================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Νοερή Απεικόνιση: Ο εγκέφαλος κάνει πραγματικότητα αυτό επιθυμούμε κάτι πολύ

⍆Σήμερα, παρατηρείται όλο και περισσότερο η εφαρμογή της νοερής απεικόνισης ως αποτελεσματική... θεραπευτική πρακτική από ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, ρεφλεξολόγους, αλλά και ως πρακτική μετουσίωσης περιοριστικών πεποιθήσεων, ενδυνάμωσης και αυτονομίας από life coaches και coaches επιχειρήσεων, αθλητικούς προπονητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες.

Η νοερή απεικόνιση είναι μια διαδικασία που επιστρατεύει την, έμφυτη σε όλους, δύναμη της φαντασίας έτσι, ώστε ο ασκούμενος να αποκτήσει μια ολιστική θέαση της ζωής του όπως τη βιώνει σήμερα, να εντοπίζει ο ίδιος τον ανασταλτικό παράγοντα που την οργανώνει και που έχει οδηγήσει σε νόσο ή/και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και αμέσως να εκκινήσει τη διαδικασία που φέρνει το ξεκίνημα, την αντιστροφή ή την αλλαγή που χρειάζεται. Υπάρχει, ωστόσο, μια σαφής διάκριση ανάμεσα στη φαντασία και τη φαντασίωση.

• Η φαντασίωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία επινοούμε εικόνες σκοπίμως για να ικανοποιήσουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Απασχολεί την εγκεφαλική γραμμική νοημοσύνη και ουσιαστικά μάς απομακρύνει από την τωρινή πραγματικότητα, προβάλλοντας την προσοχή μας στο παρελθόν ή στο μέλλον.

• Η φαντασία είναι μια διαδικασία που γίνεται με τη νοημοσύνη της καρδιάς, κατά την οποία ασκείται συγκέντρωση χωρίς προσπάθεια και τίθεται μια πρόθεση χωρίς προσδοκία του αποτελέσματος. Αυτό διαφοροποιεί την εφαρμογή της νοερής απεικόνισης από τους οραματισμούς και τις καθοδηγούμενες ασκήσεις που εφαρμόζονται σε άλλες τεχνικές.

Η νοερή απεικόνιση είναι ουσιαστικά μια γλώσσα κοινή σε όλους ανεξαρτήτως, αλλά που πολλοί δεν έχουν εκπαιδευτεί να την αντιλαμβάνονται και να την κατανοούν. Η εφαρμογή της βασίζεται στο μοντέλο της φαινομενολογίας και στην άποψη ότι οι σκέψεις, οι ιδέες και οι πεποιθήσεις μας αποτυπώνονται στο νου μέσω των συναισθημάτων και των αισθήσεων με τη μορφή εικόνων. Αυτές οι εικόνες απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο έξω μας και μέσα μας. Μετουσιώνοντας τις εικόνες, μετουσιώνουμε την αντίληψή μας.

Σύμφωνα με την Καρτεσιανή προσέγγιση του Γάλλου Φιλόσοφου Ρενέ Ντεκάρτ, τα συναισθήματα και οι αισθήσεις χρωματίζουν τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και μάς απομακρύνουν από την αληθινή σημασία του. Ο κόσμος γύρω μας φέρει μια συγκεκριμένη και οριστική σημασία την οποία εμείς, ως ζωντανά όντα, διαστρεβλώνουμε με τα συναισθήματά μας, τις πεποιθήσεις μας και τις αισθήσεις μας. Για παράδειγμα, η Καρτεσιανή προσέγγιση στο ζήτημα του χρόνου ορίζει τον χρόνο μόνο ως μια περίοδο που μετριέται σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα.

Τον 19ο αιώνα, ο Γερμανός φιλόσοφος Έντμουντ Χούσερλ παρουσίασε τη θεωρία της Φαινομενολογίας, σύμφωνα με την οποία, ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, μέσα από τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τη συνειδητότητά μας, είναι αυτός που καθορίζει τη σημασία του. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε το χρόνο δεν αντανακλά αυτά τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά και τις ώρες αλλά τη συνειδητότητά μας σε σχέση με το χρόνο.

Αν διασκεδάζουμε, λέμε ότι ο χρόνος περνά γρήγορα. Αν όχι, δεν περνά γρήγορα. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «σε ανύποπτο χρόνο» ή «πολύτιμος χρόνος». Έτσι, ο κόσμος είναι για μας όπως τον βιώνουμε και όχι όπως τον ορίζουν άλλοι. Σε αντίθεση, λοιπόν, με την άποψη της Καρτεσιανής προσέγγισης, που επικρατεί μέχρι και σήμερα, και που βλέπει τη συνείδηση ως δευτερογενές υποπροϊόν της ύπαρξής μας, η Φαινομενολογία τοποθετεί τη συνείδηση στο επίκεντρο της ύπαρξής μας.

Οι εικόνες που επιλέγουμε να παραμένουν στη ψυχοσύνθεσή μας, εκούσια ή ακούσια, επιδρούν στη ψυχοφυσιολογία μας. Έρευνες με εγκεφαλογραφήματα έχουν δείξει ότι οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται με αυτό που θεωρείται «κανονική» αντίληψη ενεργοποιούνται και με τη νοερή απεικόνιση(Miyashita, 1995). Για παράδειγμα, η νοερή απεικόνιση ενός τηλεφώνου, ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν βλέπεις ένα τηλέφωνο μπροστά σου (Posner, 1993).

Το 2012 ο αναπληρωτής καθηγητής Ulas Kaplan του James Madison University και ο Dr. Gerald Epstein, MD, ψυχίατρος και ιδρυτής του American Institute for Mental Imagery, μελέτησαν την εφαρμογή της νοερής απεικόνισης με σκοπό την παρακολούθηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (Imagination, Cognition and Personality, Vol. 31(4) 297-312, 2011-2012). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή της νοερής απεικόνισης επέφερε σημαντική αύξηση στη συνοχή του καρδιακού ρυθμού.

Οι ίδιοι εκπόνησαν μια άλλη έρευνα το 2014 που απέβλεπε στην ποιοτική μελέτη των θετικών αλλαγών που επιφέρει η νοερή απεικόνιση στην καθημερινή ψυχοφυσιολογία του ανθρώπου. Παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα της ομάδας που εφάρμοσε τη νοερή απεικόνιση υπερέβησαν εκείνα των άλλων δύο ομάδων που εφάρμοσαν θετικές δηλώσεις και μια απλή διαδικασία σκέψης. Ανακάλυψαν επιπλέον ότι, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της νοερής απεικόνισης, μειώθηκαν τα επίπεδα της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) στα πτύελα, πράγμα που δε συνέβη με τις άλλες ομάδες (Imagination, Cognition and Personality, Vol. 34(1) 73-96, 2014-2015).

Η νοερή απεικόνιση λειτουργεί ταυτόχρονα διαγνωστικά, καθώς οι εικόνες καθρεφτίζουν τη σωματική, συναισθηματική, νοητική και πνευματική πτυχή της ύπαρξής μας που χρήζουν εξερεύνησης και ίασης, και θεραπευτικά καθώς αποκαλύπτει έναν ενεργό θησαυρό θεραπευτικών συμβόλων που συγκροτούν το κλειδί της μετουσίωσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι η εκπαίδευση στη σωστή εφαρμογή της και στην κατανόηση της γλώσσας και των μηνυμάτων που επικοινωνεί.

Ένα σημαντικό κριτήριο στην εφαρμογή της νοερής απεικόνισης είναι να μην παρατείνεται η διάρκεια της άσκησης, διαφορετικά μειώνεται η επίδρασή της. Η άσκηση πρέπει να διαρκεί από 1 έως 2 λεπτά για να αποφεύγεται η παρεμβολή του γραμμικού λογικού νου που ερμηνεύει, αναλύει, ασκεί επίκριση και φέρνει την αμφισβήτηση. Επειδή οι εικόνες επιδρούν στην ψυχοφυσιολογία μας και μέχρι να μάθει ο ασκούμενος να εφαρμόζει τη νοερή απεικόνιση με συγκέντρωση χωρίς προσπάθεια, απαιτείται η καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή νοερής απεικόνισης, ο οποίος φροντίζει για την ορθή, ασφαλή και ευεργετική εφαρμογή της.

Της Δήμητρας Χριστοφορίδη
Το διάβασα στο enallaktikidrasi.com

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την νοερή απεικόνιση σχεδόν καθημερινά χωρίς να το συνειδητοποιούν. 

“Στην προπόνηση ο καθένας εστιάζεται 90% στην φυσική προσπάθεια και 10% στην πνευματική, όμως στους αγώνες η προσπάθεια είναι 90% πνευματική γιατί είναι πολύ λίγα φυσιολογικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τους πρωταθλητές από τους αθλητές”
Elka Graham

Από τις αρχές του 1970 αναπτύχθηκε, από το Γερμανό ψυχίατρο Hanscarl Leuner, η εναλλακτική θεραπεία της καθοδηγούμενης φαντασίας, που τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζεται από αρκετούς επιστήμονες ψυχικής υγείας. 

Πρόκειται για μια τεχνική από εικόνες νοητικές, επενδυμένες με αισθητηριακές ιδιότητες. Η καθοδηγούμενη φαντασία περιλαμβάνει ένα φάσμα τεχνικών, εκ των οποίων οι βασικότερες είναι ο οραματισμός και η νοερή απεικόνιση. Συχνά, χρησιμοποιείται εμψυχωτικά σε ομάδες αυτογνωσίας, αυτοθεραπείας και ψυχοθεραπείας για την ανακούφιση ψυχικών και σωματικών παθήσεων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν την νοερή απεικόνιση σχεδόν καθημερινά χωρίς να το συνειδητοποιούν. Η νοερή απεικόνιση, είναι η φανταστική αναπαράσταση μιας κινητικής διαδικασίας ή μιας κατάστασης. Νευρομυϊκές θεωρίες υποστηρίζουν ότι με το να φαντάζεσαι ότι πραγματοποιείται μία κίνηση, ενεργοποιούνται τα νεύρα και οι μύες όπως όταν εκτελείται πραγματικά η κίνηση αυτή. Οι πληροφορίες που εισέρχονται από το περιβάλλον στον εγκέφαλο, αναλύονται από τα αισθητικά συστήματα και μεταφέρονται από συγκεκριμένες οδούς και περιοχές του εγκεφάλου.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις κινητικές ενέργειες, οι οποίες συσχετίζονται με ένα χαρακτηριστικό τύπο νευρικής δραστηριότητας σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διασυνδεόμενων κυττάρων. Η νοερή απεικόνιση είναι μια καθαρά πνευματική διαδικασία, που περιλαμβάνει μία ή όλες τις αισθήσεις και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των ουδών αυτών χωρίς την ύπαρξη κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος. Πέρα από την καθαρά σωματική προετοιμασία και φυσική κατάσταση σε όλα τα αθλήματα και ένα παραπάνω στα ομαδικά αθλήματα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη των μηχανισμών νευρομυϊκής συναρμογής.

Όπως προπονούμε καθημερινά το σώμα μας, έτσι με την νοερή απεικόνιση, προπονούμε και τις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου μας, όπως και τους κινητικούς μηχανισμούς του νευρικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας την νοερή απεικόνιση μπορούμε να πάρουμε περισσότερα από την προπόνηση και να εξαλείψουμε τις αδυναμίες μας. 

Ο συνδυασμός της προπόνησης με την νοερή απεικόνιση φέρνει πιο γρήγορα αλλά και καλύτερα αποτελέσματα. 

Επίσης η νοερή απεικόνιση, μπορεί να συντελέσει στην διαχείριση των ψυχολογικών ικανοτήτων του αθλητή όπως το άγχος και την προσοχή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Υπάρχουν δύο είδη νοερής απεικόνισης, η εσωτερική και η εξωτερική. Στην εσωτερική ο αθλητής φαντάζεται ότι ζει το γεγονός που φαντάζεται ενώ στην εξωτερική είναι σαν να παρακολουθεί τον εαυτό του να εκτελεί τις ασκήσεις απ’ έξω δηλαδή σαν να τον βλέπει σε βίντεο. Σύμφωνα με τις έρευνες η εσωτερική νοερή απεικόνιση είναι πιο αποτελεσματική.

Οραματισμός

Όπως αναφέρει το elle.gr , τον πυλώνα του οραματισμού αποτελεί η αρχή της ενότητας «νου – σώματος». Αφορά τη χρήση εκούσιων, συνειδητά κατασκευασμένων εικόνων, με σκοπό την επίτευξη κάποιου στόχου. Οι εικόνες και οι αισθήσεις, που δημιουργούνται στο νου (ήχοι, οσμές, γεύσεις), βιώνονται από το σώμα, που έχει τις ίδιες αντιδράσεις, όπως εάν υπήρχε πραγματικά το ερέθισμα που τις προκαλεί .

Νοερή Απεικόνιση


Στη νοερή απεικόνιση δίνεται ένας βασικός προσανατολισμός στη φαντασία, αλλά οι εικόνες που σχηματίζονται είναι κυρίως συνειρμικές και μη ελεγχόμενες. Συνήθως, γίνεται χρήση συμβολισμών όπως ζώα, μονοπάτια, σκάλες κ.ά. 

Η νοερή απεικόνιση έχει πιο προσωπικό χαρακτήρα, επειδή οδηγεί σε βαθύτερα και λιγότερο επεξεργασμένα επίπεδα του εαυτού. Αποκαλύπτει στάσεις, πεποιθήσεις, ανάγκες, επιθυμίες και απαντήσεις, που συμβάλλουν στην αυτογνωσία και στην εξέλιξη.

Ο καθηγητής και διευθυντής δύο ογκολογικών κέντρων της Αγγλίας, Leslie Walker, υποστηρίζει ότι πολλοί καρκινοπαθείς ανακουφίστηκαν από τους πόνους, μέσω της καθοδηγούμενης φαντασίας σε συνδυασμό με τεχνικές χαλάρωσης, σκεπτόμενοι ότι το σώμα τους νικάει τους όγκους. Αναφέρει ότι οι τεχνικές χαλάρωσης από μόνες τους δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα, όπως από κοινού με τον οραματισμό. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το μυαλό δεν μπορεί να δώσει εντολή σε μια ασθένεια να «φύγει», αλλά μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά και βοηθητικά, συρρικνώνοντας τον παράγοντα που το βασανίζει.

Υπόθεση... νευρώνων

Αρκεί άραγε μόνο η φαντασία για τη μετάβαση από τη νοερή σύλληψη στην υλοποίηση; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν είναι απαραίτητο να ξέρουμε πώς θα φτάσουμε σε ένα στόχο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τον έχουμε ορίσει με σαφήνεια. Μετά πιάνει δουλειά ο εγκέφαλος. Σύμφωνα μάλιστα με την ερευνήτρια και συγγραφέα πολλών μπεστ σέλερ βιβλίων Λιν ΜακΤάγκαρτ, ο εγκέφαλος δεν κάνει διάκριση μεταξύ της σκέψης που αφορά μια πράξη από την ίδια την πράξη.

Σε πείραμα που διεξήγαγε με τη συμμετοχή μιας ομάδας σκιέρ ανακάλυψε ότι, όταν οι αθλητές επιχειρούσαν νοερά να κάνουν κατάβαση στην πίστα, ο εγκέφαλος έστελνε σήματα στους μυς αντίστοιχα με αυτά που θα μετέδιδε εάν έκαναν όντως σκι εκείνη την ώρα. Για να οδηγηθούμε λοιπόν με ακρίβεια στο στόχο μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλο σωστά τροφοδοτώντας τον με την κατάλληλη πληροφορία.

Σύμφωνα με έρευνες, το υποσυνείδητό μας έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αφαιρετικά, δηλαδή να συνθέτει την τελική εικόνα ενός παζλ ακόμα και χωρίς να έχει στη διάθεσή του εξαρχής όλα τα κομμάτια. Στην ουσία μπορούμε να του δώσουμε οδηγίες για το αποτέλεσμα (το σπίτι κοντά στη θάλασσα που θέλουμε να αποκτήσουμε, τις ιδανικές αναλογίες που ονειρευόμαστε, τη δουλειά που θα μας κάνει ευτυχισμένες κ.ά.) και αυτό να μας βοηθήσει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τα καταφέρουμε.

Με ποιον τρόπο όμως δίνουμε την κατάλληλη εντολή στο υποσυνείδητο; Μέσα από τη ζωηρή απεικόνιση του επιθυμητού αποτελέσματος στη σκέψη μας. «Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις για να δημιουργήσουμε στο μυαλό μας την εμπειρία που θέλουμε να ζήσουμε» εξηγεί η κ. Έφη Κεραμιδά, ψυχολόγος MSc, θεραπεύτρια γνωσιακής συμπεριφορικής προσέγγισης. Σκεφτόμαστε το σπίτι δίπλα στη θάλασσα και μπορούμε να μυρίσουμε την αρμύρα, να νιώσουμε με την αφή μας την ακατέργαστη επιφάνεια του τραπεζιού στη βεράντα, να δούμε τον ήλιο να το λούζει. Και η ειδικός συνεχίζει: «Η νοερή απεικόνιση δημιουργεί μια εμπειρία που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας χειροπιαστά ερεθίσματα». Το τραπέζι αντίκα δεν βρίσκεται μπροστά μας, όμως εμείς μπορούμε να το αγγίξουμε...

Στην τελική ευθεία

Υπάρχουν άνθρωποι που εφαρμόζουν τις αρχές του δημιουργικού οραματισμού χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Ατομα που αντιμετωπίζουν θετικά τη ζωή και τα οποία, ακόμη και όταν συναντούν δυσκολίες και εμπόδια, έχουν αυτοπεποίθηση και ξέρουν πως κάποια στιγμή θα τα υπερνικήσουν. Το βλέπουν μπροστά τους, το αισθάνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Τομ Χούπερ, δημιουργός μεταξύ άλλων της ταινίας Οι Αθλιοι.

Ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε: «Από παιδί, κάθε φορά που πήγαινα στον κινηματογράφο, οραματιζόμουν τη δική μου παραγωγή. Καθόμουν στην είσοδο του σινεμά και σκεφτόμουν ότι κάποια μέρα το δικό μου φιλμ θα φιλοξενούνταν σε αυτόν το χώρο». Ο ίδιος μπορεί να μην το ήξερε τότε, αλλά κατΆ ουσίαν έκανε πρακτική στο δημιουργικό οραματισμό.

Πώς θα μπορούσαμε άραγε να εφαρμόσουμε και εμείς αυτή τη μέθοδο προκειμένου να ξεπεράσουμε εμπόδια και να δούμε τα όνειρά μας να πραγματοποιούνται; Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το... μελλοντικό ημερολόγιο είναι ένας από αυτούς. Οι ειδικοί προτείνουν και τους εξής: να επαναλαμβάνουμε συχνά μια λέξη που μας φτιάχνει τη διάθεση ή να κολλήσουμε στο ψυγείο ένα σημείωμα με τη φράση που μας βοηθά να βγάλουμε στην επιφάνεια τη θετική μας πλευρά. Εναλλακτικά, μπορούμε απλώς να κλείσουμε τα μάτια και με όχημα τη φαντασία μας να δημιουργήσουμε νοερές εικόνες. Να προβάλουμε στο μυαλό μας ένα φιλμ με πρωταγωνιστές εμάς τους ίδιους έπειτα από χρόνια. Σε αυτό θα δούμε το νέο μας, ιδανικό εαυτό να χαμογελά και να κάνει όλα όσα θέλει. Η επανάληψη αυτών των εικόνων θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην αρχή δεν θα είναι εύκολο, ωστόσο με εξάσκηση θα έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας. Σε αυτό το σημείο ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει, αφού θα μας χαλαρώσει και έτσι θα μπορέσουμε ευκολότερα να εστιάσουμε στο όραμά μας. Το μυστικό είναι να έχουμε κάνει εικόνα και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Κατά τη διάρκεια του δημιουργικού οραματισμού συντελούνται πολλές και θαυμαστές διεργασίες. «Οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες μας, όπως και η νοερή απεικόνιση, συνδέονται με τη συνείδηση. Στη διαδικασία εμπλέκονται ο προμετωπιαίος φλοιός (περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με γνωστικές λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων). Σε έρευνες παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη δραστηριότητα στο βρεγματικό λοβό (υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη σύνθεση των πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες αισθήσεις)» εξηγεί η κ. Κεραμιδά.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία της νοερής απεικόνισης, στα πρώτα κιόλας στάδια, θα έχουμε καταφέρει να αποβάλουμε το στρες και να δούμε το ποτήρι της ζωής μισογεμάτο. Ακόμα και αν έπειτα από πέντε χρόνια δεν καταφέρουμε να δούμε το σενάριο της ζωής μας να «παίζεται» μπροστά μας έτσι ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί, θα έχουμε κερδίσει μικρές καθημερινές στιγμές ονείρου. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Είναι μαγικό!

Στ. Πλουμιστός ==================
Διευθ. Συμβουλευτικού Κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ.
Σύμβουλος Προσωπικής Καθοδήγησης -
Διαισθητικός & Ενεργειακός Θεραπευτής

Πραγματοποιεί συνεδρίες Διαχείρισης Ζωής & Προσωπικής καθοδήγησης ( life coach), συνεδρίες Διαισθητικής Πρόβλεψης & Ενεργειακές Θεραπευτικές συνεδρίες, Διαλέξεις - Σεμινάρια - Εργαστήρια Αυτοβελτίωσης, και δωρεάν Αφυπνιστικές ομιλίες ανα την Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Για πληροφορίες : www.globalattract.gr 
Άμεση επικοινωνία στο 6945 723 523
Νοερή Απεικόνιση: Ο εγκέφαλος κάνει πραγματικότητα αυτό επιθυμούμε κάτι πολύ Reviewed by PLOUMISTOS on 12:29 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.