================================================================================================================ ================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

Ιδού η συναισθηματική κατάσταση που αντιπροσωπεύει το κάθε δάχτυλο στο χέρι μας

⍆Το αριστερό σας χέρι αντιπροσωπεύει την συναισθηματική ισορροπία... ενώ το δεξί την διανοητική ισορροπία. Τα χέρια σας ενσωματώνουν αυτές τις ενέργειες με τον ίδιο τρόπο. 

Το αριστερό σας χέρι είναι περισσότερο θηλυκό ενώ το δεξί περισσότερο ανδρικό. Κάθε δάχτυλο των χεριών αντιπροσωπεύει έναν ισχυρό στύλο για κάποια συναισθηματική κατάσταση. Και το ίδιο δάχτυλο στο άλλο χέρι αντικατοπτρίζει αυτή τη συναισθηματική ποιότητα αλλά μέσω της αντίθετης ενέργειας.


Το μικρό δάκτυλο 
Το μικρό δάκτυλο στο αριστερό χέρι σχετίζεται με την πνευματικότητα. Αντιπροσωπεύει την πνευματική εξέλιξη και την ενέργεια που ρέει μέσω του πνεύματος σας. 

Το μικρό δάκτυλο στο δεξί χέρι σχετίζεται με την δύναμη. Αντιπροσωπεύει την προσωπική και την δύναμη της επιρροής που έχετε στους άλλους και στον κόσμο. Αλλά χρειάζεστε και τις δύο ενέργειες για να ασκήσετε την πραγματική προσωπική και εξωτερική σας δύναμη. Αν δεν είστε αρκετά πνευματικά εξελιγμένοι δεν μπορείτε να ασκήσετε πολλή δύναμη καθώς έχετε έλλειψη εσωτερικής δύναμης για να το χειριστείτε. 

Αν μπορείτε, τότε αυτή η δύναμη δημιουργείται τεχνητά από τα συστήματα της κοινωνίας και την θέση σας σε αυτά. Αν δεν ασκείτε την προσωπική σας δύναμη με ένα υγιή τρόπο, δε θα έχετε επιρροή στους άλλους ή στον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο πνευματικά εξελιγμένοι είστε.

Ο παράμεσος 
Ο παράμεσος στο αριστερό χέρι σχετίζεται με την έμπνευση. Αντιπροσωπεύει την κατάσταση έμπνευσης και την εσωτερική σπίθα που αφυπνίζει την ψυχή. 

Ο παράμεσος στο δεξί χέρι σχετίζεται με την δημιουργικότητα. Αντιπροσωπεύει το δημιουργικό δυναμικό και την ικανότητα να χρησιμοποιείτε τις φωτιές σας συνδέοντας διαφορετικές ιδέες και φέρνοντας τες στη ζωή. Αλλά χρειάζεστε και τις δύο ενέργειες για να είστε δημιουργός και εφευρέτης κάτι μοναδικού. 

Αν δεν έχετε έμπνευση δε θα μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι αληθινά καινοτόμο ανεξάρτητα από το πόσο δημιουργικό δυναμικό έχετε. 

Αν δημιουργήσετε, θα είναι κάτι εξαναγκασμένο, χωρίς συναίσθημα, σχεδόν αυτόματο. 

Αν δεν αφήσετε την δημιουργική ενέργεια να ρέει ελεύθερα, δεν θα μπορείτε να κατευθύνετε την έμπνευση σας και να δημιουργήσετε κάτι καινοτόμο ή να επινοήσετε κάτι με το οποίο ο κόσμος μπορεί να εξελιχθεί, ανεξάρτητα από το πόση έμπνευση έχετε. Πρέπει να εμπνευσθείτε δημιουργικά έτσι ώστε να επινοήσετε και να δημιουργήσετε πραγματικά κάτι μοναδικό και ξεχωριστό.

Ο μέσος 
Το μεσαίο δάκτυλο στο αριστερό χέρι σχετίζεται με την συγκέντρωση. Αντιπροσωπεύει την ικανότητα να συγκεντρώνεστε και το επίπεδο συγκέντρωσης. 

Το μεσαίο δάκτυλο στο δεξί χέρι σχετίζεται με την εστίαση. Αντιπροσωπεύει την δύναμη του στόχου σας για να κατευθύνετε την συγκέντρωση σας σε αυτόν. Αλλά χρειάζεστε και τις δύο ενέργειες για να δίνετε σταθερή προσοχή στις δραστηριότητες σας. 

Αν έχετε έλλειψη της ικανότητας του να συγκεντρώνεστε δεν μπορείτε να διατηρήσετε την ενέργεια σας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και να λειτουργήσετε πλήρως, ανεξάρτητα από το πόσο εστιάζετε. 

Αν καταφέρετε να λειτουργήσετε με κάτι ενώ έχετε έλλειψη συγκέντρωσης δεν προσέχετε πραγματικά και λειτουργείτε μηχανικά. Η διαφορά είναι ότι δε θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους απροσδόκητους παράγοντες αν εμφανιστούν. 

Αν έχετε έλλειψη εστίασης τότε δεν μπορείτε να κατευθύνετε την ενέργεια ανεξάρτητα από το πόση συγκέντρωση έχετε. Χρειάζεται να είστε και συγκεντρωμένοι και να εστιάζετε, προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που αντιμετωπίζετε στην αληθινή του φύση, ώστε να λειτουργήσετε, να εξερευνήσετε και να μάθετε κατά διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δείκτης 
Ο δείκτης στο αριστερό σας χέρι σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση. Αντιπροσωπεύει την αυτοπεποίθηση σας και την εμπιστοσύνη που έχετε στον εαυτό σας η οποία πηγάζει από μέσα σας. Ο δείκτης στο δεξί σας χέρι σχετίζεται με την αρχηγία. Αντιπροσωπεύει την ικανότητα σας να κάνετε τους άλλους να σας εμπιστευθούν και να σας ακολουθήσουν. Αλλά χρειάζεστε και τις δύο ενέργειες για να έχετε υγιή αυτοπεποίθηση και αρχηγία για το αμοιβαίο όφελος όλων. 

Αν έχετε έλλειψη αυτοπεποίθησης δε θα μπορείτε να κάνετε τους άλλους να σας εμπιστευθούν και να σας ακολουθήσουν ανεξάρτητα από το πόσο καλός αρχηγός είστε. 

Αν καταφέρετε να κάνετε τους άλλους να σας ακολουθήσουν, είτε τους έχετε χειραγωγήσει είτε εξαρτάστε από αυτούς. Ένας αληθινός αρχηγός μπορεί να ακολουθήσει έναν στόχο μόνος του. Η αυτοπεποίθηση του είναι αυτό που ελκύει τους άλλους να τον ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται τους άλλους παρόλο που όσο περισσότεροι άνθρωποι συμμετάσχουν τόσο μεγαλύτερο το όφελος για όλους. 

Αν σας λείπει το δυναμικό αρχηγίας δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτοπεποίθηση σας προς όφελος όλων. Δε θα μπορείτε να ακολουθήσετε τον στόχο σας επειδή δε θα μπορείτε να καθοδηγήσετε τον εαυτό σας στην διαδρομή, πόσο μάλλον να δημιουργήσετε μια ομάδα που ακολουθεί. Χρειάζεται να είστε αρχηγός με αυτοπεποίθηση ώστε να ακολουθήσετε τον σκοπό της ψυχής σας με ένα υγιή τρόπο και για το όφελος όλων.

Ο αντίχειρας 
Ο αντίχειρας στο αριστερό σας χέρι σχετίζεται με την κινητοποίηση. Αντιπροσωπεύει την ικανότητα να συγκεντρώνετε το κίνητρο σας εσωτερικά. Ο αντίχειρας στο δεξί σας χέρι σχετίζεται με την θέληση. Αντιπροσωπεύει την ικανότητα να δημιουργείτε την αλλαγή που θέλετε χωρίς αίσθημα εξάντλησης. 

Αν έχετε έλλειψη κινητοποίησης δε θα μπορείτε να δράσετε, ανεξάρτητα από το πόση θέληση έχετε. Αν καταφέρετε να δράσετε, θα νιώθετε αναγκασμένοι, θα εξαντλήσει την συναισθηματική σας ενέργεια και η ιδιότητα της θέλησης θα αντισταθμιστεί λόγω της έλλειψης κινήτρου. 

Αν δεν έχετε θέληση γι αυτό που θέλετε να κάνετε, δε θα μπορείτε να υποστηρίξετε την πειθαρχία και την δράση σας, ανεξάρτητα από το πόσο κινητοποιείτε τον εαυτό σας. Αργά ή γρήγορα θα σας φανεί μεγάλος κόπος για το τίποτα επειδή δεν έχετε την θέληση να δημιουργήσετε την αλλαγή που θέλετε. Χρειάζεται να κινητοποιείστε και να είστε πρόθυμοι ώστε να δράσετε και να δημιουργήσετε μια μακρόχρονη αλλαγή με έναν υγιή τρόπο, χωρίς να εξαντλείτε την μία πτυχή ή την άλλη.

Το διάβασα στο lifecoachcode
Ιδού η συναισθηματική κατάσταση που αντιπροσωπεύει το κάθε δάχτυλο στο χέρι μας Reviewed by PLOUMISTOS on 5:37 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.