 4610 SUREMARK GR5
15 ΔΗΜ 246/17-07-2002
247
MESSINIA 102
15 ΓΜ 247/22-07-2002
248
MESSINIA R102
15 ΓΥ 248/22-07-2002
249
NCR 7456
15 ΝΗ 249/22-07-2002
250
ELCOM EURO 500 -HANDY
15 ΔΠ 250/20-09-2002
251
OPTIMUS-IC SAMBA
15 ΡΕ 251/31-10-2002
252
PROLINE COSMOS
15 ΦΠ 252/10-12-2002
253
DPS PALM
15 ΦΟ 253/17-12-2002
254
ADMATE 1500
15 ΦΣ 254/20-12-2002
255
ICS PALMARE
15 ΧΣ 255/20-12-2002
272
CAMEL
15 ΔΩΕ 272/19-05-2003

Εμπορικός Σύλλογος Βόλου: Αναγκαία η απόσυρση παλιών ταμειακών μηχανών Reviewed by PLOUMISTOS on 3:29 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.