================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Η αριθμολογία που δίνει ενέργεια κι ένα χάρισμα…

⍆«Ο αριθμός είναι η γνώση όλων των πραγμάτων», που ήταν μια κατάσταση αναγνωρισμένων... επιστήμονα Πυθαγόρα, ο οποίος είχε επανειλημμένα έρθει σε ένα εκπληκτικό συνδέσεις μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, κατά τη διάρκεια της έρευνάς του.

Ακόμη και πριν από τα χρόνια του 3000, οι άκρως ανεπτυγμένοι λαοί, όπως οι Βαβυλώνιοι και οι Αιγύπτιοι, ασχολήθηκαν με την επιστήμη Αριθμολογία.

Ο μυστικισμός των αριθμών υπερβαίνει κατά πολύ το περιεχόμενο μιας αριθμητικής έννοιας. Αντίθετα, θα πρέπει να δείξει τη σύνδεση μεταξύ αριθμών ως κώδικα και την ερμηνεία τους για τη ζωή. Το γεγονός ότι οι αριθμοί, εκτός από τη μαθηματική σημασία τους, παίζουν και άλλους ρόλους, είναι ο κύριος άξονας κάθε έρευνας που έχει ποτέ διεξαχθεί γύρω από την αριθμολογία.

Οι αριθμοί της ημερομηνίας γέννησης χρησιμεύουν ως βάση της αριθμητικής ερμηνείας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσουν μια εικόνα χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μεθόδους, με όλες τις δυνάμεις, τις αδυναμίες και τις τάσεις τους. Έτσι είναι δυνατό να δείξουμε τρόπους για περαιτέρω ζωή που δεν ήταν σαφείς πριν. Δεν είναι τίποτα που λέει η επιστήμη της αριθμολογίας: αριθμοί που καθορίζουν τη ζωή σας.

Διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού

Με το πέρασμα του χρόνου η αριθμολογία έχει ερευνηθεί και εξευγενιστεί, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι υπολογισμού. Η μέθοδος Pythagoras εξακολουθεί να είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος σήμερα. Στη συνέχεια, οι αριθμοί από ένα έως εννέα γράμματα προσδιορίζονται με αλφαβητική σειρά.

Μια παρόμοια αρχή βασίζεται σε μια άλλη μέθοδο, η οποία αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από τον Count Louis Hamon, δηλαδή μόνο στο 19. Αιώνα. Ονομάζεται το σύστημα Cheiro και αφήνει τον αριθμό εννέα επειδή θεωρείται ιερός αριθμός στο πλαίσιο αυτό. Αυτό θεωρείται ως ένα εναλλακτικό σύστημα της μεθόδου του Πυθαγόρα και ευχαρίστως παρατίθεται για την επιβεβαίωσή τους. Τα γράμματα που σχετίζονται με αριθμούς παίζουν επίσης ρόλο στην τρίτη, συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο αριθμολογίας: στο υπολογιστικό σύστημα της Πνευματικής Αριθμηνολογίας.

Εδώ οι δονήσεις του εβραϊκού αλφαβήτου αποτελούν τη βάση για μια ανάθεση σε αριθμούς από το σύστημα αριθμών. Ο δημιουργός του Frank Alper πήρε τις γνώσεις του μέσω της διοχέτευσης, την οποία πραγματοποίησε για μια περίοδο αρκετών ετών.

Πυθαγόρεια Αριθμολογία

Η Σχολή του Πυθαγόρα θεωρείται το πρώτο Πανεπιστήμιο του κόσμου. Από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι σήμερα, ομόφωνη είναι η γνώμη ότι η συμβολή του ήταν αποφασιστική για την ανάπτυξη των Μαθηματικών και της Μουσικής.

Ο Jean Mallinger, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με την Πυθαγόρεια Αριθμολογία, την συνοψίζει στα εξής:

• Ο αριθμός είναι το κλειδί του κόσμου. Εκδηλώνει την ενεργή παρουσία του σε κάθε πράγμα διότι όλα είναι σε κίνηση, κάθε κίνηση υπόκειται σε ένα νόμο και μια τάξη, των οποίων ο αριθμός είναι η έκφραση. Όλη η φύση υπακούει σε μια τάξη, επομένως και ο άνθρωπος, ως μικρόκοσμος, υπόκειται στην τάξη αυτή και τη δύναμη του αριθμού.

• Τα πάντα δύνανται να αναχθούν σ’ έναν αριθμό είτε είναι συγκεκριμένα είτε αφηρημένα, υλικά, νοητικά.

• Το Ένα είναι ο παγκόσμιος πατέρας, η αρχή παντός αριθμού και κάθε αριθμήσεως.

• Κάθε Φυσικός που μελετάει τη φύση είναι ένας Μαθηματικός.

Με όλα αυτά που αναφέραμε δεν θέλουμε να πούμε πως τα πάντα γίνονται από τους αριθμούς, δηλαδή ότι οι αριθμοί είναι δημιουργικές ουσίες, αλλά όλα δημιουργούνται βάσει αριθμητικών αναλογιών και αρμονικών κανόνων.

Θα προσπαθήσουμε να «μπούμε στο μυαλό» των Πυθαγορείων μελετώντας τις ιδέες τους, καθώς και την ονοματολογία που χρησιμοποιούσαν για κάποιους αριθμούς.

Μια σημαντική διδασκαλία τους αφορούσε τους λεγόμενους «πρώτους» αριθμούς. Οι πρώτοι αριθμοί είναι αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους, δίνοντας ως αποτέλεσμα τη μονάδα, π.χ. οι αριθμοί 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 κλπ. Αντίθετα οι αριθμοί που δεν είναι πρώτοι, διαιρούνται τουλάχιστον από έναν άλλο αριθμό, εκτός του εαυτού τους και της μονάδας, π.χ. το 9 που διαιρείται με το 3.

Την ονομασία αυτή την έδωσαν οι Πυθαγόρειοι, κάτι που δείχνει ένα μέρος από τη μυστική τους φιλοσοφία. Κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο πρώτων αριθμών. Αυτοί οι πρώτοι αριθμοί συμβολίζουν, θα λέγαμε, τις πρώτες αρχές, τις βάσεις των όντων. Αφού κάθε αριθμός μπορεί να διατυπωθεί ως γινόμενο (δηλαδή «γέννημα») των πρώτων αριθμών, οι πρώτοι αριθμοί στέκονται ακριβώς πάνω από τη μονάδα, στην ιεραρχία των όντων. Θα λέγαμε, ότι είναι οι πρώτοι «θεοί» (που αλλιώς ονομάζονται και «Ενάδες», ως όψεις του Ενός) οι οποίοι με τη γόνιμη σχέση τους (γινόμενο), γεννούν τα υπόλοιπα όντα. Τα «γεννήματά» τους έχουν διάφορα επίπεδα σύνθεσης, αφού είναι το γινόμενο του 2 και του 3. Ο αριθμός 12 ανήκει σ’ ένα δεύτερο επίπεδο πολυπλοκότητας, αφού είναι το γινόμενο 2*2*3*.

Κατά κάποιο τρόπο οι πρώτοι αριθμοί δείχνουν τις διαστάσεις των όντων. Ο συνδυασμός των πρώτων αριθμών γίνεται μέσω της καθετότητας, η οποία δείχνει και τις σχέσεις γονιμότητας. Έτσι κάθε αριθμός σχετίζεται κάθετα-ορθά με τον άλλον. Για παράδειγμα, ο αριθμός 6 είναι αριθμός εμβαδού, γιατί σχηματίζεται από το γινόμενο του 2 επί του 3. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε αριθμούς ν διαστάσεων εφόσον και οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι, γεγονός που είναι ασύλληπτο για τη σημερινή ανθρώπινη φαντασία (που είναι περιορισμένη στην τρισδιάστατη γεωμετρία) και μπορεί να μελετηθεί μόνο μέσω των καθαρών μαθηματικών.

Σημαντική επίσης είναι η διδασκαλία των Πυθαγορείων για τους «τέλειους» αριθμούς. Τέλειος ονομάζεται ο αριθμός που το άθροισμα των διαιρετών του μας δίνει αυτόν τον ίδιο τον αριθμό, π.χ. ο αριθμός 6 έχει διαιρέτες τους 1,2 και 3 και το άθροισμα αυτών μας δίνει πάλι τον 6. Άλλοι τέλειοι αριθμοί είναι οι 28, 496 κλπ.

Γιατί οι Πυθαγόρειοι ονόμαζαν αυτούς τους αριθμούς τέλειους; Όπως είδαμε και πιο πριν, κάθε σύνθετος αριθμός σπάει σε μέρη, σε διαιρέτες, στους εν δυνάμει γονείς του. Όταν ένας αριθμός είναι ο ίδιος με το άθροισμα των διαιρετών του, των «γονέων» του, τότε είναι τέλειος. Στη νεοπλατωνική φιλοσοφία, τέλειο είναι αυτό που επιστρέφει στον εαυτό του. Δηλαδή, κάθε αριθμός έχει μια σκιά – προβολή στον κατώτερο κόσμο, ως άθροισμα των διαιρετών του. Αν αυτό το άθροισμα επιστρέφει στον ίδιο τον αριθμό, τότε αυτός ο αριθμός μπορεί να επιστρέφει στον εαυτό του και άρα θεωρείται τέλειος.

Στον ίδιο τον Πυθαγόρα αποδίδεται ακόμα η ανακάλυψη των «ασύμμετρων» αριθμών. Αυτή προήλθε από τη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ της διαγωνίου ενός τετραγώνου και της πλευράς του.

Ακόμη, πολλές προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιστήμονες οφείλονται στην έρευνα των Πυθαγορείων και στις ανακαλύψεις τους.

Το πρόβλημα του Fibonacci, σαν παράδειγμα, που σχετίζεται με τον αριθμό της χρυσής τομής του Πυθαγόρα. Η χρυσή τομή ή αριθμός φ, χρησιμοποιείτο από παλιά ως κανόνας Ομορφιάς στις αναλογίες των αγαλμάτων, των ναών και στις αποστάσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η απόσταση μεταξύ των Θηβών και της Χαλκίδας και εκείνη της Χαλκίδας με το Αμφιαράειο είναι 162 πόδια: το εκατονταπλάσιο της αξίας του αριθμού φ = 1,62…

Ο Πυθαγόρας θεωρείται επίσης ιδρυτής της μουσικής επιστήμης, της οποίας το μαθηματικό μέρος ονομάζει «Αρμονική». Είναι ο πρώτος που μιλάει για τη σφαιρικότητα της γης και λέει ότι αυτή αποτελεί μέρος ενός συστήματος ομόκεντρων ουράνιων σφαιρών, που οι αποστάσεις μεταξύ τους ρυθμίζονται με μουσικά διαστήματα: πρόκειται για την «Αρμονία των Σφαιρών». Για τον Πυθαγόρα η μουσική ήταν ένα από τα τμήματα της θεϊκής επιστήμης των Μαθηματικών και οι αρμονίες της ελέγχονταν από τις μαθηματικές αναλογίες. Άλλωστε, οι Πυθαγόρειοι διακήρυτταν ότι τα μαθηματικά δείχνουν την ακριβή μέθοδο με την οποία ο θεός δημιούργησε το σύμπαν και το διατηρεί. Ο Πυθαγόρας χώρισε τα μέρη της Δημιουργίας σε σφαίρες. Σε καθεμιά από αυτές απέδωσε έναν τόνο, ένα αρμονικό διάλειμμα, ένα χρώμα, έναν αριθμό και μια μορφή. Για να αποδείξει την ακρίβεια των συμπερασμάτων του αντιστοίχισε τις σφαίρες αυτές με τα διάφορα επίπεδα του πνεύματος και της ύλης, που κλιμακώνονταν από την πιο αφηρημένη λογική δομή, μέχρι το πιο συμπαγές γεωμετρικό στερεό. Εφάρμοσε τον νεοανακαλυφθέντα νόμο των αρμονικών διαλειμμάτων σε όλα τα φαινόμενα της φύσης, δείχνοντας την αρμονική σχέση των πλανητών αστερισμών μεταξύ τους.

Αν θελήσουμε να δούμε τώρα τους απλούς αριθμούς κάπως διαφορετικά, από μεταφυσική άποψη, σύμφωνα πάντα με τις διδασκαλίες των Πυθαγορείων, θα διαπιστώσουμε ότι:

ΜΗΔΕΝ: είναι το απόλυτο Εν, η αρχή των πάντων, ο άγνωστος θεός, η πρωταρχική αιτία, είναι μέσα σε όλα και πουθενά, είναι η κατάσταση της ύπαρξης πριν τη μονάδα, δυάδα και τριάδα, δηλαδή πριν από κάθε ύπαρξη, διαφοροποίηση και αρίθμηση.

ΕΝΑ: θεωρείται η αρχή όλων των αριθμών και συνεπώς περικλείει τις αρετές όλων. Είναι ο πρώτος αριθμός από τον οποίο προέρχονται οι άλλοι άπειροι αριθμοί. Είναι η εικόνα της οικουμενικής αρχής, ο κύκλος που αποκτά κέντρο. Εδώ δημιουργείται η πρώτη όψη του χρόνου.

ΔΥΟ: φανερώνει διαχωρισμό, διάσταση. Είναι το ουσιαστικό «είναι» της φύσης, από την οποία δημιουργήθηκε το παν στον κόσμο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εκδήλωση των πάντων στον κόσμο προέρχεται από την ένωση της μονάδας και της δυάδας, του αρσενικού και του θηλυκού, του πέρατος και του άπειρου.

ΤΡΙΑ: είναι οι 3 όψεις ενός όλου, όπως Ενέργεια (μονάδα), Αντίσταση (δυάδα) και κίνηση (τριάδα), δηλαδή Ενέργεια, Ύλη, Ζωή ή Αρχή, Μέσον, Τέλος. Εκφράζει την οργάνωση χωρίς την οποία καμία δραστηριότητα δεν είναι δυνατή. Αποτελεί την προφανή διατύπωση της ισορροπίας δύο αντιθέτων με τη βοήθεια ενός τρίτου όρου, ενδιάμεσου.

ΤΕΣΣΕΡΑ: έχει απεριόριστη σημασία για τους Πυθαγορείους, λόγω του ότι το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών παράγει το 10 ( 1+2+3+4=10), το οποίο αθροιζόμενο θεοσοφικώς (1+0=1) αποδίδει την αρχική μονάδα που συμβολίζει την επάνοδο της όλης ανάπτυξης μέχρι το φυσικό επίπεδο και της ανακύκλωσης στην πρωταρχική μονάδα. Το πρώτο στερεό σχήμα, το τετράεδρο, που αντιστοιχεί στο 4 (γιατί το σημείο αναλογεί προς τη μονάδα, η ευθεία προς τη δυάδα, η επιφάνεια προς την τριάδα, το στερεό προς την τετράδα) έχει βάση το 3 και κορυφή το 1. Άρα είναι ο δημιουργός των πάντων, συμβολίζει τη φάση εκείνη της δημιουργίας κατά την οποία εκδηλώθηκε η Ύλη και σχηματίστηκαν τα στερεά σώματα.

ΠΕΝΤΕ: περιλαμβάνει τους αρχετυπικούς αριθμούς, το 2, τον πρώτο άρτιο, και το 3, τον πρώτο περιττό, γι’ αυτό και καλείται «γάμος». Οι Πυθαγόρειοι απέδωσαν στο 5 την έννοια της αφιλονικίας, διότι τα πρωταρχικώς ανόμοια δύο είδη αριθμού, το άρτιο και το περιττό συμφιλιώθηκαν και γέννησαν το 5. Το 5 είναι το κέντρο της δεκάδας, συμβολίζεται με το πεντάκτινο αστέρι, σύμβολο του δημιουργικού έρωτα, του κάλλους, της αρμονίας, της υγείας.

ΕΞΙ: εικονίζει τη φάση της δημιουργίας όπου εμφανίζονται τα έμψυχα όντα. Είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. Παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου (2) και του πρώτου περιττού (3), σε αντίθεση με το 5 που παράγεται από την πρόσθεση των αντίστοιχων αριθμών και διαιρείται ακριβώς σε δύο ίσα σκέλη (3+3=6), εξ ου και το σύμβολο του ζυγού, ως έννοια ισορροπίας. Έχει να κάνει με τον κόσμο της Ψυχής, σαν ενδιάμεσος μεταξύ του νου και του σώματος, τους οποίους και εναρμονίζει.

ΕΠΤΑ: θεωρείται παρθένος, χωρίς μητέρα και πατέρα, έχει κατά δευτερεύοντα λόγο την αξία της μονάδας, γιατί δεν γεννιέται από άλλο αριθμό εκτός της δεκάδας, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους. Οι Πυθαγόρειοι θέτουν σε αναλογία την επτάδα με το Ον το προικισμένο με νου. Διότι το 7 οδηγεί τις περιόδους σε τελείωση και τις επαναφέρει στο σημείο εκκίνησής τους.

Επίσης υποστήριζαν ότι η επτάδα βάζει σε τάξη τον κόσμο και αυτό μπορεί κανείς να το δει και με ένα λεξαριθμικό παράδειγμα (συσχέτιση και μετατροπή των λέξεων σε αριθμούς και αντίστροφα, με βάση την αρχαία ελληνική αρίθμηση, που χρησιμοποιούσε γράμματα της αλφαβήτου):

Στην αρχή ήταν ο κόσμος σε ΑΤΑΞΙΑ.

ΑΤΑΞΙΑ = 373 = ΛΟΓΟΣ (εν αρχή ήταν ο λόγος).

ΑΤΑΞΙΑ: (Α=1 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + Α=1) = 373

ΛΟΓΟΣ: (Λ=30 + Ο=70 + Γ=3 + Ο=70 + Σ=200) = 373

Για να μπει σε τάξη πρέπει να εφαρμόσουμε ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΞΙΣ = 586 = ΕΠΤΑΣ

(Δ=4 + Ι=10 + Α=1 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + Σ=200) = 586

(Ε=5 + Π=80 + Τα=300 + Α=1 + Σ=200)= 586

Έτσι από την αταξία με τη νέα διάταξη το σύμπαν έρχεται σε ΕΥΤΑΞΙΑ

ΕΥΤΑΞΙΑ = 777

(Ε=5 + Υ=400 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + Α=1) = 777

ΟΚΤΩ: συγγενεύει με το 2 αφού είναι ο κύβος του (2**2*2=8).

Περνώντας την έβδομη φάση της δημιουργίας, κατά την οποία τα όντα ανέπτυξαν νόηση, στην όγδοη φάση εκδηλώνουν συναισθήματα και σχέσεις μεταξύ τους και επιφέρουν έτσι την ψυχική εξέλιξη του όντος.

ΕΝΝΕΑ: είναι η επάνοδος κάθε εκδήλωσης στη μονάδα, στον πατέρα, δηλαδή η τελική αποκατάσταση των πάντων. Με το 9 κλείνει ο πρώτος κύκλος και αρχίζει ο νέος κύκλος.

ΔΕΚΑ: αρχίζει νέα φάση, νέος κύκλος της παγκόσμιας εκδήλωσης.

Όπως έλεγαν και οι Πυθαγόρειοι λοιπόν, οι αριθμοί δεν αποτελούν μια απλή αριθμητική οικογένεια, αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος αντανάκλασης μεταφυσικών εννοιών και οντοτήτων, βάσει των οποίων μπορεί να αποκαλυφθεί η σύσταση του Κόσμου.

Οι Θεϊκοί αριθμοί βάσει την Πυθαγόρεια Αριθμολογία και ποια η δόνηση τους.

Αριθμός 11
Ένας αριθμός που έχουμε συναντήσει και στην ομάδα των Κύριων αριθμών! Είναι η δίοδος της διαίσθησης, ο αριθμός της κοσμικής διακλάδωσης, της ανώτερης εξυπνάδας, της έμπνευσης, των αποκαλύψεων. Ενώνεται με το «συλλογικό ασυνείδητο», με την «πηγή» , με τον «Θεό». Έχει ιδιαίτερη δύναμη , αφού είναι ο αριθμός της γης και του ουρανού. Η αληθινή «φώτιση» του αριθμού αυτού, δηλώνει την υπηρεσία προς τους άλλους, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με τον ιδεαλισμό. Η δόνηση του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως δόνηση δοκιμασίας, κατά την οποία χρειάζεται η ανάλυση, των εμπειριών της ζωής. Ένας αριθμός καταλύτης για την αρμονία και την ηρεμία!

Αριθμός 12
Στον συμβολισμός της Αγίας Τριάδας , ο 12 οδηγεί στην πνευματική γνώση, καθώς συμβολίζει τους δώδεκα Αποστόλους που μεταφέρουν την καλή είδηση…ένας αριθμός που κρύβει μια ιδιαίτερη δύναμη μέσα του! Δηλώνει την αναγέννηση μέσα από τις θλίψεις και την έκφραση μέσα από την αναστροφή του τρόπου σκέψης! Σαν αριθμός , συμβολίζει την παράδοση στην θεϊκή ενέργεια απαλασσόμενος από τα υλικά εμπόδια! Η επαφή με τον αληθινό εσώτερο εαυτό, δίνει την ικανότητα καθοδήγησης και πίστης στη ζωή. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ένας αριθμός αδυναμίας, αλλά στην ουσία δηλώνει, την γνώση του απεγκλωβισμού από τις αρνητικές γήινες σκέψεις. Η λέξη «θυσία» με την οποία συνδέεται, δεν είναι παρά η λέξη συμπόνοια. Στην ουσία το μήνυμα του , είναι πως “Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται».

Αριθμός 17

Ο αριθμός που συνδέεται με τις λέξεις ΕΛΠΙΔΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ! Ο 17 αναζητά τα αόρατα μυστήρια της ζωής. Επιθυμεί την αλήθεια και γυρεύει λύσεις στα αινίγματα. Έχει την ικανότητα να μπαίνει στα μυστικά βάθη της εσώτερης συνείδητότητας και να κυνηγά την κρυμμένη γνώση. Σαν αριθμός έχει ελπίδα και πίστη για το μέλλον και θάρρος μπροστά στις δυσκολίες. Είναι ο αριθμός των αστεριών και του απείρου! Της εξάπλωσης αλλά με μια έννοια υλοποίησης μέσα από το πνεύμα.. μας ωθεί να ξεφύγουμε από το όριο του χρόνου και του χώρου. Είναι ένας αευλογημένος αριθμός κοσμικής προστασίας!

Αριθμός 20
Ο 20 συνδέεται με την καινοτομία, την αφύπνιση. Ενώνεται με την ευτυχία, το ενδιαφέρον για συνείδηση. Είναι ο αριθμός της ζωής , ο αριθμός της απελευθέρωσης από τις προσγειωμένες μορφές! Συνδέεται με την δικαιοσύνη και την ιατρική (παραδοσιακή ή φυσική). Ο αριθμός αυτός συνδέεται επίσης με τον μύθο του Ήφαιστου, ο οποίος έγινε ο φύλακας της φωτιάς και φρόντιζε τα καμίνια του ουρανού και της γης. Παρά την χωλότητα που του προκάλεσε η πτώση του, ταξίδευε συχνά ανάμεσα σε ουρανό και γη. Αυτός ο μύθος μας μιλά για την πτώση του πνεύματος μας μέσα στη μορφή! Η ελευθερία λοιπόν του πνεύματος εμποδίζεται από το υλικό σώμα. Ο αριθμός 20, δηλώνει πως πρέπει να φροντίζουμε την ζωική δύναμη ώστε να υπάρχει ανοικτή επικοινωνία ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα. Η θεϊκή δύναμη ενώνεται με την φυσική μορφή!

Αριθμός 27
Έμπνευση σε όφελος της ανθρωπότητας! Το πνεύμα εδώ είναι ανεπτυγμένο , και είναι απαραίτο για την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας, οδηγώντας έτσι στην καταξίωση . Αριθμός μεγάλης πνευματικής δύναμης και βαθιάς πνευματικής κατανόησης. Διδάσκει ότι οι δυσκολίες της ζωής , έρχονται για να εμπιστευτούμε την αυξημένη διαίσθηση μας , μην αφήνοντας τον εαυτό μας να παρασύρετε από εξωτερικούς – γήινους παράγοντες. Η εμπιστοσύνη ότι οι ενεργητικές και πρωτότυπες ιδέες , φέρνουν ασυνήθιστα επιτυχή αποτελέσματα , μετά από προσπάθειες και αλλαγές. Δικαιοσύνη και σοφία είναι δύο από τις αρετές αυτού του αριθμού. «Η ηγεσία» του αριθμού αυτού λειτουργεί θεραπευτικά μέσω της ικανότητας για ενόραση και πρόγνωση. Το μήνυμα του 27? «Δημιούργησε χρήσιμα πράγματα που θα ωφελήσουν τον κόσμο»!

Αριθμός 29
Ένας αριθμός που συνδέεται με τον πρώτο της ομάδας αυτής , τον 11. Δηλώνει με την σειρά του , ότι συγκεντρώνοντας όλες τις δυνάμεις από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις , έχει έρθει η στιγμή να μπουν σε ενέργεια. Έμπνευση και μεγαλεία! Συνδέεται με το Φως της φύσης που είναι άστατο και κυμαινόμενο. Έρχεται λοιπόν να μας διδάξει, ότι η πίστη και η σταθερότητα στις απόψεις και στις ιδέες θα φέρουν υλοποίηση. Είναι ο αριθμός της άνθισης και της καρποφορίας . Με την διορατικότητα και την θετική σκέψη, ο 29 «βλέπει» πέρα από το συνηθισμένο και μας διδάσκει πως να λαμβάνουμε αλλά και να προσφέρουμε βοήθεια και υπηρεσία!

Αριθμός 33
Άλλος ένας Κύριος αριθμός , ανήκει σε αυτή την ομάδα. Ο δάσκαλος των Δασκάλων , οφείλει να σκορπά πάντα το Φως και να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για τους άλλους . Συνδέεται με τις λέξεις αγάπη, προστασία και ευημερία. Ονομάζεται επίσης και ο αριθμός του Ιησού. Το θάρρος και η ακούραστη ενεργητικότητα είναι χαρακτηριστικά που εμπνέουν τους άλλους. Η γενναιότητα συνδέεται άμεσα με τον 33, και ιδιαίτερα όσο αφορά δύσκολες καταστάσεις. Ένας αριθμός απαλλαγμένος από καρμικά χρέη, έρχεται να διδάξει την ανιδιοτελή αγάπη στον κόσμο!

Όλοι τους (οι αριθμοί) κρύβουν μια ιδιαίτερη θεϊκή ενέργεια , έχουν ένα χάρισμα…

Φυσικά όταν βρίσκονται στην υψηλή δόνηση και γίνεται πλήρης χρήση των εκπληκτικών τους δονήσεων, κι όπως έλεγε ο Γερμανός αρχιτέκτονας Mies Van der Rohe , πολύ σωστά :” Ο Θεός είναι στις λεπτομέρειες.”

Ας εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας , και θα τον «δούμε»!
Η αριθμολογία που δίνει ενέργεια κι ένα χάρισμα… Reviewed by PLOUMISTOS on 10:05 π.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.