_____________________________________________________________________________________________________________________ =====================================================================================================================

Τελευταίες Ειδήσεις

recent
.

ΤΕΕ Μαγνησίας: Επιστημονικό «όχι» σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην οδό Καραμπατζάκη

⍆Τη διαφωνία της με τον τρόπο παρέμβασης του Δήμου Βόλου στη οδό Καραμπατζάκη,... εκφράζει με επιστολή της προς τη Δημοτική Αρχή Βόλου, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας.

Μετά από δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για το ίδιο θέμα, η Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού τμήματος στη επιστολή της απαντά σε όλα τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τις όποιες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί στο συγκεκριμένο σημείο της οδού, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία κυκλοφοριακή μελέτη και χωρίς αυτήν δεν πληρούνται οι απαιτούμενες επιστημονικές προδιαγραφές.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζει ότι οποιαδήποτε εκτέλεση έργου στην οδό Καραμπατζάκη χωρίς προηγούμενη μελέτη, θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο περιβάλλον.

Ειδικότερα το έγγραφο που απεστάλη προς το δήμαρχο Βόλου κ. Αθανάσιο Θεοδώρου, αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στη συνεδρίαση της η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας εξέτασε το με υπ. αριθμ. πρωτ. 103494 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, που επισυνάπτεται στην υπ. αριθμ. 774/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και το σύνολο των προγενέστερων αποφάσεων που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά δε αυτή της με αρ. 204/2017 απόφασης «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη μονοδρόμηση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη», σε εκτέλεση της οποίας λήφθηκε η ως άνω (774/2017).

Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 774/2017 και 779/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αποφασίστηκε «η υλοποίηση της διάνοιξης της οδού Καραμπατζάκη από την οδό Αναπαύσεως έως τις γραμμές του ΟΣΕ»… «Η δαπάνη των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Βόλου και Νέας Ιωνίας, έτους 2017».

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων, η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας κατέληξε στα εξής:

α. Η παρέμβαση επί της οδού Καραμπατζάκη αναφέρεται ως διάνοιξη οδού με συνεπακόλουθο την αλλαγή των κυκλοφοριακών φόρτων και της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης σε μήκος οδού άνω των 1500 μέτρων.
β) Ο Κώδικας Δήμων Ν.3463/ΦΕΚ 114/8-6–2006 άρθρο 82, αναφορικά με τα κυκλοφοριακά θέματα, αναγράφει τα εξής: «1.Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.»

Συνεπώς η συγκεκριμένη παρέμβαση «διάνοιξη οδού» απαιτεί κατάρτιση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την κυκλοφορία οχημάτων (Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Χρήσεις γης, συγκοινωνιακά στοιχεία, περιβαλλοντικές παράμετροι κ.α) όπως ορίζονται στο Π.Δ. 696/74 και σε συναφείς οδηγίες. Αντιθέτως σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 774/2017 και 779/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων…»

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο άρθρο 156 του ΠΔ 696/74 η κυκλοφοριακή μελέτη αστικών οδών οφείλει να αξιολογεί τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις ταχύτητες και τον χαρακτήρα της προς εξυπηρέτηση κυκλοφορίας.

Περαιτέρω από τις υπηρεσιακές εισηγήσεις, οι οποίες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μελέτης, απουσιάζει κάθε αναφορά από την πρόσφατη μελέτη της αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος Δήμου Βόλου όπως αυτό εγκρίθηκε με την με αρ. 3018/167095/2016 (ΦΕΚ 237 ΑΑΠ/4.11.2016) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας κ Στ. Ελλάδας

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω δεδομένα η Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας, διαφωνεί με τον τρόπο παρέμβασης του Δήμου Βόλου στη οδό Καραμπατζάκη.

Πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αποτελεί η δημοπράτηση και υλοποίηση έργων μετά από εκπόνηση και έγκριση ολοκληρωμένων μελετών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σκοπιμότητα και η σωστή εκτέλεση των έργων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Συνοψίζοντας καταλήγουμε:
  • Είναι επιστημονικά ανεπίτρεπτο μέσα από έργο συντηρήσεων οδών, να επιχειρείται σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση στο πολεοδομικό συγκρότημα σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, όπως είναι η οδός Καραμπατζάκη. 
  • Απαιτείται σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα λάβει υπόψη της μια σειρά επιστημονικών και τεχνικών παραμέτρων από τους μελετητές, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση για τους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (58/2017) αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του Δήμου Βόλου για τη σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.
  • Με βάση τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, 774/2017 και 779/2017, δεν δύναται να υλοποιηθεί έργο διάνοιξης και καμία σχετική παρέμβαση στην οδό Καραμπατζάκη, αφού χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη δεν πληρούνται οι απαιτούμενες επιστημονικές προδιαγραφές. Η δε τυχόν εκτέλεση του, χωρίς προηγούμενη μελέτη, θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στο περιβάλλον», καταλήγει η επιστολή.
ΤΕΕ Μαγνησίας: Επιστημονικό «όχι» σε οποιαδήποτε παρέμβαση στην οδό Καραμπατζάκη Reviewed by PLOUMISTOS. COM on 1:44 μ.μ. Rating: 5
All Rights Reserved by Ploumistos.com © 2017 - 2018
Powered By Fekas Brothers , Designed by Dimitris Fekas
All rights Reserved to Stavros Ploumistos

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

PLOUMISTOS. Από το Blogger.