================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Στ. Πλουμιστός: Ποια είναι η πραγματική ηλικία της ψυχής σας;

⍆Ανάλογα με το φιλοσοφικό σύστημα, μια ψυχή μπορεί είτε να είναι θνητή είτε αθάνατη.... Στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, μόνο τα ανθρώπινα όντα έχουν αθάνατη ψυχή (αν και η αθανασία αμφισβητείται εντός του Ιουδαϊσμού και μπορεί να έχει επηρεαστεί από τον Πλάτωνα).

Για παράδειγμα, ο Καθολικός θεολόγος Θωμάς Ακινάτης απέδωσε την «ψυχή» (anima) σε όλους τους οργανισμούς, αλλά υποστήριξε ότι μόνο οι ανθρώπινες ψυχές είναι αθάνατες.

Άλλες θρησκείες (κυρίως ο Ινδουισμός και ο Τζαϊνισμός) υποστηρίζουν ότι όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί έχουν ψυχή, όπως και ο Αριστοτέλης, ενώ κάποιοι διδάσκουν ότι ακόμη και μη βιολογικές οντότητες (όπως ποτάμια και βουνά) έχουν ψυχή. Η τελευταία πεποίθηση ονομάζεται ανιμισμός.

Οι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, διατύπωσαν ότι η ψυχή πρέπει να έχει μια λογική ικανότητα, η άσκηση της οποίας ήταν η πιο θεϊκή των ανθρώπινων πράξεων. Στη δίκη του, ο Σωκράτης συνόψισε τη διδασκαλία του ως τίποτε άλλο από μια προτροπή για τους συναδέλφους του Αθηναίους να υπερέχουν σε θέματα ψυχής, αφού όλα τα σωματικά αγαθά εξαρτώνται από την αριστεία αυτή (Απολογία 30α-β). Παρ’ όλα αυτά, οι απόψεις που εκτίθενται στα πλατωνικά έργα αποτελούν μια απόπειρα συστηματοποίησης και ανάπτυξης προϋπαρχουσών θεωριών, δεδομένου ότι τα ερωτήματα για τη φύση του ανθρώπου και τον θάνατο είναι πολύ παλαιότερα του Πλάτωνα και έχουν απασχολήσει ίσως όλους τους πολιτισμούς.

Ποια είναι η πραγματική ηλικία της ψυχής σας;
Οι άνθρωποι που είναι προχωρημένοι στην ηλικία αλλά ενεργούν παιδαριώδεις ρωτιούνται συχνά γιατί δεν θα μεγαλώσουν. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί που σκέφτεται πιο ώριμα από τους συνομηλίκους του θεωρείται παλιά ψυχή.

Οι διαφορές που βλέπουμε στους ανθρώπους είναι πραγματικά συναρπαστικές. Και η σκληρή αλήθεια είναι ότι θέτουμε μεγάλες προσδοκίες για το πώς πρέπει να ενεργούν οι άνθρωποι σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Μόλις κάποιος αποκλίνει από αυτό, θα παρερμηνευτούν, θα επισημανθούν και θα κριθούν πολύ αυστηρά με βάση το κοινωνικό πλαίσιο που βρίσκετε.

Σύμφωνα με την Θεωρία της Εποχής της Ψυχής, η ψυχή κάποιου ατόμου θα μπορούσε ακόμη να βρίσκεται στο στάδιο της νηπιακής ζωής στη σημερινή ζωή, ώστε το κύριο μέλημά της να είναι απλώς να παραμείνει ζωντανή και να επιβιώσει ακόμη και στα γηρατειά. 

Οι σκέψεις όμως που επικρατούν σύμφωνα με τους πνευματικούς δασκάλους ανα τον κόσμο στην Θεωρία της Εποχής Ψυχής μπορεί να μας δώσει κάποια κατανόηση στο γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται δυσανάλογα.

Η Θεωρία της Εποχής της Ψυχής δηλώνει ότι ένας άνθρωπος έχει πολλαπλές ζωές για να μεγαλώσει, να μάθει και να ωριμάσει. Μέσα από το ταξίδι της ενσάρκωσης του, η ψυχή προχωρά σε υψηλότερα επίπεδα, επειδή σε αυτό το ταξίδι κύριο λόγο έχει η πνευματική αφύπνιση του με στόχο την επίγνωση του και την σύνδεση του με τον Δημιουργό - θεό. Καθώς το υλικό σώμα σβήνει - χάνεται, η ενέργεια ως ψυχή προχωρά για να φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι ελεύθερη να επιστρέψει στην καθολική και άπειρη συνείδηση. Σε αυτό το σημείο, η ψυχή φτάνει σε έναν τόπο που ονομάζεται παράδεισος ή ουρανός και γίνεται ένα με τον Δημιουργό - θεό.

Αν αναρωτιέστε τι ηλικία μπορεί είναι η ψυχή σας, παρακάτω παρουσιάζονται οι 5 ηλικίες ψυχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με την Θεωρία της Εποχής της Ψυχής!

Οι 5 Εποχές της Ψυχής σύμφωνα με την Θεωρία της Εποχής της Ψυχής

1. Βρεφικές ψυχές

Οι βασικές ανησυχίες των ψυχών αυτών είναι να είναι ζωντανές, γεγονός που τους κάνει να αναζητούν τα βασικά στοιχεία της ζωής, όπως τις δεξιότητες, την επιβίωση, τη θνησιμότητα και τη φυσικότητα.

Έχοντας την ηλικία από το 0 έως το 4, αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται γενικά από αδράνεια, παιχνιδιάρικο ενθουσιασμό, επιφυλακτικότητα, παιδικότητα και εξάρτηση από αγαπημένα πρόσωπα.

Ως νεογέννητες ψυχές, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να θεωρηθούν ότι στερούνται τη γνώση της κατανόησης της πολυπλοκότητας της ζωής. Προσεγγίζουν τη ζωή με πολύ απλό τρόπο και μπορεί να δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στην «πολιτισμένη κοινωνία». Ως εκ τούτου, προτιμούν να ζουν άνετα με τη φυλή ή την κοινότητά τους λόγω της εξοικείωσής τους.

2. Παιδικές ψυχές
Οι παιδικές ψυχές εστιάζουν στο πως πρέπει να μάθουν κοινωνικές δομές, κανόνες, ρόλους και ανθρώπινες σχέσεις.

Η συγκριτική ηλικία τους κυμαίνεται από 4 έως 13 και είναι πειθαρχημένα, υπάκουα, προσανατολισμένα προς τον ρόλο, δικτατορικά, ιδιόκτητα, παραδοσιακά και με ισχυρές αξίες άτομα.

Επίσης οι αποκαλούμενες Παιδικές Ψυχές, ασχολούνται κυρίως με την έννοια, την τάξη και τη σταθερότητα σε έναν κατά τα άλλα χαοτικό κόσμο. Άλλοι τα βλέπουν ως καθαρά, μέτρια, άκαμπτα, συντηρητικά, θρησκευτικά και υπάκουα στους κανόνες άτομα. Ορίζουν τον εαυτό τους μέσω του πολιτισμού, του παραδοσιακού ή θρησκευτικού τους συστήματος.

3. Νέες ψυχές
Βλέπουμε τις Νέες Ψυχές ως την ανεξάρτητη φυλή της οποίας η μάθηση περιλαμβάνει την προσωπική πρόοδο, την ελεύθερη βούληση και το προσωπικό επίτευγμα.

Η συγκριτική ηλικία τους είναι από 13 έως 29 ετών και διαθέτει τα χαρακτηριστικά του να είναι φιλόδοξοι, ανταγωνιστικοί, καινοτόμοι, ατομικιστικοί και εγωκεντρικοί. Επιδιώκουν την αυτο-έκφραση, τα υλικά κέρδη, έχουν έντονη επιχειρηματικότητα και ελευθερία. Επίσης είναι γνωστές ως ψυχές εφηβικής ηλικίας, αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους και ακόμη και την κοινωνική τους θέση.

Επειδή είναι οι παράγοντες αλλαγής, συμβάλλουν πολύ στην εξέλιξη που βλέπουμε στον κόσμο. Ωστόσο, η εξωτερική τους εστίαση και η υπερβολική κίνηση τους μπορούν να τους μετατρέψουν σε εργάτες.

4. Ενήλικες ψυχές
Στην προσωπική αρμονία είναι αυτή που στοχεύουν οι ώριμες ψυχές και πρέπει να μάθουν τις αξίες της ενσυναίσθησης, της ψυχολογικής σταθερότητας, της αλληλεξάρτησης, της αυτογνωσίας και των πνευματικών σχέσεων.

Η συγκριτική ηλικία τους είναι από 29 έως 55 ετών και χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα, περιπετειώδη, νευρικά, διπλωματικά, ενδοσκοπικά και κάποιες φορές πολύ ερωτικά ή αγαπησιάρικα άτομα.

Είναι οι ενήλικες ψυχές αναζητούν την διαπροσωπική και ψυχολογική αρμονία κατά την είσοδο στον κόσμο καθώς εστιάζουν περισσότερο στον εσωτερικό τους κόσμο, αντιμετωπίζοντας τις πολυπλοκότητες και τις λεπτές διαστάσεις της ζωής με πιο πνευματικούς αγώνες.

Οι ενήλικες ψυχές είναι φιλελεύθερες και μπορούν να θεωρηθούν ως οραματιστές του κόσμου όπου μοιράζονται την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και την αγάπη.

5. Παλαιές ψυχές
Οι παλιές ψυχές επιδιώκουν την πνευματική ολοκλήρωση και η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σε αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει την εκμάθηση της δεξιότητας της μη προσκόλλησης, της αυτονομίας, της σοφής συμβουλής, καθώς και της πνευματικής συνειδητοποίησης.

Έχοντας τη συγκριτική ηλικία των 56 ετών, αυτοί περιγράφονται ως μοναχικές, πνευματικές, αποσπασματικές, φιλοσοφικές, ανθρωπιστικές, ενσυναισθητικές και ακόμη μη κινητοποιημένες, ή κουρασμένες. Στα προηγούμενα 4 στάδια της ύπαρξης τους παρείχαν μια βαθιά γνώση της κοινωνίας, των σχέσεων και οτιδήποτε σχετίζεται με τη ζωή. Έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και δεν αισθάνονται ανησυχία για το καθημερινό άλεσμα της ζωής. Η παρουσία τους πηγάζει από το βάθος, ενώ τα λόγια τους δείχνουν ηρεμία και σοφία.

Η αυτογνωσία και η αυτοπεποίθηση είναι η πρωταρχική εστίαση της Παλαιάς ψυχής σε αυτό το στάδιο, βλέποντας τη ζωή ως μια διασυνδεδεμένη ύπαρξη με τον Δημιουργό - Θεό..

Μάθετε ποια είναι η πραγματική ηλικία της ψυχής σας;

Από τις παραπάνω εποχές ψυχών, ποια είναι η ομάδα που ταιριάζει περισσότερο μαζί σας; Αυτή είναι πιθανότατα η ηλικία της αληθινής σας ψυχής! Να ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι φυσικά άκαμπτοι σε κάθε κατηγορία, επειδή συχνά τα μέρη της προσωπικότητάς μας αλληλεπικαλύπτονται με όλες τις άλλες ομάδες. Ωστόσο μία ομάδα θα ταιριάζει πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες και σίγουρα θα είναι η εποχή της ψυχής σας σύμφωνα με τη Θεωρία της Εποχής Ψυχής. Το σίγουρο είναι ότι όποια και αν είναι η ψυχή σας, είναι μέρος του ταξιδιού και της εξέλιξής σας. 

Είστε όπου πρέπει να είστε κι αυτό έχει την σημασία του στο τώρα που ζείτε.

Στ. Πλουμιστός 
Σύμβουλος ζωής & Προσωπικής Καθοδήγησης 
Διευθ. Συμβουλευτικού Κέντρου ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ -
Διαισθητικός & Ενεργειακός Θεραπευτής 
Πληροφορίες : www.globalattract.gr  
Άμεση επικοινωνία στο 6945 723 523 
Στ. Πλουμιστός: Ποια είναι η πραγματική ηλικία της ψυχής σας; Reviewed by PLOUMISTOS on 12:07 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.